Faktoring to forma finansowania polegająca na otrzymaniu kapitału o wartości nieprzewyższającej wartość nieopłaconej faktury wystawionej na klienta. 

Usługi faktoringowe pozwalają przedsiębiorcy zachować płynność finansową firmy, dzięki skorzystaniu z możliwości przyśpieszenia zapłaty faktur. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki skorzystaniu z oferty tak zwanego „faktora”. Jego profil działalności sprowadza się do wykupienia faktur od przedsiębiorcy, na podstawie których wypłaci kwotę faktur na rachunek przedsiębiorcy (faktoranta). Następuje wówczas finansowanie nieopłaconych faktur przez dłużnika. Faktor za usługi faktoringowe pobiera honorarium. Najczęściej wynagrodzeniem staje się prowizja, która ustalana jest w formie % od wartości przekazanych faktur.

Faktoring ranking

Otrzymuj aktualne informacje o dostępnym finansowaniu

✔ faktoring dla firm

✔ kredyty dla firm

✔ pożyczki dla firm

  *Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram więcej informacji” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

  Alternatywne formy finansowania:

  Jednym z moich zadań w ramach funkcji Dyrektora finansowego na godziny jest pozyskanie finansowania dla moich klientów.

  Faktoring faktur

  Usługi faktoringowe z całą pewnością będą idealnym rozwiązaniem dla firm stosujących kredyty kupieckie. Zastosowanie takiej formy finansowania umożliwia odroczenie terminu płatności klientom. W tym przypadku faktoring faktur pozwala finansować działalność firmy dostarczając zastrzyk gotówki, a tym samym umożliwiając zachowanie płynności finansowej firmy. Jeżeli firma musi zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności klientów, a także skorzystać z kompleksowych usług finansowych to szybki faktoring faktur z pewnością w tym pomoże.

  Warto pamiętać, że usługi faktoringowe skierowane są także dla mikro, a nie tylko dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

  Kim są uczestnicy faktoringu?

  W usłudze faktoringowej występują trzy podmioty zaangażowane w transakcje:

  Przedsiębiorca (faktorant) to zbywca wierzytelności,

  Firma faktoringowa (faktor) to instytucja finansowa, bank bądź inna jednostka finansowa pełniąca funkcję nabywcy wierzytelność,

  Dłużnik faktoringowy to kontrahent faktoranta, który zobowiązał się do zapłacenia na jego rzecz konkretnego świadczenia.

  Jak działa faktoring?

  Działanie usługi faktoringowej jest dość proste. Składa się z kilku kroków. Oto droga, którą powinieneś przejść jeżeli chcesz skorzystać z faktoringu:

  1⃣ Wystaw na kontrahenta fakturę za sprzedany towar lub usługę,

  2⃣ Wyślij fakturę do firmy faktoringowej,

  3⃣ Firma faktoringowa rozpocznie proces weryfikacji zarówno faktury, jak i Twojej firmy,

  4⃣ Po pozytywnej weryfikacji faktor przeleje od razu na Twoje konto tzw. zaliczkę (zwykle od 50% do 90% wartości brutto z faktury),

  5⃣ Twój kontrahent płaci w wyznaczonym terminie za wystawioną fakturę przelewając pieniądze na konto faktora,

  6⃣ Kiedy faktor otrzyma pełną kwotę z wystawionej faktury wypłaci Ci pozostałe środki oraz pobierze prowizję.

  Usługi faktoringowe

  Faktoring klasyfikuję mając na względzie moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej z firmą faktoringową:

  Faktoring jawny (otwarty) to forma faktoringu występująca wtedy, kiedy kontrahent posiada pełną wiedzę na temat kooperacji z firmą faktoringową i tym samym wyraża zgodę na cesję praw do wierzytelności,

  Faktoring tajny (cichy) to forma faktoringu występująca wtedy, kiedy dłużnik nie jest informowany o fakcie współpracy przedsiębiorcy z firmą faktoringową,

  Faktoring półotwarty to forma faktoringu występująca wtedy, kiedy dłużnik otrzyma wezwanie do zapłaty od firmy faktoringowej. Dopiero wtedy dłużnik zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej.

  Druga klasyfikacja bazuje na kryterium konsekwencji w sytuacji braku uregulowania płatności ze strony dłużnika.

  Faktoring niepełny (niewłaściwy / z regresem) to forma faktoringu występująca  wtedy, kiedy instytucji finansowej przysługuje roszczenie do przedsiębiorcy o zwrot wypłaconych przedsiębiorcy środków z jednoczesnym zwrotym zrzeczeniem się wierzytelności. Wtedy też firma faktoringowa nie ryzykuje brakiem zwrotu środków ze strony dłużnika.

  Jak się odbywa faktoring niepełny?

  Firma faktoringowa otrzymuje od przedsiębiorcy fakturę pozostającą do opłacenia. Na podstawie otrzymanej faktury faktor wykonuje przelew na konto przedsiębiorcy. Jeśli dłużnik nie opłaci faktury to przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu środków firmie faktoringowej.

  Faktoring pełny (właściwy / bez regresu) to forma faktoringu występująca wtedy, kiedy faktorowi nie przysługuje roszczenie regresowe o zwrot niespłaconych kwot przez dłużnika (to przeciwieństwo faktoringu niepełnego). W tym przypadku odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika faktoringowego przechodzi na firmę faktoringową.

  Jak się odbywa faktoring pełny?

  W tym przypadku na podstawie wystawionej faktury firma faktoringowa przelewa pieniądze na konto przedsiębiorcy. Całe ryzyko związane z niezapłaceniem faktury bierze na siebie instytucja faktoringowa.

  Faktoring mieszany to połączenie faktoringu właściwego i niewłaściwego. W tym przypadku firma faktoringowa może dochodzić roszczeń od przedsiębiorcy, którzy wystawił fakturę pozostającą do opłacenia przez dłużnika.

  Jak się odbywa faktoring mieszany?

  W tym typie faktoringu określa się, kiedy należy się regres. W zdecydowanej większości przypadków niebezpieczeństwo dotyczące wierzytelności dzieli się na takie, w których faktor nie ma regresu w przypadku zaistnienia niewypłacalności dłużnika, a w pozostałych przypadkach tak.

  Szybki faktoring

  Zastanawiasz się czy istnieje coś takiego jak szybki faktoring faktur? Jak skorzystać z usługi faktoringu? Dostęp do gotówki możesz mieć już w 15 minut. Z elastycznego faktoringu online możesz skorzystać, jeśli wystawiasz faktury z długim terminem płatności i nie chcesz czekać na przelewy, bo wolisz od razu zainwestować pieniądze w rozwój firmy. Jak skorzystać z usług szybkiego faktoringu? Znajdź faktorana online, załóż darmowe konto i zaloguj się na nie, przesyłając do weryfikacji wybraną fakturę, którą chcesz sfinansować. Gotówkę otrzymasz przelewem już w 15 minut od pozytywnej weryfikacji Twojej faktury.

  Czy szybki faktoring jest bezpieczny?

  W wielu przypadkach podczas składania wniosku o szybki faktoring będziesz musiał zalogować się na swoje firmowe konto bankowe, dzięki czemu Twoja tożsamość zostanie zweryfikowana. Szyfrowana metoda weryfikacji danych i badanie przepływów na koncie jest w 100% bezpieczna. Warto upewnić się, że firma oferująca szybki faktoring online stosuje odpowiednie rozwiązania i certyfikaty bezpieczeństwa. Dzięki temu przesyłanie danych odbywa się poprzez jednorazowe szyfrowane połączenie i pobierane są jedynie dane adresowe i przepływy na koncie, bez danych do logowania. Warto upewnić się także, że po weryfikacji zdolności do przyznania limitu faktoringowego Twoje dane finansowe zostaną trwale usunięte i nie będą tym samym na ryzyko przechwycenia przez osoby trzecie.

  Faktoring | Poznaj plusy i minusy

  Jeżeli nie posiadasz wystarczającej zdolności kredytowej, a pilnie potrzebujesz kapitału, to faktoring zdecydowanie jest rozwiązaniem dla Ciebie. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zachowania płynności finansowej i stały dostęp do kapitału obrotowego. Usługa faktoringu pozwala także na całkowite wydłużenie daty do której powinno nastąpić opłacenie wystawionej faktury, a co za tym idzie możliwe jest całkowite przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika na firmę faktoringową.

  Wśród minusów mogę wskazać konieczność poniesienia kosztów zawarcia umowy. Jest to związane z przyjęciem przez faktora ryzyka, że zobowiązanie nie zostanie spłacone w terminie.

  Zakup model finansowy do monitorowania płynności

  controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

  Dyrektor finansowy

  Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
  controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

  Krzysztof Janik

  FIRMA
  Enterprise Code Sp. z o.o.
  Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
  Biuro | Warszawa

  Zespół

  Partnerzy

  Oferty pracy

  Regulamin

  Polityka prywatności

  Mapa strony

  KONTAKT
  Krzysztof_Janik_CFO
  Krzysztof Janik
  Partner Zarządzający
  krzysztof.janik@enterprisestartup.pl

  Opinie