Porównuję biznes do rejsu na wzburzonym morzu. Wyruszyłem w niego sam, jednak wierzę, że zgrana załoga pozwoli mi obrać kurs i osiągnąć zamierzone cele, mimo trudności. Od początku podróży wyznaję te same zasady: szacunek, transparentność, zaufanie, odwaga i pracowitość. Podążając za nimi, jestem pewien, że żadne bariery nie powstrzymają nas od realizacji marzeń. Droga jaką dotychczas przebyłem była kręta, wyboista, z licznymi urwiskami ją okalającymi. Wyzwania z jakimi musiałem się zmierzyć, ani przez chwilę nie skłaniały mnie do obrania innego kierunku własnego rozwoju. Kocham przedsiębiorczość.

Kolejnym wyzwaniem jakie przede mną jest zbudowanie zespołu marzeń. Historię dotychczasowej działalności opisałem tutaj.

Partner Zarządzający

Krzysztof Janik

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Zapraszam do dołączenia do Zespołu Enterprise Startup.

Oferty pracy

Specjalista ds. tworzenia treści

Obszary zaangażowania:
 • Tworzenie treści na bloga https://nowoczesnycontrolling.pl 
 • Optymalizacja wykonanych treści pod kątem budowania pozycji w wyszukiwarkach internetowych
 • Monitorowanie pozycji słów kluczowych w wynikach wyszukiwania i edycja treści
 • Wyszukiwanie merytorycznych treści
 • Publikacja treści przez wordpress
 • Ścisła współpraca ze specjalistą ds. UX
Dobrze, jeśli:
 • posiadasz doświadczenie w tworzeniu treści o tematyce: finanse lub inwestycje
 • jesteś osobą pomysłową, zaangażowaną
 • umiejętnie zarządzasz swoim czasem pracy
Korzyści z dołączenia do zespołu:
 • umowa o pracę / umowa zlecenie na pełen etat lub pół etatu
 • dodatkowo system premiowy
 • praca zdalna
 • elastyczny czas pracy
 • +4 lata doświadczenia w rozwoju biznesu i zebranie sporej dawki wiedzy, którą chętnie się dziele
 • realny wpływ na kierunek rozwoju firmy
 • indywidualny program edukacyjny zawierający szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne finansowane przez firmę
 • przyjacielska atmosfera wypracowana na podstawie kilku lat pracy z osobami o cechach Lidera
 • związanie się na dłużej z firmą

Zapraszam do aplikowania

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków, NIP: 6762484436, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538307, kapitał zakładowy: 5 000 zł
  W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub pod wyżej podanym adresem.
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą),
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny administratora),
  • art 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie potwierdzającego jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych),
  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, w tym wypadku poczty e -mail, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
  Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
  • prawo do wycofania zgody poprzez kontakt na adres mailowy krzysztof.janik@enterprisestartup.pl
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Konsekwencją nie podania danych jest wykluczenie z procesu rekrutacyjnego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do rekrutacji.
  Administrator korzysta z narzędzia Google Suite wobec czego Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

  Analityk finansowy / Konsultant

  Obszary zaangażowania:
  • modelowanie finansowe działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej
  • wycena firma metodą DCF
  • obsługa controllingowa małych i średnich firm, w tym m.in.: omawianie wyników finansowych i operacyjnych z przedsiębiorcami, monitorowanie odchyleń od planowanych wyników i wyciąganie wniosków, rekomendowanie działań optymalizacyjnych / kreowanie wartości firm
  • prognozowania finansowe w szczegółowości umożliwiającej monitorowanie odchyleń od planowanych wyników i wyciąganie wniosków
  • raportowanie zarządcze | budowanie dashboardów KPI oraz dobór wskaźników KPI do działów, osób w firmie
  • zarządzanie projektami pozyskania finansowania
  • monitorowanie możliwych źródeł finansowania
  • przygotowywanie materiałów analitycznych i informacyjnych dla banków i inwestorów
  • identyfikacja potrzeb klientów
  • udział w warsztatach i spotkaniach z klientami
  Doświadczenie:
  • min 1 rok pracy w controllingu lub firmie doradczej lub funduszu inwestycyjnym
  Znajomość narzędzi:
  • excel
  • power point
  • power pivot (opcjonalnie)
  Znajomość:
  • rachunkowości zarządczej, rynku finansowego / zagadnień corporate finance, analizy finansowej, transakcji kapitałowych
  • metod wycen przedsiębiorstw
  • metodologii tworzenia modeli finansowych
  • języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
  Miejsce zamieszkania:
  • Warszawa lub Kraków
  Wynagrodzenie / forma współpracy:
  • umowa o pracę na pełen etat | Wynagrodzenie: 4 000 PLN brutto
  • + system premiowy do 4 500 PLN brutto / m-c
  • umowa na 3 m-ce | umowa na 6 m-cy | umowa na czas nieokreślony
  Korzyści z dołączenia do zespołu:
  • +4 lata doświadczenia w rozwoju biznesu i zebranie sporej dawki wiedzy, którą chętnie się dziele
  • +200 klientów do bieżącej współpracy
  • realny wpływ na kierunek rozwoju firmy oraz firm klientów
  • praca na wypracowanych narzędziach analitycznych
  • indywidualny program edukacyjny zawierający szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne finansowane przez firmę
  • elastyczny czas pracy
  • możliwość pracy zdalnej
  • przyjacielska atmosfera wypracowana na podstawie kilku lat pracy z osobami o cechach Lidera
  • narzędzia pracy: Apple
  • związanie się na dłużej z firmą
  • możliwość realizowania własnego projektu biznesowego finansowanego przez firmę

  Zapraszam do aplikowania

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków, NIP: 6762484436, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538307, kapitał zakładowy: 5 000 zł
   W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub pod wyżej podanym adresem.
   Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą),
   • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny administratora),
   • art 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie potwierdzającego jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych),
   Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, w tym wypadku poczty e -mail, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
   Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
   Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
   • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
   • prawo do wycofania zgody poprzez kontakt na adres mailowy krzysztof.janik@enterprisestartup.pl
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
   Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Konsekwencją nie podania danych jest wykluczenie z procesu rekrutacyjnego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do rekrutacji.
   Administrator korzysta z narzędzia Google Suite wobec czego Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

   Główne usługi Enterprise Startup

   FIRMA
   Enterprise Code Sp. z o.o.
   Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
   Biuro | Warszawa

   Zespół

   Partnerzy

   Oferty pracy

   Regulamin

   Polityka prywatności

   Mapa strony

   KONTAKT
   Krzysztof_Janik_CFO

   Krzysztof Janik

   Partner Zarządzający

   krzysztof.janik@enterprisestartup.pl

   Skorzystaj z konsultacji online

   Sprawdź jak finanse Twojej firmy mogą wejść na wyższy poziom.