Siedmiodniowy tydzień pracy to dla Ciebie chleb powszedni? Biorąc odpowiedzialność za swój biznes doglądasz niemalże każdej sprawy w firmie. Nerwowe spoglądanie na telefon, kalendarz pełen spotkań i ogromna presja – już nie jesteś odpowiedzialny jedynie za swoją rodzinę, ale także za rodziny wszystkich swoich pracowników. Nawet nie marzysz o tym, aby pozwolić sobie na więcej wolnego czasu… A przecież realizowanie swoich zawodowych marzeń nie musi oznaczać ciągłego braku czasu na relaks, zaniedbywania relacji z bliskimi, a w konsekwencji często problemów ze zdrowiem.

Powstanie idei nowoczesnego controllingu

Jak wyglądały początki?

Pracując w finansach w międzynarodowych korporacjach, spółkach z Grupy Kapitałowej PGE oraz współpracując z przeszło 120 przedsiębiorcami z sektora MSP oraz startupami technologicznymi, ze szczególną uwagą podpatrywałem z jednej strony godne powielenia i sprawdzone rozwiązania, wzorce postaw i zachowań Liderów, a z drugiej strony notowałem te obszary, które stanowią swego rodzaju „piętę Achillesa” firm. W efekcie zidentyfikowałem 17 barier dalszego rozwoju biznesu niezależnie od skali działalności oraz etapu rozwoju biznesu. Ze wsparciem doświadczonych partnerów posiadających >25 letnie doświadczenie o komplementarnych kompetencjach opracowałem rozwiązania dla zidentyfikowanych problemów. Kontroling funkcjonujący w firmach oraz idea turkusowych organizacji nie rozwiązuje wszystkich problemów w biznesie.

W trakcie mojej współpracy z Przedsiębiorcami niejednokrotnie spotykałem się z różnego rodzaju barierami dalszego rozwoju pojawiającymi się podczas prowadzenia biznesu. Z chęci pomocy oraz wsparcia kilkunastokrotnie prowadziłem merytoryczne dyskusje na temat możliwych sposobów przełamania tych barier. Z biegiem czasu zauważyłem, że sugerowane przeze mnie rozwiązania przynoszą oczekiwane rezultaty. Zadowolenie Przedsiębiorców z efektów wprowadzonych zmian na tyle mnie stymulowało, że wykazywałem coraz większą chęć rozwijania prowadzonych działań. Ten fakt oraz zdobyte doświadczenie w controllingu w firmach będących liderami w swoich branżach, skłoniły mnie do wypracowania ram systemu zarządzania, który obecnie wdrażam w kolejnych przedsiębiorstwach, z którymi mam okazję współpracować, a co najważniejsze dla mnie – pomagam innym efektywne rozwijać ich biznesy.

Głównym założenie do wypracowania Nowoczesnego Controllingu była koncentracja na stabilnym rozwoju działalności, abyś zyskał przestrzeń w swoim życiu do realizowania pasji i spędzania więcej czasu z rodziną. 

Nowoczesny controlling

Co warto wiedzieć?

Nowoczesny controlling zawiera rozwiązania do potrzeby zwiększenia odpowiedzialności pracowników za uzyskiwane przez biznes wyniki finansowe. Kolejną kluczową wartością uwzględnianą w tym systemie zarządzania jest stworzenie pracownikom bezpiecznych ram ich wpływu na rozwój i kierunek działania firmy, szanse rozwoju zawodowego, przestrzeń na kreatywność i innowacyjność. Tutaj nie ma jednej decyzyjnej osoby. Decyzje podejmowane są przez osoby, które najlepiej znają dany obszar biznesowy i są w nim wyspecjalizowane. Odpowiedzialność jest przydzielona poszczególnym członkom zespołu, tak by każdy miał poczucie odpowiedzialności i wpływu na kształt obranych celów i uzyskiwane wyniki.

Nowoczesny controlling rezygnuje z tradycyjnego budżetowania, a wybiera nowoczesne kroczące prognozowanie finansowe, co jest przejawem demokracji partnerskiej. W tym układzie biznesowym rezygnuje się z delegowania zadań, współzawodnictwa czy wydawania poleceń. Współpraca opiera się na wskazanym zakresie odpowiedzialności, ustalonych miernikach oceny produktywności i efektywności pracy oraz zaufaniu, wolności i partnerstwie.

Filary

Potrzeba zrodziła ramy nowoczesnego controllingu, którego filary obejmują:

Kroczące prognozowanie finansowe

Koncentracja na przyszłości.

System motywacyjny i premiowy

Model zarządzania biznesem bazujący na wskaźnikach KPI oraz relacjach.

Decentralizację zarządzania

Zwiększenie odpowiedzialności pracowników za uzyskiwane wyniki finansowe biznesu.

Racjonalne gospodarowanie

Zwiększenie umiejętności racjonalne gospodarowania: czasem, kapitałem, wiedza, umiejętnościami wśród pracowników.

Narzędzia analityczne

Narzędzia oraz dane umożliwiają podejmowanie skutecznych decyzji biznesowych. Do tego wykorzystujemy:

Model finansowy

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Raport zarządczy

model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

Dashboard KPI

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Efekty

Wdrożenie nowoczesnego controllingu przynosi wymierne efekty:

+ wzrost wartości biznesu

controlling w przedsiębiorstwie, ocena opłacalności inwestycji, wycena startupu, modelowanie finansowe, prognoza finansowa, narzędzie do prognozowania, prognoza finansowa w excelu, analiza finansowa w excelu, biznes plan w excelu, ocena opłacalności w excelu, wycena biznesu w excelu

+ zwiększenie produktywności pracy

model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

+ zwiększenie kompetencji zespołu

model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

+ więcej czasu na odpoczynek, dla rodziny, dodatkowe aktywności

model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

👉 Nasza wspólna przygoda rozpoczyna się od wprowadzenia Cię w realia nowoczesnego controllingu. Wesprzemy Cię w maksymalizacji potencjału biznesu poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jest to możliwe, dzięki przełamaniu barier rozwoju biznesu, które zidentyfikowaliśmy. Świadomość wystąpienia przynajmniej jednej z 17 barier rozwoju biznesu stanowi otwarcie drzwi do naszej współpracy. W pierwszym kroku poznasz dedykowane rozwiązania dla 17 barier rozwoju biznesu. W drugiej kolejności poznasz wizualizacje narzędzi w excelu wykorzystywane do zarządzania finansami. Nawet się nie obejrzysz, a przyswoisz podstawową wiedzę na temat nowoczesnego controllingu. Ciekawość kolejnej dawki wiedzy jest tym czynnikiem, który najczęściej skłania do bezpośredniego kontaktu.

Pobierz przykłady narzędzi analitycznych & rozwiązania do 17 barier rozwoju

Jak przebiega wdrożenie?

Wdrożenie nowoczesnego controllingu składa się z autorskiego programu. Główne etapy wdrożenia zostały przedstawione poniżej.

1 |

Przeprowadzenie warsztatów.

2 |

Wypracowanie docelowych rozwiązań i narzędzi nowoczesnego controllingu w tym opracowanie i wdrożenie:

➡ prognozy kroczącej dla 24 najbliższych miesięcy,

raportów zarządczych,

dashboard kpi

➡ harmonogramu prac cyklicznych dla celów prognostycznych i rozliczania poszczególnych okresów sprawozdawczych.

➡ modelu KPI dla poszczególnych obszarów.

3 |

Operacyjne wdrożenie nowoczesnego controllingu.

4 |

Współpraca w roli Dyrektora finansowego na godziny

Zakres wsparcia CFO dla Twoje firmy

Utrzymanie płynności finansowej

Prognozowanie finansowe

Raportowanie zarządcze KPI | Monitorowanie realizacji celów KPI

Opracowanie i rozliczanie sytemu premiowego

Przekazywanie nowych inicjatyw zwiększających generowane przychody

Optymalizacja kosztów

Opracowanie strategii rozwoju biznesu

Analiza ryzyk podatkowych

Analiza finansowa

Pomoc w zachowaniu równowagi między życiem prywatnym, a pracą

Jak wygląda życie z wdrożonym nowoczesnym controllingiem?

Rzuć pracę na etacie u siebie i stań się przedsiębiorcą z krwi i kości.

Od lat rozwijasz swój biznes, ciężko pracując nie pięć, a siedem dni w tygodniu! Jak przystało na odpowiedzialnego szefa, doglądasz niemalże każdej sprawy w firmie. Nieważne, czy u klienta, w biurze, w domu, stale zerkasz nerwowo na swój telefon, żeby być pewnym, że w firmie wszystko w porządku. W końcu zarządzasz coraz większym zespołem! Już nie jesteś odpowiedzialny jedynie za swoją rodzinę, ale także za rodziny wszystkich swoich pracowników. Znasz tę presję? Wszystko ciąży na Twoich barkach. Do głowy nawet Ci nie przychodzi, aby wygospodarować więcej czasu dla siebie i bliskich. W końcu taka jest cena bycia przedsiębiorcą… A przecież to nonsens! Realizowanie się zawodowo nie musi oznaczać braku czasu dla siebie i swojej rodziny, zaniedbywania relacji z bliskimi, a w konsekwencji często problemów ze zdrowiem.

Lekarstwo dostępne bez recepty.

Czy bycie przedsiębiorcą wymaga tak wielkiej ceny?! Poczucie ciągłej presji, błędnie podejmowane decyzje, ryzyko. Pracując z przedsiębiorcami to właśnie te bolączki słyszę najczęściej. Znam je też z autopsji, gdy jako dziecko obserwowałem zmagania mojego Taty z jego biznesem….

Mimo iż nie jestem farmaceutą, stworzyłem lek o unikatowej recepturze. Nie jest to jedynie wspierający suplement diety. Mam lekarstwo na to stałe poczucie presji, te kosztowne błędne decyzje, to ryzyko, którego nikt nie cierpi. Ten lek pozwoli Ci skoncentrować się na stabilnym rozwoju własnej działalności, abyś miał przestrzeń w swoim życiu do realizowania pasji i spędzania czasu z rodziną.

To nie surrealistyczna wizja przyszłości, a realny efekt wdrożenia nowoczesnego controllingu.

Receptura mojego autorstwa.

Metodologię nowoczesnego controllingu wypracowałem na bazie przeszło 4 lat doświadczenia, skrupulatnej obserwacji i analizy. Stosując nowoczesny controlling w swojej firmie, już po kilku miesiącach od wdrożenia, Twoi pracownicy będą znali zakres swojej odpowiedzialności oraz wpływ swojej pracy na wyniki finansowe biznesu.

Poprzez zyskanie wiedzy, która umożliwi im rozwijanie nowej umiejętności racjonalnego gospodarowania: czasem, gotówką, wiedzą i umiejętnościami – Ty będziesz mógł przekazać im większą odpowiedzialność za biznes, który stabilnie będzie się rozwijał.

Jak z pracownika własnej firmy stać się przedsiębiorcą z krwi i kości?

Nowoczesny controlling ma także na celu zmianę Twojego charakteru zaangażowania.

Tuż po zakończeniu miesiąca będziesz otrzymywał Dashboardy KPI, z których już po 30 min będziesz wiedział więcej o efektach pracy zespołu, niż po serii całodziennych spotkań z pracownikami. Stworzyłem proces, dzięki któremu gromadzenie danych jest na tyle automatyczne, że całe zaangażowanie Twojego zespołu w raportowanie wyniesie mniej, niż 2h miesięcznie!

Charakter Twojego zaangażowania obierze teraz inny kierunek. Staniesz się mentorem, który inspiruje pracowników do własnego rozwoju, zwiększania kompetencji, wzajemnej współpracy, aby wzrastała także wartość biznesu, który wspólnie rozwijacie. Będziesz żywym przykładem zwiększania efektywności własnej pracy. Realizacja takiego charakteru pracy możliwa będzie dzięki dwóm typom cyklicznych spotkań z zespołem:

Spotkanie miesięczne. Podczas takiego spotkania, zwróć szczególną uwagę na:

☑ omówienie wyników finansowych oraz kluczowych wskaźników KPI za ostatni miesiąc;

☑ wyjaśnienie przyczyn odchyleń między uzyskanymi wynikami, a prognozowanymi;

☑ zwiększenie wiedzy z czynników, które mają wpływ na wyniki finansowe biznesu;

☑ nagrodzenie pracy włożonej w rozwój działalności oraz wypracowane efekty pracy zespołu.

Przygotowanie się do spotkania jest dla pracowników motywacją do oceny własnych wskaźników KPI. Ten element zwiększy ich koncentrację na efektach, aniżeli na zadaniach.

Spotkanie kwartalne. To spotkanie powinno obejmować:

☑ omówienie prognozy finansowej;

☑ zgłoszenie inicjatyw zwiększających efektywność biznesu;

☑ zaplanowanie nowych aktywności;

☑ wyznaczenie kierunku rozwoju i efektów możliwych do uzyskania;

☑ zwiększenie mobilizacji do wypracowania zaplanowanych wyników;

☑ zmotywowanie zespołu do wytężonej pracy;

☑ podniesienie morale zespołu;

☑ zjednanie zespołu wokół wspólnego celu biznesu (wynik EBITDA);

☑ przedstawienie wpływu każdej z osób na wypracowanie planowanego wyniku EBITDA;

Celem takich spotkań z zespołem jest zwiększenie świadomości każdej z osób, że działania w firmie prowadzone są drużynowo. Istotne jest wzajemne wsparcie i dawanie z siebie jak najwięcej, by finalnie uzyskać jak najlepszy wynik EBITDA.

Gra warta świeczki.

Takie życie przedsiębiorcy jest warte swojej ceny! Możesz teraz spokojnie wyjechać na wakacje i prawdziwie wypocząć, bo wiesz, że Twój biznes jest w dobrych rękach. Rękach osób, z którymi wspólnie budujesz wartość biznesu. Wartość biznesu, którego są częścią!

Jak mierzymy efekty w ujęciu średniookresowym wdrożenia nowoczesnego controllingu?

Wyliczam różnice między wynikiem EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) w II iteracji prognozy finansowej, a wynikiem EBITDA w I iteracji prognozy finansowej.

Dlaczego stosuje taki parametr oceny?

➡ ocena efektów na bazie przychodów ze sprzedaży – zrezygnowanie ze sprzedaży określonych produktów/usług może zmniejszyć przychody, jednak zwiększyć wynik EBITDA z uwagi na stratę brutto generowaną na tych produktach/usługach

➡ ocena na bazie kosztów – wzrost kosztów może być spowodowany zwiększeniem skali działalności, inwestycją w nowe kompetencje, co będzie miało realne przełożenie na większy wynik EBITDA w kolejnych okresach

➡ wyniku EBITDA – relewantna miara oceny wpływu nowoczesnego controllingu na biznes.

Pierwsze efekty z wdrożenia nowoczesnego controllingu są zauważalne po 3 miesiącach od pełnego wdrożenia. Im dłuższy jest horyzont czasu, tym większa jest skala wpływu nowoczesnego controllingu na uzyskiwane wyniki finansowe.

+55

firm na co dzień wspieramy kompetencjami w controlling

+98

z tylu firm doświadczenia wykorzystujemy do bieżącego wsparcia przedsiębiorców

Zespół

Skuteczne zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie sferą finansową biznesu odzwierciedloną na podstawie podjętych oraz planowanych do podjęcia decyzji.

+25 lat doświadczenia w doradztwie, planowaniu strategicznym, fuzjach i przejęciach. Dostępne bio.

6 firm, w których operacyjnie zarządzał finansami i M&A: Orlen, PGNiG, Spółki z Grupy Kapitałowej PGE, Polfa Tarchomin, Polimex Mostostal, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

+5 przeprowadzonych emisji obligacji o wartościach pojedynczej dochodzącej do 30 mln PLN.

przeprowadzone IPO, emisje publiczne akcji na giełdzie: Orlen, PGNiG.

wdrożone systemy motywacyjne: Orlen, Polimex, WSiP.

wdrożenia modelu zarządzania biznesem opartego na KPI | Kluczowych Wskaźnikach Efektywności: PGE Energia Natury, PGE Systemy.

 

Motto Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać.

Mentor, Ekspert Zewnętrzny

Andrzej Barna

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

 udostępnionych produktów: model finansowy, ocena opłacalności projektów/klientów, model finansowy dla SaaS, model finansowy dla marketplace, raport zarządczy.

 wartości, nad którymi szczególnie koncentruję się we współpracy: indywidualne podejście do każdego zamówienia oraz skuteczność w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów biznesowych. 

Badacz, w działaniu Analityk  na podstawie badania FRIS moje aktywności zawodowe predestynują do roli osoby, która koncentruje się na strukturze problemu, dąży do podejmowania przemyślanych decyzji. Moim największym atutem jest umiejętność racjonalnego analizowania informacji i wyciągania logicznych wniosków.  

CFO

Krzysztof Janik

Kolejna dawka wiedzy

Wskaźniki KPI

Dowiesz się:

➡ jak dobrać wskaźniki KPI dla własnego biznesu?

➡ czym jest zasada SMART pomocna w wyznaczaniu KPI?

Poznasz:

➡ przykłady sformułowania wskaźników KPI

➡ praktyki wyznaczania KPI dla biznesu w 6 krokach

➡ praktyki wyznaczania KPI dla pracowników

model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Dyrektor finansowy na godziny

Nowoczesny controlling oraz prognozowanie finansowe skrywają w sobie wiele oszczędności oraz potencjału do optymalizacji i podpowiedzi w zakresie dalszych działań… Tak oto stałem się CFO praktykującym zdalny controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Przygotowałem materiał, z którego dowiesz się:

Kiedy firmie potrzebny jest CFO?

➡ W jakim zakresie wspiera Twoją firmę CFO?

➡ Jak wybrać odpowiedniego CFO?

➡ Jak ocenić efekty pracy CFO?

Wdrożenie controllingu w Software House

Jestem pod niesamowitym wrażeniem w jak krótkim czasie managerowie rozwinęli działalność Software House w Polsce. Średnie wyniki rentowności tych firm są najwyższe ze wszystkich branż realizujących usługi B2B. Na bazie moich obserwacji i doświadczeń każdy biznes osiąga w pewnym momencie barierę dalszego rozwoju.

Jaką wiedzę przekazałem w publikacji?

➡ Pierwsze 6 kroków wdrożenia nowoczesnego controllingu w SH
➡  4 filary rozwoju SH
➡  14 barier dalszego rozwoju SH
➡  4 style myślenia osób
➡  Przepis na efektywny zespół.

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Narzędzia controllingu

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Kariera

Regulamin

Polityka prywatności

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
+48 504 230 262
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl