Konsultacje biznesowe to forma pozyskania potrzebnej wiedzy specjalistycznej przy niewielkim zaangażowaniu własnego czasu w atrakcyjnej cenie oraz preferowanej formie (połączenie wideo lub telefonicznie).

Krzysztof Janik

1h konsultacji

380 PLN /netto

Forma konsultacji: wideokonferencja lub połączenie telefoniczne

Prowadzący: Krzysztof Janik

Finansowanie startupów
Sprzedawcą jest Enterprise Code Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Bobrzyńskiego 29/17, 30-348 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000538307; NIP 6762484436; REGON 360613637
Regulamin sprzedaży znajdziesz tutaj.

Co zyskasz?

Praktyczne rozwiązania

☑ dostosowane do potrzeb

☑ zwiększające efektywność firmy

☑ porządkujące finanse firmy

Czas

☑ w krótkim czasie otrzymasz potrzebną wiedzę

☑ dostosowanie tempa przekazania wiedzy do oczekiwań

☑ pełna koncentracja na Twojej firmie

Wiedzę

☑ możliwe źródła finansowania firmy i sposoby ich pozyskania

☑ plan działań ukierunkowany na sprawną realizację zakładanych celów

☑ spojrzenie na firmę, jej potrzeby z zewnątrz

Motywację

☑ do działania i dalszego rozwoju firmy

Dla kogo konsultacje biznesowe?

+ 2460 h

tyle godzin konsultacji i warsztatów przeprowadziłem od 2016 roku, z czego w 2022 roku +260 h konsultacji.

Przedsiębiorcy

Inwestorzy

Freelaancerzy

Startupowcy

Bloki tematyczne

Pracując w finansach w międzynarodowych korporacjach, spółkach z Grupy Kapitałowej PGE oraz współpracując z przeszło 200 przedsiębiorcami z sektora MSP oraz startupami technologicznymi, zdobyłem wiedzę i doświadczenie, którą podzielę się podczas konsultacji w ramach poniższych bloków tematycznych.

Krzysztof Janik

Finansowanie

Controlling

Wskaźniki KPI

Analiza finansowa sprawozdania

Ocena inwestycji

Sprzedaż firmy

FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Partnerzy

Oferty pracy

Regulamin

Polityka prywatności

Mapa strony

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl