Umowa inwestycyjna to dokument finalizujący transakcję inwestycji między inwestorem a przedsiębiorcą. Treść umowy inwestycyjnej reguluje sposób przeprowadzenia transakcji kapitałowej, warunki finansowania, kamienie milowe współpracy oraz standardy relacji inwestorskich. Umowa ma wiążący charakter przeprowadzenia transakcji inwestycji. Jest rozszerzoną formą uzgodnień wypracowanych w term sheet w trakcje procesu inwestycyjnego.

Celem umowy inwestycyjnej jest szczegółowe opisanie wszelkich ustaleń biznesowych między stronami umowy. 

Finansowanie  / Umowa inwestycyjna  | Data opublikowania: 20 lis 2020 r. | Data aktualizacji: 20 lis 2020 r.

Autor

Pomagam przedsiębiorcom zarządzać finansami biznesu, który przetrwa pokolenia. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Pobierz model finansowy & teaser inwestycyjny

Co zawiera umowa inwestycyjna?

Pozyskanie finansowania

Umowa inwestycyjna zawierać między innymi następujące elementy:

✍ obowiązki stron oraz oświadczenia i zapewnienia,

✍ warunki finansowania, w tym. m.in. rundy inwestycyjne, harmonogram transz finansowania, oddawane udziały lub akcje,

✍ klauzule, które regulują prawa i obowiązki stron,

✍ obecna i przyszła struktura udziałowa spółki (cap table),

✍ warunki ESOP (programu opcyjnego dla pracowników),

✍ pozostałe zasady funkcjonowania firmy, a w tym zasady powoływania organów w spółce wraz z zasadami ładu korporacyjnego (corporate governance),

✍ sprawozdawczość spółki i raportowanie,

✍ zakaz konkurencji,

✍ odpowiedzialność,

✍ zobowiązanie do zachowania poufności,

✍ warunki zawieszające wejście umowy w życie,

✍ forma wyjścia inwestora z inwestycji, w tym możliwość wykupu udziałów / akcji przez założycieli ( opcja wykupu inwestora – opcja call),

✍ załączniki:

  • oświadczenia i zapewnienia Wspólników i Spółki
  • zasady Unikania Konfliktu Interesów
  • wzór Umowy o wsparcie
  • zakaz konkurencji oraz Nakaz Wyłączności Operacyjnej
  • odpowiedzialność za zobowiązania
  • zobowiązanie do zachowania poufności
  • plan Realizacji Projektu
  • wzór Umowy Spółki
  • oświadczenie w przedmiocie zobowiązań Spółki
  • oświadczenie w przedmiocie posiadanych przez Spółkę Praw Własności Intelektualnej
  • zgoda małżonka

Jakie klauzule zawiera umowa inwestycyjna?

Zastosowanie klauzul w umowie inwestycyjnej ma na celu ochronę interesu inwestorów. Najczęściej występującymi klauzulami w umowie inwestycyjnej są:

☑ zakaz konkurencji dla założycieli,

☑ klauzula drag along (prawo przyciągnięcia),

☑ klauzula liquidation preference,

☑ klauzula tag along (prawo przyłączenia),

☑ zakaz sprzedaży udziałów (lock-up),

☑ prawo pierwszeństwa (right of first refusal) i prawo pierwokupu (right of first offer),

☑ klauzule opcyjne: call oraz put,

☑ klauzula vesting,

☑ nakaz wyłączności operacyjnej założyciel,

☑ zobowiązanie do zachowania poufności,

☑ klauzule pay to play,

☑ klauzul anti-dilution, ochrona przez rozwodnieniem.

Autor

Krzysztof_Janik_CFO

Krzysztof Janik

Misja | Maksymalizacja potencjału biznesu poprzez skuteczne zarządzanie finansami

Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

Narzędzia do pozyskania finansowania

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Kariera

Regulamin

Polityka prywatności

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
+48 504 230 262
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl