Pobierz kompendium wiedzy o inwestowaniu i otrzymuj prezentacje inwestorskie!

  *Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram więcej informacji” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

  BEZPIECZEŃSTWO

  Moim priorytetem jest jak największa minimalizacja ryzyka inwestycyjnego zarówno przed podjęciem decyzji inwestycyjnej jak też w trakcie inwestycji. Ochrona kapitału to moja idée fixe. 

  +340 analiz firm wykonanych od 2014 roku.

  3 miesiące – taki jest minimalny okres współpracy ze mną przez spółki, które otrzymuje możliwość pozyskania finansowania.

  Dwie formy zabezpieczenia spłaty finansowania.

  Kwartalne raportowanie wyników oraz sytuacji firmy do inwestorów.

  77 punktów z określoną wagą istotności uwzględnianych w ocenie firmy. Metodyka oceny: wywiad, współpraca przez minimum 3 miesiące, analiza danych finansowych i operacyjnych. Uwzględniane obszary w ocenie:

  ✔ Zespół

  ✔ Finanse

  ✔ Organizacja zarządzania firmą

  ✔ Strategia / rynek

  ✔ Produkt

  ✔ Transakcja

  FORMY INWESTYCJI

  Pożyczka

  Horyzont inwestycji: do 2 lat

  Oprocentowanie roczne: powyżej 8,7%

  Zabezpieczenie spłaty kapitału

  Forma: umowa pożyczki

  Pożyczka

  z opcją konwersji na udziały

  Horyzont inwestycji: minimum 2 lata

  Oprocentowanie roczne: powyżej 8,7%

  Zabezpieczenie spłaty pożyczki

  Decyzja inwestora o konwersji pożyczki na udziały po 2 latach

  Forma: umowa pożyczki + kluczowe warunki umowy inwestycyjnej

  Udziały

  Horyzont inwestycji: powyżej 2 lat

  Forma: umowa inwestycyjna

  Jak działa umowa pożyczki?

   1. Ty pożyczasz firmie kapitał.
   2. Firma się rozwija, zwiększa sprzedaż, pozyskuje nowych klientów i realizuje długofalowe cele – m.in. wzrost wartości firmy.
   3. Twój kapitał firma inwestuje zgodnie z przyjęta strategią rozwoju.
   4. Firma wypłaca Ci odsetki co 3 miesiące!
   5. Po okresie przewidzianym w umowie kapitał wraca na Twoje konto.
   6. Ty zyskujesz odsetki, a firma kapitał, który przyspiesza realizowanie długofalowych celów!
   7. Firma odpowiada za wszelkie formalności i rozliczenia z urzędem skarbowym.

  Jak działa umowa inwestycyjna objęcia udziałów w spółce?

   1. Podpisujesz ze spółką umowę inwestycyjną.
   2. Spółka wydaje nowe udziały.
   3. Obejmujesz nowe udziały w spółce za wkład pieniężny do spółki po wycenie pre-money.
   4. Spółka inwestuje otrzymany kapitał w rozwój produktu, nowe kompetencje, działania marketingowe.
   5. W efekcie dokonanych inwestycji spółka zwiększa skalę działalności, co prowadzi do zwiększenia wartości firmy.
   6. Sprzedajesz innemu inwestorowi udziały w spółce realizując zysk z inwestycji.

  Pobierz kompendium wiedzy o inwestowaniu i otrzymuj prezentacje inwestorskie!

   *Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram więcej informacji” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

   Dyrektor finansowy na godziny

   Krzysztof_Janik_CFO

   Krzysztof Janik

   Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

   Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

   +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

   +4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

   +65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

   Informacja prawna dotycząca treści zawartych w powyższym artykule

   Treść niniejszego dokumentu jest wyłącznie zbiorem doświadczeń oraz prywatnych opinii jego autorów, którzy nie działają jako doradcy inwestycyjni i w ramach tego dokumentu nie świadczą usług doradztwa inwestycyjnego. Inwestowanie, szczególnie w udziały lub akcje w spółkach kapitałowych, kryptowaluty, pożyczki społecznościowe jest obarczone wysokim ryzykiem i może spowodować utratę części lub całości zainwestowanych środków. Wszelkie artykuły, analizy i dane zawarte w tym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako zachęta lub sugestia do rozpoczęcia inwestowania. Informacje opublikowane w niniejszym dokumencie mogą w przyszłości stracić swoją aktualność ze względu na zmiany przepisów prawa lub sytuacji rynkowej.

   Czytelnik tego dokumentu powinien świadomie, na własną odpowiedzialność i ryzyko podjąć ewentualną decyzję o inwestowaniu w udziały lub akcje spółek. Dane, informacje i analizy zawarte w tym dokumencie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.), jak również oferty nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu art. 72 przedmiotowej ustawy.

   Informacje tu zawarte nie mogą być traktowane jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, ze szczególnym uwzględnieniem zysków lub określonych stóp zwrotu z inwestycji. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, związane z decyzjami podjętymi pod wpływem lektury niniejszego dokumentu.

   FIRMA
   Enterprise Code Sp. z o.o.
   Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
   Biuro | Warszawa

   Zespół

   Partnerzy

   Oferty pracy

   Regulamin

   Polityka prywatności

   Mapa strony

   KONTAKT
   Krzysztof_Janik_CFO
   Krzysztof Janik
   Partner Zarządzający
   krzysztof.janik@enterprisestartup.pl