Inwestycje w spółki z jednej strony umożliwiają uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji, jednak z drugiej strony są obarczone większym ryzykiem. Praca analityczna, którą wykonuję jest ukierunkowana na minimalizację ryzyka inwestycyjnego poprzez dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji, danych, analiz do podjęcia racjonalnej decyzji inwestycyjnej. 

Inwestowanie  / Inwestycje kapitałowe  | Data aktualizacji: 2 sty 2021 r.

Inwestycje

Poligrafia

Branża

Marketplace

Model biznesowy

1 mln PLN

Zapotrzebowanie na finansowani

Udziały

Forma inwestycji

0,3 mln PLN

Przychody (ostatnie 12 m-cy)

7,6/10

Ocena

Telemedycyna

Branża

Marketplace

Model biznesowy

1 mln PLN

Zapotrzebowanie na finansowani

Udziały

Forma inwestycji

0,6 mln PLN

Przychody (ostatnie 12 m-cy)

6,7/10

Ocena

Jak otrzymać informacje o spółce?

1 |

Zostaw dane kontaktowe

Pozostawione dane kontaktowe zostaną przekazane przedsiębiorcy poszukującemu finansowania.

2 |

Otrzymaj teaser inwestycyjny

Na pozostawione dane kontaktowe otrzymasz od przedsiębiorcy teaser informacyjny przedstawiający kluczowe informacje na temat przedsiębiorstwa / startupu.

3 |

Wybierz firmę

Kieruj się m. in.: znajomością branży, preferowanym etapem rozwoju firmy, formą inwestycji.

4 |

Spotkanie

Po pozytywnej ocenie otrzymanych informacji zaplanuj spotkanie z przedsiębiorcą.

Informacja prawna dotycząca treści zawartych w powyższym artykule

Treść niniejszego dokumentu jest wyłącznie zbiorem doświadczeń oraz prywatnych opinii jego autorów, którzy nie działają jako doradcy inwestycyjni i w ramach tego dokumentu nie świadczą usług doradztwa inwestycyjnego. Inwestowanie, szczególnie w udziały lub akcje w spółkach kapitałowych, kryptowaluty, pożyczki społecznościowe jest obarczone wysokim ryzykiem i może spowodować utratę części lub całości zainwestowanych środków. Wszelkie artykuły, analizy i dane zawarte w tym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako zachęta lub sugestia do rozpoczęcia inwestowania. Informacje opublikowane w niniejszym dokumencie mogą w przyszłości stracić swoją aktualność ze względu na zmiany przepisów prawa lub sytuacji rynkowej.

Czytelnik tego dokumentu powinien świadomie, na własną odpowiedzialność i ryzyko podjąć ewentualną decyzję o inwestowaniu w udziały lub akcje spółek. Dane, informacje i analizy zawarte w tym dokumencie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.), jak również oferty nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu art. 72 przedmiotowej ustawy.

Informacje tu zawarte nie mogą być traktowane jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, ze szczególnym uwzględnieniem zysków lub określonych stóp zwrotu z inwestycji. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, związane z decyzjami podjętymi pod wpływem lektury niniejszego dokumentu.

FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Kariera

Regulamin

Polityka prywatności

Mapa strony

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO

Krzysztof Janik

Partner Zarządzający

krzysztof.janik@enterprisestartup.pl