Regulamin ┼Ťwiadczenia przez Enterprise Startup us┼éug oraz sprzeda┼╝y materia┼é├│w drog─ů elektroniczn─ů

┬ž 1

Definicje

 

Dzie┼ä Roboczy – ka┼╝dy dzie┼ä tygodnia za wyj─ůtkiem soboty, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – osoba fizyczna posiadaj─ůc─ů pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│ry korzysta z Serwisu lub Us┼éug w sprawach zawodowych lub zarobkowych.
Konsument – osoba fizyczna dokonuj─ůca zakupu Materia┼éu w zakresie niezwi─ůzanym bezpo┼Ťrednio ze swoj─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů (zgodnie z tre┼Ťci─ů art. 221 Kodeksu cywilnego).
Kontakt – Enterprise Startup i Klient, czy te┼╝ Konsument mog─ů porozumiewa─ç si─Ö nast─Öpuj─ůcymi sposobami: (a) drog─ů elektroniczn─ů pod adresem e-mail Krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub przez wykorzystanie danych znajduj─ůcych si─Ö w stopce strony internetowej www.enterprisestartup.pl, (b) telefonicznie pod numerem: 504 230 262, (c) listownie na adres siedziby Enterprise Startup.
Enterprise Startup – wykonawca Us┼éug oraz sprzedawca Materia┼é├│w tj. Enterprise Code sp├│┼ék─ů z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Krakowie (kod pocztowy: 30-348), ul. Bobrzy┼äskiego 29 lok.17 wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w pod numerem KRS 0000538307, kt├│rej akta rejestrowe przechowywane s─ů przez S─ůd Rejonowy dla m.Krakowa w Krakowie, XI Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego, zidentyfikowan─ů nadanym jej numerem statystycznym REGON 360613637, kapita┼é zak┼éadowy: 5.000 z┼é
Strony –┬áKlient, Enterprise Startup, Konsument
Serwis┬á– serwis internetowy Enterprise Startup dost─Öpny na stronie internetowej www.enterprisestartup.pl, kt├│rego w┼éa┼Ťcicielem jest Enterprise Code Sp. z o.o.
Polityka Prywatno┼Ťci –┬ádokument reguluj─ůcy bezpiecze┼ästwo ochrony prywatno┼Ťci i przetwarzania danych osobowych Klient├│w, Konsument├│w; Polityka Prywatno┼Ťci stanowi za┼é─ůcznik do Regulaminu.
Regulamin –┬ániniejszy Regulamin Serwisu Internetowego, dost─Öpny pod adresem: http://enterprisestartup.pl/regulamin/, stanowi─ůcy og├│lne warunki Umowy zawieranej mi─Ödzy Stronami w celu wykonania Us┼éugi, sprzeda┼╝y Materia┼éu.
Zlecenie –┬ádokument uzgodniony przez Strony mailowo, okre┼Ťlaj─ůcy szczeg├│lne warunki Us┼éugi.
Umowa┬á– umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi, sprzeda┼╝ Materia┼é├│w zawarta pomi─Ödzy Klientem a Enterprise Startup, na warunkach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie.
Materia┼é –┬átre┼Ť─ç cyfrowa, kt├│r─ů Klient mo┼╝e na?by─ç od Enterprise Startup za po┼Ťrednictwem Serwisu ? m.in. artyku┼é, poradnik, arkusz kalkulacyjny, wz├│r dokumentu. Materia┼é przybiera posta─ç pliku elektronicznego, kt├│rego for-mat zale┼╝ny jest od zawarto┼Ťci Materia┼éu.
Us┼éuga –┬áwykonanie narz─Ödzi analitycznych w excelu, raport├│w zarz─ůdczych, prezentacji biznesowych oraz przeprowadzenie konsultacji w ramach zapotrzebowania zg┼éoszonego przez Klienta drog─ů elektroniczn─ů, na podstawie informacji uzyskanych od Klienta oraz zasad okre┼Ťlonych w Regulaminie.
Us┼éugi –┬áus┼éugi ┼Ťwiadczone drog─ů elektroniczn─ů przez Enterprise Startup, chyba ┼╝e z tre┼Ťci Regulaminu wynika inaczej.

┬ž 2

Postanowienia og├│lne

 

1. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla warunki ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, sprzeda┼╝y Materia┼é├│w, Us┼éug, reguluje prawa i obowi─ůzku Stron oraz stanowi og├│lne warunki Um├│w. Wszelkie zlecenie wykonania Us┼éugi Enterprise Startup dokonane za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, podlega warunkom niniejszego Regulaminu, chyba ┼╝e Strony ustanowi─ů szczeg├│lne warunki.
2. Warunkiem korzystania z jakichkolwiek us┼éug jest zapoznanie si─Ö z Regulaminem i jego akceptacja. Niniejszy Regulamin jest nieodp┼éatnie udost─Öpniany przed zawarciem Umowy na stronie Serwisu, a tak┼╝e ? na ┼╝─ůdanie Klienta ? w taki spos├│b, kt├│ry umo┼╝liwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie tre┼Ťci Regulaminu za pomoc─ů systemu teleinformatycznego.
3. Korzystanie z Serwisu po stronie Klienta jest obligatoryjnie zwi─ůzane z konieczno┼Ťci─ů spe┼énienia nast─Öpuj─ůcych minimalnych wymaga┼ä technicznych: urz─ůdzenie musi posiada─ç dost─Öp do sieci Internetowej, zainstalowanie i zaktualizowanie wersji przegl─ůdarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů JavaScript i Cookies oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Klienta obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.
5. Informacje zawarte w Serwisie nie s─ů ofert─ů w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny, lecz stanowi─ů zaproszenie do sk┼éadania ofert przez Klient├│w.

┬ž 2

Postanowienia og├│lne

 

1. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla warunki ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, sprzeda┼╝y Materia┼é├│w, Us┼éug, reguluje prawa i obowi─ůzku Stron oraz stanowi og├│lne warunki Um├│w. Wszelkie zlecenie wykonania Us┼éugi Enterprise Startup dokonane za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, podlega warunkom niniejszego Regulaminu, chyba ┼╝e Strony ustanowi─ů szczeg├│lne warunki.
2. Warunkiem korzystania z jakichkolwiek us┼éug jest zapoznanie si─Ö z Regulaminem i jego akceptacja. Niniejszy Regulamin jest nieodp┼éatnie udost─Öpniany przed zawarciem Umowy na stronie Serwisu, a tak┼╝e na ┼╝─ůdanie Klienta w taki spos├│b, kt├│ry umo┼╝liwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie tre┼Ťci Regulaminu za pomoc─ů systemu teleinformatycznego.
3. Korzystanie z Serwisu po stronie Klienta jest obligatoryjnie zwi─ůzane z konieczno┼Ťci─ů spe┼énienia nast─Öpuj─ůcych minimalnych wymaga┼ä technicznych: urz─ůdzenie musi posiada─ç dost─Öp do sieci Internetowej, zainstalowanie i zaktualizowanie wersji przegl─ůdarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů JavaScript i Cookies oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Klienta obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.
5. Informacje zawarte w Serwisie nie s─ů ofert─ů w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny, lecz stanowi─ů zaproszenie do sk┼éadania ofert przez Klient├│w.

┬ž 3

Świadczenie Usług

 

1. Zlecenie wykonania Us┼éugi przez Klienta nast─Öpuje poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny. ┼Üwiadczenie Us┼éugi jest p┼éatne z g├│ry, chyba ┼╝e Strony postanowi─ů inaczej.
2. Celem przekazania zlecenia wykonania Us┼éugi oraz poprawnego jej wykonania przez Enterprise Startup, Klient powinien przedstawi─ç w spos├│b wyczerpuj─ůcy wszelkie niezb─Ödne zagadnienia biznesowe, za┼Ť w razie w─ůtpliwo┼Ťci wykonawcy Us┼éugi Klient powinien niezw┼éocznie doprecyzowa─ç zagadnienia wskazane w zapytaniu. Przyj─Öcie Us┼éugi do realizacji jest uzale┼╝nione od udzielenia przez Klienta wszelkich potrzebnych i wymaganych informacji.
3. Po doprecyzowaniu istotnych szczeg├│┼é├│w Us┼éugi, Enterprise Startup przedstawia Klientowi dokument Zlecenia stanowi─ůcy szczeg├│lne warunku Umowy.
4. Przedstawienie Klientowi gotowego dokumentu Zlecenia, zawieraj─ůcego co najmniej wycen─Ö wynagrodzenia za Us┼éug─Ö, spos├│b i termin zap┼éaty oraz czas realizacji Us┼éugi, stanowi ofert─Ö Enterprise Startup wa┼╝n─ů przez 30 (trzydziestu) Dni Roboczych. Klient przyjmuje ofert─Ö, wraz z akceptacj─ů niniejszego Regulaminu, poprzez uiszczenie ustalonego przez Strony wynagrodzenia na rzecz Enterprise Startup. Je┼╝eli w wyznaczonym terminie Klient nie dokona p┼éatno┼Ťci na rzecz Enterprise Startup, w├│wczas Zlecenie jest anulowane przez Enterprise Startup, chyba ┼╝e Strony postanowi─ů inaczej.
5. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi zostaje zawarta mi─Ödzy Stronami w chwili przyj─Öcia oferty przez Klienta poprzez akceptacj─Ö warunk├│w Umowy drog─ů elektroniczn─ů.
6. Przes┼éanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na adres e-mail osoby prowadz─ůcej Zlecenie lub powzi─Öcie przez t─Ö osob─Ö informacji o uiszczeniu wynagrodzenia, o kt├│rym mowa w ust. 3 powy┼╝ej, jest momentem przyj─Öcia Zlecenia do realizacji przez wykonawc─Ö.
7. Klient godz─ůc si─Ö na wycen─Ö wynagrodzenia, upowa┼╝nia Enterprise Startup do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury. Na ┼╝─ůdanie Klienta wystawiana jest faktura papierowa.
8. Je┼╝eli Klient w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych nie ui┼Ťci wynagrodzenia okre┼Ťlonego w ofercie, Enterprise Startup anuluje ofert─Ö, chyba ┼╝e Strony postanowi─ů inaczej.
9. Us┼éuga wykonywana jest poprzez przes┼éanie plik├│w w formie za┼é─ůcznika do wiadomo┼Ťci elektronicznej, wys┼éanej na adres poczty e-mail wskazanej przez Klienta w Zleceniu.

┬ž 4

Zakup Materiału

 

1. Zakupu Materia┼éu mo┼╝e dokona─ç wy┼é─ůcznie Klient, kt├│ry posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Klient mo┼╝e dokona─ç zakupu Materia┼éu poprzez jego wyb├│r z poziomu odpowiedniej podstrony Serwisu. Klient mo┼╝e mie─ç do wyboru kilka wariant├│w Materia┼éu w r├│┼╝nych cenach. Podane ceny s─ů cenami brutto┬á( zawieraj─ů podatek VAT).
3. Po dokonaniu wyboru, Klient powinien przej┼Ť─ç do procedury p┼éatno┼Ťci poprzez klikni─Öcie w przycisk ,,P┼éac─Ö teraz z PayU”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stron─Ö operatora p┼éatno┼Ťci.
4. P┼éatno┼Ť─ç realizowana jest za po┼Ťrednictwem serwisu payU.pl, kt├│rego w┼éa┼Ťcicielem i operatorem jest PayU┬áSp├│┼éka Akcyjna z siedzib─ů w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej┬á182, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy w Poznaniu ÔÇô Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia┼é VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zak┼éadowym w wysoko┼Ťci 4.944.000 PLN, w ca┼éo┼Ťci op┼éaconym, posiadaj─ůca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444
5. Dost─Öpne metody p┼éatno┼Ťci to szybki przelew elektroniczny i p┼éatno┼Ť─ç kart─ů.
6. Z chwil─ů skutecznego dokonania p┼éatno┼Ťci, mi─Ödzy Klientem a Enterprise Startup zawarta zostaje umowa o dostarczenie tre┼Ťci cyfrowej w postaci wybranego przez Klienta Materia┼éu, a Klientowi wy┼Ťwietlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
7. Zakupiony przez Klienta Materia┼é zostanie przes┼éany do klienta w ci─ůgu 48 godzin od dokonania transakcji na wskazany┬áprzez Klienta podczas transakcji adres e-mail.

┬ž 5

Korzystanie z Materiału

 

1. Materia┼é stanowi tre┼Ť─ç cyfrow─ů w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Do prawid┼éowego korzystania z Materia┼éu wystarczaj─ůce jest posiadanie przez Klient standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednik├│w (Libre Office, Open Office).
3. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomi─ç pliku obejmuj─ůcego zakupiony Materia┼é, proszony jest o kontakt z Enterprise Startup pod adresem krzysztof.janik@enterprisestartup.pl.
4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami ┬ž 4 Regulaminu, Enterprise Startup dostarcza Klientowi jedynie tre┼Ť─ç cyfrow─ů w postaci zakupionego przez Klienta Materia┼éu. Enterprise Startup nie ┼Ťwiadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materia┼éu, a w szczeg├│lno┼Ťci nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy doradczej w tym zakresie. Klient mo┼╝e zapewni─ç sobie pomoc Enterprise Startup w tym zakresie w ramach odr─Öbnego porozumienia z Enterprise Startup i na warunkach ustalonych indywidualnie z Enterprise Startup.

┬ž 6

Prawa autorskie i pokrewne

 

1. W przypadku, gdy rezultat us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Enterprise Startup ma charakter tw├│rczy w rozumieniu przepis├│w prawa autorskiego, Enterprise Startup w ramach wynagrodzenia otrzymywanego udzieli Konsumentowi, niewy┼é─ůcznej, nieprzenoszalnej licencji do stworzonych Materia┼é├│w.
2. Konsument nabywa licencj─Ö pocz─ůwszy od dnia otrzymania przez Enterprise Startup ca┼éo┼Ťci wynagrodzenia z tytu┼éu ┼Ťwiadczonej us┼éugi, w ramach kt├│rej dosz┼éo do powstania Materia┼éu, oraz obejmuje korzystanie z Materia┼éu na wszystkich wskazanych z niniejszym paragrafie polach eksploatacji.
3. Konsument zobowi─ůzuje si─Ö do nienaruszania przys┼éuguj─ůcych Enterprise Startup praw i do przestrzegania przepis├│w ustawy.
4. Licencja zostaje udzielona wy┼é─ůcznie na nast─Öpuj─ůcych polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania Materia┼éu – zapisanie w pami─Öci serwera lub komputera, utrwalanie na papierze,
b. w zakresie zwielokrotniania utworu ÔÇô wytwarzanie egzemplarzy Materia┼éu, w tym technik─ů drukarsk─ů, reprograficzn─ů, zapisu magnetycznego oraz technik─ů cyfrow─ů,
c. w zakresie rozpowszechniania Materia┼éu ÔÇô udost─Öpnienie, wy┼Ťwietlenie utworu firmom wsp├│┼épracuj─ůcym, inwestorom, instytucjom finansowym,
d. w taki spos├│b i w takim zakresie, aby by┼éo mo┼╝liwe niezak┼é├│cone i swobodne korzystanie z Materia┼éu przez Enterprise Startup wy┼é─ůcznie ramach wewn─Ötrznych potrzeb.
5. Konsument nie ma prawa do udzielania dalszych licencji (zakaz sublicencjonowania).
6. Konsumentowi przys┼éuguje prawo do korzystania z Materia┼éu przez czas nieograniczony oraz na terytorium ca┼éego ┼Ťwiata (licencja nieograniczona terytorialnie).
7. Konsument ma prawo dokonywania modyfikacji, zmian w Materiale wy┼é─ůcznie w zakresie niezb─Ödnym do swobodnego korzystania z Materia┼éu dla jego wewn─Ötrznych potrzeb.
8. Konsument zobowi─ůzuje si─Ö, ┼╝e ani sam ani poprzez jak─ůkolwiek inn─ů jednostk─Ö czy inn─ů osob─Ö trzeci─ů: nie pozwoli na dost─Öp do Materia┼éu innych podmiotom spoza grona uprawnionych, nie zb─Ödzie, nie odda w najem, podnajem, nie odda w dzier┼╝aw─Ö i poddzier┼╝aw─Ö, leasing, do u┼╝ywania oraz w inn─ů form─Ö korzystania lub w┼éadania osobom trzecim, nie dokona modyfikacji, zmiany, ┼é─ůcznia ani tworzenia prac pochodnych na ich podstawie dla cel├│w innych ni┼╝ wewn─Ötrzne potrzeby Konsumenta, nie b─Ödzie kopiowa┼é i powiela┼é Materia┼éu dla cel├│w innych ni┼╝ wewn─Ötrzne potrzeby Konsumenta, nie b─Ödzie zmienia┼é ani usuwa┼é jakichkolwiek oznacze┼ä lub komunikat├│w dotycz─ůcych autorskich praw osobistych.
9. W przypadku naruszenia postanowie┼ä dotycz─ůcych licencji okre┼Ťlonych w niniejszym paragrafie Enterprise Startup ma prawo wypowiedzie─ç licencj─Ö ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym wezwaniu Konsumenta do zaprzestania narusze┼ä w terminie 7 dni.

┬ž 7

Odst─ůpienie od umowy

 

1. Klient b─Öd─ůcy Konsumentem ma prawo odst─ůpi─ç od zawartej z Enterprise Startup umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzysta─ç z prawa odst─ůpienia od umowy, Klient musi poinformowa─ç Enterprise Startup o swojej decyzji o odst─ůpieniu od umowy w drodze jednoznacznego o┼Ťwiadczenia (na przyk┼éad pismo wys┼éane poczt─ů lub poczt─ů elektroniczn─ů). Aby zachowa─ç termin do odst─ůpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wys┼éa┼é informacj─Ö dotycz─ůc─ů wykonania przys┼éuguj─ůcego mu prawa odst─ůpienia od umowy przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy.
2. Je┼Ťli w toku zakupu Materia┼éu Klient wyrazi┼é zgod─Ö na wykonanie umowy i dostarczenie mu tre┼Ťci cyfrowej w postaci wybranego Materia┼éu przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy, Klient traci prawo do odst─ůpienia od umowy zawartej z Enterprise Startup.

┬ž 8

Reklamacje

 

1. U┼╝ytkownik mo┼╝e sk┼éada─ç reklamacje dotycz─ůce zakupionego Materia┼éu lub samego procesu zakupowego opisanego w ┬ž 3,4 Regulaminu.
2. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Enterprise Startup, tj. krzysztof.janik@enterprisestartup.pl.
3. Reklamacja powinna zawiera─ç dane umo┼╝liwiaj─ůce identyfikacj─Ö Klienta, przedmiot reklamacji oraz ┼╝─ůdania zwi─ůzane z reklamacj─ů. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Enterprise Startup wezwie Klienta do jej uzupe┼énienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
4. Enterprise Startup ustosunkuje si─Ö do kompletnej reklamacji w ci─ůgu 14 dni od dnia dor─Öczenia tej reklamacji Enterprise Startup.

┬ž 9

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj─ů przepisy prawa polskiego, w szczeg├│lno┼Ťci przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.
2. Niniejszy Regulamin mo┼╝e zosta─ç zmieniony z wa┼╝nych przyczyn technicznych (modernizacja Serwisu i zmiana ┼Ťwiadczenia us┼éug), organizacyjnych (restrukturyzacja Enterprise Startup) lub prawnych (zmiana powszechnie obowi─ůzuj─ůcego w Polsce prawa). Regulamin wchodzi w ┼╝ycie 14 dni od dnia jego og┼éoszenia na Serwisie. Klienta obowi─ůzuje Regulamin w brzmieniu z dnia, w kt├│rym zleci┼é wykonanie Us┼éugi.
3. W razie sporu z Enterprise Startup, Klient mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö r├│wnie┼╝ o mediacj─Ö lub rozstrzygni─Öcie do s─ůdu polubownego (skorzysta─ç z alternatywnych metod rozstrzygania spor├│w tzw. ADR). W tym celu nale┼╝y dostarczy─ç do Enterprise Startup, w zale┼╝no┼Ťci od woli Klienta, wniosek o mediacj─Ö lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s─ůdem polubownym. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce dost─Öpu do tych procedur dost─Öpne s─ů u organ├│w je prowadz─ůcych, w tym na stronach internetowych, kt├│re one prowadz─ů. W pozosta┼éych przypadkach, okre┼Ťlaj─ůc w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç miejscow─ů s─ůdu kierowa─ç si─Ö nale┼╝y regu┼éami okre┼Ťlonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post─Öpowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z p├│┼║n. zm.). Spory powsta┼ée pomi─Ödzy Enterprise Startup a Klientem, kt├│ry nie jest jednocze┼Ťnie konsumentem, zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Enterprise Startup.
4. Polityka Prywatno┼Ťci, znajduj─ůca si─Ö┬áponi┼╝ej, stanowi integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç niniejszego Regulaminu.
Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie Regulaminu: 23 listopada 2016 r.

Polityka prywatno┼Ťci Enterprise Startup

Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci stanowi integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç Regulaminu Serwisu Enterprise Startup z dnia 23 listopada 2016 r. (Regulamin) znajduj─ůcego si─Ö pod adresem http://www.enterprisestartup.pl/regulamin/. Definicje poj─Ö─ç u┼╝ytych w niniejszej Polityce Prywatno┼Ťci zosta┼éy zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje si─Ö odpowiednio.

 

┬ž 1

Dane osobowe

 

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane s─ů przez Enterprise Startup (tj. Enterprise Code sp├│┼ék─ů z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Krakowie (kod pocztowy: 30-348), ul. Bobrzy┼äskiego 29 lok.17 wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w pod numerem KRS 0000538307, kt├│rej akta rejestrowe przechowywane s─ů przez S─ůd Rejonowy dla m.Krakowa w Krakowie, XI Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego, zidentyfikowan─ů nadanym jej numerem statystycznym REGON 360613637), kt├│ry jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z p├│┼║n. zm.).
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych okre┼Ťla zakres uzupe┼énionych danych przez Klienta, a nast─Öpnie przes┼éanych za pomoc─ů odpowiednich formularzy lub mailowo przez Klienta. Przetwarzanie danych osobowych Klient├│w mo┼╝e dotyczy─ç adresu poczty elektronicznej, nazw─Ö firmy, numer NIP firmy, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.
3. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celu: (a) realizacji przepis├│w prawa, (b) realizacji Zlecenia, sprzeda┼╝y Materia┼é├│w, sprzeda┼╝y Us┼éug, ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů oraz innych czynno┼Ťci wskazanych w Regulaminie, (c) dzia┼éa┼ä promocyjnych i handlowych Enterprise Startup.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi podstawę do wykonywania usług i realizacji umów przez Enterprise Startup.
5. Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych osobowych w przypadku, o kt├│rym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upowa┼╝nienie do przetwarzania danych niezb─Ödnych w celu dzia┼éania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o kt├│rym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upowa┼╝nienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy Klient, kt├│rego dane dotycz─ů, jest jej stron─ů lub gdy jest to niezb─Ödne do podj─Öcia dzia┼éa┼ä przed zawarciem umowy na ┼╝─ůdanie Klienta, kt├│rego dane dotycz─ů lub te┼╝, gdy jest to niezb─Ödne dla wype┼énienia prawnie usprawiedliwionych cel├│w realizowanych przez Enterprise Startup danych albo os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů.
6. Dane udost─Öpniane s─ů jedynie w celu sprzeda┼╝y Materia┼é├│w, realizacji Zlecenia i um├│w o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (firmie ┼Ťwiadcz─ůcej us┼éugi ksi─Ögowe dla Enterprise Startup). Dane osobowe zgromadzone przez Enterprise Startup mog─ů by─ç tak┼╝e udost─Öpnione: odpowiednim organom pa┼ästwowym na ich ┼╝─ůdanie na podstawie odpowiednich przepis├│w prawa, lub innym osobom i podmiotom ? w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
7. Powierzone dane osobowe s─ů przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami okre┼Ťlonymi w obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z p├│┼║n. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z po┼║n. zm.), rozporz─ůdzeniu Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk├│w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada─ç urz─ůdzenia i systemy informatyczne, s┼éu┼╝─ůce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
8. W przypadku uzyskania przez Enterprise Startup wiadomo┼Ťci o korzystaniu przez Klienta z us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů niezgodnie z Regulaminem lub z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Enterprise Startup mo┼╝e przetwarza─ç dane osobowe Klienta w zakresie niezb─Ödnym do ustalenia odpowiedzialno┼Ťci Klienta.

┬ž 2

Bezpieczeństwo informacyjne

 

1. Enterprise Startup stosuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych odpowiedni─ů do zagro┼╝e┼ä oraz kategorii danych obj─Ötych ochron─ů.
2. Jednocze┼Ťnie Enterprise Startup wskazuje, i┼╝ korzystanie z sieci Internet i us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů mo┼╝e by─ç zagro┼╝one przedostaniem si─Ö do systemu teleinformatycznego i urz─ůdzenia Klienta szkodliwego oprogramowania (malware), jak r├│wnie┼╝ nieuprawnionym dost─Öpem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagro┼╝e┼ä, Klient powinien stosowa─ç odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych program├│w antywirusowych lub chroni─ůcych identyfikacj─Ö Klienta w sieci Internet.

┬ž 3

Cookies

 

1. W celu prawidłowego działania Serwisu, Enterprise Startup korzysta z technologii plików Cookies.
2. Cookies Serwisu s─ů bezpieczne dla urz─ůdzenia Klienta, w szczeg├│lno┼Ťci nie umo┼╝liwiaj─ů one przedostanie si─Ö do urz─ůdzenia wirus├│w lub innego oprogramowania.
3. Klient mo┼╝e wy┼é─ůczy─ç zapisywanie Cookies na swoim urz─ůdzeniu, zgodnie z instrukcj─ů producenta przegl─ůdarki, lecz mo┼╝e to spowodowa─ç niedost─Öpno┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci lub ca┼éo┼Ťci funkcji Serwisu.
4. Enterprise Startup wykorzystuje pliki Cookies w nast─Öpuj─ůcych celach: uwierzytelniania Klienta w Serwisu i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawarto┼Ťci stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urz─ůdzenia Klienta, analiz i bada┼ä ogl─ůdalno┼Ťci; zapami─Ötanie ustawie┼ä wybranych przez Klienta; ┼Ťwiadczenie us┼éug reklamowych; zapewniaj─ůce bezpiecze┼ästwo danych i korzystania ze Serwisu; tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalaj─ůcych optymalizowanie u┼╝yteczno┼Ťci Serwisu, za po┼Ťrednictwem narz─Ödzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomoc─ů serwis├│w spo┼éeczno┼Ťciowych, w tym: facebook.com.
5. Klient mo┼╝e samodzielnie zmieni─ç ustawienia dotycz─ůce Cookies w dowolnej chwili wykorzystuj─ůc opcj─Ö ustawie┼ä przegl─ůdarki internetowej lub przez konfiguracj─Ö us┼éugi. Klient mo┼╝e samodzielnie usun─ů─ç zapisane na jego urz─ůdzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcj─ů producenta przegl─ůdarki.
6. Szczeg├│┼éowe informacje o obs┼éudze Cookies mo┼╝na uzyska─ç w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej.
Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie Regulaminu oraz Polityki prywatno┼Ťci: 23 listopada 2016 r.