Porównuję biznes do rejsu na wzburzonym morzu. Wyruszyłem w niego sam, jednak wierzę, że zgrana załoga pozwoli mi obrać kurs i osiągnąć zamierzone cele, mimo trudności. Od początku podróży wyznaję te same zasady: szacunek, transparentność, zaufanie, odwaga i pracowitość. Podążając za nimi, jestem pewien, że żadne bariery nie powstrzymają nas od realizacji marzeń. Droga jaką dotychczas przebyłem była kręta, wyboista, z licznymi urwiskami ją okalającymi. Wyzwania z jakimi musiałem się zmierzyć, ani przez chwilę nie skłaniały mnie do obrania innego kierunku własnego rozwoju. Kocham przedsiębiorczość.

Kolejnym wyzwaniem jakie przede mną jest zbudowanie zespołu marzeń. Historię dotychczasowej działalności opisałem tutaj.

Zapraszam do dołączenia do Zespołu Enterprise Startup.

Autor

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Dyrektor finansowy

Obszary zaangażowania

 • wdrażanie nowoczesnego controllingu (m.in. implementacja rachunkowości zarządczej, aktualizacja planu kont, tworzenie MPKów, dobór wskaźników KPI do działów, osób w firmie),
 • obsługa controllingowa małych i średnich firm, w tym m.in.: omawianie wyników finansowych i operacyjnych z przedsiębiorcami, monitorowanie odchyleń od planowanych wyników i wyciąganie wniosków, rekomendowanie działań optymalizacyjnych / kreowanie wartości firm,
 • prognozowania finansowe w szczegółowości umożliwiającej monitorowanie odchyleń od planowanych wyników i wyciąganie wniosków,
 • raportowanie zarządcze poprzez aktualizację i omawianie dashboardów KPI,
 • przeprowadzanie due diligence finansowego na wewnętrzne potrzeby,
 • zarządzanie projektami pozyskania finansowania,
 • monitorowanie możliwych źródeł finansowania,
 • przygotowywanie materiałów analitycznych i informacyjnych dla banków i inwestorów,
 • identyfikacja potrzeb klientów,
 • prowadzenie warsztatów online i spotkań z klientami.

Idealny profil

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy jako Dyrektor finansowy w spółkach o rocznych obrotach 5-200 mln PLN (lub 7-letnie jako Kontroler finansowy w spółkach o obrotach rocznych powyżej 50 mln PLN),
 • mile widziane doświadczenie w spółce audytorskiej (big4, tier 2) lub bardzo dobra praktyczna znajomość rachunkowości zarządczej i finansowej,
 • mile widziany certyfikat ACCA, CIMA lub podobny,
 • doświadczenie we współpracy z funduszami VC,
 • umiejętności analityczne oraz bardzo dobra znajomość excela,
 • gotowość do pracy samodzielnej, pełnienia roli konsultanta i doradcy dla Zarządów spółek portfelowych oraz podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za proponowane rozwiązania,
 • elastyczność we współpracy, partnerstwo, wysoki poziom kompetencji interpersonalnych,
 • wysokie kompetencje etyczne i kultura osobista,
 • mile widziana gotowość do podjęcia współpracy od zaraz.

Oferta

 • rozbudowane portfolio klientów z branż tradycyjnych oraz z obszaru nowych technologii,
 • odpowiedzialne i rozwojowe zadania w firmach klientów realizowane  w modelu partnerskim,
 • wsparcie merytoryczne (w zakresie finansów, księgowości, podatków, BI) w obsłudze spółek,
 • pracę w formie zdalnej w zdecydowanej większości czasu pracy.

Wynagrodzenie / forma współpracy

 • kontrakt B2B
 • wynagrodzenie: od 8 000 PLN netto do 22 000 PLN netto / m-c
 • + system premiowy

Korzyści dodatkowe z dołączenia do zespołu

 • +4 lata doświadczenia w rozwoju biznesu i zebranie sporej dawki wiedzy, którą chętnie się dziele,
 • +250 klientów do bieżącej współpracy,
 • realny wpływ na kierunek rozwoju firmy oraz firm klientów,
 • praca na wypracowanych narzędziach analitycznych,
 • indywidualny program edukacyjny zawierający szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne finansowane przez firmę,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • przyjacielska atmosfera wypracowana na podstawie kilku lat pracy z osobami o cechach lidera.

Zapraszam do aplikowania

  Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków, NIP: 6762484436, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538307, kapitał zakładowy: 5 000 zł
  W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub pod wyżej podanym adresem.
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą),
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny administratora),
  • art 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie potwierdzającego jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych),
  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, w tym wypadku poczty e -mail, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
  Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
  • prawo do wycofania zgody poprzez kontakt na adres mailowy krzysztof.janik@enterprisestartup.pl
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Konsekwencją nie podania danych jest wykluczenie z procesu rekrutacyjnego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do rekrutacji.
  Administrator korzysta z narzędzia Google Suite wobec czego Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

  Analityk finansowy

  Obszary zaangażowania

  • ścisła współpraca z Dyrektorem finansowym,
  • modelowanie finansowe działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej,
  • wycena firm metodą DCF,
  • obsługa controllingowa małych i średnich firm, w tym m.in.: omawianie wyników finansowych i operacyjnych z przedsiębiorcami, monitorowanie odchyleń od planowanych wyników i wyciąganie wniosków, rekomendowanie działań optymalizacyjnych / kreowanie wartości firm,
  • prognozowania finansowe w szczegółowości umożliwiającej monitorowanie odchyleń od planowanych wyników i wyciąganie wniosków,
  • raportowanie zarządcze | budowanie dashboardów KPI oraz dobór wskaźników KPI do działów, osób w firmie,
  • zarządzanie projektami pozyskania finansowania dla startupów,
  • monitorowanie możliwych źródeł finansowania,
  • przygotowywanie materiałów analitycznych i informacyjnych dla banków i inwestorów,
  • identyfikacja potrzeb klientów,
  • udział w warsztatach i spotkaniach z klientami.

  Idealny profil

  • co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w controllingu lub firmie doradczej (big4) lub funduszu inwestycyjnym,
  • umiejętności analityczne,
  • gotowość do pracy samodzielnej, pełnienia roli konsultanta i doradcy dla właścicieli firm z sektora MŚP,
  • elastyczność we współpracy, partnerstwo, wysoki poziom kompetencji interpersonalnych,
  • wysokie kompetencje etyczne i kultura osobista.

  Znajomość narzędzi

  • excel
  • power point
  • power pivot (opcjonalnie)

  Znajomość

  • rachunkowości zarządczej, rynku finansowego / zagadnień corporate finance, analizy finansowej, transakcji kapitałowych
  • metod wycen przedsiębiorstw
  • metodologii tworzenia modeli finansowych
  • języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

  Oferta

  • rozbudowane portfolio klientów z branż tradycyjnych oraz z obszaru nowych technologii,
  • odpowiedzialne i rozwojowe zadania w firmach klientów realizowane w modelu partnerskim,
  • dedykowana ścieżka rozwoju kariery,
  • pracę w formie zdalnej w zdecydowanej większości czasu pracy.

  Wynagrodzenie / forma współpracy

  • umowa o pracę na pełen etat | Wynagrodzenie: od 3 000 do 7 000 PLN brutto
  • + system premiowy do 4 500 PLN brutto / m-c
  • umowa na 3 m-ce | umowa na 6 m-cy | umowa na czas nieokreślony

  Korzyści z dołączenia do zespołu

  • +4 lata doświadczenia w rozwoju biznesu i zebranie sporej dawki wiedzy, którą chętnie się dziele
  • +250 klientów do bieżącej współpracy
  • realny wpływ na kierunek rozwoju firmy oraz firm klientów
  • praca na wypracowanych narzędziach analitycznych
  • indywidualny program edukacyjny zawierający szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne finansowane przez firmę
  • elastyczny czas pracy
  • możliwość pracy zdalnej
  • przyjacielska atmosfera wypracowana na podstawie kilku lat pracy z osobami o cechach lidera
  • narzędzia pracy: Apple

  Zapraszam do aplikowania

   Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków, NIP: 6762484436, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538307, kapitał zakładowy: 5 000 zł
   W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub pod wyżej podanym adresem.
   Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą),
   • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny administratora),
   • art 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie potwierdzającego jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych),
   Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, w tym wypadku poczty e -mail, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
   Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
   Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
   • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
   • prawo do wycofania zgody poprzez kontakt na adres mailowy krzysztof.janik@enterprisestartup.pl
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
   Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Konsekwencją nie podania danych jest wykluczenie z procesu rekrutacyjnego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do rekrutacji.
   Administrator korzysta z narzędzia Google Suite wobec czego Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

   New Business Development

   Obszary zaangażowania

   • pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych,
   • śledzenie trendów rynkowych i identyfikacji nowych możliwości biznesowych,
   • negocjowanie warunków umów partnerskich,
   • analiza rynku i monitorowanie działań konkurencji,
   • współpraca z partnerami biznesowymi,
   • rozpoznawanie i definiowanie potrzeb partnerów biznesowych oraz doradztwo w zakresie proponowanych rozwiązań,
   • prowadzenie webinarów dla partnerów biznesowych.

   Idealny profil

   • doświadczenie w branży finansowej
   • minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (szczególnie w branży finansowej),
   • umiejętność budowania sieci kontaktów biznesowych,
   • doświadczenie w prowadzeniu niezależnych negocjacji handlowych,
   • dobra komunikacja i praca zespołowa,
   • umiejętności analityczne,
   • doskonałe umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem, w tym motywacja własna,
   • umiejętność samodzielnego przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
   • umiejętność tworzenia materiałów marketingowych i mailingów,
   • otwarte nastawienie na monitorowanie własnych KPI,

    

   • znajomość produktów finansowych,
   • dobra znajomość LinkedIn i umiejętność poruszania się po nim,
   • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

   Oferta

   • rozbudowane możliwości pozyskiwania nowych partnerów dla firmy oraz portfolio klientów,
   • odpowiedzialne i rozwojowe zadania,
   • wsparcie merytoryczne o komplementarne kompetencje,
   • pracę w formie zdalnej w zdecydowanej większości czasu pracy.

   Wynagrodzenie / forma współpracy

   • kontrakt B2B lub umowa o pracę
   • wynagrodzenie: od 4 000 PLN netto (B2B) do 14 000 PLN netto (B2B) / m-c
   • + system premiowy

   Korzyści dodatkowe z dołączenia do zespołu

   • realny wpływ na kierunek rozwoju firmy,
   • indywidualny program edukacyjny zawierający szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne finansowane przez firmę,
   • elastyczny czas pracy,
   • możliwość pracy zdalnej,
   • przyjacielska atmosfera wypracowana na podstawie kilku lat pracy z osobami o cechach lidera.

   Zapraszam do aplikowania

    Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków, NIP: 6762484436, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538307, kapitał zakładowy: 5 000 zł
    W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub pod wyżej podanym adresem.
    Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
    • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą),
    • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny administratora),
    • art 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie potwierdzającego jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych),
    Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, w tym wypadku poczty e -mail, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
    Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
    Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
    • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
    • prawo do wycofania zgody poprzez kontakt na adres mailowy krzysztof.janik@enterprisestartup.pl
    • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Konsekwencją nie podania danych jest wykluczenie z procesu rekrutacyjnego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do rekrutacji.
    Administrator korzysta z narzędzia Google Suite wobec czego Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).
    FIRMA
    Enterprise Code Sp. z o.o.
    Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
    Biuro | Warszawa

    Zespół

    Partnerzy

    Oferty pracy

    Regulamin

    Polityka prywatności

    Mapa strony

    KONTAKT
    Krzysztof_Janik_CFO

    Krzysztof Janik

    Partner Zarządzający

    krzysztof.janik@enterprisestartup.pl