Kredyt dla firm to umowa na mocy której bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonych terminach spłat oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Kredyt dla przedsiębiorców możesz zostać przyznany dla:

osoby prawne,

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

podmiotów gospodarczych nie posiadających osobowości prawnej.

Finansowanie  / Kredyt dla firm  | Data opublikowania: 8 paź 2020 r. | Data aktualizacji: 20 lipca 2023 r.

Umowa kredytu ma kilka charakterystycznych cech, które warto przedstawić:

jest konsensualna – oddanie do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych jest elementem wykonania zawartej umowy,

jest dwustronna w tym sensie, że bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych, natomiast kredytodawca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji,

jest odpłatna – kredytobiorca płaci odsetki od wykorzystanego kredytu, karę za zwłokę w spłacie kredytu w określonym czasie oraz prowizji określonej w umowie,

jest w niej umieszczony termin na jaki umowa została zawarta,

zawiera cel na jaki mają być przeznaczone środki pieniężne uzyskane przez kredytobiorcę,

jest zobowiązaniem pieniężnym,

jest umową, która jest zastrzeżona do wyłącznej kompetencji banków.

Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, jednak kredyt dla firm bez BIK i KRD może zostać przyznany pod warunkiem że firma przedstawi program naprawczy. Na podstawie przedstawione planu będzie możliwość uzyskania zdolności kredytowej w określonym terminie. Według przepisów prawa bankowego kredytów można również udzielić podmiotom postawionym w stan likwidacji. Na rynku dostępne są również formy finansowania bez zaświadczeń. 

Kilka lat temu decydując się na rozwój własnego biznesu, postawiłem przed sobą misję. Zdecydowałem, że chcę maksymalizować potencjał firm moich klientów poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

Niemalże każdego dnia rozmawiam z przedsiębiorcami o wyzwaniach jakie pojawiają się na ich drodze. Część z nich wymaga przemyślanych decyzji i dużej rozwagi w działaniu. Wybór odpowiedniej formy i konkretnej oferty finansowania należą do kluczowych decyzji w skutecznym zarządzaniu finansami. Poniżej skoncentruję się nad szczegółowym przedstawieniem jednej z form finansowania… kredyt firmowy.  

Pewnego dnia 2020 roku odebrałem telefon i usłyszałem…

Klient: Część Krzysztof, otrzymałem Twój numer od Maćka. Podczas konferencji online Maciek opowiadał o rozwoju swojego biznesu i współpracy z Tobą. Poszukuję zewnętrznego CFO, z którym mógłbym regularnie konsultować sprawy związane z finansami swojej firmy. 

Bardzo często otrzymuję telefon, gdzie w jednym z pierwszych zdań otrzymuję potrzebę zaangażowania Dyrektora Finansowego. Cieszy mnie fakt, że coraz więcej klientów kontaktuje się ze mną z polecania. Tym bardziej jestem zadowolony, że już podczas pierwszej rozmowy otrzymuję zainteresowanie nawiązaniem współpracy.  

Z rozmowy wywnioskowałem, że Grzegorz od lat prowadzi własną firmę. W ostatnich miesiącach zaangażował się w pracę nad zwiększeniem przewagi nad konkurencją. Jest świadomy, że budowanie przewagi konkurencyjnej jest w pełni możliwe poprzez maksymalizacją potencjału jaki drzemie w firmie. 

Zapytałem więc jakie są najbliższe decyzje przed nim, ponieważ czułem, że rozwiązanie mam wypracowane. Grzegorz w ułamku sekundy odpowiedział: „Potrzebuję konsultacji i wsparcia w ocenie opłacalności planowanej inwestycji i wyborze źródła finansowania

W 2020 roku odbyły się warsztaty indywidualne, które często organizuję dla firm. Spotkałem się z Grzegorzem i wspólnie omówiliśmy model biznesowy jego firmy oraz konieczne zmiany w ramach planowanej inwestycji. Grzegorz z dużym optymizmem podchodzi do inwestycji, bowiem jest to element większego planu rozwoju firmy.

W pierwszej części warsztatów skoncentrowaliśmy się nad wypracowaniem planu działań i opracowaniu wskaźników KPI dla biznesu oraz pracowników. Z kolei w drugiej części warsztatów, przeszliśmy do oceny możliwych źródeł finansowania inwestycji. Po przeprowadzeniu analizy finansowej firmy oraz otrzymaniu dodatkowych informacji umożliwiających ocenę ratingu spółki, zaproponowałem kredyt na firmę. 

Jak wybrać kredyt na działalność gospodarczą?

Gama ofert kredytów dla firm jest bardzo rozbudowana. Można w niej dosłownie przebierać. W zależności od etapu rozwoju firmy może otrzymać kredyt na otwarcie firmy lub kredyt na rozwój firmy. Klasyfikacja typów kredytów jest szeroka, a do najpopularniejszych należą: kredyt obrotowy oraz kredyt inwestycyjny dla firm. Spektrum możliwych kredytów jest szerokie, natomiast każdą ofertę warto ocenić indywidualnie. 

Sprawdź co warto wiedzieć:

1⃣ KROK | Czym jest kredyt dla firm?

Kredyt firmowy przeznaczasz na cele związane z działalnością Twojej firmy. Z tego względu do badania zdolności kredytowej będą brane Twoje dochody w ramach działalności gospodarczej. Przy tej formie finansowania do kosztów prowadzonej działalności mogą zostać zaklasyfikowane płacone odsetki, prowizja za otrzymanie finansowania, ubezpieczenia. Ujęcie tych kosztów w rachunku wyników pomniejsza podstawę opodatkowania i dzięki czemu zapłacić mniejszy podatek dochodowy.

2⃣ KROK | Jak oszacować zapotrzebowanie na finansowanie?

Pomocny będzie plik w excelu, w którym przygotujesz prognozę finansową z oszacowaniem zapotrzebowania na finansowanie w perspektywie najbliższych minimum 24 miesięcy. Dzięki temu zyskasz cenną informację z kwotą finansowania jaka jest Ci potrzebna. Będziesz dysponował danymi umożliwiającymi ocenę opłacalności tej formy finansowania.

Zakup model finansowy

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

3⃣ KROK | Jaki typ kredytu wybrać?

Istnieje wiele rodzajów kredytów firmowych, co w dużej mierze jest determinowane przeznaczeniem jego wykorzystania. Dla firmy mogą to być m.in.: kredyt gotówkowy, kredyt inwestycyjny, czy kredyt konsolidacyjny

W momencie ubiegania się o kredyt na firmę należy mieć jasno sprecyzowany cel przeznaczenia finansowania.

4⃣ KROK | Ocena możliwości otrzymania kredytu

Jednym z pierwszych pytań, jakie zada Ci bank, jeśli zdecydujesz się starać się o kredyt na firmę, będzie staż działalności. Banki często wymagają, aby firma działała na rynku przynajmniej rok. Twoja firma nie może być także zawieszona.

Mówiąc wprost – bank dużą wagę przykłada do oceny, czy Twoja firma jest rentowna, czy profil działalności na charakter sezonowy, jakie ponosi średniomiesięczne koszty. W niektórych branżach jest to niemożliwe (np. w turystyce, budowlance), co bank również weźmie pod uwagę.

Jeżeli Twoja firma spełnia kryterium stażu, to bank od razu zajmie się badaniem kondycji finansowej Twojej firmy. Celem weryfikacji jest uzyskanie informacji, które będą świadczyć o stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W związku z tym bank na pewno poprosi Cię o przedłożenie dokumentów finansowych.

5⃣ KROK | Jakie dokumenty potrzebuje bank?

Do uzyskania kredytu na firmę, przede wszystkim potrzebujesz potwierdzenia o założonej działalności gospodarczej. Do tego potrzebny jest numer NIP, aby bank mógł pobrać wpis z CEiDG oraz REGON. W przypadku spółek dodatkowo potrzebna będzie umowa spółki. Kolejnymi dokumentami są dane finansowe, na podstawie których zostanie oceniona kondycja finansowa firmy. W zależności od rodzaju prowadzonej księgowości bank poprosi o następujące dokumenty:

A | Jeśli prowadzisz uproszczoną księgowość, to będą to:

wydruk z księgi przychodów i rozchodów (za ustalony przez bank okres),

zeznanie podatkowe za ostatni rok obrachunkowy.

B | Jeżeli rozliczasz się ryczałtem, przygotuj:

oświadczenie o wysokości kosztów przedsiębiorstwa,

PIT-28 za ostatni rok obrachunkowy.

C | Jeśli wybrałeś kartę podatkową, pamiętaj o:

decyzji o aktualnym wymiarze podatku,

oświadczeniu o przychodach i kosztach firmy.

D | Gdy Twoją formą rozliczenia jest pełna księgowość, to należy dostarczyć:

bilans (za ustalony przez bank okres),

rachunek zysków i strat.

W przypadku kredytów inwestycyjnych dodatkowo będzie potrzebny biznes plan z opisem planowanego przedsięwzięcia, prognozą finansową oraz szacowaną stopą zwrotu z inwestycji.

6⃣ KROK | Złożenie wniosków

Wniosek o kredyt na firmę warto złożyć w kilku bankach.. Takie podejście umożliwi otrzymanie ofert z wielu banków, dzięki czemu będziesz mógł ocenić który bank zaproponuje korzystniejsze warunki finansowania. Pierwszą ocenę ofert kredytów możesz przeprowadzić z wykorzystaniem zestawienia kredytów dla firm. Dzięki temu zmniejszysz spektrum wyboru do wybranych braków.

7⃣ KROK | Ocena ofert kredytów dla firm

Po otrzymaniu ofert z kilku banków, warto dokonać oceny „na chłodno” każdej z nich. Sprawdź jakiej wysokości są raty, ile wynoszą całkowite koszty kredytu, dodatkowe opłaty, ubezpieczenia. Wskaźnikiem, który pomoże Ci odszyfrować łączne koszty finansowania będzie RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Pamiętaj, aby porównywać oferty dotyczące tego samego okresu oraz wartości finansowania. Banki niekiedy oferują niskie oprocentowanie w skali roku, ale w zamian pobierają wysoką prowizję za udzielenie kredytu. Aktualnie maksymalna roczna stawka oprocentowania nie może być wyższa niż 8% w skali roku.

W przeprowadzanej analizie porównawczej zwróć również uwagę na zabezpieczenia wymagane przez bank. Najczęściej występującymi są zabezpieczenie na nieruchomości oraz weksel.

8⃣ KROK | Indywidualne dostosowanie kredytu

Mierz siły na zamiary. Ważne, aby kredyt był dostosowany do finansowych możliwości Twojej działalności. Nie bój nie pytać. Powinieneś mieć z tyłu głowy myśl, że dbasz o swoje interesy. Nie zapomnij zweryfikować jak wygląda sytuacja w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Czy za takie działanie zwracana jest prowizja albo odsetki. Warto mieć to na uwadze, szczególnie gdy sytuacja Twojej firmy się poprawi i będziesz chciał dokonać wcześniejszej spłaty kredytu.

Dbając o swoje interesy bierz pod uwagę także możliwe przestoje, wywołane chociażby pandemią. Takie sytuacje pojawiają się niespodziewanie, dlatego warto zapytać w banku o wakacje kredytowe – czy oferta zaproponowana przez bank je zawiera.

Sprawdź także, czy możesz negocjować (zmienić warunki umowy), gdyby pojawiała się taka potrzeba i jaki jest koszt aneksowania umowy z bankiem.

9⃣ KROK | Sprawdzenie zapisów umowy kredytowej

Jeśli już otrzymałem do podpisu umowę kredytową, sprawdź nawet kilkukrotnie czy zgadzają się umówione koszty kredytu. Zweryfikuj przed podpisaniem umowy, czy warunkiem udzielenia kredytu nie jest np. założenie konta w banku lub podpisanie polisy na życie. Jeżeli wybierzesz kredyt obrotowy, to zweryfikuj, czy bank pobiera prowizję za niewykorzystany limit.

Śmiało pytaj. Dociekaj. Szukaj najlepszego i najtańszego rozwiązania dla swojej firmy.

Grzegorz: Ok, Krzysztof przyznam szczerze, że koszt kredytu to dla mnie zawsze największa zagwozdka. Czy możesz przybliżyć co się na niego składa? Ile kosztuje kredyt dla firm?

Dyrektor finansowy

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Kredyt dla firm kalkulator

Do głównych kosztów kredytu należą prowizja i oprocentowanie. Do oszacowania całkowitego kosztu kredytu należy uwzględnić również dodatkowe opłaty.

Oprocentowanie kredytu składa się z części zmiennej oraz z części stałej ( marża banku ). W przypadku marży – bank na podstawie obecnie obowiązującej oferty oraz zdolności kredytowej Twojej firmy ustala jej wysokość, która będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania.

Część zmienna oprocentowania wynika z aktualnie obowiązującej stawki WIBOR (dla kredytów zaciągniętych w złotówkach). Inaczej pisząc jest to oprocentowanie  po jakim banki w Polsce udzielają sobie nawzajem pożyczek. Prowizja banku i oprocentowanie to główne składniki, wpływające na koszt kredytu dla firm ale nie jedyne. Dodatkowo mogą wystąpić:

opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego,

opłata z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu,

opłata z tytułu niewykorzystanej kwoty kredytu,

wycena zabezpieczenia,

opłaty za sporządzenie aneksu.

Krzysztof: Grzegorz, na koszty kredytu wpływa wiele czynników, dlatego cieszę się, że możemy wspólnie przepracować ten proces. Sytuacja finansowa Twojej firmy jest na tyle zdrowa, że spokojnie można ubiegać się o kredyt inwestycyjny. Uzyskanie kredytu pozostaje tylko kwestią czasu. Mając informacje o możliwych kosztach kredytu, warto przejść do oceny konkretnej oferty banku. Pozwól, że Ci to przedstawię…

Na co zwracać uwagę podczas doboru kredytu dla firmy?

Koszt kredytu jest jednym z podstawowych czynników, który wpływa na wybór oferty. Szukając najlepszego kredytu firmowego dla swojego przedsiębiorstwa, zwróć również uwagę na następujące kwestie:

na jaki cel przeznaczysz środki – czy jest to finansowanie bieżących wydatków, czy inwestycja w rozwój działalności?

ile realnie potrzebujesz środków?

jaka jest zdolność finansowa Twojej firmy?

jakie formalności musisz spełnić i ile trwa proces weryfikacyjny?

jaki jest maksymalny okres kredytowania?

czy będziesz mógł skorzystać z wakacji kredytowych?

jaka jest oczekiwana forma zabezpieczenia kredytu firmowego?

Po przeanalizowaniu tych czynników możesz podjąć świadomą decyzję o wyborze konkretnej oferty kredytu. Pamiętaj, by odpowiadał potrzebom i możliwościom finansowym Twojej firmy.

Jeżeli nadal się wahasz lub obawiasz się, że koszty kredytu są zbyt wysokie, skorzystaj z kalkulatora kredytów. To rozwiązanie jest przydatne zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw, które potrzebują zorientować się w kosztach kredytowych. Mnóstwo informacji znajdziesz na stronie…

Kredyty dla firm ranking

Pozyskanie finansowania

Kredyty dla firm - dostępne możliwości

Kredyty dla firm mogę rozdzielić na dwie grupy: 

Klasyfikacja I

1⃣ kredyt gotówkowy dla firm

2⃣ kredyt obrotowy

3⃣ kredyt inwestycyjny dla firm

4⃣ kredyt konsolidacyjny dla firm

Klasyfikacja II

kredyt dla nowych firm

kredyt na rozwój firmy

Każdy z rodzajów kredytów ma swoje cechy charakterystyczne. W tej części artykułu przedstawię kluczowe informacje na temat każdego z nich. Takie zestawienie na pewno będzie pomocne przy podejmowaniu decyzji finansowych.

1⃣ Kredyt gotówkowy dla firm

Niewątpliwie do zalet kredytu gotówkowego dla firm należy sposób przeznaczenia finansowania. Kredyt gotówkowy możesz przeznaczyć na dowolny cel np. inwestycję, zakup sprzętu lub wynagrodzenia dla pracowników. Ten rodzaj kredytu charakteryzuje się także minimalną ilością formalności. Wystarczy złożyć wniosek i jeśli firma ma stałe przychody, na 99% takowe wsparcie otrzyma.

Ten rodzaj kredytu w jest wykorzystywany jako szybki zastrzyk gotówki, co też przekłada się na większe koszty takiego finansowania. redyt gotówkowy udzielany jest na krótki okres czasu, co sprawia, że wysokość rat może okazać się problematyczna dla przedsiębiorcy.

2⃣ Kredyt obrotowy

Ta forma finansowania ma zabezpieczyć finansowanie na potrzeby zapotrzebowania na kapitał obrotowy firmy, przy wystąpieniu np. zwiększeniu skali działalności, wydłużeniu czasu regulacji należności przez klientów, skróceniu czasu uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów, jak też rozszerzenia gamy oferowanych produktów i konieczności utrzymywania większych stanów zapasów. Kredyt obrotowy jest najczęściej udzielany w formie linii kredytowej z określoną wartości limitu do wykorzystania. 

3⃣ Kredyt inwestycyjny dla firm

Ten typ kredytu jest przeznaczony do finansowania realizacji nowych inwestycji w firmie, które są związane ze zwiększeniem lub utrzymaniem majątku przedsiębiorstwa na obecnym poziomie zdolności operacyjnej. Kwota kredytu uzależniona jest od wielu czynników, np. zdolności kredytowej, generowanych przychodów czy ryzyk związanych z realizacją inwestycji jakie zidentyfikuje bank podczas formalnego procesu kredytowania. Aby uzyskać kredyt inwestycyjny banki z reguły wymagają od 10% do 20% wkładu własnego.

Może się wydawać, że kredyt inwestycyjny jest trudny do zdobycia. Nic bardziej mylnego. Owszem, taki rodzaj kredytu wymaga większego zaangażowania, przedłożenia potrzebnych dokumentów + biznes planu, jednak odpowiednie przygotowanie usprawni finalizację całego procesu.

Kredyt inwestycyjny dla firm możesz przeznaczyć m.in. na:

zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji towarów,

zakup sprzętu komputerowego, a także innych przedmiotów, które potrzebne są do świadczenia usług bądź produkcji towaru,

inwestowanie w nieruchomości, które staną się własnością firmy,

know-how, licencję, czy patenty oraz prawa autorskie,

inwestowanie w firmy,

zakup papierów wartościowych.

Ta forma finansowania jest najczęściej wykorzystywana przez średnie i duże przedsiębiorstwa.

4⃣ Kredyt konsolidacyjny dla firm

Konsolidacja polega na połączeniu kilku różnych zobowiązań w jedno. Konsolidacja kredytów firmowych ma na celu uproszczenie spłaty kredytów i pożyczek, między innymi poprzez wydłużenie okresu kredytowania oraz zmniejszenie wysokości miesięcznej raty.

Konsolidacja zobowiązań finansowych oferowana jest zarówno przez instytucje bankowe, jak i pozabankowe. W efekcie zostają uporządkowane zobowiązania finansowe. By dostać kredyt konsolidacyjny należy regularnie spłacać raty. Banki negatywnie oceniają konsolidację długów przeterminowanych. Zastosowanie kredytu konsolidacyjnego wpływa na optymalizację kosztów finansowych.

✔  Kredyt dla nowych firm

Ten rodzaj kredytu jest przeznaczony dla mikro i małych firm. Jest dostępny od pierwszych miesięcy działalności. Kwota jaką możesz uzyskać, to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do plusów tej formy finansowania należy także elastyczność, na którą decyduje się bank. Innymi słowy bank wyraża zgodę na dopasowanie spłaty rat do możliwości firmy.

Kredyt dla firm na start jest dostępny w wybranych bankach. Wiąże się z nim większa ryzyko dla banku, ponieważ firma na wczesnym etapie rozwoju nie generuje jeszcze przychodów. W związku z tym możliwość otrzymania kredytu na start jest dostępna tylko w wybranych bankach. Aby zdobyć kredyt na założenie firmy należy przedstawić biznes plan i niekiedy wskazać formę zabezpieczenia kredytu. 

✔  Kredyt na rozwój firmy

Prowadząc firmę w sektorze MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o stabilnej sytuacji finansowej, ten typ finansowania jest dla Ciebie. Kredyt na rozwój firmy możesz przeznaczyć na dokonanie inwestycji polegających m.in. np. na zakupie nowego sprzętu, rozbudowie infrastruktury, zwiększenie skali działalności. Takie wydatki nie muszą się wiązać z innowacjami, ale pozwalają rozszerzyć gamę produktów czy zakres usług. Różnorodność oferty, długie okresy na uregulowanie zobowiązań, możliwość rozłożenia finansowania na dogodne raty są z pewnością zaletami przedstawionymi w materiałach z ofertami przez banki. 

Podsumowanie

Kredyt dla firm to rozwiązanie, które pozwoli Ci na realizację planów oraz rozwój biznesu – bez ryzyka dla bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Aby rozwijać działalność i móc podbijać rynek, niezbędne są dodatkowe środki, które nie zawsze są dostępne z zysków zatrzymanych. 

Co więcej, w wielu wypadkach nie jest to po prostu wskazane, a zasilenie nowych inwestycji powinno pochodzić z innych źródeł. Kredyty dla firm to jedne z najkorzystniejszych sposobów na finansowanie bieżącej działalności oraz inwestycji. Często to właśnie dzięki nim firmy mają możliwość osiągnięcia sukcesu oraz przezwyciężenia trudnych momentów. 

Po naszych konsultacjach Grzegorz zdecydował się na kredyt inwestycyjny.

W ramach uzupełnienia poniżej przedstawiam najpopularniejsze wśród moich klientów formy finansowania udziałowego.

Finansowanie udziałowe od inwestorów

Finansowanie obce

Obligacje korporacyjne
Leasing
FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Partnerzy

Oferty pracy

Regulamin

Polityka prywatności

Mapa strony

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl