Seed Capital to fundusze inwestycyjne dostarczające kapitał oraz smart money dla przedsięwzięć w początkowym etapie rozwoju, tzn. od momentu powstania pomysłu o dużym potencjale wzrostu wartości w czasie. Fundusze Seed Capital (zwane inaczej funduszami zalążkowymi) skupiają się na finansowaniu badań oraz dostosowywaniem pomysłu do przejścia w fazę komercjalizacji ( wprowadzenia produktu na rynek ).

Wśród niezaprzeczalnych zalet finansowania SC dostrzegam: brak konieczności stosowania prawnych zabezpieczeń, wartość dodaną kapitału, brak kosztów finansowych oraz poprawę wizerunku firmy. W finansowaniu przez Fundusze Seed Capital  ryzyko związane z przedsięwzięciem rozkłada się proporcjonalnie do zainwestowanych środków. Oznacza to że w przypadku sukcesu obie strony (przedsiębiorca i inwestor) uzyskują korzyści, zaś w przypadku niepowodzenia straty dzielą się proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Przeprowadzę Cię krok po kroku przez etapy pozyskania finansowania od inwestorów. Wiem jak kluczowe jest pełne skoncentrowanie się na działaności operacyjnej biznesu. Moja rola będzie ukierunkowana z jednej strony na sprawnym pozyskaniu finansowania, a z drugiej strony na jak najmniejszym zaangażowaniu Twojego czasu w tym procesie.

Pobierz materiały do pozyskania finansowania

model finansowy 

teaser inwestycyjny

szczegóły dostępu do +155 inwestorów

  *Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

  Finansowanie  / Seed Capital  | Data opublikowania: 20 lis 2020 r. | Data aktualizacji: 20 lis 2020 r.

  Charakterystyka funduszy Venture Capital & Seed Capital

  controlling w przedsiębiorstwie, ocena opłacalności inwestycji, wycena startupu, modelowanie finansowe, prognoza finansowa, narzędzie do prognozowania, prognoza finansowa w excelu, analiza finansowa w excelu, biznes plan w excelu, ocena opłacalności w excelu, wycena biznesu w excelu, opłacalność inwestycji, wycena przedsiębiorstwa, prognoza finansowa, model finansowy dla SaaS, modelowanie finansowe, wskaźniki SaaS, analiza finansowa, startup, wskaźniki KPI, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźnik efektywności, modelowanie, model finansowy excel, wskaźniki biznesowe, model SaaS, finansowanie przedsiębiorstw, kapitał na start

  Inwestycje udziałowe mogą mieć charakter pośredni lub bezpośredni. Bezpośredni występuje w przypadku gdy udziały w danym podmiocie obejmują inwestorzy indywidualni (często określani mianem aniołów biznesu), finansowanie pośrednie odbywa się za pomocą wyspecjalizowanych funduszy Seed Capital, które gromadzą środki od inwestorów i zgodnie z objętą strategią lokują kapitał w różnych przedsięwzięciach. Tak więc każdy z inwestorów wchodzących w skład funduszu posiada swój udział w realizowanym projekcie. W przypadku niepowodzenia w jednym przedsięwzięciu straty rekompensowane są z zysków wypracowywanych przez pozostałe jednostki. Jednakże należy zauważyć, że finansowanie udziałowe to nie tylko pozyskanie środków pieniężnych, to także fachowa pomoc i wsparcie od doświadczonych inwestorów posiadających niezbędną wiedzę oraz kontakty biznesowe. Doświadczenie, którym dysponują umożliwia wypracowanie przewagi konkurencyjnej i realizację postawionych przez spółkę celów. Warto zauważyć, że choć zazwyczaj inwestorzy udziałowi nie ingerują w zarządzanie jednostką to nawet przy mniejszościowych udziałach nie są inwestorami pasywnymi i czynnie angażują się w jej funkcjonowanie, dzięki czemu mogą na bieżąco monitorować procesy zachodzące w spółce i w razie potrzeby udzielać wsparcia swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

  Inwestorzy udziałowi

  Inwestycje udziałowe dzielą się na różne typy w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Obejmują one udziały większościowe lub mniejszościowe w kapitałach własnych spółek.

  Seed Capital (SC) – jeden z segmentów inwestycji equity polegający na finansowaniu przedsięwzięć w początkowym etapie rozwoju, tzn. od momentu powstania pomysłu o dużym potencjale wzrostu wartości w czasie. Fundusze seed capital (zwane inaczej funduszami zalążkowymi) inwestują w jednostki jeszcze przed ich formalnym założeniem i skupiają się na finansowaniu badań oraz dostosowywaniem pomysłu do przejścia w fazę komercjalizacji (fizycznym założeniu firmy i rozpoczęciu działalności gospodarczej).

  Do inwestycji udziałowych należą również:

  Finansowanie społecznościowe (FS) – finansowanie przedsięwzięć we wczesnej fazie rozwoju przez szeroką społeczność wirtualną. W szerszym ujęciu dotyczy gromadzenia kapitału przez szeroką grupę indywidualnych inwestorów, którzy chcą wesprzeć Pomysłodawcę w rozwoju jego przedsięwzięcia biznesowego w zamian za określone świadczenie zwrotne. Tego typu finansowanie charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na rynku.

  Jak Fundusze Seed Capital oceniają Twój biznes?

  Pierwsze wrażenie

  Nigdy nie otrzymasz drugiej szansy, aby zrobić pierwsze wrażenie. Ocena dokonywana jest na podstawie przesłanych materiałów. One decydują o dalszych krokach.

  Ograniczony czas

  Inwestorzy przeznaczają 1-5 min na ocenę, czy Twój biznes będą dalej analizować.

  Zespół

  Inwestorzy poszukują zespołów zdeterminowanych do rozwoju biznesu oraz profesjonalnie przygotowanych do rozmów nad finansowaniem.

  Kompletność informacji

  Im więcej informacji i danych przygotujesz dla inwestorów, tym mniej czasu zaangażują na rozmowy co przyspieszy podjęcie decyzji inwestycyjnej.

  5 kroków do pozyskania finansowania

  1 |

  Ocena biznesu & wybór formy finansowania

  Dokonuje oceny 5 obszarów biznesów uwzględniając 57 elementy z określoną wagą istotności. Na tym etapie wskazuje najbardziej odpowiednią formę finansowania startupu.

  2 |

  Warsztaty | Przygotowanie biznesu do pozyskania finansowania

  Wypracowanie planu działań zwiększających wartość biznesu i atrakcyjność inwestycji w oczach Inwestorów. W podsumowaniu przedstawiam rekomendowany plan dziań, ukierunkowany na przyspieszenie pozyskania finansowania.

  3 |

  Model finansowy

  Dostosowuję model finansowy w excelu do modelu biznesowego działalności oraz adaptuję zmienne mające wpływ na prognozowane wyniki finansowe biznesu.

  4 |

  Prognoza finansowa / wycena firmy

  Wykorzystując predyspozycje analityczne, przekładam planowane działania i strategię rozwoju na prognozę finansową oraz wycenę startupu.

  5 |

  Pozyskanie finansowania

  Ostatni etap, podczas którego zajmuję się operacyjnym pozyskaniem finansowania.

  Dyrektor finansowy

  Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
  controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

  Krzysztof Janik

  Oceny biznesu przez Fundusz Seed Capital i przebieg transakcji

  Inwestorzy dokonują kompleksowej i wielopłaszczyznowej oceny firmy, na podstawie której podejmują decyzję o zainwestowaniu w startup. Poniżej przedstawiłem etapy poprzedzające podpisanie umowy inwestycyjnej i pozyskanie finansowania.

  1. Wstępna analiza startupu

  Podczas wstępnej analizy inwestorzy szczególną uwagę zwracają na:

  ✎ zespół

  ✎ branża & wartość rynku

  ✎ model biznesowy | (np. SaaS, marketplace, HaaS)

  ✎ produkt | posiadanie makiety lub wizualizacji lub MVP produktu

  ✎ zapotrzebowanie na finansowanie | inwestorzy mają wypracowane nie tylko branże, ale również przedział kwoty inwestycji

  Standardem w branży jest przekazanie inwestorowi w pierwszej kolejności materiału informacyjnego w formie teasera inwestycyjnego.

  Pobierz materiały do pozyskania finansowania

  model finansowy 

  teaser inwestycyjny

  szczegóły dostępu do +155 inwestorów

   *Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

   2. Szczegółowa analiza modelu finansowego i teasera

   W przypadku pozytywnego odbioru przedstawionych informacji i ich weryfikacji inwestorzy zgłaszają chęć uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat biznesu takich jak:

   ✎ sposób wyliczenia zapotrzebowania na finansowanie

   ✎ ocena opłacalności inwestycji metodą NPV

   ✎ wycena startupu

   ✎ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji

   ✎ okres zwrotu zainwestowanego kapitału

   ✎ opisu biznesu w formie biznes planu

   Na tym etapie warto przygotować jak najwięcej informacji, co będzie świadczyło o wszechstronnej wiedzy na temat biznesu oraz będzie odzwierciedleniem profesjonalnego podejścia do pozyskania kapitał. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w biznes planie inne informacje należy przekazać w przypadku biznesu, a inne w przypadku startupu.

   3. Wycena startupu

   Wycena startupu ma na celu określenie liczby udziałów / akcji jakie obejmie inwestora za określony wkład pieniężny. Przykład:

   ✎ Inwestor planuje zainwestować 1 000 000 PLN

   ✎ Wycena startupu wynosi 20 000 000 PLN

   ✎ Udział inwestora – w efekcie inwestor za swój wkład pieniężny obejmuje (1 000 000 / 20 000 000)= 5% udziałów w biznesie.

   Metodą najczęściej wykorzystywaną do przeprowadzenia wyceny startupu jest metoda DCF (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto). Do wykonania wyceny biznesu metodą DCF niezbędny jest model finansowy w excelu z prognozą finansową rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz bilansu w okresie najbliższych 5 lat, gdzie najbliższe 2 lata przygotowywane są z miesięczną szczegółowością. Przygotowanie wyceny firmy może również wymagać przeprowadzenia analizy rynku, analizy finansowej oraz analizy wrażliwości.

   Wycena firmy | Kompendium wiedzy

   Wycena firmy przedsiębiorstwa startupu

   4. Złożenie oferty / negocjacje / podpisanie umowy inwestycyjnej

   Ostatnim etapem poprzedzającym uzyskanie finansowania od inwestora jest uzgodnienie warunków umowy inwestycyjnej przez obie strony. W umowie inwestycyjnej określane są m.in.: rola inwestora, praw i obowiązki każdej ze stron umowy, zadania konieczne do wykonania w ramach inwestycji, osoby odpowiedzialne za wdrożenie planów w życie, cena za jaką inwestor nabywa akcje / udziały w spółce, osoby zasiadające w radzie nadzorczej spółki, zasad ewentualnego systemu opcji menedżerskich. W umowie zawarte są również warunki i możliwe drogi wyjścia z inwestycji.

   Propozycja

   Jeśli jesteś na etapie poszukiwania finansów dla swojej działalności i dodatkowo liczysz na wsparcie biznesowe, zapraszam do współpracy. Możesz liczyć na kompleksową pomoc, model finansowy w excelu, wykonanie oceny opłacalności inwestycji oraz przygotowanie długoletniej prognozy finansowej, czy też wycenę startupu. Wsparcie merytoryczne poprowadzę w oparciu o wypracowaną metodologie pozyskania finansowania.

   Poniżej zamieszczam info na temat funduszy Seed Capital działających w Polsce.

   Dyrektor finansowy na godziny

   Krzysztof_Janik_CFO

   Krzysztof Janik

   Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

   Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

   +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

   +4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

   +65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

   FIRMA
   Enterprise Code Sp. z o.o.
   Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
   Biuro | Warszawa

   Zespół

   Partnerzy

   Oferty pracy

   Regulamin

   Polityka prywatności

   Mapa strony

   KONTAKT
   Krzysztof_Janik_CFO
   Krzysztof Janik
   Partner Zarządzający
   krzysztof.janik@enterprisestartup.pl