Anioł Biznesu to osoba fizyczna, która zdecydowała się na inwestycję swoich prywatnych środków w przedsięwzięcie, które rokuje dużym potencjałem wzrostu. Ten typ kapitałowego inwestora prywatnego liczy sobie niecałe 30 lat, ale w Polsce jest to zjawisko stosunkowo nowe. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mechanizmu inwestowania przez anioła biznesu. Postaram się wyjaśnić, co odróżnia inwestorów indywidualnych jakimi niewątpliwie są Aniołowie Biznesu od pozostałych inwestorów, dostępnych na rynku, oraz czy warto z nimi współpracować i w jaki sposób można to uczynić.

Autor

Krzysztof Janik

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

W jaki sposób zrodziła się idea Anioła Biznesu?

Określenie Anioł Biznesu (ang. Business Angel) swoją genezą sięga roku 1978. Nie miało jednak wówczas konotacji stricte biznesowych, bardziej show biznesowe – jeden z nowojorskich teatrów na Broadwayu stał w obliczu plajty, gdy w ostatniej chwili pojawiał się inwestor, który dofinansował kolejną premierę, która uratowała scenę. Wybawcę nazwano Business Angel, co miało oznaczać osobę majętną, która ratuje przedsiębiorstwo przed spodziewaną porażką. Zmianę w interpretacji tego określenia przypisuje się profesorowi Williamowi Wetzelowi z Uniwersytetu New Hampshire. Zajmował się on badaniem wpływu prywatnych przedsiębiorców na rozwój biznesów, które dopiero rozwijają swoją działalność. Obecnie nazwą “Anioł Biznesu” określamy prywatnego inwestora udziałowego, inwestującego swój kapitał w pomysł o dużym potencjale rozwojowym, który jest na wczesnym etapie funkcjonowania.

Kim są inwestorzy indywidualni?

To najczęściej prywatni przedsiębiorcy o sporym dorobku zawodowym i znacznym majątku osobistym, pozwalającym na podjecie ryzyka finansowania przedsięwzięcia na etapie startupu. Wolne środki finansowe, jakie wnoszą w nowy podmiot, wspierają go przez okres 3-6 lat, oczekując uzyskania wyższej niż przeciętna stopy zwrotu z inwestycji z zaangażowanego kapitału. Finansowanie działania młodej spółki to niezbędny zastrzyk dla jej potencjału. Taka transakcja odbywa się w zamian za objęcie części udziałów lub akcji takiego przedsiębiorstwa, a tym samym partycypację w przyszłych zyskach. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez agencję EBAN największym zainteresowaniem inwestorów cieszą przedsięwzięcia w drugiej fazie rozwoju (startup), na którą przypada 54% całości udzielonych środków. Pierwsze dwie fazy rozwoju przedsięwzięcia stanowią 87% całości udzielonych środków.

Jak inwestorzy oceniają Twój biznes?

Pierwsze wrażenie

Nigdy nie otrzymasz drugiej szansy, aby zrobić pierwsze wrażenie. Ocena dokonywana jest na podstawie przesłanych materiałów. One decydują o dalszych krokach.

Ograniczony czas

Inwestorzy przeznaczają 1-5 min na ocenę, czy Twój biznes będą dalej analizować.

Zespół

Inwestorzy poszukują zespołów zdeterminowanych do rozwoju biznesu oraz profesjonalnie przygotowanych do rozmów nad finansowaniem.

Kompletność informacji

Im więcej informacji i danych przygotujesz dla inwestorów, tym mniej czasu zaangażują na rozmowy co przyspieszy podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Pobierz model finansowy & teaser inwestycyjny

Struktura inwestycji Aniołów Biznesu a faza rozwoju przedsięwzięcia

Anioł Biznesu jest szczególnie wartościowym Partnerem do rozwoju biznesu w sytuacji w której posiada doświadczenie, czy też kontakty w branży w której młody przedsiębiorca chce zaistnieć ze swoim pomysłem. Dzięki czemu może również udzielać swojemu podopiecznemu cennych wskazówek, dotyczących kierunków rozwoju, jednak mając świadomość że nie bierze on udziału w bieżącym zarządzaniu spółką.

prognoza finansowa w excelu, model finansowy w excelu, plan finansowy, raport zarządczy, excel, analiza finansowa, analiza fundamentalna, controlling w przedsiębiorstwie, ocena opłacalności inwestycji, wycena startupu, modelowanie finansowe, prognoza finansowa, narzędzie do prognozowania, prognoza finansowa w excelu, analiza finansowa w excelu, biznes plan w excelu, ocena opłacalności w excelu, wycena biznesu w excelu, opłacalność inwestycji, wycena przedsiębiorstwa, prognoza finansowa, model finansowy dla SaaS, modelowanie finansowe, wskaźniki SaaS, analiza finansowa, startup, wskaźniki KPI, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźnik efektywności, modelowanie, model finansowy excel, wskaźniki biznesowe, model SaaS, finansowanie przedsiębiorstw, kapitał na start

Średnia wartość inwestycji Aniołów Biznesu otrzymanych przez jeden startup w Polsce i innych krajach Europy w 2015 roku (dane w tys. EUR)

Dane, które przedstawiła agencja European Business Angels Network pokazują, że średni kapitał wspierający przedsięwzięcie, na jaki decyduje się inwestor indywidualny to kwoty od 25 do 400 tys. euro.

prognoza finansowa w excelu, model finansowy w excelu, plan finansowy, raport zarządczy, excel, analiza finansowa, analiza fundamentalna, controlling w przedsiębiorstwie, ocena opłacalności inwestycji, wycena startupu, modelowanie finansowe, prognoza finansowa, narzędzie do prognozowania, prognoza finansowa w excelu, analiza finansowa w excelu, biznes plan w excelu, ocena opłacalności w excelu, wycena biznesu w excelu, opłacalność inwestycji, wycena przedsiębiorstwa, prognoza finansowa, model finansowy dla SaaS, modelowanie finansowe, wskaźniki SaaS, analiza finansowa, startup, wskaźniki KPI, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźnik efektywności, modelowanie, model finansowy excel, wskaźniki biznesowe, model SaaS, finansowanie przedsiębiorstw, kapitał na start

Ocena opłacalności startupu okiem Anioła Biznesu

Business Angel jest nie tylko kapitałodawcą biznesu, ale wytrawnym znawcą rynku, który wyławia najlepsze pomysły. Kluczowa jest dla niego skala potencjału przedsięwzięcia oraz innowacyjności projektu, które decyduje o szansie jego powodzenia. Anioł Biznesu interesuje się zwłaszcza biznesem we wczesnych fazach rozwoju (seed stage). Inwestycja w przedsięwzięcia na tym etapie rozwoju jest obarczona znacznym ryzykiem i bazując na własnym doświadczeniu rekomendowanymi działaniami zmierzającym do minimalizacji tego ryzyka oraz bazą zwiększającą skuteczność oceny opłacalności w excelu są w szczególności:

zweryfikowanie rynku

> przeprowadzenie rozmów z potencjalnymi klientami i uzyskanie konstruktywnych wniosków z tych rozmów

> zweryfikowanie, czy klienci są skłonni zapłacić za produkt/usługę

> wykonanie makiety produktu/usługi w formie opisu, strony www, wizualizacji

> analiza kosztów pozyskania klienta

> określenie nakładów niezbędnych do poniesienia celem wykonania MVP (Minimum Viable Product)

Dla młodego przedsiębiorcy uzyskanie wiedzy w powyższych zagadnieniach otwiera drogę do pozyskania finansowania. Relatywnie niskie własne zaangażowanie finansowe w połączeniu z wsparciem w postaci doradztwa strategicznego, kontaktów biznesowych i innej pomocy, którą może zapewnić doświadczony inwestor jest w mojej ocenie jedną z bardziej atrakcyjnych form rozpoczęcia prowadzenia biznesu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że bywają również Aniołowie Biznesu, którzy myślą głównie o odsprzedaniu nabytych udziałów, kiedy startup zwiększy już swoją wartość. Co istotne warto rozpocząć współpracę z tymi inwestorami, którzy oferują wartość dodaną do biznesu niezwiązaną wyłącznie ze wsparciem kapitałowym. Aniołowie Biznesu interesują się również przedsiębiorstwami, które mają nieco dłuższy staż na rynku, jednak główną grupą docelową są dla nich nowi gracze w biznesie.

Luka kapitałowa, czyli źródła finansowania

Z perspektywy młodego przedsiębiorcy, znalezienie finansowego wsparcia dla jego firmy jest warunkiem sine qua non do kontynuowania działalności. Na tę przeszkodę trafiają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali wszystkie swoje, lub rodzinne środki na uruchomienie działalności, ale nie są jeszcze na tyle stabilnym podmiotem gospodarczym, aby móc sięgnąć po ofertę banków dla przedsiębiorców, lub starać się o fundusze venture capital lub private equity. Większość ciekawych i dobrze rokujących pomysłów zatrzymuje się właśnie na tym etapie, nie wychodząc poza ramy małej firmy o zasięgu lokalnym. Dlatego tak ważna jest osoba z doświadczeniem biznesowym i zarządczym, znająca branżę, mająca kontakty, niezbędne do rozwinięcia skrzydeł. Przedsiębiorca staje się aniołem biznesu z wyboru, projekty, które wspiera, wybiera na bazie osobistej preferencji, własnych pasji, zainteresowań, a przede wszystkim na bazie rachunku ekonomicznego. Niektórzy inwestorzy swoją rolę traktują w kategorii mentora, który powierza część swojego kapitału nowemu pokoleniu przedsiębiorców.

Zalety dla nowicjusza

Z perspektywy początkującego biznesmena układ z Aniołem Biznesu oznacza wiele korzyści. To świetne rozwiązanie dla startupów, które jeszcze nie są zaznajomione z procedurami rynku kapitału wysokiego ryzyka. Plusem jest również bezpośrednie zaangażowanie w sukces, istotne zwłaszcza, gdy Aniołem Biznesu staje się osoba z wyrobioną marką lub nazwiskiem. Znani Aniołowie Biznesu to najlepszy rodzaj promocji a każda wiadomość w mediach o tym, że poważny biznesmen lub “gwiazda” wsparła daną inicjatywę, natychmiast generuje zainteresowanie tym projektem, podnosząc jego wiarygodność w oczach klientów, kontrahentów i przyszłych inwestorów. Aniołem Biznesu nie zostaje się tylko dla zysku, często jest to decyzja, której podstawą jest chęć pomocy młodym. Takimi filantropami okazali się zarówno Bill Gates, twórca Microsoft Corporation, czy też Jeff Bezos, ojciec giganta e-commerce Amazon.com. Jego własna firma również powstała dzięki wsparciu Business Angels.

Inny rodzaj współpracy

Inność wsparcia przez Anioła Biznesu polega na tym, że ich działanie obraca się w swego rodzaju niszy rynkowej. Dobry pomysł na biznes, dobrze skonstruowany model biznesowy i strategia rozwoju nie mają powodzenia bez wsparcia finansowego. Młody przedsiębiorca będzie miał jednak wiele trudności z pozyskaniem kredytu bankowego, funduszy typu venture capital, czy emisji obligacji. To, co dodatkowo wyróżnia inwestora indywidualnego od instytucji oferujących wsparcie wyłącznie kapitałowe (jak banki), to wkład doświadczenia i kontaktów biznesowych, które posiada. Wsparcie w kwestiach analizy, dopasowania pomysłu do warunków rynkowych, wsparcie przy podpisaniu pierwszych kontraktów to bezcenne bonusy współpracy z Aniołem Biznesu.

Polski rynek

Zjawisko Anioła Biznesu to nowość w Polsce, z którą jeszcze nie oswoili się przedsiębiorcy. Jego badaniem i wspieraniem zajmuje się Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Wielu biznesmenów nie ma zaufania do takiego modelu finansowania a ich bariera mentalna uniemożliwia przekazanie Aniołom Biznesu części praw w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Niewiedza wynika z braku dostatecznej promocji tego typu wsparcia. Minusem jest również mała, w porównaniu do innych krajów, ilość struktur zrzeszających Aniołów Biznesu. Z raportu Lewiatan Business Angels wynika, że w latach 2008-2014 ich sieć zawarła 12 transakcji inwestycyjnych. Inne sieci finansują rocznie około 1-3 projekto?w. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii tego typu transakcji zawiera się rocznie 570, w Finlandii ? 430, we Francji ? 290 a w Hiszpanii ? 230. Rodzimi aniołowie biznesu inwestują kwoty od 150 000 do 3 000 000 zł, a średni okres zaangażowania kapitału wynosi 3-6 lat.

Reasumując Anioł Biznesu w ramach współpracy wprowadza wartość dodaną biznesu poprzez:

wsparcie finansowe

> doradztwo strategiczne

> transfer know-how

> wsparcie networkingowe oraz przekazanie kontaktów biznesowych

> wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu, finansów

> doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Należy mieć również na uwadze wady jakie występują przy współpracy z Aniołem Biznesu, a dotyczące:

osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji

> konieczność pełnego zaangażowania w realizowane przedsięwzięcie

> żelazne trzymanie dyscypliny finansowej i realizowanie działań zgodnie z budżetem

Jeśli jesteś na etapie poszukiwania finansów dla swojej działalności i dodatkowo liczysz na wsparcie biznesowe, zapraszam do współpracy. Możesz liczyć na kompleksową pomoc, model finansowy w excelu, wykonanie oceny opłacalności inwestycji oraz przygotowanie długoletniej prognozy finansowej, czy też wycenę startupu. Wsparcie merytoryczne poprowadzę przez gąszcz rozwiązań dla biznesu, które ze względu swoją złożoność, często dezorientują młodego przedsiębiorcę.

Pobierz model finansowy & teaser inwestycyjny

Narzędzia do pozyskania finansowania

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.