Podnieś poprzeczkę finansom firmy.

Zyskaj konsultację. Bezpłatnie.

Forma konsultacji: 15 minutowa rozmowa lub odpowiedź na maila.


Specjalizuję się m.in. w:

prognozowaniu finansowym / szacowaniu zapotrzebowania na finansowanie,

rachunkowości zarządczej,

☑ wdrożeniu Dashboardów KPI,

automatyzacji raportowania danych,

ocenie opłacalności inwestycji,

 analizie rentowności produktów, klientów, pracowników, projektów.

Kto udzieli konsultacji?

Krzysztof Janik CFO Enterprise Startup

Krzysztof Janik | CFO na godziny

  *Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Enterprise Startup drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Enterprise Startup

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

  Controlling  Dyrektor finansowy na godziny  | Data opublikowania: 12 paź 2020 r. | Data aktualizacji: 29 wrz 2023 r.

  Dyrektor finansowy na godziny

  czyli dlaczego Steve Jobs miał rację…

  Dyrektor finansowy na godziny to osoba, która dla Twojej firmy dostarcza informacje, dane, analizy do podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych. Posiadana wiedza, doświadczenie, wypracowane rozwiązania, narzędzia analityczne umożliwiają mi zadbanie o finanse Twojej firmy bez konieczności pełnego zaangażowania czasu pracy.

  Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw najczęściej inwestują w swoje produkty i usługi, ich promocję oraz sprzedaż. Co dostrzegłem? Mając możliwość współpracy z przeszło 150 przedsiębiorcami w roli CFO, zdałem sobie sprawę jak wielki potencjał niesie ze sobą zaangażowanie osoby takiej jak Zewnętrzny dyrektor finansowy, posiadającej wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania finansami….Tak oto stałem się CFO praktykującym Nowoczesny controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach.

  Mieć albo nie mieć…? Oto jest pytanie!

  Są dwie strony medalu. Pierwsza strona jest taka, że przedsiębiorstwa z sektora MŚP nie są w stanie pozwolić sobie na zatrudnienie osoby na stanowisko Dyrektora Finansowego. Druga strona medalu jednoznacznie pokazuje, że jego kompetencje są niezbędne do dynamicznego rozwoju biznesu.

  Jak sprostać potrzebom pomimo ograniczeń? Odpowiedź w gruncie rzeczy jest prosta: należy posiąść CFO jedynie wtedy, kiedy się go potrzebuje! Idea zewnętrznego Dyrektora Finansowego przypomina model SAAS (software as a service), w którym software zastępuje konsultant biznesowy z krwi i kości.

  Outsourcing takiej usługi jest zbawienny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pamiętaj jednak, że dobór CFO na godziny jest tak samo ważny, jak rekrutacja innych członków zespołu. Konsultant biznesowy powinien nie tylko posiadać doświadczenie, ale także znać specyfikę danej branży, trendy w jej rozwoju, a także powinien wyznawać zbieżne wartości z Twoją firmą.

  Kiedy firmie potrzebny jest CFO?

  Masz tylko trzy wyjścia. Pracując z przedsiębiorcami, często słyszę pytanie „czy CFO jest mi w ogóle potrzebny?”. Jak myślisz, jakiej odpowiedzi udzielam bez zastanowienia…? Oczywiście, że nie odpowiadam „Tak!”. Przedsiębiorcy słyszą ode mnie „to zależy…”. Określiłem ogólne warunki, które wskazują, czy dana firma pretenduje do posiadania Dyrektora Finansowego. Sprawdź, czy Twoja firma także powinna go mieć, odpowiadając na poniższe pytania:

  • Czy przychody Twojej firmy przekraczają 200 000 PLN rocznie?
  • Czy w rozwój firmy zaangażowanych jest więcej niż 5 osób?
  • Czy dostrzegasz w swojej firmie potrzebę zminimalizowania ryzyka utraty płynności finansowej, potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa?
  • Czy planujesz sukcesywny i dynamiczny rozwój swojej firmy?
  • Czy chcesz współpracować z osobami o komplementarnych umiejętnościach?

  Jeśli na te pytania odpowiadałeś twierdząco, to znak, że warto zacząć szukać Dyrektora Finansowego na godziny – jest to pierwsza opcja. Jeśli Twoja firma posiada ponad 40 000 000 PLN rocznego przychodu, warto zastanowić się nad zatrudnieniem w firmie własnego CFO – wyjście numer dwa. W przypadku, gdy przychody Twojego przedsiębiorstwa nie przekraczają 200 000 PLN, najprawdopodobniej sam będziesz w stanie poradzić sobie z finansami – jest to opcja numer trzy. Do jej urzeczywistnienia zalecam dodatkowo poszerzanie własnej wiedzy na temat zarządzania finansami firmy (wiele przydatnych informacji znajdziesz w moich innych artykułach na blogu).

  Jakie zadania realizuje dla Twojej firmy CFO?

  Jak inwestować pieniądze?

  Gdzie firma nie może, tam CFO pośle. Dyrektor finansowy na godziny realizuje dokładnie te same działania, co CFO zatrudniony na stałe w organizacji. Wdrażany e-controlling posiada jednak pewną wartość dodaną… Outsourcowany konsultant biznesowy, rozpoczynając współpracę z firmą, patrzy na nią z trzech perspektyw:

  Perspektywa przeszłości

  Perspektywa teraźniejszości

  Perspektywa przyszłości

  W przypadku spojrzenia z perspektywy przeszłości, dyrektor finansowy nie skupia się na realizacji wielu zadań, zaś na realizacji jednego, lecz kluczowego zadania w całej perspektywie zarządzania finansami firmy:

  ☑ Analiza budżetu. Jak już wcześniej wspomniałem – świetny CFO to doskonały analityk. Analiza finansowa w Excelu to dla niego punkt wyjścia do pracy z przedsiębiorstwem. Jeśli firma posiadała wcześniej stworzony plan finansowy, jest to także ważna informacja dla zatrudnionego konsultanta ☑ biznesowego. Dlaczego pisząc „analiza finansowa Excel” mam aż wypieki na twarzy? Nie ma lepszego narzędzia, które powie nam w jakiej kondycji jest Twoja firma. Wypracowywane przeze mnie narzędzia analityczne monitorują przeszło 20 wskaźników KPI.

  Perspektywa teraźniejszości, do której nawiązują działania realizowane przez CFO na godziny, to przede wszystkim:

  ☑ Analiza silnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Dzięki temu istnieje realna możliwość oceny szans i zagrożeń płynących z otoczenia biznesowego, szczególnie w zakresie finansów firmy.

  ☑ Wdrożenie nowych idei. Dyrektor finansowy na godziny, rozpoczynając współpracę z firmą, posiada świeże spojrzenie na procesy i działania rozwojowe firmy. To pozwala mu proponować całkiem nowe, efektywne rozwiązania.

  ☑ Obiektywna ocena procesów przedsiębiorstwa. Analityczne podejście do wielu tematów, które cechuje dobrego CFO, wspiera krytyczne myślenie i szybkie wyciąganie wniosków.

  ☑ Monitorowanie realizacji zaplanowanych zadań.

  ☑ Przygotowywanie raportów z wykonania zadań, a także interpretacja wyników na podstawie BigData oraz własnych obserwacji w oparciu o Dashboard KPI.

  ☑ Monitorowanie płynności finansowej oraz analiza przepływów pieniężnych.

  ☑ Wdrażanie systemu motywacyjnego  / premiowego w przedsiębiorstwie.

  ☑ Stworzenie uniwersalnego modelu sporządzania zestawień i sprawozdań. Takie działania są milowym krokiem w kierunku ujednolicenia sprawozdawczości i polityki finansowej firmy. Dzięki jednemu modelowi, każdy dział i oddział przedsiębiorstwa dostarcza dane, które mogą być odczytywane w jednym narzędziu na dysku wspólnym lub na dysku Google.

  ☑ Doradztwo dla osób zarządzających każdym obszarem funkcjonowania firmy. Wsparcie i nadzór przydaje się w tym przypadku szczególnie firmom, które nigdy nie miały styczności z profesjonalnym zarządzaniem finansami.

  Dyrektor finansowy na godziny, realizując swoje zdania w perspektywie przyszłości przedsiębiorstwa:

  ☑ Przygotowuje prognozy finansowe, np. prognoza rachunku zysków i strat, a w tym prognozowanie przychodów, prognozowanie kosztów, prognozowanie nakładów inwestycyjnych, prognozowanie rachunku przepływów pieniężnych, czy prognozowanie bilansu. Ponadto controlling CFO bierze na siebie także koordynację i realizację prognozy finansowej.

  ☑ Określa kluczowe wskaźniki efektywności (tzw. wskaźniki KPI) dla przedsiębiorstwa oraz dla pracowników. Wskaźniki KPI pozwalają zmierzyć poziom realizacji celów, dlatego ważne jest, aby skrupulatnie dobrać odpowiednie wskaźniki biznesowe i wypracować Dashboard KPI do ich monitorowania. Doświadczony CFO, odpowiedzialny za wdrożenie controllingu w firmie, z dużą pewnością potrafi dobrać odpowiednie wskaźniki KPI do specyfiki biznesu oraz każdego z pracowników.

  ☑ Wspólnie z pracownikami wypracowuje ich cele do zrealizowania dla pracowników. Co więcej jako konsultant biznesowy potrafi osadzić je w ujęciu jakościowym i ilościowym, aby realnie wpływały na realizację celów przedsiębiorstwa.

  ☑ Ocenia, czy podjęcie decyzji inwestycyjnej jest opłacalne dla firmy. Dyrektor finansowy opiera swoje wnioski w dużej mierze na BigData. To dzięki zgromadzonym informacjom jest w stanie odpowiedzialnie wyrazić swoje zdanie na temat przedsięwzięć inwestycyjnych.

  Wiedząc już doskonale, czym zajmuje się Dyrektor finansowy, w Twojej głowie mogą kotłować się myśli: „to z pewnością kosztowne rozwiązanie”, „zatrudnienie wykwalifikowanego Dyrektora finansowego graniczy z cudem”, „ale ja potrzebuję kompetencji CFO w swojej firmie”, „a jeśli jego wynagrodzenie CFO będzie wyższe od mojego?!”. Tak więc przychodzę do Ciebie z dobrą wiadomością! Najczęściej w przypadku małych i średnich firm, które nie są w stanie utrzymać na stałe CFO, takie kompetencje nie są też wymagane w pełnym wymiarze godzin. A to oznacza, że możliwość wynajęcia Dyrektora finansowego na godziny jest najlepszym pomysłem.

  Idealnym przykładem uzyskania szybkiej popularności, ale i skuteczności takich usług jest Ameryka Północna. W ostatnich latach powstało tam wiele firm, zarządzanych przez młodych przedsiębiorców. Mieli wyznaczony jeden cel: szybko rozwinąć swój biznes. Postanowili jednak w pewien sposób „załatać” swój brak wiedzy oraz doświadczenia w finansach – pojawiła się potrzeba korzystania z usług Dyrektora finansowego na godziny. Okazało się to bardzo korzystnym i przede wszystkim efektywnym rozwiązaniem.

  Często powtarzam swoim klientom, że najlepszy moment na podjęcie decyzji o współpracy z osobą kompetentną w zakresie finansów, to moment, kiedy jestem pewien, że chcę rozwijać swoją firmę. To spowodowało, że stworzyłem zestaw pytań, na które udzielam odpowiedzi:

  • Jaka jest aktualna rentowność poszczególnych klientów, produktów, rynków, projektów?
  • Jak zwiększyć efektywność operacyjną firmy?
  • Jak zwiększyć skalę działalności?
  • W jaki sposób wykonać wiarygodny plan rozwoju (wraz ze strategią interpretacji oraz monitorowania wyników w trakcie realizacji planu)?
  • Jak zarządzać przepływami pieniężnymi?
  • Gdzie jest zamrożona gotówka, która powinna być na koncie?
  • Jakie wyniki finansowe będę miał w kolejnych kwartałach?
  • Jak budować przewagę konkurencyjną?
  • Jak usprawnić współpracę z księgowością?
  • Czy realizacja tej inwestycji jest opłacalna?
  • Jak zwiększyć produktywność zespołu?
  • Jak motywować zespół?
  • Jaki system motywacyjny będzie najbardziej odpowiedni dla poszczególnych stanowisk w Twojej firmie?
  • Jakie będę miał zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie?
  • Skąd pozyskać najkorzystniejsze finansowanie na rozwój firmy?
  • W jaki sposób ocenić opłacalność nowego projektu?

  Jest jedno „ALE”… Z doświadczenia wiem, że jedną z najtrudniejszych rzeczy podczas rozwoju własnego biznesu jest delegowanie zadań, które jest równoznaczne z delegowaniem… odpowiedzialności! Poczucie dużej więzi emocjonalnej z firmą, którą rozwija się od samego początku jest czymś naturalnym. Pamiętaj jednak, że równie naturalną koleją rzeczy jest skalowalność i rozwój swojego biznesu, a to oznacza, że część zadań należy powierzyć innym – bardziej wyspecjalizowanym w danej dziedzinie. Faktem jest, że kwestie finansowe spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Są to działania, które z jednej strony chętnie oddajemy specjalistom, a z drugiej chcemy mieć mimo to pełną kontrolę nad nimi. Pamiętaj jednak, że konkurencyjność i sukces firmy zależą od umiejętności zarządzania jej finansami. Zamiast niechętnie zastanawiać się, czy w ogóle należy zająć się profesjonalnie zarządzaniem finansami, lepiej wybrać odpowiednią osobę do współpracy!

  Jak wybrać odpowiedniego CFO?

  Wybór CFO to nie koło fortuny! Gry w „chybił – trafił” lepiej zostawić na inne okazje. Wybierając Dyrektora finansowego na godziny w swojej firmie, postaw na dokładny research, a będziesz miał pewność, że to odpowiednia osoba na odpowiednim outsourcowanym stanowisku! Czym zatem kierować się, dokonując wyboru CFO?

   Predyspozycje. Biorąc pod uwagę, że wybrany konsultant biznesowy będzie przetwarzał informacje o firmie, a także skłaniał do podejmowania konkretnych decyzji, warto poznać jego styl myślenia oraz działania. Sprawdź, czy Twój potencjalny CFO na godziny jest:

  Wizjonerem

  Dominująca perspektywa: idee

  Badaczem

  Dominująca perspektywa: struktury

  Zawodnikiem

  Dominująca perspektywa: fakty

  Partnerem

  Dominująca perspektywa: relacje

  Pewnego wrześniowego popołudnia miałem okazję poznać Dorotę Cerankę-Czajkowską, która wspiera organizacje w określaniu potencjału zespołów i mocnych stron pracowników.

  Jako że jestem osobą o analitycznym umyśle, podchodzę z dystansem do wszystkich informacji, aż do momentu uzyskania konkretnych danych. Rozmowa z Dorotą na LinkedIn zachęciła mnie do tego, aby spotkać się i zdobyć cenne dla mnie informacje. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od długiej rozmowy (Dorota już wtedy domyślała się, jakie naturalne predyspozycje grają u mnie pierwsze skrzypce), a następnie przeszliśmy do badania, które trwało 30 minut. Nie ukrywam, że podszedłem do tego z lekkim sceptycyzmem, jednak zdecydowałem się na nowe doświadczenie. Na drugim spotkaniu poznałem wyniki i… Muszę Ci przyznać – byłem zdumiony!

  To spotkanie spowodowało, że kompletnie zmieniłem swoje postrzeganie osób, z którymi współpracuję. Ba! Zacząłem inaczej patrzeć na szereg problemów, które zidentyfikowałem w firmach. Myślenie o zespole jako zbiorze różnych predyspozycji, skłoniło mnie do innego postrzegania rozwiązań pojawiających się problemów. Czego ja sam dowiedziałem się o sobie? Logicznie postrzegam rzeczywistość, jestem zaradny i dobrze zorganizowany, myślę analitycznie i wykazuję się dużą pomysłowością – miód na moje uszy – w pełni wykorzystuję te predyspozycje w codziennej pracy. Badanie także pokazało mi, w jakich nowych obszarach mogę się rozwijać, a w jakich kontynuować dalszy rozwój.

  Stąd wiem, że określenie stylów myślenia oraz działania jest niezwykle przydatne nie tylko w wyborze CFO na godziny… Ale także w późniejszej pracy całego zespołu z Dyrektorem finansowym, kiedy nadchodzi etap ustalania celów na podstawie przeprowadzonych prognoz finansowych. Zespół to różnorodność. Dla organizacji wyzwaniem jest zarówno dobra komunikacja między członkami zespołu, jak i uzyskanie wysokiej efektywności podczas realizacji wspólnych działań. Zatem zastanów się, czy Twój zespół to osoby o komplementarnych umiejętnościach – kto pełni rolę zawodników, partnerów, wizjonerów i badaczy? To dla Ciebie doskonały punkt wyjścia do określenia potencjału zespołu i wskazania osób, które najchętniej zaangażują się w realizację projektu na wskazanym etapie.

   Doświadczenie. Wyobraź sobie, że otrzymałeś ofertę wdrożenia w swojej firmie innowacyjnego narzędzia, które wspiera pracę przedstawicieli handlowych, znacznie podwyższając ich efektywność oraz wyniki. Zastanawiasz się nad inwestycją, która może przynieść Twojej firmie wysokie zyski, z drugiej jednak strony narzędzie nie zostało jeszcze odpowiednio sprawdzone przez innych, a więc nie masz pewności co do jego skuteczności. Decyzje będziesz mógł podjąć jedynie wtedy, kiedy dokładnie przeanalizujesz tzw. „rachunek ekonomiczny”. To jeden z momentów, kiedy wsparcie CFO jest niezbędne… Ba! Niezbędne tutaj jest doświadczenie Twojego CFO! Nawet jeśli Twój Dyrektor Finansowy nie posiada ponad 20 lat doświadczenia, dowiedz się, czy miał mentorów, którzy mogą pochwalić się prowadzeniem controllingu chociażby w TOP 10 firmach w Polsce – praca z mentorami znacznie poszerza horyzonty i uczy najlepszych praktyk.

  CFO, który miał okazję wcześniej pracować w dużych organizacjach (np. grupy kapitałowe), gdzie zespoły zajmujące się controllingiem liczyły nawet kilkaset osób, posiada zbiór różnych punktów widzenia. Praca w środowisku o komplementarnych kompetencjach w obszarze finansów to gwarancja skutecznego podejścia konsultanta biznesowego.

  Na doświadczenie składa się także podążanie za trendami, ale i umiejętność kreowania trendów w sprawnym dostosowywaniu finansów do zmieniających się warunków otoczenia danego biznesu. Poszerzanie własnej wiedzy na temat controllingu wymaga bycia za pan brat z aktualną literaturą i publikacjami (także tymi spoza tematu finansów!).

  Wróćmy do sytuacji, którą przed chwilą sobie wyobrażałeś. Stoisz przed decyzją wdrożenia innowacyjnego narzędzia. Wspiera Cię w tym CFO, który dzięki swojemu doświadczeniu, potrafi spojrzeć z wielu perspektyw na podjęcie decyzji o tej inwestycji. Ale czy jest świadomy wyzwań, jakie mogą wystąpić w organizacji? W końcu częstym problemem, występującym podczas wdrażania zmian, jest opór pracowników przed tą zmianą. Sam niejednokrotnie mierzyłem się z taką sytuacją. Prowadząc otwarty dialog z pracownikami organizacji, mogłem transparentnie przedstawić korzyści wynikające ze zmiany. Ludzie cenią sobie szczerość. Muszą też czuć wartość dla siebie w zmianie, która bezpośrednio lub pośrednio ich dotyczy.

   Wiedza. Zanim podejmiesz współpracę z dyrektorem finansowym na godziny, sprawdź moduł „wykształcenie” w jego CV. CFO o najlepiej wykształconych kompetencjach i wiedzy to zwykle absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunkach zarządzanie, controlling oraz finanse. Studiując na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wiem, że studenci mają okazję wejść w solidną dawkę controllingowego ekosystemu, m.in. dzięki prof. Sierpińskiej, która to jest prekursorem controllingu w Polsce.

   Znajomość specyfiki branży. Mając do wyboru przejażdżkę samochodem po alpejskich drogach z doświadczonym kierowcą, który doskonale zna lokalne tereny, a przejażdżkę z kierowcą, który także jest doświadczony, jednak po raz pierwszy będzie prowadził samochód po tak krętych drogach – w którym samochodzie czułbyś się bezpieczniej?

  Podobnie jest z powierzaniem tak ważnego obszaru, jakim jest nowoczesny controlling, osobom, które doskonale znają się na swojej pracy, jednak nie znają specyfiki Twojej branży. Brak znajomości codziennych wyzwań i możliwości może utrudniać pracę, wydłużając znacznie każdy z etapów analizy finansowej, a następnie konsultacji podejmowanych kroków rozwojowych.

   Pozytywne myślenie. Ten aspekt sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji, które w zarządzania finansami i podejmowaniu ryzyka jest kluczem do sukcesu. Pozytywne myślenie wzmacnia poczucie własnej skuteczności biznesowej. Jest ono wynikiem poczucia panowania nad sytuacją w przedsiębiorstwie, obserwowania sukcesów innych osób w zespole, stawiania nowych celów i mobilizowania się do działania.

  Zastanów się, czy Twój Dyrektor finansowy skupia się na okazjach, czy na ryzyku? Czy wykazuje się elastycznym podejściem, a może wszędzie widzi porażki? Warto, aby ustalane cele KPI były zgodne z zasadą SMART, dzięki czemu pomoże to firmie wytrwale dążyć do ich realizacji.

  Magia outsourcingu - płać tylko wtedy, kiedy potrzebujesz

  Jeśli teraz zastanawiasz się, co możesz zyskać, dzięki osobie, która wykorzystując modele finansowe i narzędzia analityczne, stworzy dla Twojej firmy prognozy finansowe, chciałbym przedstawić Ci Przemka, który jest prezesem średniej spółki. Przychody na poziomie 15 000 000 rocznie zaczęły spędzać mu sen z powiek. Poczucie obciążenia psychicznego, które wiązało się z koniecznością nieustannego monitorowania sytuacji finansowej firmy, wiązało się ze złym samopoczuciem. Rozwiązaniem okazało się zatrudnienie Controlling CFO. Na potrzeby tego artykułu możemy traktować usługę Dyrektora Finansowego na godziny jako alternatywę dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mogą pozwolić sobie na stałe zatrudnienie CFO.

  Controlling pozwala firmom z sektora MŚP na:

  • Dostęp do wiedzy i technologii. Outsourcowanie usług CFO daje pewność, że taka osoba posiada wiedzę i doświadczenie zaczerpnięte ze współpracy z wieloma firmami. Korzystaj z jej specjalistycznych umiejętności!

  • Rozwój. CFO wnosi do Twojej firmy nowe idee i strategie. Wspiera w podejmowaniu decyzji, które zwiększają rentowność i wartość przedsiębiorstwa.

  • Koncentracja na innych aspektach firmy. Zostawiając kwestie zarządzania finansami osobie, która jest w tym specjalistą, przede wszystkim zaoszczędza Twój czas i minimalizuje ryzyko wynikające z podejmowania niewłaściwych decyzji biznesowych.

  • Obiektywna ocena. CFO, który zatrudniany jest na godziny, a więc niejako wchodzi do organizacji z zewnątrz, nie opiera się przed wysuwaniem często trudnych wniosków.

  • Elastyczność. Korzystasz z usług Dyrektora Finansowego w takim zakresie, jaki jest dla Twojej firmy i Ciebie niezbędny, dopasowując wspólne działania do określonego harmonogramu. Taka elastyczność sama w sobie stanowi oszczędność finansową i czasową. Maksymalnie wykorzystujesz potrzebne kompetencje w określonym czasie.

  • Redukcja kosztów. Ponosisz nakłady jedynie wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Paradoksem byłoby przepłacać za zarządzanie finansami, zatem controlling jest w tym przypadku rozwiązaniem idealnym!

  Prawidłowa analiza finansowa oraz odpowiednie prognozowanie przychodów wpływają także pośrednio na rozwój całego przedsiębiorstwa. Dzięki nowoczesnemu controllingowi, pracownicy zyskują większe poczucie własnej skuteczności, realizując działania zgodne z ich kompetencjami. To znak dla pracodawcy, że tworzy zdrowe środowisko pracy. Racjonalne gospodarowanie firmą (czasem, kapitałem, wiedzą, umiejętnościami) podnosi jej wartość, a jednocześnie zwiększa wiarygodność w oczach instytucji finansowych. Pamiętaj, że brak wymiernych informacji na temat swojej firmy jest bardziej szkodliwy, niż świadomość, że dzieje się najgorsze… Zachęcam, aby skończyć z „pospolitym ruszeniem” podczas planowania rocznego – zarządzaj poprzez cele! Możesz je skutecznie mierzyć, a następnie monitorować wyznaczając wskaźniki KPI.

  Opracowany autorski system zarządzania, akumuluje moje doświadczenia z 67 różnych przedsiębiorstw. W rozmowach z moimi klientami, często pytam o doświadczenia, jakie mieli podczas współpracy z Enterprise Startup. Dlaczego? Potrzeby, z jakich wynika zatrudnienie Konsultanta Biznesowego, często są bardziej złożone i nie dotyczą jedynie odpowiedzi na zapytanie „analiza finansowa Excel” wpisane w wyszukiwarkę Google. Zbierając informacje od firm, z którymi miałem okazję współpracować, szczególnie cenna dla moich klientów jest umiejętność przełożenia decyzji i określonych słownie planów na konkretne dane finansowe. Kluczowa i szczególnie doceniana przez klientów jest również wykazywana przeze mnie inwencja twórcza podczas współpracy. Przedsiębiorcy doceniają także krótki czas wdrożenia idei nowoczesnego controllingu, przy zachowaniu najwyższych standardów pracy. Koncentruję się na efektach, więc indywidualnie podchodzę do każdego biznesu. W końcu lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

  Jak ocenić efekty pracy CFO?

  Liczby mówią same za siebie! Jako osoba, która logicznie postrzega rzeczywistość, a ponadto analitycznie podchodzi do podejmowania decyzji, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział Ci, w jaki sposób ocenić korzyści z zaangażowania CFO! Przede wszystkim odczekaj minimum 3 miesiące od wdrożenia nowoczesnego controllingu w swojej firmie. Po takim czasie możesz zobaczyć pierwsze efekty swojej decyzji. Pamiętaj jednak, że im dłuższy horyzont czasu, tym skala wpływu nowoczesnego controllingu na uzyskiwane wyniki finansowe jest większa. W końcu wdrożenie controllingu jest decyzją długoterminową, która przyniesie owoce na lata.

  Efekty nowoczesnego controllingu możesz sprawdzić, wyliczając różnicę między wynikiem EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) w II iteracji prognozy finansowej, a wynikiem EBITDA w I iteracji prognozy finansowej. Równanie przedstawiam także poniżej w wersji graficznej.

  controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

  Dlaczego wybrałem taki parametrtakie parametry do stworzenia obiektywnej oceny?

  • ocena efektów na bazie przychodów ze sprzedaży zrezygnowanie ze sprzedaży określonych produktów/usług może zmniejszyć przychody, jednak zwiększyć wynik EBITDA z uwagi na stratę brutto generowaną na tych produktach/usługach

  • ocena na bazie kosztówwzrost kosztów może być spowodowany zwiększeniem skali działalności, inwestycją w nowe kompetencje, co będzie miało realne przełożenie na większy wynik EBITDA w kolejnych okresach

  To dlatego traktuję wynik EBITDA jako istotną miarę oceny wpływu nowoczesnego controllingu na Twój biznes.

  Dlaczego Steve Jobs miał rację?

  Myśląc o rozpoczęciu współpracy z dyrektorem finansowym na godziny, miej zawsze z tyłu głowy to zdanie: „It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do” – nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć – Steve Jobs miał rację!

  Zyskaj konsultację. Bezpłatnie.

  Forma konsultacji: 15 minutowa rozmowa lub odpowiedź na maila.


  Specjalizuję się m.in. w:

  prognozowaniu finansowym / szacowaniu zapotrzebowania na finansowanie,

  rachunkowości zarządczej,

  ☑ wdrożeniu Dashboardów KPI,

  automatyzacji raportowania danych,

  ocenie opłacalności inwestycji,

   analizie rentowności produktów, klientów, pracowników, projektów.

  Kto udzieli konsultacji?

  Krzysztof Janik CFO Enterprise Startup

  Krzysztof Janik | CFO na godziny

   *Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Enterprise Startup drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Enterprise Startup

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

   Dyrektor finansowy na godziny

   Krzysztof_Janik_CFO

   Krzysztof Janik

   Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

   Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

   +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

   +4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

   +65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

   FIRMA
   Enterprise Code Sp. z o.o.
   Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
   Biuro | Warszawa

   Zespół

   Partnerzy

   Oferty pracy

   Regulamin

   Polityka prywatności

   Mapa strony

   KONTAKT
   Krzysztof_Janik_CFO
   Krzysztof Janik
   Partner Zarządzający
   krzysztof.janik@enterprisestartup.pl