inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy

Od ponad 4 lat jestem zaangażowany w polskim ekosystemie startupowym. Przeprowadziłem przeszło 340 godzin rozmów z osobami pełnymi pomysłowości, energii, zapału, motywacji do rozwoju własnego biznesu oraz wykonałem przeszło 68 analiz opłacalności inwestycji w startup.  Jestem świadomy jak istotne jest odpowiednie przygotowanie pomysłodawców do pozyskania finansowania.   Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, jak złożonym zadaniem i obarczonym dużym ryzykiem jest inwestycja w startup.

Mając na względzie powyższe opracowałem rozwiązanie, o którym info poniżej:

Jedno miejsce. Wiele startupów.

Będąc z natury Badaczem, a ze stylu działania Analitykiem jestem w stanie:

(1) Wyeksponować atuty koncepcji biznesowej/pomysłu

(2) Przygotować plan działań rozwoju biznesu na najbliższe lata

(3) Ocenić opłacalność startupu

(4) Wskazać kluczowe kompetencje do rozwoju biznesu

(5) Ocenić predyspozycje zespołu do rozwoju tej koncepcji biznesowej, potwierdzone niezależnym badaniem

Przebieg przygotowania startupu do inwestycji

(1)

Teaser informacyjny

Otrzymuje teaser informacyjny oraz inne materiały informacyjne startupu.

(2)

Ocena

Dokonuje wstępnej oceny każdego elementu otrzymanej koncepcji biznesowej i materiałów informacyjnych w oparciu o 10 stopniową skalę.

(3)

Dopracowanie koncepcji

Przeprowadzam badanie  predyspozycji zespołu oraz wskazuję najbardziej wartościowe predyspozycje kluczowych Partnerów do współpracy oraz dopracowuje z pomysłodawcą plan rozwoju biznesu.

(4)

Startupy

Po dopracowaniu koncepcji biznesowej przesyłam teraser informacyjny startupu oraz dane analityczne będące podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Ad. (2) Na podstawie otrzymanego teasera informacyjnego dokonuje oceny  koncepcji biznesowej/startupu w oparciu o wypracowaną przez ostatnie 11 miesięcy klasyfikację, która dokonuje oceny startupu z punktu widzenia 5 płaszczyzn oraz 39 elementów o różnej wadze istotności. W efekcie powstaje finalna ocena startupu w 10-punktowej skali. Dzięki temu otrzymujesz informacje, które płaszczyzny należy w większym stopniu dopracować przed przesłaniem dokumentów do inwestorów.

Ad. (3) Dlaczego badanie predyspozycji jest takie ważne? Realizując przedsięwzięcie inwestycyjne w pierwszym etapie rozwoju [1] kluczowe jest posiadanie wizji, koncepcji, strategii, a największe predyspozycje do ich tworzenia posidają osoby o stylu myślenia Wizjonera. Z kolei na etapie przygotowania [2] istotne jest posiadanie wrodzonych predyspozycji do analizowania, planowania, organizowania, a takie posiadają osoby o stylu myślenia Badacza. Wdrożenie koncepcji w życie i codzienne działanie [3] wymaga z kolei predyspozycji do ustalania priorytetów, koncentracji na celach, współpracy, angażowania innych do aktywności, co jest naturalną predyspozycją osób o stylu myślenia Zawodnika oraz Partnera.

Przykład raportu z oceną

anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy

Efekty analiz finansowych

Autor rozwiązań

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

 udostępnionych produktów: model finansowy, ocena opłacalności projektów/klientów, model finansowy dla SaaS, model finansowy dla marketplace, raport zarządczy.

 wartości, nad którymi szczególnie koncentruję się we współpracy: indywidualne podejście do każdego zamówienia oraz skuteczność w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów biznesowych. 

Badacz, w działaniu Analityk  na podstawie badania FRIS moje aktywności zawodowe predestynują do roli osoby, która koncentruje się na strukturze problemu, dąży do podejmowania przemyślanych decyzji. Moim największym atutem jest umiejętność racjonalnego analizowania informacji i wyciągania logicznych wniosków.  

Biznes w realizacji przedsięwzięć i nowych aktywności: moje predyspozycje w największym stopniu sprawdzają się na drugiem etapie przygotowań poprzez analizę, planowanie, zarządzanie projektem. [info. 1 etap – koncepcja, wizja, strategia | 2 etap – przygotowanie | 3 etap – działania, zadania, priorytety, cele, ludzie, angażowanie]  

Za co jestem doceniany?  spostrzegawczość i wnikliwość, zrównoważony osąd, metodyczność, dbałość o szczegóły. 

O startupach najczęściej mówi się w kontekście ich zakładania, rozwijania i pozyskiwania finansowania. Jednak warto spojrzeć na to zjawisko biznesowe z drugiej strony, czyli oczami inwestora, który chce zainwestować w startup.
Jak ocenić potencjał startupu? Na co zwrócić uwagę i jak ograniczyć ryzyko inwestycyjne? Na te zagadnienia postaram się odpowiedzieć w dalszej części tego wpisu.

Etap rozwoju startupu – czy ma znaczenie przy inwestycji?

Sam fakt zaangażowania swojego kapitału w finansowanie startupu wiąże się ze sporym ryzykiem. Inwestycja w przedsięwzięcie, które znajduje się w początkowym etapie rozwoju, tworzące nowy produkt czy usługę to zawsze duża niewiadoma tego, czy dany pomysł się sprawdzi i zaspokoi potrzebę grupy docelowej. Oceniając startup pod kątem inwestycyjnym, mogę wyróżnić 3 etapy jego rozwoju:
– Pomysł – idea, szkic, zarys, na tym etapie brakuje szkieletu firmy, jest koncepcja biznesu, ale nieznane są jeszcze wszystkie jego aspekty, możliwości, problemy, czy wymagania. W tym momencie najtrudniej ocenić ryzyko inwestycyjne i możliwość uzyskania zwrotu z inwestycji.
– Product-market-fit – etap, w którym biznes już funkcjonuje, istnieje produkt lub usługa, która działa. Istnieją też klienci, którzy dokonują zakupu. Niekoniecznie jest to etap, w którym biznes jest już rentowny, ale jest to moment, gdzie widać, jakie są braki, możliwości czy płaszczyzny do dopracowania. Na tym etapie rozwoju zdecydowanie skuteczniej można ocenić potencjalne zagrożenia, czy też ryzyka oraz korzyści z inwestycji.
– Skalowanie – moment, w którym firma osiągnęła już wyższy stopień rozwoju, znane są procesy sprzedażowo-zakupowe, produkt został dopasowany do potrzeb grupy docelowej oraz zidentyfikowane zostały możliwe zagrożenia. Firma dopracowuje procesy, przygotowuje nowe produkty czy wchodzi na nowe rynki. To najlepszy moment, by kupić startup przy mniejszej skłonności do ryzyka niż w przypadku zakupy startupu na etapach rozwoju wskazanych powyżej. Na tym etapie widać, jak firma funkcjonuje, jak sobie radzi, jakie ma wyniki oraz potencjał wzrostu wartości w czasie.

Czym się kierować wybierając startup?

Wybierając startup do zainwestowania, rekomenduję kierowanie się:
 1. Unikatowością modelu biznesowego
 2. Dotychczasowymi efektami – zidentyfikuj jakie działania zostały dotychczas wykonane przez założycieli. Ograniczeniem ryzyka jest angażowanie się w te przedsięwzięcia, które posiadają MVP lub prototyp.
 3. Produktem – zidentyfikowaniem, czy rozwijane przedsięwzięcie dostarcza produkt dopasowany do potrzeb grupy docelowej.
 4. Przyszłymi działaniami – w jakim stopniu założyciele chcą rozwijać biznes własnymi siłami, a w jakim stopniu chcą kupić kompetencje? Jakie wyznaczyli sobie kamienie milowe oraz mierzalne efekty po każdym z nich?
 5. Możliwością dokapitalizowania biznesu w transzach uzależniając każdą z nich od realizacji wyznaczonych celów.
 6. Kompetencjami zespołu założycielskiego – kluczowe jest posiadanie komplementarnych kompetencji przez członków tego zespołu.
 7. Danymi liczbowymi, które stanowią nie tylko podstawę do oceny opłacalności inwestycji, identyfikacji ryzyk inwestycyjnych, ale również określają cele stawiane członkom zespołu założycielskiego. Z tego względu tak istotne jest, aby zespół być świadomy konieczności mierzenia w jaki sposób podejmowane przez nich decyzje wpłyną na efekty finansowe biznesu. Pomocne w tym jest wdrożenie controllingu od pierwszych dni inwestycji, co dodatkowo przyczyni się do ograniczenie ryzyka utraty płynności i nieustannej koncentracji nad zwiększaniem efektywności. Zdecydowanie bardziej transparentny jest biznes wykorzystujący w bieżącym zarządzaniu model finansowy.
 8. Własnymi kompetencjami – znajomością branży – może IT? W takim razie warto zaangażować się w finansowanie biznesu z tego obszaru. Dzięki znajomości branży łatwiej będzie Ci się poruszać, zrozumieć procesy i funkcjonowanie startupu, w który inwestujesz.
 9. Dopasowaniem do portfolio – inwestycja w biznes ze zbliżonej branży do dotychczasowych inwestycji umożliwia uzyskanie efektu skali oraz wykorzystanie dotychczas zbudowanych kontaktów, relacji biznesowych do sprawniejszego rozwoju biznesu. Warto również odpowiedzieć sobie na pytanie czy dany startup pasuje do innych firm z Twojego portfolio – nowa inwestycja może okazać się idealnym uzupełnieniem Twoich dotychczasowych firm z portfolio, np.: umożliwiając rozszerzenie oferty czy spektrum funkcjonowania.
 10. Trendami – im lepiej znasz rynek, na którym funkcjonuje wybrany startup, tym większe masz szanse na powodzenie inwestycji. Warto też bywać na targach, konferencjach czy branżowych eventach, aby mieć obraz tego, co dzieje się w świecie startupowców, jakie firmy się rozwijają, jakie powstają i gdzie można szukać nowych inwestycji.
Zanim zaczniesz poszukiwania pamiętaj, żeby określić:
 • Kwotę, którą możesz przeznaczyć na inwestycję.
 • Branże, które Cię interesują.
 • Oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji.
 • Okres, na jaki chcesz zamrozić swój kapitał.
 • Formę wyjścia z inwestycji.
Do pomocy przy wyborze startupu warto zaangażować partnera z kompetencjami w finansach, który dokona obiektywnej oceny opłacalności przedsięwzięcia oraz przedstawi w ujęciu mierzalnym wszelkie ryzyka związane z inwestycją.

Gdy wybierzesz startup, w który chcesz zainwestować…

To znaczy, że nadszedł czas na Due Diligence, czyli szczegółowe badania kondycji firmy, w którą planujesz zainwestować. To badanie przedinwestycyjne pozwoli Ci obiektywnie ocenić sytuację finansową i operacyjną spółki.
Due Diligence składa się z:
 1. Analizy prawnej – prześwietlenie stanu prawnego, umów między założycielami, ale też pracownikami, handlowcami, umów związanych z gruntami, lokalami, maszynami czy własnością intelektualną itp.
 2. Analizy finansowej i podatkowej – sprawdzenie spółki od strony księgowej i podatkowej.
 3. Commercial Due Diligence – analiza KPI, stworzenie modelu biznesowego start-upu, analiza rynku, na których funkcjonuje przedsiębiorstwo oraz procesom, które działają wewnątrz firmy: sprzedaży, marketingu czy obsługi klienta. Na tym etapie warto też porozmawiać z osobami z wewnątrz, które opowiedzą Ci o tym, jak działa firma. Ta analiza da Ci obraz funkcjonowania biznesu oraz tego, w którą stronę warto iść, jak go rozwijać i czy w ogóle jest to możliwe.
Przy części prawnej, finansowej i podatkowej warto skorzystać z wiedzy osób bardziej doświadczonych, które zajmują się zawodowo przeprowadzaniem Due Diligence. Dokładność Due Diligence jest indywidualną kwestią i może zależeć od rodzaju branży czy wielkości firmy. Im większe przedsiębiorstwo, tym więcej mamy obszarów do zbadania. Niektóre firmy mogą też wymagać tego, by zbadać kwestie związane z ochroną środowiska, licencji, pozwoleń na produkcje, czy też innych ograniczeń związanych z literą prawa.
Due diligence to dla Ciebie korzyści, ponieważ:
 • Zyskujesz pełen obraz finansowy, podatkowy, prawny i sprzedażowy wybranego startupu.
 • Masz merytoryczne argumenty przy negocjacjach finansowych.
 • Gdy widzisz ryzyko w określonych obszarach działania, to od razu możesz przygotować plan jego neutralizacji, plan działania czy zmian, które należy wprowadzić.

Czas na negocjacje!

To kolejny moment, w którym możesz wyczuć, czy inwestycja ma sens:
 • Zwróć uwagę na to, czy masz wspólne cele z pozostałymi inwestorami startupu.
 • Przygotuj własną wycenę biznesu, dzięki temu będziesz dysponował twardymi danymi liczbowymi podczas negocjacji.
 • Zbuduj potencjalne scenariusze– co jeśli zaproponują Ci korzystną wycenę, a co jeśli niekorzystną? Jak osiągnąć wyznaczone cele w obydwu sytuacjach? Jakie kwoty warto negocjować itp.
 • Pamiętaj o uwzględnieniu w umowie inwestycyjnej zmiennego poziomu wyceny uzależnionego od faktycznie uzyskanych wyników finansowych.
 • To dobry moment, by omówić Twoje wnioski wyciągnięte w trakcie Due Diligence oraz zaproponować plany naprawcze czy minimalizujące ryzyko.
 • Na tym etapie możesz też zobaczyć, jak będzie wyglądała Twoja współpraca z zespołem, czy istnieje nić porozumienia, osiągania kompromisu i dbania o wspólne korzyści oraz kierunek rozwoju.
 • Poznaj zespół – jak działa, jak jest zmotywowany, jak współpracuje.
 • Wyznacz kwestie, które są dla Ciebie najważniejsze – skupiaj się na tych najistotniejszych, t.j. sposobie dofinansowania, decyzji o wyborze lidera, partnerów handlowych itp.
 • Zachowaj dystans – poświęciłeś już dużo czasu, zaangażowania i pewnie też funduszy, by dojść do tego etapu, jednak bądź też gotowy zrezygnować z negocjacji, gdy sprawy przybiorą niekorzystny obrót lub nie będziesz widział możliwości osiągnięcia korzyści czy kompromisów.

Gdy zostałeś szczęśliwym inwestorem startupu:

To nadszedł idealny czas na nadzór nad realizacją wyznaczonych celów, KPI-ów i planów działania. Taki nadzór rozpocznij od:
 1. Wyznaczenia strategii pracy na najbliższy rok.
 2. Określenia, jak spółka ma wyglądać, jak działać, jakiej rentowności oczekujesz.
 3. Wyznaczenia najważniejszych KPI biznesu.
 4. Spotkania z osobami zarządzającymi i przedyskutowania wyznaczonych przez Ciebie KPI – ustalcie jak je osiągnąć, co robić by motywować zespół i jak nim najlepiej zarządzać.
 5. Spojrzenia na startup oczami klienta – warto poświęcić czas na spotkanie czy rozmowę, by sprawdzić, czego klient oczekuje, czego mu brakuje i jak usprawnić relacje.
 6. Sprawdzenia, czy zarządzanie spółką należy usystematyzować, przeorganizować lub uporządkować, prowadzić cykliczne spotkania z zarządem.
 7. Określenia w ujęciu długoterminowym, jakiej stopy zwrotu z inwestycji oczekujesz, kiedy planujesz sprzedać swoje udziały/akcje lub zwiększyć zaangażowanie finansowe w biznes.

Narzędzia wykorzystywane do analizy startupu