Co to jest controlling?

Controlling w firmie to system zarz膮dzania finansami w ramach kt贸rego tworzone s膮 centra odpowiedzialno艣ci celem zarz膮dzania wynikiem finansowym przy wykorzystaniu dedykowanych wska藕nik贸w KPI. Centrami odpowiedzialno艣ci w firmie mog膮 by膰 m.in.: marketing, sprzeda偶, zarz膮d i administracja, produkcja, magazyn, obs艂uga klienta, produkcja, logistyka, serwis.

Efektywno艣膰 w przedsi臋biorstwie jest uzale偶niona nie tylko od dost臋pu do kapita艂u, ale przede wszystkim od jako艣ci zarz膮dzania. Narz臋dziem pozwalaj膮cych w znacznym stopniu wp艂ywa膰 na jako艣膰 zarz膮dzania jest controlling. Wdro偶enie controllingu聽umo偶liwia, racjonalne rozdzielenie kompetencji i odpowiedzialno艣ci na r贸偶nych szczeblach zarz膮dzania oraz powi膮zanie osi膮gni臋tych wynik贸w z systemem motywacyjnym.

Controlling聽聽/ Controlling w firmie聽| Data opublikowania: 6 lis 2016 r. | Data aktualizacji: 26 gru 2021 r.

Napisz do mnie w dowolnym temacie. Prze艣l臋 odpowied藕 tego samego dnia.

FORMULARZ KONTAKTOWY w 15 sek.

Controlling w firmie

Raportowanie zarz膮dcze

System controllingu w przedsi臋biorstwie zapewnia przetrwanie w trudnych warunkach oraz stymuluje rozw贸j organizacji. Podstawowym celem nowoczesnych metod zarz膮dzania jak nowoczesny controlling jest u艂atwienie proces贸w decyzyjnych. Dostosowanie organizacji do zmian zachodz膮cych w otoczeniu bli偶szym oraz dalszym przedsi臋biorstwa jest mo偶liwe poprzez dostarczenie podstaw decyzyjnych, dzi臋ki dobrze przygotowanym i przetworzonym informacjom.

Rozw贸j przedsi臋biorstwa jest mo偶liwy poprzez ukierunkowanie dzia艂a艅 na realizacj臋 d艂ugofalowych cel贸w przedsi臋biorstwa. Skuteczno艣膰 realizacji wyznaczonych cel贸w KPI jest w du偶ej mierze uzale偶niona od przeniesienia decyzji operacyjnych na ni偶sze szczeble, co wi膮偶e ze sob膮 decentralizacj臋 i konieczno艣膰 wyodr臋bnienia o艣rodk贸w odpowiedzialno艣ci. Zakres odpowiedzialno艣ci dotyczy wynik贸w, b膮d藕 ich wybranych element贸w obliczeniowych, takich jak przychody, koszty, wydatki. Zgodnie z wyszczeg贸lnionymi elementami controlling tworzy centra odpowiedzialno艣ci za wyniki, przychody, koszty oraz inwestycje. Proste uj臋cie definicji controllingu zosta艂o przedstawione poni偶ej.

Controlling to system zarz膮dzania polegaj膮cy na wyodr臋bnieniu centr贸w odpowiedzialno艣ci, celem zarz膮dzania wynikiem finansowym.

Zadania - controlling

Controlling jest systemem u艂atwiaj膮cym m.in.:

osi膮gni臋cie cel贸w KPI przedsi臋biorstwa,
eliminowanie przypadkowych zdarze艅,
budowanie systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpiecze艅stwami dla przedsi臋biorstwa,
podejmowanie dzia艂a艅 eliminuj膮cych zak艂贸cenia w procesie sterowania,
sterowanie dzia艂aniami w przysz艂o艣ci.

Warto w tym miejscu doda膰, 偶e cele przedsi臋biorstwa powinny zosta膰 zintegrowane z systemem zarz膮dzania oraz systemem informacyjnym. Wspomniane cele mog膮 przybra膰 nast臋puj膮ca posta膰:

zwi臋kszenie generowanych przychod贸w ze sprzeda偶y,
zwi臋kszenie osi膮ganego zysku,
poprawa rentowno艣ci sprzeda偶y,
poprawa rentowno艣ci zainwestowanego kapita艂u,
poprawa rentowno艣ci kapita艂u w艂asnego,
obni偶enie (racjonalizacja) koszt贸w,
zwi臋kszenie udzia艂u w rynku.

Funkcje - controlling

Do g艂贸wnych funkcji controllingu nale偶膮:

planowanie

motywowanie

鉁 kontrolowanie

raportowanie KPI

Ka偶da z powy偶szych funkcji jest ze sob膮 艣ci艣le skorelowania. Wdro偶enie controllingu w pe艂nej krasie jest zwi膮zane z potrzeb膮 wdro偶enia wypracowanych rozwi膮za艅 do ka偶dej z nich.

Planowanie - controlling

Wyznaczenie sposob贸w realizacji wyznaczonych w przedsi臋biorstwie cel贸w jest jedn膮 z funkcji controllingu, kt贸r膮 jest planowanie. W najbardziej og贸lny spos贸b planowanie mo偶na okre艣li膰 jako proces 艣wiadomego ustalania cel贸w KPI dzia艂alno艣ci gospodarczej firmy, przedsi臋wzi臋膰 i alokacji niezb臋dnych do ich realizacji 艣rodk贸w. Planowanie mo偶e r贸wnie偶 stymulowa膰 motywacj臋, poprzez zaanga偶owanie pracownik贸w w proces formu艂owania z艂o偶onych cel贸w, kt贸re po prze艂o偶eniu na konkretne zadania ilo艣ciowe, staj膮 si臋 bardziej zrozumia艂e dla wykonawc贸w i u艂atwiaj膮 p贸藕niejszy proces kontroli.

Motywowanie - controlling

Motywowanie jest kolejn膮 funkcj膮 controllingu. Tworzony system motywacyjny w przedsi臋biorstwie ma za zdanie oddzia艂ywa膰 na cz艂onk贸w organizacji, zach臋caj膮c ich do podejmowania korzystnych dla niej dzia艂a艅 oraz ogranicza膰, b膮d藕 eliminowa膰 zachowania niekorzystne. W controllingu funkcja motywacyjna jest realizowana poprzez przydzielenie poszczeg贸lnym centrom odpowiedzialno艣ci okre艣lonych zada艅 oraz r贸偶norodnych zach臋t ich realizacji. Nagroda za zrealizowanie okre艣lonych zada艅 mo偶e przybra膰 form臋 pieni臋偶n膮 lub niepieni臋偶n膮. Najlepszym sposobem na przedstawienie specyfiki sytemu motywacyjnego w controllingu w por贸wnaniu do tradycyjnych system贸w motywacyjnych jest poni偶sze zestawienie.

System motywacyjny - controlling

System tradycyjny

鉁樎Bezrefleksyjna realizacja

鉁樎Wyznaczone 艣rodki i metody dzia艂ania

鉁樎Sztywna podleg艂o艣膰 wykonawcza

鉁樎Ocena wysi艂ku/czasu/umiej臋tno艣ci pracownika

鉁樎Sta艂e wynagrodzenie / premie niezale偶ne od wynik贸w

System oparty na controllingu

鉁斅Aktywno艣膰 przy ustalaniu cel贸w

鉁斅Samodzielny wyb贸r metod i 艣rodk贸w dzia艂ania

鉁斅Zasada konsensusu

鉁斅Ocena efekt贸w pracy

鉁 Dostosowaniem modelu聽wynagradzania do stanowiska w firmie

Czynnikami maj膮cymi wp艂yw na realizacj臋 funkcji motywacyjnej controllingu s膮:

  • styl zarz膮dzania stosowany w controllingu, umo偶liwiaj膮cy partycypacj臋 pracownik贸w w proces zarz膮dzania przetwarzaj膮c ich w 艣wiadomych swojej roli i odpowiedzialno艣ci uczestnik贸w organizacji, co wp艂ywa na wzrost satysfakcji pracownik贸w i samozadowolenia z osi膮gni臋tych wynik贸w,
  • system bud偶etowania i pomiaru efekt贸w pracy, kt贸ry umo偶liwia prawid艂owe oszacowanie wk艂adu pracy na poszczeg贸lnych stanowiskach oraz dokonanie oceny jego efektu, co z kolei umo偶liwia utworzenie dodatkowo systemu wynagradzania za uzyskane wyniki,
  • eliminacja alienacji oraz dehumanizacji jednostki, kt贸re s膮 charakterystyczne dla organizacji biurokratycznych. Pozwala to zabezpieczy膰 wi臋kszy poziom internalizacji w organizacji (interesy przedsi臋biorstwa staj膮 si臋 interesami pracownik贸w).

Tak skonstruowany system motywacyjny bazuj膮cy na controllingu jest korzystny nie tylko dla przedsi臋biorcy, ale r贸wnie偶 pracownika. Efektem wprowadzenia tego systemu jest wi臋ksze zaanga偶owanie pracownika w realizacj臋 cel贸w KPI przedsi臋biorstwa oraz mo偶liwo艣膰 wykorzystania w艂asnych zdolno艣ci tw贸rczych. Wykorzystane pieni臋偶ne oraz niepieni臋偶ne narz臋dzia motywowania zaspokaja wi臋ksze spektrum potrzeb pracownika, co istotnie wp艂ywa na zadowolenie z pracy.

Kontrola - controlling

Kontrola jest kolejn膮 funkcj膮 zarz膮dzania pe艂nion膮 przez controlling. W pewnym stopniu kontrola jest powi膮zana z funkcj膮 planowania w przedsi臋biorstwie z wdro偶onym controllingiem. Istot膮 kontroli jako funkcji controllingu jest por贸wnywanie osi膮gni臋tych wynik贸w z wielko艣ciami planowanymi, identyfikacja odchyle艅 mi臋dzy tymi wielko艣ciami oraz podejmowanie odpowiednich dzia艂a艅 koryguj膮cych.

Reasumuj膮c warto przedstawi膰 g艂贸wne za艂o偶enia controllingu. W tej metodzie du偶y nacisk jest po艂o偶ony na planowanie, kontrol臋 wynik贸w i motywowanie. Zadaniem controllingu nie jest jednak stricte planowanie, lecz powodowanie, aby planowano.

Raportowanie wska藕nik贸w KPI

Narz臋dzia oraz dane umo偶liwiaj膮 podejmowanie聽skutecznych decyzji biznesowych.

System controllingu w przedsi臋biorstwie

Poznaj g艂贸wne za艂o偶enia controllingu w przedsi臋biorstwie.

Orientacja na

Opis

Zadanie controllingu

Przysz艂o艣膰

Wdro偶enie nowych koncepcji, instrument贸w i narz臋dzi dostarczaj膮cych dok艂adnych informacji o przysz艂ym rozwoju przedsi臋biorstwa.

Krocz膮ce prognozy finansowe

W膮skie gard艂o

Najs艂absze ogniwo przedsi臋biorstwa w przypadku pojawienia si臋 obci膮偶e艅 stanie si臋 pierwszym 藕r贸d艂em problem贸w.

Wyszukiwanie w膮skich garde艂

KPI

Monitorowanie wska藕nik贸w KPI stanowi podstaw臋 do usprawnie艅, koncentracj臋 na najbardziej efektywnych dzia艂aniach.

Raportowanie zarz膮dcze KPI

Rynek

Rozpoznanie we w艂a艣ciwym czasie tendencji zmian na rynku umo偶liwia utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Odkrywa trendy na rynku

Klienta

Generowanie dodatnich przep艂yw贸w i przetrwanie na rynku jest mo偶liwe poprzez zaspokajanie potrzeb klient贸w.

Identyfikuje potrzeby klient贸w

Zakres zada艅 controllingu jest mocno zdywersyfikowany. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e wdro偶enie tego systemu, czy te偶 kom贸rki odpowiedzialnej za jego funkcjonowanie pozwala wspiera膰 oraz wsp贸艂dzia艂a膰 z innymi kom贸rkami organizacyjnymi, nie za艣 wykonywa膰 zadania zamiennie wzgl臋dem funkcjonuj膮cych kom贸rek.

Umiejscowienie controllingu przy zarz膮dzie firmy umo偶liwia sta艂e dostarczanie pe艂nej, zbiorczej informacji o sytuacji przedsi臋biorstwa. Kom贸rka controllingu nie tylko uzyskuje informacje z pozosta艂ych kom贸rek organizacyjnych, ale r贸wnie偶 sama dostarcza konstruktywnych informacji, wspieraj膮c w ten spos贸b dzia艂y przedsi臋biorstwa.

Clou

艢wiadomo艣膰 mo偶liwo艣ci jakie niesie wdro偶enie controllingu w nowocze艣nie zarz膮dzanym przedsi臋biorstwie systematycznie zwi臋ksza si臋 nie tylko w艣r贸d organizacji o zasi臋gu mi臋dzynarodowym, ale r贸wnie偶 w艣r贸d przedsi臋biorstw z sektora MSP. Zapotrzebowanie na tego typu system zarz膮dzania w wi臋kszo艣ci przedsi臋biorstw pojawi膮 si臋 w sytuacji, gdy szybko艣膰 rozwoju organizacji uniemo偶liwia uzyskiwanie informacji zwrotnej w momencie pozwalaj膮cym na podj臋cie decyzji operacyjnych w odpowiednim czasie.

Autor

Maksymalizuj臋 potencja艂 firm poprzez skuteczne zarz膮dzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsi臋biorc贸w w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawc贸w, wdro偶enie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Skuteczne zarz膮dzanie biznesem to zarz膮dzanie jego przysz艂o艣ci膮, a zarz膮dzanie przysz艂o艣ci膮 to zarz膮dzanie sfer膮 finansow膮 biznesu odzwierciedlon膮 na podstawie podj臋tych oraz planowanych do podj臋cia decyzji.

Autor

Krzysztof_Janik_CFO

Krzysztof Janik

Misja | Maksymalizacja potencja艂u firm poprzez skuteczne zarz膮dzanie finansami.

Wychowywa艂em si臋 w艣r贸d przedsi臋biorc贸w, m贸j Dziadek by艂 przedsi臋bior膮, m贸j Tata jest przedsi臋biorc膮, przechodz膮c przez nie jeden kryzys. Praca z przedsi臋biorcami jest moj膮 pasj膮.

+12lat rozwijania kompetencji w zakresie zarz膮dzania 聽finansami przedsi臋biorstw. Dost臋pne聽bio.

+4聽lata realizacji us艂ug dla przedsi臋biorc贸w. Poznaj histori臋 moich pocz膮tk贸w w biznesietutaj.

+65聽zrealizowanych narz臋dzi analitycznych w excelu dla biznesu pocz膮wszy od sp贸艂ek z Grupy Kapita艂owej PGE po startupy technologiczne.

FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Krak贸w | ul. Bobrzy艅skiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zesp贸艂

Partnerzy

Oferty pracy

Regulamin

Polityka prywatno艣ci

Mapa strony

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarz膮dzaj膮cy
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl