👉 Dlaczego jestem odpowiednia osobą do wsparcia Twojego biznesu w obszarze finansów? Firmy z TOP10 wydają znaczne środki na szkolenie swoich pracowników, korzystają z najnowszych technologii, a dodatkowo umożliwiają wymianę wiedzy między pracowniami. Przez ponad 4 lata miałem okazję pracować w Grupie Kapitałowej PGE, gdzie ściśle współpracowałem z Radosławem Woszczykiem, który przez ponad 20 lat zarządzał controllingiem w całej GK PGE oraz z Andrzejem Barną, który posiada +25 lat doświadczenia w finansach w firmach z TOP 10 w PLN (m.in. Orlen, PGNiG, PGE). W controllingu w Grupie Kapitałowej PGE pracuje przeszło 300 osób, a mając stały kontakt z osobami pracującymi w spółkach, akumulowałem wiedzę posiadaną przez te osoby.

Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

 udostępnionych produktów: model finansowy, ocena opłacalności projektów/klientów, model finansowy dla SaaS, model finansowy dla marketplace, raport zarządczy.

 wartości, nad którymi szczególnie koncentruję się we współpracy: indywidualne podejście do każdego zamówienia oraz skuteczność w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów biznesowych. 

Badacz, w działaniu Analityk  na podstawie badania FRIS moje aktywności zawodowe predestynują do roli osoby, która koncentruje się na strukturze problemu, dąży do podejmowania przemyślanych decyzji. Moim największym atutem jest umiejętność racjonalnego analizowania informacji i wyciągania logicznych wniosków.  

Biznes w realizacji przedsięwzięć i nowych aktywności moje predyspozycje w największym stopniu sprawdzają się na drugiem etapie przygotowań poprzez analizę, planowanie, zarządzanie projektem. [info. 1 etap – koncepcja, wizja, strategia | 2 etap – przygotowanie | 3 etap – działania, zadania, priorytety, cele, ludzie, angażowanie]  

Za co jestem doceniany?  spostrzegawczość i wnikliwość, zrównoważony osąd, metodyczność, dbałość o szczegóły. 

Książki, które polecam link

Poznaj najbardziej dramatyczną historię mojego życia, która stała się początkiem mojej misji link

+25 lat doświadczenia w doradztwie, planowaniu strategicznym, fuzjach i przejęciach. Dostępne bio.

+5  lat mój mentor w obszarze finansów, zarządzania zespołem oraz budowania relacji międzyludzkich.

6 firm, w których operacyjnie zarządzał finansami i M&A: Orlen, PGNiG, Spółki z Grupy Kapitałowej PGE, Polfa Tarchomin, Polimex Mostostal, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

+5 przeprowadzonych emisji obligacji o wartościach pojedynczej dochodzącej do 30 mln PLN.

przeprowadzone IPO, emicje publiczne akcji na giełdzie: Orlen, PGNiG.

wdrożone systemy motywacyjne: Orlen, Polimex, WSiP.

wdrożenia modelu zarządzania biznesem opartego na KPI | Kluczowych Wskaźnikach Efektywności: PGE Energia Natury, PGE Systemy.

 

Motto Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać.

Mentor, Ekspert Zewnętrzny

Andrzej Barna

+18 doświadczenia w zarządzaniu różnorodnymi zespołami (projektowe i sprzedażowe). Dostępne bio.

 lat doświadczenia w roli dyrektor sprzedaży (spółki medialne i internetowe)

+8  lat doświadczenia trenerskiego i praktyki biznesowej

+3 lata Certyfikowana Trenerka FRIS Style Myślenia

Dorota jest kluczowym Partnerem Enterprise Startup Zbudowanie zespołu o komplementarnych kompetencjach nie byłoby możliwe bez Doroty.

Z wykształcenia inżynier, z zamiłowania trenerka (certyfikat Polskiej Szkoły Trenerów Biznesu oraz certyfikat FRIS Style Myślenia). Prowadzi szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji i zarządzania zespołem. Wspiera menadżerów, liderów projektów, właścicieli firm w odkrywaniu potencjału pracowników i planowaniu ich rozwoju. Doradza zarządzającym jakie zadania dobierać do ludzi, aby zwiększać ich motywację i satysfakcję z pracy, a dzięki temu poprawiać efektywności działania firmy. Uczy efektywnej współpracy zespołowej w oparciu o różnice indywidualne członków zespołu.

Trener biznesu

Dorota Ceranka-Czajkowska

Partnerzy

Dołącz do zespołu Enterprise Startup

FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Kariera

Regulamin

Polityka prywatności

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
+48 504 230 262
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl