Kursy finansowe to materiały edukacyjne, kursy online, warsztaty zwiększające praktyczną wiedzę i rozwijające umiejętności z zakresu finansów.

Krzysztof Janik

Kursy finansowe

Pozyskanie finansowania

Inwestowanie

Controlling

Startup

Analiza finansowa

Narzędzia analityczne

Uzyskaj dostęp do nowych kursów online

✔ Zniżki w przedsprzedaży 

✔ Pierwszeństwo zakupu kursu z limitem uczestników

  *Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram więcej informacji” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

  Co zyskasz?

  Praktyczne rozwiązania

  ☑ dostosowane do potrzeb

  ☑ zwiększające efektywność firmy

  ☑ porządkujące finanse firmy

  Czas

  ☑ w krótkim czasie otrzymasz potrzebną wiedzę

  ☑ dostosowanie tempa przekazania wiedzy do oczekiwań

  ☑ pełna koncentracja na Twojej firmie

  Wiedzę

  ☑ możliwe źródła finansowania firmy i sposoby ich pozyskania

  ☑ plan działań ukierunkowany na sprawną realizację zakładanych celów

  ☑ spojrzenie na firmę, jej potrzeby z zewnątrz

  Motywację

  ☑ do działania i dalszego rozwoju firmy

  Dla kogo kursy finansowe online?

  Pracujesz w finansach! Tutaj zwiększysz kompetencje i rozwiniesz skrzydła.

  Specjaliści ds. controllingu

  Inwestorzy

  Dyrektorzy finansowi

  Analitycy finansowi

  Uzyskaj dostęp do nowych kursów online

  ✔ Zniżki w przedsprzedaży 

  ✔ Pierwszeństwo zakupu kursu z limitem uczestników

   *Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram więcej informacji” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

   Dyrektor finansowy na godziny

   Krzysztof_Janik_CFO

   Krzysztof Janik

   Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

   Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

   +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

   +4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

   +65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

   Kariera i rozwój osobisty

   ,,Pracując nad własnym rozwojem inspirujesz inne osoby. Inni widząc Twoje postępy nabierają motywacji do działania, dostrzegają namacalny dowód na to, że inwestycja w osobisty rozwój gwarantuje sowite zyski.”

   Krzysztof Janik

   W tym artykule chciałbym zainspirować Cię do zwiększenia swojej wartości poprzez rozwój kompetencji w ramach obranej ścieżki kariery. 

   Przez pryzmat własnej historii wiem, że chęć sięgania po więcej wynika z potrzeby rozwoju siebie i firmy. Jednakże nie chciałbym, aby ten artykuł był “kartką z pamiętnika”. Niech niesie za sobą przesłanie, że warto sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga.

   Kariera, czyli…

   W ogólnym rozumieniu kariera, to ścieżka rozwoju osobistego oraz realizowanie nowych celów, stawianie wyzwań i osiąganie rezultatów własnych przedsięwzięć

   Dla jednych “kariera” kojarzy się z wysokimi zarobkami, sukcesami, awansami, a dla innych, to po prostu dobrze płatna praca z możliwością rozwijania swoich talentów.

   Ścieżkę zawodową warto zaplanować chociażby dlatego, że nie pozostawiamy jej przypadkowi. Mamy realny wpływ na to, co może wydarzyć się w naszym życiu zawodowym. Planowanie kariery jest też określeniem tego co lubimy robić, co sprawia nam radość i w czym czujemy się najmocniej.

   Etapy planowania rozwoju kariery

   Etap 1⃣ Wyznacz cel

   Wyznaczenie celu jest wyjściowym, a zarazem kluczowym etapem planowania rozwoju kariery. Od wyznaczonego celu zależą kolejne działania, jakie będziesz podejmował. Pamiętaj, że cel musi:

    1. być dla Ciebie atrakcyjny z punktu widzenia rozwojowego, finansowego, samospełnienia
    2. być osiągalny
    3. być spójny z wartościami, jakimi się kierujesz w życiu.

   Do opracowania celu możesz wykorzystać również technikę SMART:

    1. S (specific) – jasno określony, konkretny
    2. M (measurable) – mierzalny
    3. A (ambitious) – ambitny
    4. R (realistic) – możliwy do osiągnięcia
    5. T (timed) – określony w czasie

   Co dokładnie oznaczają te enigmatyczne pojęcia? Przede wszystkim pozwalają odpowiedzieć na poniższe pytania:

   ✍ Czy cel jest specyficzny, czyli sprecyzowany, jasno określony i niepozostawiający miejsca na własne interpretacje?

   ✍ Czy cel jest mierzalny, możliwy do zmonitorowania? Jest to o tyle istotne, że dopiero uzyskane wyniki pozwalają określić, czy cel został zrealizowany.

   ✍ Czy cel jest osiągalny, czyli możliwy do zrealizowania za pomocą dostępnych zasobów?

   ✍ Czy cel jest istotny, czyli ważny dla przedsiębiorstwa i jego strategii rozwoju?

   ✍ Czy cel został wyznaczony dla określonego przedziału czasowego, czyli posiada termin realizacji?

   Warto, abyś przy określaniu celu spojrzał w głąb siebie. Zastanów się co Cię interesuje, jakie są Twoje mocne strony, jakie trudności wynikające np. z predyspozycji osobowościowych możesz napotkać. 

   Pamiętaj:

   Aby być konkurencyjnym musisz stale się rozwijać. Stworzenie strategii rozwoju kariery zawodowej umożliwi Ci podejmowanie systematycznych działań.

   Etap 2⃣ Określ zadania prowadzące do celu

   Po wyznaczeniu celu, wiesz już z jakimi korzyściami wiązać się będzie jego osiągnięcie. Jesteś też świadomy odpowiedzialności, która spoczywa na Twoich barkach. Niestety nie ma jednej, idealnej metody osiągania sukcesu i realizacji celów. Warto mieć też świadomość, że sukces można odmieniać przez wiele przypadków. Warto wyznaczyć swoją własną miarę sukcesu i wyznaczenia na jej podstawie głównego celu.

   Jedną z najskuteczniejszych metod realizacji celu jest przyjrzenie się procesowi osiągania go. Jeśli Twoim celem jest bycie dyrektorem finansowym w korporacji, musisz zadbać o odpowiednie wykształcenie, odbyć dodatkowe szkolenia np. językowe, czy poznać bliżej kolebkę kultury organizacyjnej firmy udając się na zagraniczną praktykę. Na pewno warto zadbać także o swój wizerunek – skorzystać ze szkolenia z autoprezentacji i budowania swojej marki osobistej. 

   Wielu klientów, a także pracowników pyta mnie o modelowe ścieżki kariery np. w controllingu. Z doświadczenia wiem, że nie ma jednolitej i spójnej drogi rozwoju w finansach. Jest ona uzależniona od stopnia rozwoju organizacji, regionu lub strategii firmy. Niemniej, w tej części artykułu postaram się przybliżyć ścieżkę kariery w wybranych zawodach branży finansowej.

   Ścieżka kariery finansisty w ....

   Controllingu

   KROK 1⃣ ( do ok. 1 roku doświadczenia)
   W tej grupie często znajdują się absolwenci uczelni wyższych, dlatego kandydaci na te stanowiska rzadko kiedy są gotowi na zmianę pracy. Znaczna część kandydatów w pierwszym roku pracy koncentruje się na zdobyciu wiedzy praktycznej i ukierunkowania dalszego rozwoju kariery. Oczekiwanymi umiejętnościami są posługiwanie się narzędziami analitycznymi, biegła komunikacja w języku obcym oraz motywacja do rozwoju, szybkość przyswajania nowej wiedzy. 

   Zajmowane stanowiska: asystent ds. analiz, młodszy analityk finansowy, młodszy specjalista ds. controllingu, asystent kontrolera finansowego

   Oczekiwania finansowe: 4000 – 6000 zł brutto miesięcznie


   KROK 2⃣ (1,5 – 4 lata doświadczenia)
   To najczęstszy moment zmiany pracy, zwłaszcza w przypadku osób, które dotychczas związane były tylko z jedną firmą lub pracodawca nie jest w stanie zagwarantować możliwości dalszego rozwoju.

   Zajmowane stanowiska: specjalista ds. controllingu, analityk finansowy, kontroler finansowy

   Oczekiwania finansowe: 6000 – 9000  zł brutto miesięcznie


   KROK 3⃣ (5-8 lat doświadczenia)

   W tej grupie pracowników/ kandydatów można poszukiwać osób z silnymi podstawami merytorycznymi, praktyków w dziedzinie wykorzystania systemów informatycznych oraz ekspertów sprawozdawczości finansowej.

   Zajmowane stanowiska: starszy analityk finansowy, kontroler finansowy

   Oczekiwania finansowe: 9000 – 15000 zł brutto miesięcznie


   KROK 4⃣ (9 lat doświadczenia i więcej)

   Osoby z takim stażem pracy idealnie nadają się na dyrektora finansowego.

   Zajmowane stanowiska: dyrektor finansowy/ szef działu controllingu

   Oczekiwania finansowe: 15000 – 35000 zł brutto miesięcznie

   Księgowości

   KROK 1⃣. Młodszy księgowy

   Mianem młodszego księgowego określana jest osoba, która stawia swoje pierwsze kroki w zawodzie. Młodsi specjaliści wymagają jeszcze wsparcia merytorycznego podlegają przełożonym. Najczęściej zajmują się księgowaniem dokumentów, potwierdzeniem sald z kontrahentami lub przygotowywaniem przelewów bankowych.

   Oczekiwania finansowe: 4000 – 5500 zł brutto miesięcznie


   KROK 2⃣. Samodzielny księgowy (inaczej: specjalista ds. rachunkowości)

   Osoba na tym stanowisku obsługuje przynajmniej jeden obszar rachunkowości. Bierze udział w przygotowaniu sprawozdań finansowych, księguje dokumenty, wylicza rezerwy i podatki, przygotowuje przelewy bankowe. Na tym stanowisku wymagane jest kilkuletnie doświadczenie.

   Oczekiwania finansowe: 6000 – 12000 zł brutto miesięcznie


   KROK 3⃣. Główny księgowy

   Do zakresu obowiązków głównego księgowego należy przygotowywanie sprawozdań finansowych, koordynacja pracy w zespole, nadzór nad prawidłowymi rozliczeniami podatkowymi stały kontakt z instytucjami np. ZUS, Urząd Skarbowy. 

   Oczekiwania finansowe: 12000 – 17000 zł brutto miesięcznie


   KROK 4⃣. Kierownik ds. finansów

   Jest to najwyższy szczebel kariery w księgowości. Osoba na tym stanowisku odpowiada za budowę i zarządzanie działem finansów. W zakresie odpowiedzialności leży także podejmowanie decyzji z zarządem, tworzenie strategii finansowej. Nadzoruje wypłaty, windykację długów, przygotowanie budżetu. Na tym szczeblu cenione są także umiejętności dobrego planowania i przewidywania.

   Oczekiwania finansowe: 15000 – 25000 zł brutto miesięcznie

   Banku

   W tym przypadku nie ma innej metody na zrobienie kariery w banku niż gromadzenie wiedzy i doświadczenia. Planując karierę w bankowości – wybiera się między byciem wybitnym specjalistą w danej dziedzinie lub genialnym sprzedawcą produktów i usług.

   Ekspercka ścieżka kariery wymaga przede wszystkim posiadania wiedzy na najwyższym poziomie. Liczą się umiejętności analityczne, techniczne, zarządzania ludźmi, zadaniami oraz czasem. W banku ciężko jest określić jedną, stałą ścieżkę kariery, ponieważ są awanse, gdzie pracownicy przechodzą przez poszczególne szczeble kariery, a są i takie, które wiążą się z dużym przeskokiem na wyższy szczebel drabiny zawodowej.

   Funduszu inwestycyjnym

   Solidną podstawą do rozpoczęcia kariery w pracy w funduszach inwestycyjnymi stanowią studia z finansów, ekonomii, metod ilościowych. W tym przypadku, ukończenie studiów, nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia pracy. Pracodawcy coraz częściej decydują się na zapewnienie pracownikowi kilkutygodniowego wstępnego szkolenia zawodowego. Dzięki temu pracownik może podjąć się innego kierunku studiów np. zarządzania ryzykiem.

   Jednakże, bez względu na “start” w branży inwestycyjnej, każdy pracownik przechodzi identyczną ścieżkę kariery. 

   Pierwszym stanowiskiem w tej branży jest stanowisko młodszego specjalisty. Wraz z upływem czasu pracownik awansuje na starszego specjalistę lub eksperta. 

   Firmie audytorskiej

   Mawia się, że audytor, to nie zawód dla samotników. I ja się z tym zgadzam. Praca w firmie audytorskiej opiera się na pracy w zespole. Na początku firma zapewnia szereg szkoleń. Wymagane są też: wiedza merytoryczna i praktyczne umiejętności.

   Praca audytora, to nie tylko weryfikowanie dokumentacji, ale także wydawanie opinii o kondycji finansowej spółek i przygotowywanie rekomendacji, w jakim kierunku firma powinna podążać. 

   Ścieżka kariery w tej branży jest dość przejrzysta. Po 5-6 latach  pracy jako audytor, rozpoczyna się przygoda managerska.  Po kolejnych kilku latach (ok. 9-10 od rozpoczęcia pracy zawodowej) pojawia się możliwość objęcia stanowiska dyrektora lub partnera. Warto też wspomnieć, że pracując w audycie można zdobyć uprawnienia biegłego rewidenta. 

   Jakiś czas temu przeczytałem pewne zdanie. Zdanie, które dla wielu jest oczywistością. Jednakże, jestem niemal pewny, że dla tych, którzy planują swoją przyszłość zawodową ta sentencja stanie się motorem napędowym.

   Niebawem zrozumiesz, że to co dzisiaj wygląda jak poświęcanie się, z czasem okaże się najlepszą inwestycją jaką mogłeś zrobić.”

   W mojej ocenie tak właśnie jest z rozwojem osobistym. Traktuj go, jako inwestycję w swoje życie zawodowe. Wg naukowców, wystarczy 15 minut dziennie, aby poszerzyć swoje kompetencje, rozwinąć się.

   9 sposobów na rozwój osobisty

   Chcę podzielić się z Tobą swoimi sposobami na rozwój osobisty. Przyznam szczerze, że poświęcanie sobie minimum 30 minut dziennie sprawia, że dostrzegam wymierne efekty przyswojenia kolejnej dawki wiedzy. Poniżej znajdziesz polecane przeze mnie sposoby własnego rozwoju, z których najczęściej korzystam.  

   1⃣ Posłuchaj podcastu – ta interaktywna forma jest jedną z moich ulubionych. Mogę z niej skorzystać właściwie wszędzie… stojąc w korku, podczas treningu, sprzątania, wyjścia do sklepu. Ich tematyka jest bardzo rozbudowana, dlatego poza biznesem, który mnie fascynuje, mogę także posłuchać o zdrowym odżywianiu, motywacji, sporcie, organizacji czasu itp.


   2⃣ Przeczytaj branżowy artykuł – wychodzę z założenia, że dzień najlepiej zaczynać od kawy… i prasówki. Mamy ogromne szczęście, że w internecie znajdziemy wiele informacji potrzebnych nam do rozwoju. Dodatkowo czytanie zagranicznych artykułów poszerza wiedzę oraz utrzymuje “kontakt” z językiem. 


   3⃣ Obejrzyj film na youtubie, z którego zaczerpniesz wiedzę – nie wiem w jakiej branży działasz, a może chcesz się rozwijać w innym kierunku? Bez względu na motywację, skorzystaj z popularnej platformy, na której znajdziesz wszystko. Pamiętaj, że rozwój osobisty, to także zdobywanie nowych umiejętności. Dowiedz się jak upiec tort, złożyć regał albo ostrzyc psa.


   4⃣ Poznaj newsy swojej branży – inaczej mówiąc – bądź na bieżąco z nowościami. Nawet jeśli działasz w branży szydełkowania, warto abyś wiedział co jest teraz na topie.


   5⃣ Umów się na konsultacje – czerpanie wiedzy i doświadczenia od osób o wąskiej specjalizacji sprawia, że w krótkim czasie otrzymujesz praktyczne informacje które właśnie potrzebujesz.


   6⃣ Korzystaj z kursów online – w sieci dostępna jest cała gama kursów online. Od bezpłatnych do wartych każdej ceny. Dzięki nim możesz nauczyć się przedsiębiorczości, marketingu, języków obcych, zarządzania finansami… nawet jeśli 15 minut to za mało, aby przerobić jedną lekcję, spróbuj zapoznać się chociaż z częścią dostępnego materiału.


   7⃣ Rozmawiaj z inspirującymi ludźmi – kwadrans, to wystarczająco dużo czasu, by zadzwonić i uciąć sobie inspirującą pogawędkę ze znajomym, od którego możesz się czegoś nauczyć.


   8⃣ Doskonal umiejętności – rozwój, to nie tylko zdobywanie nowych umiejętności, ale także doskonalenie tego, co już potrafisz. 


   9⃣ Zaplanuj przyszłość – poświęcanie czasu na rozwój osobisty jest kluczowe, jednak działanie “po omacku” nie jest wskazane. Planując swoją przyszłość, przygotuj listę materiałów, które chciałbyś przerobić, aby stać się konkurencyjnym na rynku pracy.


   Aby stale się rozwijać trzeba planować, myśleć, stawiać sobie nowe wyzwania i realizować je. W codziennej rutynie działania dotyczące rozwoju zawodowego mogą zejść na dalszy plan. Patrząc jednak długoterminowo, zarządzanie własną karierą jest niezbędne, jeśli oczekujemy, że osiągniemy sukces zawodowy.

   Rozwój zawodowy, to poszerzanie swoich umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zadań na danym stanowisku. Rozwój zawodowy, to zdobywanie dodatkowych kompetencji. I wreszcie – rozwój zawodowy, to robienie kroków naprzód.

   Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie korzyści niesie za sobą skuteczne zarządzanie karierą

   Rozwój zawodowy

   To, jaki kierunek obejmie Twoja kariera zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Skuteczne działania pozwolą na bycie kreatorem własnego losu! J. Sutherland i D. Canwell wskazali pięć podstawowych i jednocześnie kluczowych korzyści z rozwoju zawodowego.

   1⃣ Poszerzanie wiedzy.

   2⃣ Uczenie się na podstawie doświadczeń, czyli zdobywanie wiedzy poprzez obserwowanie siebie i innych pracowników oraz wdrażanie nowych rozwiązań.

   3⃣ Rozwój nowych postaw i przekonań, czyli zmiana dotychczasowych zasad i norm postępowania, poglądów.

   4⃣ Możliwość odbudowania kwalifikacji zawodowych, czyli wznoszenie kompetencji na wyższy poziom.

   5⃣ Współpraca i wkład w rozwój firmy, czyli dzielenie się wiedzą, rozwiązaniami z innymi współpracownikami.

   Osobiście uważam, że każdy z nas ma inny cel. Inaczej definiujemy sukces i inaczej się do niego przygotowujemy. Jednak wiem, że poza chęcią dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, chcemy także zadbać o swoje zaplecze finansowe. 

   Zadbanie o rozwój zawodowy, to gwarancja podniesienia kompetencji i zwiększenia swojej wartości na rynku pracy. Bądź aktywny w autopromocji. Mów głośno o swoich sukcesach, gromadź referencje, nie bój się opuszczać własnej strefy komfortu.

   Bonus: Kursy finansowe online

   Obserwacja dzisiejszego rynku pracy nie pozostawia wątpliwości, że ukończenie studiów i zdobycie dyplomu nie daje stuprocentowej gwarancji na zdobycie wymarzonej posady. 

   Planując treść tego artykułu przyświecała mi myśl, abyś wyniósł z jego treści jak najwięcej wskazówek, które będziesz mógł wdrożyć “od zaraz”. W związku z tym, jako bonus przygotowałem dla Ciebie 6 wskazówek jak wybrać idealny kurs online. Jestem świadom, że wskazówki, to tylko drogowskaz przy obraniu właściwej drogi. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, zadbałem także o listę finansowych kursów online

   Jak wybrać idealny kurs online?

   KTO – zweryfikuj trenera oraz firmę, która proponuje szkolenie online. Sprawdź kompetencje trenera, wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Poznaj opinie o firmie szkoleniowej oraz upewnij się, że po ukończonym kursie otrzymasz certyfikat.

   CO – Zastanów się jaki zakres wiedzy Cię interesuje, czego chcesz się nauczyć. Dokładnie zapoznaj się z programem szkolenia.

   JAK – zweryfikuj jaką formę ma kurs online. Czy jest to forma warsztatowa czy wykładowa. Może w ofercie kursu jest także możliwość konsultacji 1:1 z trenerem? Pamiętaj, że chcesz nauczyć się konkretnych czynności, a w branży finansowej to praktyka jest kluczowa. 

   KIEDY i GDZIE – dowiedz się czy kurs jest już dostępny. Być może prowadzona jest przedsprzedaż, a dostęp do modułów możliwy będzie dopiero za kilka tygodni. 

   ILE – Cena często przesądza o  wyborze kursu online. Im niższa cena tym krótszy kurs. Szkolenia, które nie uwzględniają praktycznych warsztatów są z reguły tańsze. Pamiętaj, że czas trenerów jest cenny, dlatego wybitnym specjalistom warto zapłacić więcej.

   Działając w finansach, wiem, jak ważne dla pracodawców jest, aby stale rozwijać kompetencje swoich pracowników. Nie będę ukrywał, że konkurencja na rynku pracy jest ogromna, a pracodawcy stawiają coraz większe wymagania. Chciałbym, abyś poznał mój przepis na sukces… Właściwie już go poznałeś. “Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach.” Ten artykuł, to właśnie moje “schody do osiągnięcia spełnienia zawodowego”.

   Życzę Ci, abyś każdego dnia robił jeden krok w stronę rozwoju osobistego i zawodowego. Abyś sięgał tylko po więcej i chciał bardziej niż wczoraj… 

   FIRMA
   Enterprise Code Sp. z o.o.
   Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
   Biuro | Warszawa

   Zespół

   Partnerzy

   Oferty pracy

   Regulamin

   Polityka prywatności

   Mapa strony

   KONTAKT
   Krzysztof_Janik_CFO
   Krzysztof Janik
   Partner Zarządzający
   krzysztof.janik@enterprisestartup.pl