czyli dlaczego Steve Jobs miał rację…

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw najczęściej inwestują w swoje produkty i usługi, ich promocję oraz sprzedaż. O czym zapominają? Mając możliwość współpracy z przeszło 150 przedsiębiorcami, zdałem sobie sprawę jak wielki potencjał niesie ze sobą zaangażowanie osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania finansami! Nowoczesny controlling w firmie i prognoza finansowa skrywają w sobie wiele oszczędności oraz potencjału do optymalizacji i podpowiedzi w zakresie dalszych działań… Tak oto stałem się CFO praktykującym e-Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Autor

Pomagam przedsiębiorcom zarządzać finansami biznesu, który przetrwa pokolenia. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Mieć albo nie mieć…? Oto jest pytanie!

Są dwie strony medalu. Pierwsza strona jest taka, że przedsiębiorstwa z sektora MŚP nie są w stanie pozwolić sobie na zatrudnienie osoby na stanowisko Dyrektora Finansowego. Druga strona medalu jednoznacznie pokazuje, że jego kompetencje są niezbędne do dynamicznego rozwoju biznesu.

Jak sprostać potrzebom pomimo ograniczeń? Odpowiedź w gruncie rzeczy jest prosta: należy posiąść CFO jedynie wtedy, kiedy się go potrzebuje! Idea zewnętrznego Dyrektora Finansowego przypomina model SAAS (software as a service), w którym software zastępuje konsultant biznesowy z krwi i kości.

Outsourcing takiej usługi jest zbawienny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pamiętaj jednak, że dobór CFO na godziny jest tak samo ważny, jak rekrutacja innych członków zespołu. Konsultant biznesowy powinien nie tylko posiadać doświadczenie, ale także znać specyfikę danej branży, trendy w jej rozwoju, a także powinien wyznawać zbieżne wartości z Twoją firmą.

Kiedy firmie potrzebny jest CFO?

Masz tylko trzy wyjścia. Pracując z przedsiębiorcami, często słyszę pytanie „czy CFO jest mi w ogóle potrzebny?”. Jak myślisz, jakiej odpowiedzi udzielam bez zastanowienia…? Oczywiście, że nie odpowiadam „Tak!”. Przedsiębiorcy słyszą ode mnie „to zależy…”. Określiłem ogólne warunki, które wskazują, czy dana firma pretenduje do posiadania Dyrektora Finansowego. Sprawdź, czy Twoja firma także powinna go mieć, odpowiadając na poniższe pytania:

 • Czy przychody Twojej firmy przekraczają 200 000 PLN rocznie?
 • Czy w rozwój firmy zaangażowanych jest więcej niż 5 osób?
 • Czy dostrzegasz w swojej firmie potrzebę zminimalizowania ryzyka utraty płynności finansowej, potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa?
 • Czy planujesz sukcesywny i dynamiczny rozwój swojej firmy?
 • Czy chcesz współpracować z osobami o komplementarnych umiejętnościach?

Jeśli na te pytania odpowiadałeś twierdząco, to znak, że warto zacząć szukać Dyrektora Finansowego na godziny – jest to pierwsza opcja. Jeśli Twoja firma posiada ponad 40 000 000 PLN rocznego przychodu, warto zastanowić się nad zatrudnieniem w firmie własnego CFO – wyjście numer dwa. W przypadku, gdy przychody Twojego przedsiębiorstwa nie przekraczają 200 000 PLN, najprawdopodobniej sam będziesz w stanie poradzić sobie z finansami – jest to opcja numer trzy. Do jej urzeczywistnienia zalecam dodatkowo poszerzanie własnej wiedzy na temat zarządzania finansami firmy (wiele przydatnych informacji znajdziesz w moich innych artykułach na blogu).

Pobierz narzędzia analityczne CFO | Przykłady

W jakim zakresie wspiera Twoją firmę CFO?

Jak inwestować pieniądze?

Gdzie firma nie może, tam CFO pośle. Dyrektor finansowy na godziny realizuje dokładnie te same działania, co CFO zatrudniony na stałe w organizacji. Wdrażany e-controlling posiada jednak pewną wartość dodaną… Outsourcowany konsultant biznesowy, rozpoczynając współpracę z firmą, patrzy na nią z trzech perspektyw:

Perspektywa przeszłości

Perspektywa teraźniejszości

Perspektywa przyszłości

W przypadku spojrzenia z perspektywy przeszłości, dyrektor finansowy nie skupia się na realizacji wielu zadań, zaś na realizacji jednego, lecz kluczowego zadania w całej perspektywie zarządzania finansami firmy:

☑ Analiza budżetu. Jak już wcześniej wspomniałem – świetny CFO to doskonały analityk. Analiza finansowa w Excelu to dla niego punkt wyjścia do pracy z przedsiębiorstwem. Jeśli firma posiadała wcześniej stworzony plan finansowy, jest to także ważna informacja dla zatrudnionego konsultanta ☑ biznesowego. Dlaczego pisząc „analiza finansowa Excel” mam aż wypieki na twarzy? Nie ma lepszego narzędzia, które powie nam w jakiej kondycji jest Twoja firma. Wypracowywane przeze mnie narzędzia analityczne monitorują przeszło 20 wskaźników KPI.

Perspektywa teraźniejszości, do której nawiązują działania realizowane przez CFO na godziny, to przede wszystkim:

☑ Analiza silnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Dzięki temu istnieje realna możliwość oceny szans i zagrożeń płynących z otoczenia biznesowego, szczególnie w zakresie finansów firmy.

☑ Wdrożenie nowych idei. Dyrektor finansowy na godziny, rozpoczynając współpracę z firmą, posiada świeże spojrzenie na procesy i działania rozwojowe firmy. To pozwala mu proponować całkiem nowe, efektywne rozwiązania.

☑ Obiektywna ocena procesów przedsiębiorstwa. Analityczne podejście do wielu tematów, które cechuje dobrego CFO, wspiera krytyczne myślenie i szybkie wyciąganie wniosków.

☑ Monitorowanie realizacji zaplanowanych zadań.

☑ Przygotowywanie raportów z wykonania zadań, a także interpretacja wyników na podstawie BigData oraz własnych obserwacji w oparciu o Dashboard KPI.

☑ Monitorowanie płynności finansowej oraz analiza przepływów pieniężnych.

☑ Wdrażanie systemu motywacyjno-premiowego w przedsiębiorstwie.

☑ Stworzenie uniwersalnego modelu sporządzania zestawień i sprawozdań. Takie działania są milowym krokiem w kierunku ujednolicenia sprawozdawczości i polityki finansowej firmy. Dzięki jednemu modelowi, każdy dział i oddział przedsiębiorstwa dostarcza dane, które mogą być odczytywane w jednym narzędziu na dysku wspólnym lub na dysku Google.

☑ Doradztwo dla osób zarządzających każdym obszarem funkcjonowania firmy. Wsparcie i nadzór przydaje się w tym przypadku szczególnie firmom, które nigdy nie miały styczności z profesjonalnym zarządzaniem finansami.

Dyrektor finansowy na godziny, realizując swoje zdania w perspektywie przyszłości przedsiębiorstwa:

☑ Przygotowuje prognozy finansowe, np. prognoza rachunku zysków i strat, a w tym prognozowanie przychodów, prognozowanie kosztów, prognozowanie nakładów inwestycyjnych, prognozowanie rachunku przepływów pieniężnych, czy prognozowanie bilansu. Ponadto controlling CFO bierze na siebie także koordynację i realizację prognozy finansowej.

☑ Określa kluczowe wskaźniki efektywności (tzw. wskaźniki KPI) dla przedsiębiorstwa oraz dla pracowników. Wskaźniki KPI pozwalają zmierzyć poziom realizacji celów, dlatego ważne jest, aby skrupulatnie dobrać odpowiednie wskaźniki biznesowe i wypracować Dashboard KPI do ich monitorowania. Doświadczony CFO, odpowiedzialny za wdrożenie controllingu w firmie, z dużą pewnością potrafi dobrać odpowiednie wskaźniki KPI do specyfiki biznesu oraz każdego z pracowników.

☑ Wspólnie z pracownikami wypracowuje ich cele do zrealizowania dla pracowników. Co więcej jako konsultant biznesowy potrafi osadzić je w ujęciu jakościowym i ilościowym, aby realnie wpływały na realizację celów przedsiębiorstwa.

☑ Ocenia, czy podjęcie decyzji inwestycyjnej jest opłacalne dla firmy. Dyrektor finansowy opiera swoje wnioski w dużej mierze na BigData. To dzięki zgromadzonym informacjom jest w stanie odpowiedzialnie wyrazić swoje zdanie na temat przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wiedząc już doskonale, czym zajmuje się dyrektor finansowy, w Twojej głowie mogą kotłować się myśli: „to z pewnością kosztowne rozwiązanie”, „zatrudnienie wykwalifikowanego controllera finansowego graniczy z cudem”, „ale ja potrzebuję kompetencji CFO w swojej firmie”, „a jeśli jego wynagrodzenie będzie wyższe od mojego?!”. Tak więc przychodzę do Ciebie z dobrą wiadomością! Najczęściej w przypadku małych i średnich firm, które nie są w stanie utrzymać na stałe CFO, takie kompetencje nie są też wymagane w pełnym wymiarze godzin. A to oznacza, że możliwość wynajęcia dyrektora finansowego na godziny jest najlepszym pomysłem.

Idealnym przykładem uzyskania szybkiej popularności, ale i skuteczności takich usług jest Ameryka Północna. W ostatnich latach powstało tam wiele firm, zarządzanych przez młodych przedsiębiorców. Mieli wyznaczony jeden cel: szybko rozwinąć swój biznes. Postanowili jednak w pewien sposób „załatać” swój brak wiedzy oraz doświadczenia w finansach – pojawiła się potrzeba korzystania z usług e-controllingu na godziny. Okazało się to bardzo korzystnym i przede wszystkim efektywnym rozwiązaniem.

Często powtarzam swoim klientom, że najlepszy moment na podjęcie decyzji o współpracy z osobą kompetentną w zakresie finansów, to moment, kiedy jestem pewien, że chcę rozwijać swoją firmę. To spowodowało, że stworzyłem zestaw pytań, na które warto odpowiedzieć, rozwijając biznes:

 1. Jak zwiększysz skalę działalności?
 2. W jaki sposób wykonasz wiarygodny plan rozwoju (wraz ze strategią interpretacji oraz monitorowania wyników w trakcie realizacji planu)?
 3. Skąd uzyskasz środki na sfinansowanie rozwoju (które z wybranych źródeł finansowania będą najbardziej optymalne)?
 4. W jaki sposób będziesz zarządzać przepływami pieniężnymi?
 5. Jakiego poziomu finansowania będą wymagały zapasy i należności?
 6. Jaka jest aktualna rentowność poszczególnych klientów, produktów, rynków, projektów?
 7. Jaki system motywacyjny będzie najbardziej odpowiedni dla poszczególnych stanowisk w Twojej firmie?
 8. W jaki sposób ocenisz opłacalność nowego projektu?

Jest jedno „ALE”… Z doświadczenia wiem, że jedną z najtrudniejszych rzeczy podczas rozwoju własnego biznesu jest delegowanie zadań, które jest równoznaczne z delegowaniem… odpowiedzialności! Poczucie dużej więzi emocjonalnej z firmą, którą rozwija się od samego początku jest czymś naturalnym. Pamiętaj jednak, że równie naturalną koleją rzeczy jest skalowalność i rozwój swojego biznesu, a to oznacza, że część zadań należy powierzyć innym – bardziej wyspecjalizowanym w danej dziedzinie. Faktem jest, że kwestie finansowe spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Są to działania, które z jednej strony chętnie oddajemy specjalistom, a z drugiej chcemy mieć mimo to pełną kontrolę nad nimi. Pamiętaj jednak, że konkurencyjność i sukces firmy zależą od umiejętności zarządzania jej finansami. Zamiast niechętnie zastanawiać się, czy w ogóle należy zająć się profesjonalnie zarządzaniem finansami, lepiej wybrać odpowiednią osobę do współpracy!

Jak wybrać odpowiedniego CFO?

Wybór CFO to nie koło fortuny! Gry w „chybił – trafił” lepiej zostawić na inne okazje. Wybierając Dyrektora Finansowego na godziny w swojej firmie, postaw na dokładny research, a będziesz miał pewność, że to odpowiednia osoba na odpowiednim outsourcowanym stanowisku! Czym zatem kierować się, dokonując wyboru CFO?

 Predyspozycje. Biorąc pod uwagę, że wybrany konsultant biznesowy będzie przetwarzał informacje o firmie, a także skłaniał do podejmowania konkretnych decyzji, warto poznać jego styl myślenia oraz działania. Sprawdź, czy Twój potencjalny CFO na godziny jest:

Wizjonerem

Dominująca perspektywa: idee

Badaczem

Dominująca perspektywa: struktury

Zawodnikiem

Dominująca perspektywa: fakty

Partnerem

Dominująca perspektywa: relacje

Pewnego wrześniowego popołudnia miałem okazję poznać Dorotę Cerankę-Czajkowską, która wspiera organizacje w określaniu potencjału zespołów i mocnych stron pracowników.

Jako że jestem osobą o analitycznym umyśle, podchodzę z dystansem do wszystkich informacji, aż do momentu uzyskania konkretnych danych. Rozmowa z Dorotą na LinkedIn zachęciła mnie do tego, aby spotkać się i zdobyć cenne dla mnie informacje. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od długiej rozmowy (Dorota już wtedy domyślała się, jakie naturalne predyspozycje grają u mnie pierwsze skrzypce), a następnie przeszliśmy do badania, które trwało 30 minut. Nie ukrywam, że podszedłem do tego z lekkim sceptycyzmem, jednak zdecydowałem się na nowe doświadczenie. Na drugim spotkaniu poznałem wyniki i… Muszę Ci przyznać – byłem zdumiony!

To spotkanie spowodowało, że kompletnie zmieniłem swoje postrzeganie osób, z którymi współpracuję. Ba! Zacząłem inaczej patrzeć na szereg problemów, które zidentyfikowałem w firmach. Myślenie o zespole jako zbiorze różnych predyspozycji, skłoniło mnie do innego postrzegania rozwiązań pojawiających się problemów. Czego ja sam dowiedziałem się o sobie? Logicznie postrzegam rzeczywistość, jestem zaradny i dobrze zorganizowany, myślę analitycznie i wykazuję się dużą pomysłowością – miód na moje uszy – w pełni wykorzystuję te predyspozycje w codziennej pracy. Badanie także pokazało mi, w jakich nowych obszarach mogę się rozwijać, a w jakich kontynuować dalszy rozwój.

Stąd wiem, że określenie stylów myślenia oraz działania jest niezwykle przydatne nie tylko w wyborze CFO na godziny… Ale także w późniejszej pracy całego zespołu z Dyrektorem Finansowym, kiedy nadchodzi etap ustalania celów na podstawie przeprowadzonych prognoz finansowych. Zespół to różnorodność. Dla organizacji wyzwaniem jest zarówno dobra komunikacja między członkami zespołu, jak i uzyskanie wysokiej efektywności podczas realizacji wspólnych działań. Zatem zastanów się, czy Twój zespół to osoby o komplementarnych umiejętnościach – kto pełni rolę zawodników, partnerów, wizjonerów i badaczy? To dla Ciebie doskonały punkt wyjścia do określenia potencjału zespołu i wskazania osób, które najchętniej zaangażują się w realizację projektu na wskazanym etapie.

 Doświadczenie. Wyobraź sobie, że otrzymałeś ofertę wdrożenia w swojej firmie innowacyjnego narzędzia, które wspiera pracę przedstawicieli handlowych, znacznie podwyższając ich efektywność oraz wyniki. Zastanawiasz się nad inwestycją, która może przynieść Twojej firmie wysokie zyski, z drugiej jednak strony narzędzie nie zostało jeszcze odpowiednio sprawdzone przez innych, a więc nie masz pewności co do jego skuteczności. Decyzje będziesz mógł podjąć jedynie wtedy, kiedy dokładnie przeanalizujesz tzw. „rachunek ekonomiczny”. To jeden z momentów, kiedy wsparcie CFO jest niezbędne… Ba! Niezbędne tutaj jest doświadczenie Twojego CFO! Nawet jeśli Twój Dyrektor Finansowy nie posiada ponad 20 lat doświadczenia, dowiedz się, czy miał mentorów, którzy mogą pochwalić się prowadzeniem controllingu chociażby w TOP 10 firmach w Polsce – praca z mentorami znacznie poszerza horyzonty i uczy najlepszych praktyk.

CFO, który miał okazję wcześniej pracować w dużych organizacjach (np. grupy kapitałowe), gdzie zespoły zajmujące się controllingiem liczyły nawet kilkaset osób, posiada zbiór różnych punktów widzenia. Praca w środowisku o komplementarnych kompetencjach w obszarze finansów to gwarancja skutecznego podejścia konsultanta biznesowego.

Na doświadczenie składa się także podążanie za trendami, ale i umiejętność kreowania trendów w sprawnym dostosowywaniu finansów do zmieniających się warunków otoczenia danego biznesu. Poszerzanie własnej wiedzy na temat controllingu wymaga bycia za pan brat z aktualną literaturą i publikacjami (także tymi spoza tematu finansów!).

Wróćmy do sytuacji, którą przed chwilą sobie wyobrażałeś. Stoisz przed decyzją wdrożenia innowacyjnego narzędzia. Wspiera Cię w tym CFO, który dzięki swojemu doświadczeniu, potrafi spojrzeć z wielu perspektyw na podjęcie decyzji o tej inwestycji. Ale czy jest świadomy wyzwań, jakie mogą wystąpić w organizacji? W końcu częstym problemem, występującym podczas wdrażania zmian, jest opór pracowników przed tą zmianą. Sam niejednokrotnie mierzyłem się z taką sytuacją. Prowadząc otwarty dialog z pracownikami organizacji, mogłem transparentnie przedstawić korzyści wynikające ze zmiany. Ludzie cenią sobie szczerość. Muszą też czuć wartość dla siebie w zmianie, która bezpośrednio lub pośrednio ich dotyczy.

 Wiedza. Zanim podejmiesz współpracę z dyrektorem finansowym na godziny, sprawdź moduł „wykształcenie” w jego CV. CFO o najlepiej wykształconych kompetencjach i wiedzy to zwykle absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunkach zarządzanie, controlling oraz finanse. Studiując na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wiem, że studenci mają okazję wejść w solidną dawkę controllingowego ekosystemu, m.in. dzięki prof. Sierpińskiej, która to jest prekursorem controllingu w Polsce.

 Znajomość specyfiki branży. Mając do wyboru przejażdżkę samochodem po alpejskich drogach z doświadczonym kierowcą, który doskonale zna lokalne tereny, a przejażdżkę z kierowcą, który także jest doświadczony, jednak po raz pierwszy będzie prowadził samochód po tak krętych drogach – w którym samochodzie czułbyś się bezpieczniej?

Podobnie jest z powierzaniem tak ważnego obszaru, jakim jest nowoczesny controlling, osobom, które doskonale znają się na swojej pracy, jednak nie znają specyfiki Twojej branży. Brak znajomości codziennych wyzwań i możliwości może utrudniać pracę, wydłużając znacznie każdy z etapów analizy finansowej, a następnie konsultacji podejmowanych kroków rozwojowych.

 Pozytywne myślenie. Ten aspekt sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji, które w zarządzania finansami i podejmowaniu ryzyka jest kluczem do sukcesu. Pozytywne myślenie wzmacnia poczucie własnej skuteczności biznesowej. Jest ono wynikiem poczucia panowania nad sytuacją w przedsiębiorstwie, obserwowania sukcesów innych osób w zespole, stawiania nowych celów i mobilizowania się do działania.

Zastanów się, czy Twój Dyrektor Finansowy skupia się na okazjach, czy na ryzyku? Czy wykazuje się elastycznym podejściem, a może wszędzie widzi porażki? Warto, aby ustalane cele były zgodne z zasadą SMART, dzięki czemu pomoże to firmie wytrwale dążyć do ich realizacji.

Magia outsourcingu - płać tylko wtedy, kiedy potrzebujesz

Jeśli teraz zastanawiasz się, co możesz zyskać, dzięki osobie, która wykorzystując modele finansowe i narzędzia analityczne, stworzy dla Twojej firmy prognozy finansowe, chciałbym przedstawić Ci Przemka, który jest prezesem średniej spółki. Przychody na poziomie 15 000 000 rocznie zaczęły spędzać mu sen z powiek. Poczucie obciążenia psychicznego, które wiązało się z koniecznością nieustannego monitorowania sytuacji finansowej firmy, wiązało się ze złym samopoczuciem. Rozwiązaniem okazało się zatrudnienie Controlling CFO. Na potrzeby tego artykułu możemy traktować usługę Dyrektora Finansowego na godziny jako alternatywę dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mogą pozwolić sobie na stałe zatrudnienie CFO.

E-controlling pozwala firmom z sektora MŚP na:

 • Dostęp do wiedzy i technologii. Outsourcowanie usług CFO daje pewność, że taka osoba posiada wiedzę i doświadczenie zaczerpnięte ze współpracy z wieloma firmami. Korzystaj z jej specjalistycznych umiejętności!

 • Rozwój. CFO wnosi do Twojej firmy nowe idee i strategie. Wspiera w podejmowaniu decyzji, które zwiększają rentowność i wartość przedsiębiorstwa.

 • Koncentracja na innych aspektach firmy. Zostawiając kwestie zarządzania finansami osobie, która jest w tym specjalistą, przede wszystkim zaoszczędza Twój czas i minimalizuje ryzyko wynikające z podejmowania niewłaściwych decyzji biznesowych.

 • Obiektywna ocena. CFO, który zatrudniany jest na godziny, a więc niejako wchodzi do organizacji z zewnątrz, nie opiera się przed wysuwaniem często trudnych wniosków.

 • Elastyczność. Korzystasz z usług Dyrektora Finansowego w takim zakresie, jaki jest dla Twojej firmy i Ciebie niezbędny, dopasowując wspólne działania do określonego harmonogramu. Taka elastyczność sama w sobie stanowi oszczędność finansową i czasową. Maksymalnie wykorzystujesz potrzebne kompetencje w określonym czasie.

 • Redukcja kosztów. Ponosisz nakłady jedynie wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Paradoksem byłoby przepłacać za zarządzanie finansami, zatem e-controlling jest w tym przypadku rozwiązaniem kapitalnym!

Prawidłowa analiza finansowa oraz odpowiednie prognozowanie przychodów wpływają także pośrednio na rozwój całego przedsiębiorstwa. Dzięki nowoczesnemu controllingowi, pracownicy zyskują większe poczucie własnej skuteczności, realizując działania zgodne z ich kompetencjami. To znak dla pracodawcy, że tworzy zdrowe środowisko pracy. Racjonalne gospodarowanie firmą (czasem, kapitałem, wiedzą, umiejętnościami) podnosi jej wartość, a jednocześnie zwiększa wiarygodność w oczach instytucji finansowych. Pamiętaj, że brak wymiernych informacji na temat swojej firmy jest bardziej szkodliwy, niż świadomość, że dzieje się najgorsze… Zachęcam, aby skończyć z „pospolitym ruszeniem” podczas planowania rocznego – zarządzaj poprzez cele! Możesz je skutecznie mierzyć, a następnie monitorować wyznaczając wskaźniki KPI.

Obecnie wdrażam nowoczesny controlling w trzech firmach. Opracowany autorski system zarządzania, akumuluje moje doświadczenia z 67 różnych przedsiębiorstw. W rozmowach z moimi klientami, często pytam o doświadczenia, jakie mieli podczas współpracy z Enterprise Startup. Dlaczego? Potrzeby, z jakich wynika zatrudnienie konsultanta zewnętrznego, często są bardziej złożone i nie dotyczą jedynie odpowiedzi na zapytanie „analiza finansowa Excel” wpisane w wyszukiwarkę Google. Zbierając informacje od firm, z którymi miałem okazję współpracować, szczególnie cenna dla moich klientów jest umiejętność przełożenia decyzji i określonych słownie planów na konkretne dane finansowe. Kluczowa i szczególnie doceniana przez klientów jest również wykazywana przeze mnie inwencja twórcza podczas współpracy. Przedsiębiorcy doceniają także krótki czas wdrożenia idei nowoczesnego controllingu, przy zachowaniu najwyższych standardów pracy. Koncentruję się na efektach, więc indywidualnie podchodzę do każdego biznesu. W końcu lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

Jak ocenić efekty pracy CFO?

Liczby mówią same za siebie! Jako osoba, która logicznie postrzega rzeczywistość, a ponadto analitycznie podchodzi do podejmowania decyzji, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział Ci, w jaki sposób ocenić korzyści z zaangażowania CFO! Przede wszystkim odczekaj minimum 3 miesiące od wdrożenia nowoczesnego controllingu w swojej firmie. Po takim czasie możesz zobaczyć pierwsze efekty swojej decyzji. Pamiętaj jednak, że im dłuższy horyzont czasu, tym skala wpływu nowoczesnego controllingu na uzyskiwane wyniki finansowe jest większa. W końcu wdrożenie controllingu jest decyzją długoterminową, która przyniesie owoce na lata.

Efekty nowoczesnego controllingu możesz sprawdzić, wyliczając różnicę między wynikiem EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) w II iteracji prognozy finansowej, a wynikiem EBITDA w I iteracji prognozy finansowej. Równanie przedstawiam także poniżej w wersji graficznej.

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Dlaczego wybrałem taki parametrtakie parametry do stworzenia obiektywnej oceny?

 • ocena efektów na bazie przychodów ze sprzedaży zrezygnowanie ze sprzedaży określonych produktów/usług może zmniejszyć przychody, jednak zwiększyć wynik EBITDA z uwagi na stratę brutto generowaną na tych produktach/usługach

 • ocena na bazie kosztówwzrost kosztów może być spowodowany zwiększeniem skali działanościdziałalności, inwestycją w nowe kompetencje, co będzie miało realne przełożenie na większy wynik EBITDA w kolejnych okresach

To dlatego traktuję wynik EBITDA jako istotną miarę oceny wpływu nowoczesnego controllingu na Twój biznes.

Dlaczego Steve Jobs miał rację?

Myśląc o rozpoczęciu współpracy z dyrektorem finansowym na godziny, miej zawsze z tyłu głowy to zdanie: „It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do” – nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć – Steve Jobs miał rację!

Pobierz narzędzia analityczne CFO | Przykłady

Autor

Krzysztof_Janik_CFO

Krzysztof Janik

Misja | Maksymalizacja potencjału biznesu poprzez skuteczne zarządzanie finansami

Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

Narzędzia controllingu

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Kariera

Regulamin

Polityka prywatności

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
+48 504 230 262
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl