KPI (key performance indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności to mierzalne wartości, które pokazują, jak skutecznie osoby zaangażowane w biznesie osiągają najważniejsze dla nich cele biznesowe. Wykorzystywane są w wielu różnych dziedzinach i pozwalają ocenić skuteczność działań biznesowych. Pozwalają ograniczyć dużą ilość informacji do najbardziej potrzebnych danych, które dają najlepszy obraz realizacji wyznaczonych celów. Wskaźniki KPI są charakterystyczne dla danej firmy, konkretnego stanowiska i będą się różnić w zależności od charakterystyki przedsiębiorstwa, branży, wielkości firmy bądź strategii działania.

Raport zarządczy do monitorowania KPI

✔ 3 dashboardy KPI 

✔ 9 modułów analitycznych

  *Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

  Controlling  / KPI  | Data aktualizacji: 11 lis 2023 r.

  KPI, czyli jak skutecznie mierzyć cele biznesowe

  KPI

  Każdy kto prowadzi firmę, powinien znać własne cele do realizowania. W zależności od charakteru działalności te cele mogą odnosić się m.in. do: liczby klientów, kosztu pozyskania klienta, sprzedanych licencji, przychodów ze sprzedaży konkretnego produktu, kosztów produkcji, wyniku EBITDA. Ich wyznaczenie i monitorowanie pozwala określić stopień rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  KPI co to jest?

  27 minut miesięcznie wystarczy Ci, aby podjąć właściwe decyzje biznesowe. Pamiętaj, że nie można usprawnić tego, czego nie można zmierzyć. Ogrom danych jakie należy gromadzić i analizować nie tylko dla Ciebie jest przytłaczający. Mam na to rozwiązanie. Kluczem do sprawnego zarządzania biznesem w oparciu o wskaźniki KPI jest jedna baza danych. W drugiej kolejność wyselekcjonowanie właściwych wskaźników KPI dedykowanych dla Twojego biznesu. Dostarczę Ci jeden dashboard KPI, który w czytelny i przejrzysty sposób odpowie Ci na pytanie….jakie efekty uzyskuje biznes?

  W poniższej publikacji skoncentrowałem się na przedstawieniu w skondensowany sposób kompendium wiedzy na temat Kluczowe Wskaźniki Efektywności. Po przeczytaniu będziesz wiedział:

  ✔ Co wpływa na motywację pracowników?

  ✔ Jak pracować ze wskaźnikami KPI?

  ✔ Jakie Kluczowe Wskaźniki Efektywności wyznaczyć dla każdego z obszarów biznesu?

  ✔ Jak dobrać Kluczowe Wskaźniki Efektywności?

  ✔ Jaka jest złota zasada przy ustalaniu KPI? 

  ✔ Jakimi argumentami przekonać pracowników do wskaźników KPI? 

  Przede wszystkim poznasz najlepsze praktyki wyznaczania wskaźników KPI wykorzystywane m.in. w Grupie Kapitałowej PGE.

  Co wpływa na motywację pracowników?

  Kluczowe Wskaźniki Efektywności, a motywacja pracowników. Obecnie motywacja pracowników obejmuje potrzebę:

  ✔ uczestnictwa w podejmowaniu decyzji

  ✔ samorealizacji / wykorzystania swych talentów

  ✔ rozwoju

  ✔ wpływu na kierunek rozwoju biznesu

  Skuteczna motywacja pracowników oraz zaspokajanie ich potrzeb sprowadza się do wdrożenia w organizacji mikroprzedsiębiorczości. Narzędziem umożliwiającym wdrożenie controllingu jako systemu zarządzania są Kluczowe Wskaźniki Efektywności. To właśnie wskaźniki KPI są narzędziami umożliwiającymi monitorowanie własnych postępów, stanowią podstawę do wprowadzenia usprawnień. Może się to wydawać niewiarygodne, jednak wdrożenie modelu zarządzania opartego na KPI eliminuje konieczność kontroli pracowników. W takim modelu pracownik sam jest świadomy w jakim stopniu jego praca wpływa na rozwój biznesu.

  Jak pracować ze wskaźnikami KPI?

  Cykl pracy ze wskaźnikami KPI

  1⃣ planowanie 👉 2⃣ monitorowanie 👉 3⃣ aktualizacja

  Celem planowania jest poznanie przyszłych wyników bazując na obecnie podjętych decyzjach oraz tych planowanych do podjęcia. Efektem planowania jest możliwość reagowania z wyprzedzeniem i podjęcia takich decyzji, które przyczynią się do poprawy uprzednio zaplanowanych wskaźników efektywności, a następnie aktualizacji własnych celów. Monitorowanie wskaźników KPI ma z kolei na celu ocenę skuteczności planowania, aby zwiększać wiedzę i umiejętności w skutecznym planowaniu.

  Celem samym w sobie jest skuteczność planowania, aniżeli realizacja celu KPI. Uzyskanie celu KPI mniejszego o 5% jest bardziej wartościowe w dłuższym horyzoncie czasu niż cel KPI większy o 10%.

  KPI przykłady

  Przykłady KPI w zależności od obszaru działalności / modelu biznesowego

  Wskaźniki KPI finanse

  ☑ EBITDA

  ☑ ROE (rentowność kapitałów własnych)

  ☑ Zadłużenie netto / EBITDA, gdzie Zadłużenie netto = zobowiązania – środki pieniężne

  KPI marketing

  ☑ Liczba subskrypcji newslettera

  ☑ Koszt pozyskania leadów

  ☑ Liczba zapytań ofertowych ze strony internetowej

  Wskaźniki KPI w sprzedaży

  ☑ Sprzedaż netto

  ☑ Średnia wartość transakcji

  ☑ Wartość utraconych szans sprzedaży

  Inne wskaźniki KPI w sprzedaży

  Wskaźniki obsługi klienta

  ☑ Liczba wykonanych telefonów

  ☑ Średnia ocena jakości obsługi

  ☑ Liczba zgłoszonych reklamacji

  KPI ecommerce

  ☑ Zwiększenie ruchu na stronie

  ☑ Współczynnik konwersji

  ☑ Czas spędzony na stronie

  KPI SaaS

  ☑ MRR (Monthly Recurring Revenue)

  ☑ CAC (cost of customer acquisition)

  ☑ RCS (Recurring Costs of Service)

  Wskaźniki dla działu kontroli jakości

  ☑ Średni czas analizy produktu [min.]

  ☑ Wadliwa produkcja / łączna produkcja [%]

  ☑ Reklamacje do produktów zgłoszone przez klientów do łącznej sprzedaży produktów  [%]

  KPI projektu

  ☑ Zysk z projektu

  ☑ Efektywność czasu pracy

  ☑ Czas realizacji

  Wskaźniki efektywności inwestycji

  KPI produkcja

  ☑ Jednostkowe Koszty Wytworzenia [PLN/szt]

  ☑ Marża brutto [%]

  ☑ BEP ( Break Even Point ) / Próg rentowności produkcji

  Zakup raport do monitorowania KPI

  model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

  Zasada SMART

  Wyznaczaj KPI SMART-nie. Zasada SMART to bardzo dobry pomocnik, który pozwoli Ci określić zasadność dobranych wskaźników efektywności. Według niej Kluczowe Wskaźniki Efektywności powinny być:

  1⃣ specific – określone, jednoznacznie sformułowane

  2⃣ measurable – mierzalne

  3⃣ achieveable – osiągalne

  4⃣ relevant – istotne

  5⃣ time- bound – czasowe.

  Co dokładnie oznaczają te enigmatyczne pojęcia? Przede wszystkim pozwalają odpowiedzieć na poniższe pytania:

  ✍ Czy cel jest specyficzny, czyli sprecyzowany, jasno określony i niepozostawiający miejsca na własne interpretacje?

  ✍ Czy cel jest mierzalny, możliwy do zmonitorowania? Jest to o tyle istotne, że dopiero uzyskane wyniki pozwalają określić, czy cel został zrealizowany.

  ✍ Czy cel jest osiągalny, czyli możliwy do zrealizowania za pomocą dostępnych zasobów?

  ✍ Czy cel jest istotny, czyli ważny dla przedsiębiorstwa i jego strategii rozwoju?

  ✍ Czy cel został wyznaczony dla określonego przedziału czasowego, czyli posiada termin realizacji?

  Jak mierzyć efektywność pracy? | Przykład

  Tyle teorii – czas na przykłady KPI. Załóżmy, że prowadzisz Software House, oferując również usługi w modelu SaaS. Twoim głównym celem odzwierciedlającym skuteczne budowanie przewagi konkurencyjnej jest uzyskanie wyniku EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) większego o 30% rok do roku (r/r), a Kluczowe Wskaźniki Efektywności przyczyniające się realizacji tego celu będą wyglądały następująco:

  ☑ przychody ze sprzedaży usług projektowych Software House w ujeciu rocznym będą większe o 5% r/r,

  ☑ Marża brutto (%) na usługach Software House wrośnie o 5 p.p. r/r,

  ☑ Koszt pozyskania klienta – CAC dla usług SaaS zmniejszy się o 15% r/r,

  ☑ Liczba płacących klientów SaaS wzrośnie o 38% r/r,

  ☑ Liczba wejść na stronę wrośnie o 67% r/r,

  ☑ Współczynnik konwersji na płacących klientów wzrośnie o 4 p.p. r/r.

  Jeśli Twoje przedsiębiorstwo to firma produkcyjna, która sprzedaje produkty w branży FMCG, a Twoim celem odzwierciedlającym skuteczne budowanie przewagi konkurencyjnej jest zwiększenie wyniku EBITDA o 30% rok do roku (r/r), to wskaźniki KPI możesz zdefiniować następująco:

  ☑ wzrost przychodów ze sprzedaży o 8% r/r,

  ☑ wzrost marży brutto (%) o 4 p.p. r/r,

  ☑ utrzymanie kosztów sprzedaży i marketingu na stałym poziomie,

  ☑ redukcja kosztów administracyjnych o 4% r/r.

  Powyższe Kluczowe Wskaźniki Efektywności wyznaczone są zgodnie z zasadą SMART, ponieważ:

  ✔ Cele są jasno określone → osiągnięcie tych celów pozwoli przedsiębiorstwu zwiększyć wynik EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja).

  ✔ Cele są mierzalne → stopień realizacji celu KPI będzie mierzony jako wzrost wyniku EBITDA, a odpowiedzialność za realizację poszczególnych celów zostanie przypisana do osób, które mają wpływ na wskazane wskaźniki KPI.

  ✔ Cele są realne do osiągnięcia → cele KPI zostały opracowane na bazie realistycznych przesłanek z uwzględnieniem kluczowych zmiennych jakie wpływają na kształtowanie się wskaźnika KPI w przyszłości.

  ✔ Cele są zgodne z kluczowym wskaźnikiem efektywności KPI dla biznesu → wzrost wyniku EBITDA o 30% rok do roku.

  ✔ Cel jest określony w czasie → KPI odnosi się do danych rocznych, a będzie poddawany przeglądowi raz w miesiącu

  Jak przekonać pracowników do wskaźników KPI?

  Wykorzystanie KPI w praktyce pomaga pracownikowi w:

  ☑ koncentracji na dostosowaniu codziennych zadań do celów KPI firmy,

  ☑ realizowaniu zadań, które mają wpływ na rozwój firmy,

  ☑ samodzielnej ocenie efektów własnej pracy,

  ☑ podejmowaniu obiektywnych decyzji operacyjnych,

  ☑ odzwierciedleniu wpływu własnej pracy na cele KPI firmy,

  ☑ mierzalnej ocenie pracy,

  ☑ zwiększeniu odpowiedzialności i samodzielności w wykonywanej pracy,

  ☑ realnej ocenie wpływ wykonywanej pracy na kondycję firmy.

  Dyrektor finansowy

  Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
  controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

  Krzysztof Janik

  Klienci Enterprise Startup to m.in.:

  Dyrektor finansowy na godziny

  Krzysztof_Janik_CFO

  Krzysztof Janik

  Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

  Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

  +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

  +4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

  +65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

  FIRMA
  Enterprise Code Sp. z o.o.
  Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
  Biuro | Warszawa

  Zespół

  Partnerzy

  Oferty pracy

  Regulamin

  Polityka prywatności

  Mapa strony

  KONTAKT
  Krzysztof_Janik_CFO
  Krzysztof Janik
  Partner Zarządzający
  krzysztof.janik@enterprisestartup.pl