Usługa faktoringu jest bez wątpienia jednym z najkorzystniejszych rozwiązań na szybką poprawę płynności finansowej. Zawierając umowę faktoringu przedsiębiorca zapewnia sobie źródło finansowania oraz uzyskuje wsparcie w zarządzaniu wszelkimi należnościami. Faktoring dla firm jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo potrzebuje szybkiego sposobu finansowania, a nie ma zdolności kredytowej bądź nie jest w stanie udzielić stosownych zabezpieczeń. W takim przypadku pozyskanie finansowania w formie faktoringu dla firm będzie zdecydowanie prostsze niż pozyskanie kredytu.

Finansowanie  / Faktoring dla firm  | Data opublikowania: 21 paź 2020 r. | Data aktualizacji: 20 lipca 2023 r.

Jako Dyrektor finansowy na godziny odbyłem już setki spotkań z przedsiębiorcami, zarządem czy właścicielami jednoosobowych działalności gospodarczych. Kilka tygodni temu skontaktował się się ze mną Prezes firmy usługowej. Na potrzeby tego artykułu zmienię jego imię. Zatem poznaj Ryszarda. 

Ryszard od kilkunastu tygodni poszukiwał rozwiązania na swoje problemy, aż wreszcie trafił do mnie. Podczas konsultacji telefonicznej, którą Ryszard odbywał w trakcie swojej podróży samochodem, staraliśmy się zdefiniować problem, z którym akurat się borykał w swojej firmie. Mam w zwyczaju zadawać wiele pytań, aby jak najbardziej zgłębić clou omawianego tematu. Lubię pracować na faktach, cenię sobie szczerość.

W artykule przytoczę kilka fragmentów mojej rozmowy z Ryszardem, bowiem chciałbym Ci pokazać, że wątpliwości są zupełnie naturalnym zjawiskiem, a w biznesie potrzeba odwagi (nawet, a może i zwłaszcza w sferze finansowej) do podejmowania wyzwań i mądrych decyzji.

Po serii trudnych pytań, Ryszard przedstawił mi swoją organizację. Nie są dużym przedsiębiorstwem, niemniej chcą się rozwijać. Firma realizuje usługi dla klientów biznesowych. Pracownicy zaangażowani są na każdym szczeblu, pracując na pełnej efektywności.

Spytałem: Co to znaczy na pełnej efektywności? Jak rozumiesz efektywność w Twojej firmie?

Odpowiedział: W mojej ocenie, efektywność w firmie to nic innego, jak dawanie z siebie 100%. Pełne zaangażowanie, lojalność, chęć dzielenia się pomysłami. Jestem z moimi pracownikami w stałym kontakcie, uczciwie przyznaję, jak wygląda sytuacja w firmie, bo wierzę, że im zależy tak samo jak i mnie.

Okazało się, że Ryszard w pełni koncentruje się na rozwoju biznesu, angażując w niego całą energię i ponadnormatywną liczbę godzin pracy. Ryszard, jako przedsiębiorca z krwi i kości ma dalekosiężne plany, jednak nie jest w stanie ich realizować… Mimo chęci rozwoju biznesu i zatrudnienia nowych pracowników, podczas rozmowy z przedsiębiorcą okazało się, że firma straciła płynność finansową i potrzebuje szybkiego zastrzyku kapitału. To nie jedyny problem prezesa tego przedsiębiorstwa. Usłyszałem to, o czym wiele firm wstydzi się mówić:

Ryszard: Przede wszystkim brakuje nam funduszy na wynagrodzenia dla pracowników, opłaty urzędowe i inne bieżące wydatki. 

Wiedziałem, że przez to wzrasta frustracja w Ryszardzie. Znalazł się w takiej sytuacji, której dotychczas nie doświadczył. Nie wiedział jak z niej wybrnąć

Zaproponowałem, abyśmy jak najszybciej przeprowadzili spotkanie w formie warsztatów.

Spotkaliśmy się już po kilku dniach. Nie chciałem pozwolić na to, by kolejne przedsiębiorstwo utonęło w morzu problemów. Po warsztatach z Ryszardem i zapoznaniu się z dokumentacją, wyraziłem swoją opinię i zaproponowałem plan działań do wdrożenia oraz w mojej ocenie najkorzystniejsze rozwiązanie które umożliwi szybki zastrzyk kapitału. 

Zanim jednak o nim napiszę… Firma Ryszarda realizowała usługi na najwyższym poziomie. Pełne zaangażowanie, zadowolenie klientów i przesyłanie kolejnych zleceń. Klienci, nabywcy usługi czuli się zaopiekowani i zadowoleni ze współpracy. W czym tkwił problem? Nie opłacali faktur w terminie. Przedsiębiorca skupił się na zadowoleniu klientów, dbaniu o najwyższą jakość świadczonych usług, jednak brak opłaconych w terminie faktur doprowadził firmę do utraty płynności finansowej.

Jednym z moich zadań w ramach funkcji Dyrektora finansowego na godziny jest diagnoza sytuacji na chłodno, bez emocji, a w efekcie zaproponowanie rozwiązań  i wsparcie przy ich wdrożeniu. W tym przypadku należało tylko odzyskać pieniądze za wykonane usługi. Na to jednak potrzeba czasu, a firma Ryszarda nie mogła stanąć w miejscu…

Krzysztof (dyrektor finansowy na godziny): Nie chcę dopuścić do sytuacji, w której zmuszony będziesz zamknąć firmę. W mojej ocenie, najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu to faktoring.

Ryszard (prezes): Nigdy o tym nie słyszałem, a sama nazwa kojarzy mi się z fakturami. Jeśli miałbym wystawiać faktury i znów czekać na pieniądze…

Krzysztof: Nie, nie… Absolutnie nie będziesz musiał. 

Co to jest faktoring?

Faktoring dla firm jest odpowiedzią na zatory w płatnościach. Idąc za główną ideą faktoring dla firm to usługa świadczona przez faktora, która polega na wykupieniu faktur od klienta, który jest wykonawcą  usług lub dostawcą towarów na rzecz swoich kontrahentów. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca może w terminie lub przed jego upływem uregulować swoje należności. Usługa faktoringu jest zewnętrznym źródłem finansowania przedsiębiorstw. Faktoring dla firm jest formą stworzoną, by pomagać rozwiązywać problemy związane z przepływem gotówki, które pojawiają się przy wydłużeniu terminu płatności lub braku możliwości zaproponowania odbiorcom usług odpowiednich terminów płatności.

Faktoring dla firm jest rozwiązaniem kompleksowym i poza swoją funkcją finansową łączy się również z pakietem dodatkowych usług takich jak zarządzanie wierzytelnościami, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużnika (faktoring pełny).

Krzysztof: Być może to nadal niewiele Ci mówi, dlatego w kilku zdaniach powiem Ci, jak działa faktoring dla firm. To na pewno naświetli Ci obraz tego rozwiązania.

Faktoring faktur

Usługi faktoringowe z całą pewnością będą idealnym rozwiązaniem dla firm stosujących kredyty kupieckie. Zastosowanie takiej formy finansowania umożliwia odroczenie terminu płatności klientom. W tym przypadku faktoring faktur pozwala finansować działalność firmy dostarczając zastrzyk gotówki, a tym samym umożliwiając zachowanie płynności finansowej firmy. Jeżeli firma musi zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności klientów, a także skorzystać z kompleksowych usług finansowych to szybki faktoring faktur z pewnością w tym pomoże.

Warto pamiętać, że usługi faktoringowe skierowane są także dla mikro, a nie tylko dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Jak działa faktoring?

Firma faktoringowa, po podpisaniu umowy, nabywa wierzytelność dostawcy towarów lub usług. Do firmy faktoringowej należą bank lub spółka faktoringowa. Podstawowym przedmiotem faktoringu jest cesja wierzytelności faktoranta (przedsiębiorcy) na faktora (firma faktoringowa). Istotą cesji jest uprawnienie do otrzymania zapłaty pieniężnej za dostawę towaru lub usługi w określonej kwocie i terminie.

Usługa faktoringu może być formą finansowania należności, a także gwarancją zabezpieczającą przedsiębiorstwa przed ryzykiem ściągania należności. Faktoring faktur jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw poszukujących szybkich źródeł finansowania – pieniądze za faktury Klient otrzymuje praktycznie od ręki, ponieważ firma faktoringowa płaci za fakturę w dniu, w którym jest przekazana przez klienta. 

Uczestnicy faktoringu

Możesz już zauważyć, że mechanizm faktoringu dla firm jest bardzo prosty. Uczestnikami (w umowie uczestnicy określani są jako podmioty) faktoringu są:

1⃣ Faktorant– przedsiębiorstwo korzystające z usług faktoringu,

2⃣ Faktor– wyspecjalizowana firma faktoringowa wykupująca wierzytelności, które przysługują przedsiębiorcy na mocy tytułu sprzedaży, np. towaru, usługi, produktu

3⃣ Dłużnik – odbiorca, który jest zobowiązany do uregulowania należności wynikającej z faktury bądź umowy współpracy za zrealizowaną usługę lub zakupiony towar.

Rodzaje faktoringu

Faktoring dla firm w Polsce jest świadczony od ponad 20 lat i mimo to nadal pozostaje mało popularną usługą. Wyróżniamy kilka kategorii usług faktoringowych, które mogą występować osobno, ale także łączyć się ze sobą. Faktoring dla firm dzielimy na:

Faktoring pełny (właściwy) – instytucja zewnętrzna wykupuje od przedsiębiorcy daną wierzytelność, a także całkowicie przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika. Tak więc, wierzytelność nie powróci do faktoranta, nawet gdy dłużnik okaże się niewypłacalny.

Faktoring niepełny (niewłaściwy) – polega na tym, że firma faktoringowa odkupuje od faktoranta jedynie wierzytelność handlową, bez ryzyka niewypłacalności dłużnika. Oznacza to, że gdy dłużnik nie ureguluje płatności – dług wraca do przedsiębiorcy. 

Faktoring Mieszany – firma faktoringowa wykupuje wierzytelność łącznie z ryzykiem niewypłacalności dłużnika, ale tylko do określonej wysokości. Zatem, jeśli dłużnik nie spłaci należności to podmiot zewnętrzny spłaca dług do wyznaczonej w umowie kwoty.

Faktoring dla firm możemy także podzielić ze względu na termin zawiadomienia o podpisaniu umowy faktoringowej:

Otwarty (faktoring jawny) – jedna ze stron umowy zobowiązana jest do powiadomienia dłużnika o zawartej umowie 

Półotwarty – dłużnik zostaje powiadomiony o zaistniałej umowie w momencie otrzymania wezwania do zapłaty

Cichy faktoring (tzw. bez cesji) – to klasyczny rodzaj faktoringu, w którym dłużnik nie zostaje poinformowany o podpisaniu umowy faktoringowej. Jeśli dłużnik wpłaci należność na konto faktoranta, ten przekazuje wierzytelność faktorowi. 

Faktoring dla firm dzielimy także ze względu na termin zapłaty:

Dyskontowy – firma faktoringowa otrzymuje wierzytelność w trakcie zawarcia umowy faktoringowej. 

Zaliczkowy – firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę na poczet wierzytelności, natomiast pozostałą część kwoty przedsiębiorca otrzymuje, gdy dłużnik faktycznie dokona spłaty długu.

Wymagalnościowy– faktorant otrzymuje zapłatę w momencie rzeczywistego regulowania zobowiązania przez dłużnika.

Ryszard: Ok, coraz bardziej zaczynam rozumieć co to faktoring.
Masz rację, to może być dobre rozwiązanie! Zwłaszcza, że nasze problemy są chwilowe. A co z umowami? Czy muszę coś podpisać? I najważniejsze pytanie: ile to będzie kosztować?

Krzysztof: Już rozwiewam Twoje wątpliwości. Powiem Ci czym jest umowa, na jakiej zasadzie działa podjęcie współpracy z firmą faktoringową oraz jakie są koszty tej usługi. Jestem do Twojej dyspozycji, więc dopytuj o każdy szczegół.

Umowa faktoringowa

Usługi faktoringowe są związane z koniecznością zawarcia umowy. Umowa faktoringu według polskiego prawa jest umową nienazwaną, a jej przepisy oparte są na kodeksie spółek handlowych oraz kodeksie cywilnym. 

W artykule zasygnalizowałem, że uczestników faktoringu jest 3 (faktor, faktorant oraz dłużnik). Natomiast w umowie występują tylko dwa podmioty – faktor i faktorant.

Przedmiotem umowy faktoringowej jest wspomniane powyżej przeniesienie wierzytelności wynikających z określonych umów sprzedaży towaru bądź usługi zawartych przez faktoranta, i sfinansowanie faktur przez faktora. Podkreślenia wymaga fakt, że usługi faktoringowe wykorzystuje się wyłącznie przy wierzytelnościach, w których nie minął jeszcze termin płatności.

Umowa faktoringowa przeznaczona jest głównie dla przedsiębiorstw, które opierają się na sprzedaży towarów lub usług: 

Z odroczonym terminem spłaty, 

Szukają nowych sposobów na finansowanie swojej działalności,

Chcących zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi kontrahentami,

Pragnących znaleźć kompleksowe usługi finansowe.

Jak działa faktoring?

Działanie usługi faktoringowej jest dość proste. Składa się z kilku kroków. Oto droga, którą powinieneś przejść jeżeli chcesz skorzystać z faktoringu:

1⃣ Wystaw na kontrahenta fakturę za sprzedany towar lub usługę,

2⃣ Wyślij fakturę do firmy faktoringowej,

3⃣ Firma faktoringowa rozpocznie proces weryfikacji zarówno faktury, jak i Twojej firmy,

4⃣ Po pozytywnej weryfikacji faktor przeleje od razu na Twoje konto tzw. zaliczkę (zwykle od 50% do 90% wartości brutto z faktury),

5⃣ Twój kontrahent płaci w wyznaczonym terminie za wystawioną fakturę przelewając pieniądze na konto faktora,

6⃣ Kiedy faktor otrzyma pełną kwotę z wystawionej faktury wypłaci Ci pozostałe środki oraz pobierze prowizję.

Jak podjąć współpracę z firmą faktoringową?

Faktoring dla firm oferowany jest zarówno przez banki jak i firmy faktoringowe. Zazwyczaj faktoring w bankach przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw, zaś firmy faktoringowe przeznaczone są dla każdego rodzaju działalności. Aby podjąć współpracę z firmą faktoringową należy przejść podobną drogę, jak przy wnioskowaniu o kredyt:

1⃣ Wypełnij wniosek online, uzupełniając go o dane firmy, kontrahentów i wyciągi z faktur

2⃣ Twój wniosek trafi do analizy, gdzie czas oczekiwania na decyzję jest dużo krótszy niż w bankach

3⃣ Po pozytywnej weryfikacji, zostanie podpisana umowa.

Faktoring koszty

Koszt faktoringu uzależniony jest od produktu, który wybierzesz. Firmy faktoringowe oferują stały, miesięczny koszt za przyznany limit faktoringowy, dzienną prowizję od sfinansowanej faktury lub stałą opłatę abonamentową, w ramach której nie ma dodatkowych opłat za finansowanie i opłaty administracyjne.

Od przedsiębiorcy zależy na jaki model współpracy się zdecyduje, niemniej warto przejrzeć ranking firm faktoringowych, bowiem w każdej firmie faktoringowej mogą być różne opłaty. Swoją uwagę należy także skierować na pozostałe koszty, np.:

 • odsetki od udzielonej zaliczki, pobierane w trakcie korzystania z niej, czyli od momentu wypłaty do czasu rozliczenia faktury.
 • dzienne oprocentowanie oparte na stawce referencyjnej WIBOR.
 • do stawki WIBOR dodawana jest marża faktora, wynosząca od 0,2% do 4% w skali miesiąca.

Z powodu wydłużenia terminu płatności na fakturze od 30 do nawet 120 dni, wiele firm faktoringowych decyduje się na model dziennego naliczania kosztów. Oznacza to, że przedsiębiorca płaci tylko i wyłącznie za rzeczywisty czas korzystania z usług faktora. W mojej ocenie, jest to rozwiązanie korzystne dla każdej ze stron.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring?

Z faktoringu korzystają głównie średnie i duże firmy, jednak faktoring faktur przeznaczony jest dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych, przez małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Z faktoringu mogą skorzystać: 

wszystkie firmy, które rozliczają się bezgotówkowo na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności,

przedsiębiorcy, którzy szukają alternatywnych metod finansowania bieżącej działalności swojej firmy, i którzy nie posiadają wystarczającego kapitału obrotowego by taką działalność sfinansować,

przedsiębiorcy, którzy chcą zwiększyć swoją atrakcyjność względem potencjalnych odbiorców, oferując im wydłużone terminy płatności, przy zachowaniu płynności finansowej własnego przedsiębiorstwa,

firmy, które na co dzień borykają się z problemem braku płynności finansowej,

właściciele firm chcący zabezpieczyć się przed ewentualnymi zatorami płatniczymi lub poszukujący bezpiecznych źródeł finansowania swojej działalności,

firmy, które chcą posiadać pełen asortyment towarów,

właściciele firm, które chcę zwiększyć obroty,

przedsiębiorstwa, które muszą dokonać określonych inwestycji.

Usługi faktoringowe sprawdzą się, gdy firma nie ma zdolności kredytowej. W przypadku kredytu przedsiębiorstwa muszą spełnić szereg formalności.

Faktoring dla firm sprawdzi się także wtedy, gdy firma ma chwilowy problem z płynnością finansową, wynikający z opóźnień w terminowym regulowaniu należności przez kontrahentów.

Ryszard: Mam wątpliwości, czy uda nam się przejść proces weryfikacyjny. Znowu trzeba składać wnioski. Mam uraz do kredytów, tyle tam formalności. A to bardzo podobna praktyka…

Krzysztof: Rozumiem, niemniej pozwól, że przedstawię Ci zasadnicze różnice pomiędzy faktoringiem dla firm, a kredytem. Sądzę, że po omówieniu tego tematu nie będziesz miał już wątpliwości.

Czym różni się faktoring od kredytu?

Dowiedziałeś się już, czym charakteryzuje się faktoring dla firm. Działalność banków jest dużo bardziej złożonym procesem, a podstawową różnicą jest pozyskanie finansowania.

Po pierwsze – faktora interesuje to, z kim przedsiębiorca współpracuje, jakich ma partnerów biznesowych, komu wystawia faktury i czy są to spółki wypłacalne. 

W przypadku kredytu przedsiębiorca musi spełnić wymagania banku, począwszy od osiągnięcia wymaganej zdolności kredytowej. Firmy będące od niedawna na rynku (np. startup) nie dysponują odpowiednimi zabezpieczeniami lub historią w banku.

Po drugie usługa faktoringu jest działaniem poza bilansowym, dzięki temu nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Po trzecie – firmy faktoringowe mogą przejąć na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta, co przy kredycie jest niemożliwe.

Po czwarte – zabezpieczeniem kredytu nie mogą być faktury, a w przypadku faktoringu, to one są najważniejsze.

Po piątew ramach faktoringu otrzymujesz szereg dodatkowych usług związanych głównie z obsługą współpracy z kontrahentami. To faktor zajmuje się weryfikowaniem płatności, procesami księgowo-administracyjnymi, czy przeprowadzeniem procedur windykacyjnych.

Po szósteśrodki pozyskane z kredytu możemy przeznaczyć wyłącznie na działania określone podczas rozmów z bankiem.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu?

Niewątpliwie faktoring sprzyja rozwojowi biznesu. Jego zalety niosą za sobą wymierne korzyści:

możliwość uzyskania natychmiastowego dostępu do zamrożonych środków;

poprawa płynności finansowej firmy oraz stabilizacja przychodów;

dostęp do usług administrowania wierzytelnościami;

brak obciążenia bilansu firmy;

faktoring dla firm nie obniża zdolności kredytowej;

brak konieczności zabezpieczania wierzytelności.

Przesłankami skłaniającymi do skorzystania z usług faktoringowych są:

możliwość dostosowania terminów płatności do czasu zwrotu kapitału z wcześniej zakupionego towaru,

występowanie sezonowych wahań sprzedaży,

możliwość zwiększania jednorazowych zakupów,

utrudniony dostęp do kredytów bankowych,

ryzyko podwyżki cen towarów,

chęć posiadania pełnego asortymentu towarów,

chęć zwiększenia obrotów,

konieczność dokonania określonej inwestycji.

Faktoring dla firm może przełożyć się także na konkretne korzyści biznesowe:

będziesz odbierany jako rzetelny przedsiębiorca – posiadając odpowiednią ilość środków możesz opłacać zobowiązania w terminie, co wpływa na ocenę Twojej osoby, jako kontrahenta

posiadasz środki na rozwój firmy –  dzięki usłudze faktoringu możesz szybciej rozwinąć biznes 

otrzymujesz rabaty u dostawców –  dzięki terminowemu regulowaniu należności masz spore szanse na wytargowanie rabatu.

Firmy faktoringowe

Wpisując w przeglądarkę “ranking firm faktoringowych” bez problemu znajdziesz wiele zestawień, które przedstawiają najlepszych z najlepszych. W gąszczu ofert i korzyści płynących z faktoringu warto zachować spokój i rozsądek. Pamiętaj, że oferty zawsze przedstawiane są w sposób najkorzystniejszy dla przedsiębiorcy. 

Przy podejmowaniu decyzji zwróć także uwagę na wiarygodność faktora. Na rynku faktoringu działa coraz więcej firm, a zróżnicowana oferta może wprawić w zawrót głowy. 

Ryszard: Krzysztof, jestem Ci wdzięczny za przekazaną wiedzę! Miałem wiele pytań, wątpliwości. Przyznam szczerze, że w połowie naszej rozmowy byłem sceptycznie nastawiony do Twojego pomysłu. Czy możesz przejść ze mną przez ten proces? 

Krzysztof: Chodzi Ci o złożenie wniosku?

Ryszard: Tak, chciałbym abyśmy wspólnie znaleźli odpowiednią firmę. Będę wiedział, że to odpowiednie decyzje.

Krzysztof: Oczywiście, zatem bierzmy się do pracy!

W artykule odpowiedziałem na wiele pytań, które pojawiły się między innymi podczas mojej rozmowy z Ryszardem – prezesem firmy, w której pojawił się problem utraty płynności finansowej. Podsumowując, usługa faktoringu jest bez wątpienia jednym z najkorzystniejszych rozwiązań na szybką poprawę płynności finansowej.

Szybki faktoring

Zastanawiasz się czy istnieje coś takiego jak szybki faktoring faktur? Jak skorzystać z usługi faktoringu? Dostęp do gotówki możesz mieć już w 15 minut. Z elastycznego faktoringu online możesz skorzystać, jeśli wystawiasz faktury z długim terminem płatności i nie chcesz czekać na przelewy, bo wolisz od razu zainwestować pieniądze w rozwój firmy. Jak skorzystać z usług szybkiego faktoringu? Znajdź faktorana online, załóż darmowe konto i zaloguj się na nie, przesyłając do weryfikacji wybraną fakturę, którą chcesz sfinansować. Gotówkę otrzymasz przelewem już w 15 minut od pozytywnej weryfikacji Twojej faktury.

Czy szybki faktoring jest bezpieczny?

W wielu przypadkach podczas składania wniosku o szybki faktoring będziesz musiał zalogować się na swoje firmowe konto bankowe, dzięki czemu Twoja tożsamość zostanie zweryfikowana. Szyfrowana metoda weryfikacji danych i badanie przepływów na koncie jest w 100% bezpieczna. Warto upewnić się, że firma oferująca szybki faktoring online stosuje odpowiednie rozwiązania i certyfikaty bezpieczeństwa. Dzięki temu przesyłanie danych odbywa się poprzez jednorazowe szyfrowane połączenie i pobierane są jedynie dane adresowe i przepływy na koncie, bez danych do logowania. Warto upewnić się także, że po weryfikacji zdolności do przyznania limitu faktoringowego Twoje dane finansowe zostaną trwale usunięte i nie będą tym samym na ryzyko przechwycenia przez osoby trzecie.

Faktoring | Poznaj plusy i minusy

Jeżeli nie posiadasz wystarczającej zdolności kredytowej, a pilnie potrzebujesz kapitału, to faktoring zdecydowanie jest rozwiązaniem dla Ciebie. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zachowania płynności finansowej i stały dostęp do kapitału obrotowego. Usługa faktoringu pozwala także na całkowite wydłużenie daty do której powinno nastąpić opłacenie wystawionej faktury, a co za tym idzie możliwe jest całkowite przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika na firmę faktoringową.

Wśród minusów mogę wskazać konieczność poniesienia kosztów zawarcia umowy. Jest to związane z przyjęciem przez faktora ryzyka, że zobowiązanie nie zostanie spłacone w terminie.

Zakup model finansowy do monitorowania płynności

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Dyrektor finansowy

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Faktoring dla firm | Ranking

  *Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram więcej informacji” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

  FIRMA
  Enterprise Code Sp. z o.o.
  Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
  Biuro | Warszawa

  Zespół

  Partnerzy

  Oferty pracy

  Regulamin

  Polityka prywatności

  Mapa strony

  KONTAKT
  Krzysztof_Janik_CFO
  Krzysztof Janik
  Partner Zarządzający
  krzysztof.janik@enterprisestartup.pl