Model finansowy to narzędzie analityczne w excelu wspierające zarządzanie finansami przedsiębiorstwa poprzez raportowanie zarządcze oraz dostarczanie aktualnych kroczących prognoz finansowych umożliwiających wycenę firmy, ocenę opłacalności inwestycji, wyznaczenie celów KPI.

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, business inteligence, business intelligence, system business intelligence, systemy oprogramowania, systemy business intelligence, business intelligence narzędzia, rozwiązania business intelligence, systemy bi, system bi, aplikacja bi, gis bi, narzędzia bi, tool bi, oprogramowanie bi, rozwiązania bi, raport bi.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Funkcje modelu finansowego

Pozyskanie finansowania

Przygotowywanie prognoz finansowych

Ocena opłacalności inwestycji

Wycena firmy

Wyznaczenie i monitorowanie wskaźników KPI

Raportowanie inwestorskie / zarządcze

Napisz do mnie. Prześlę odpowiedź tak szybko, jak to możliwe.

ZYSKAJ KONSULTACJĘ

Modele finansowe

QuickCashFlow

2 600 PLN /netto

Horyzont czasu prognozy: 5 lat

Szczegółowość prognozy: miesięczna

Funkcjonalności:

 • Prognoza rachunku zysków i strat, cash flow, bilansu
 • Wycena firmy metodą DCF
 • Ocena opłacalności inwestycji metodą NPV
 • Analiza danych historycznych
 • Analiza prognozy finansowej

Konsultacje: 1h

Czas odtworzenia: 83h | Koszt: 83h * 92,8 PLN/h = 7 702 PLN | Korzyść: 7 702 – 2 600 = 5 102 PLN
 • Nakłady inwestycyjne
 • Rachunek Zysków i Strat
 • Finansowanie (źródła fin. + zapotrzebowanie na fin.)
 • Kluczowe Wskaźniki Efektywności
 • Bilans
 • Rachunek Przepływów pieniężnych
 • Zapotrzebowanie na finansowanie
 • Wycena biznesu metodą DCF
 • Ocena opłacalności inwestycji metodą NPV
 • Analiza finansowa
 • Analiza prognozy finansowej
 • Szczegółowość prognozy finansowej – miesięczna
 • Analiza finansowa dla ponad 20 wskaźników
 • Analiza prognozy finansowej dla ponad 20 wskaźników
 • Automatyczny opis analizowanych wskaźników
 • Wizualizacja analizowanych wskaźników
 • Dane historyczne – możliwość wprowadzenia danych historycznych dla 3 lat

Zobacz QuickCashFlow

CFO Business Partner

7 700 PLN /netto

Horyzont czasu prognozy: 5 lat

Szczegółowość prognozy: miesięczna

Funkcjonalności:

 • Prognoza rachunku zysków i strat, cash flow, bilansu 
 • Wycena firmy metodą DCF
 • Ocena opłacalności inwestycji metodą NPV
 • Analiza danych historycznych
 • Analiza prognozy finansowej
 • Szczegółowa prognoza dedykowana dla wybranego modelu biznesowego
 • Raportowanie zarządcze KPI

Konsultacje: 2h

Czas odtworzenia dla jednego modelu biznesowego: 174h | Koszt: 174h * 92,8 PLN/h = 16 147 PLN | Korzyść: 16 147 – 7 700 = 8 447 PLN
 • Nakłady inwestycyjne
 • Badania & Rozwój
 • Consulting (opcjonalnie | przychody + czas zaangażowania + koszty + opłacalność)
 • Usługi | projekty (opcjonalnie | przychody + czas zaangażowania + koszty + opłacalność)
 • Produkcja B2C (opcjonalnie | przychody + koszty)
 • Produkcja B2B (opcjonalnie | przychody + koszty + Kluczowe Wskaźniki Efektywności)
 • Handel (opcjonalnie | przychody)
 • Deweloperka (opcjonalnie | przychody + koszty + Kluczowe Wskaźniki Efektywności)
 • Usługi budowlane (opcjonalnie | przychody + koszty + Kluczowe Wskaźniki Efektywności)
 • SaaS (opcjonalnie | suma + Kluczowe Wskaźniki Efektywności)
 • Marketplace (opcjonalnie | suma + Kluczowe Wskaźniki Efektywności)
 • Nieruchomości | Wynajem
 • Inwestycje kapitałowe
 • Finansowanie (źródła fin. + zapotrzebowanie na fin.)
 • Kluczowe Wskaźniki Efektywności
 • Rachunek Zysków i Strat
 • Przychody
 • Koszty
 • Bilans
 • Rachunek Przepływów pieniężnych
 • Wycena biznesu metodą DCF
 • Ocena opłacalności inwestycji metodą NPV
 • Analiza finansowa dla ponad 20 wskaźników
 • Analiza prognozy finansowej dla ponad 20 wskaźników
 • Automatyczny opis analizowanych wskaźników
 • Wizualizacja analizowanych wskaźników
 • Szczegółowość modelu: miesięczna
 • Dane historyczne możliwość wprowadzenia danych historycznych dla 3 lat
 • Wybór jednego profilu działalności z produkcja B2C, produkcja B2C, handel, usługi | projekty, deweloperka, usługi budowlane, SaaS, marketplace, consulting.
 • Raportowanie zarządcze bazując na jednej bazie danych do wprowadzania wartości z wykonania, które automatycznie aktualizują model finansowy
 • Automatyczna aktualizacja wykresów na podstawie wyboru z listy ostatniego miesiącu wykonania, co aktualizuje cały model finansowy
 • Dashboard KPI | Wykonanie
 • Dashboard KPI | Prognoza najbliższego roku
 • Dashboard KPI | Prognoza 5-lat

Zobacz CFO Business Partner

Biznesplan

3 900 PLN /netto

Horyzont czasu prognozy: 15 lat

Szczegółowość prognozy: pierwsze 2 lata – miesięczna, kolejne lata – roczna.

Funkcjonalności:

 • Prognoza rachunku zysków i strat, cash flow, bilansu
 • Wycena firmy metodą DCF
 • Ocena opłacalności inwestycji metodą NPV

Konsultacje: 1h

Czas odtworzenia: 88h | Koszt: 88h * 92,8 PLN/h = 8 166 PLN | Korzyść: 8 166 – 3 900 = 4  266 PLN
 • Nakłady inwestycyjne
 • Badania & Rozwój
 • Przychody (suma + produkcja+ handel)
 • Koszty (suma + produkcja)
 • Finansowanie (źródła fin. + zapotrzebowanie na fin.)
 • Rachunek Zysków i Strat
 • Bilans
 • Rachunek Przepływów pieniężnych
 • Wycena biznesu metodą DCF
 • Ocena opłacalności inwestycji metodą NPV
 • Szczegółowość modelu: pierwsze 2 lata: miesięczna | kolejne lata: roczna

Zobacz Biznesplan

Sprzedawcą jest Enterprise Code Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Bobrzyńskiego 29/17, 30-348 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000538307; NIP 6762484436; REGON 360613637
Regulamin sprzedaży znajdziesz tutaj.

Przebieg transakcji zakupu

1⃣ | Dokonujesz wyboru modelu finansowego

 

2⃣ | Poprzez bramkę płatności PayU na tej stronie opłacasz zamówienie

 

3⃣ | Przy wyborze modelu finansowego CFO Business Partner dokonujesz dodatkowo wyboru modelu biznesowego

 

4⃣ | Przesyłam wybrany model finansowy w excelu na wskazany w transakcji mail między 21:00, a 24:00

 

5⃣ | Kontaktujemy się telefonicznie lub poprzez wideokonferencję celem omówienia produktu

Opinie użytkowników narzędzi Enterprise Startup

Podejście Krzysztofa do finansów i controllingu cechuje wysoka jakość i świeżość. Nawet przy niezobowiązującym kontakcie wykazuje się zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Paweł Dąbroś

President of the Board, INNERGO Systems

Bezcenna współpraca z Krzysztofem zaowocowała wzrostem świadomości controllingu w naszej firmie, co przełożyło się na efektywność pracy personelu.

Tomasz Dmuchowski

CEO, Incred software & tech house

Oferta Krzysztofa jest dokładnie tym, czego potrzebuję w obszarze controllingu rozwijając niewielką firmę. Jego zaangażowanie, optymizm i nastawienie na “domykanie” etapów sprawiają, że cieszę się na perspektywę dalszej współpracy.

Przemysław Kowalski

CEO, Ren Ventures Sp. z o.o.

Profesjonalizm, terminowość, kompleksowe i wnikliwe podejście do analizowanego tematu. Polecam każdemu przedsiębiorcy.

Maciej Półrolnik

Co-founder, Tiny House Company

Krzysztof jest fachowcem od finansów, kontrolingu i metod zarządczych. Polecam.

Marcin Ostrowski

Inwestor, Interim Manager

W dotychczasowej współpracy Krzysztof zrealizował dla nas analizę kosztów, która przyczyniła się do zmniejszenia kosztów o 24% w pół roku od przeprowadzenia analiz i wdrożenia rekomendowanych działań.

Jarosław Kania

właściciel ,,Restauracja Biała Róża``

Polecam Krzysztofa, profesjonalista w każdym calu!

Tomasz Czerniejewski

CEO MultiWASH.pl

Szereg przeprowadzonych konsultacji przyczyniły się do wzrostu wyników finansowych mojej firmy.

Piotr Góral

CEO, Pressprint

Współpracowałem z Krzysztofem w projekcie wyceny działalności, w którym pokazał swoje poświęcenie i otwartą postawę, aby wszystko uporządkować we właściwej kolejności. Z niecierpliwością czekam na współpracę z nim w nowych wyzwaniach. Gorąco polecam jego usługi!

Artur Wróbel

CEE, Telit Wireless Solutions

Profesjonalizm i zaangażowanie, które uchroniło mnie przed podjęciem błednych decyzji biznesowych.

Damian Jedziniak

Founder, Grüne Energie U.G.

Klienci Enterprise Startup to m.in.:

Model finansowy | CFO Business Partner

Model finansowy CFO Business Partner jest dostosowany do poniższych modeli biznesowych:

Usługi | projekty

Produkcja B2C

Produkcja B2B

Deweloperka

Usługi budowlane

Handel

SaaS

Marketplace

Usługi | pozostałe

Consulting

Nieruchomości

Hotelarstwo

Działalność finansowa

Produkty:
 • Kredyt
 • Pożyczka
 • Leasing (operacyjny, finansowy)
 • Faktoring
 • Ubezpieczenia

Model finansowy | CFO Business Partner

Co warto wiedzieć?

Do czego potrzebujesz modelu finansowego?

1⃣ By otrzymać finansowanie

2⃣ By móc wycenić swój biznes

3⃣ By ocenić opłacalność inwestycji

4⃣ By usprawnić prognozowanie finansowe

5⃣ By dokonać analiz finansowych

6⃣ By wdrożyć nowoczesny controlling

Jak wygląda model finansowy?

Model składa się z odrębnych modułów. 
Każdy moduł to jedna zakładka, dzięki czemu Twoja praca będzie sprawna i intuicyjna.

Jak z nim pracować?

W arkuszu znajdziesz szczegółową instrukcję, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez model. Dla Twojej wygody zaznaczyłem na niebiesko komórki, które należy uzupełnić.


Jakie są wymagania techniczne?

Model finansowy jest obsługiwany przez Microsoft Excel, Apple Numbers, Google Sheets

Jak została wykonana wycena modelu finansowych?

Podstawą do oszacowania wartości sprzedaży wybranego modelu finansowego jest zdyskontowana stawka wynagrodzenia analityka inwestycyjnego oraz czas realizacji modelu finansowego od podstaw.

12 000 PLN brutto średnie miesięczne wynagrodzenie analityka inwestycyjnego posiadającego kompetencje w realizacji modeli finansowych. Wynagrodzenie jako koszt dla pracodawcy = 15 600 PLN

92,8 PLN/h – stawka godzinowa pracy analityka inwestycyjnego zatrudnionego na umowę o pracę

Przy każdym z modeli został wskazany czas odtworzenia modelu od zera oraz wycena w oparciu o stawkę PLN/h analityka inwestycyjnego.

Dyrektor finansowy na godziny

Krzysztof_Janik_CFO

Krzysztof Janik

Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Partnerzy

Oferty pracy

Regulamin

Polityka prywatności

Mapa strony

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl