Mamy wypracowan膮 metodologi臋 pozyskania finansowania. Ch臋tnie podzielimy si臋 z Tob膮 jej g艂贸wnymi etapami.聽Trzy twierdz膮ce odpowiedzi na poni偶sze pytania otwieraj膮 nam drog臋 do wsp贸艂pracy.

鉁斅Czy Tw贸j zesp贸艂 sk艂ada si臋 z co najmniej 2 os贸b o komplementarnych kompetencjach?

鉁斅Czy posiadasz rozwi膮zanie na identyfikowan膮 na rynku potrzeb臋?

鉁斅Czy posiadasz bezpiecze艅stwo finansowe umo偶liwiaj膮ce utrzymanie siebie oraz biznesu przez najbli偶sze 3 miesi膮ce?

Autor

Krzysztof Janik

controlling, controlling finansowy dla sprzedawc贸w, wdro偶enie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Wiedz膮c jakie s膮 cele ka偶dej ze stron zdecydowanie 艂atwiej zrozumie膰 przes艂anki, kt贸rymi si臋 kieruj膮 przed podpisaniem umowy inwestycyjnej. Cele przedsi臋biorcy s膮 zrealizowane w kr贸tkim okresie poprzez pozyskanie kapita艂u na rozw贸j biznesu, z kolei inwestor swoje cele uzyskuje w d艂ugim okresie. Ten fakt powoduje, 偶e ryzyko nieuzyskania oczekiwanych efekt贸w znajduje si臋 po stronie Inwestora. Z tego wzgl臋du tak skrupulatnie przeprowadzana jest ocena op艂acalno艣ci inwestycji przed zainwestowaniem kapita艂u. Poni偶ej przedstawi艂em kroki jakie najcz臋艣ciej wyst臋puj膮 w procesie decyzyjnym poprzedzaj膮cym udzielenie finansowania oraz cechy charakterystycznej wybranych Inwestor贸w.

Cel przedsi臋biorcy: pozyskanie finansowania

Cel inwestora: uzyskanie dodatniej stopy zwrotu z inwestycji

Przeprowadzimy Ci臋 krok po kroku przez etapy pozyskania finansowania. Wiemy jak kluczowe jest pe艂ne skoncentrowanie si臋 na dzia艂ano艣ci operacyjnej biznesu. Nasza rola b臋dzie ukierunkowana z jednej strony na sprawnym pozyskaniu finansowania, a z drugiej strony na jak najmniejszym zaanga偶owaniu Twojego czasu w tym procesie.

Formy finansowania dla startupu

Anio艂y biznesu | Inwestorzy indywidualni

Fundusze Seed Capital / Venture Capital

Po偶yczki indywidualne

Jak inwestorzy oceniaj膮 Tw贸j startup?

Pierwsze wra偶enie

Nigdy nie otrzymasz drugiej szansy, aby zrobi膰 pierwsze wra偶enie. Ocena dokonywana jest na podstawie przes艂anych materia艂贸w. One decyduj膮 o dalszych krokach.

Ograniczony czas

Inwestorzy przeznaczaj膮 1-5 min na ocen臋, czy Tw贸j startup b臋d膮 dalej analizowa膰.

Zesp贸艂

Inwestorzy poszukuj膮 zespo艂贸w zdeterminowanych do rozwoju biznesu oraz profesjonalnie przygotowanych do rozm贸w nad finansowaniem.

Kompletno艣膰 informacji

Im wi臋cej informacji i danych przygotujesz dla inwestor贸w, tym mniej czasu zaanga偶uj膮 na rozmowy co przyspieszy podj臋cie decyzji inwestycyjnej.

Pobierz model finansowy & teaser inwestycyjny

Etapy wsparcia | Metoda 4E

Wst臋pnie

Ocena startupu & wyb贸r formy finansowania & plan dzia艂a艅

Dokonujemy oceny 5 obszar贸w biznes贸w uwzgl臋dniaj膮c 47 element贸w z okre艣lona wag膮 istotno艣ci. Na tym etapie wskazujemy najbardziej odpowiedni膮 form臋 finansowania startupu oraz okre艣lamy plan dzia艂a艅 do wykonania, aby sprawnie pozyska膰 kapita艂.

1 |

Warsztaty | Przygotowanie startupu do pozyskania finansowania

Wypracowanie planu dzia艂a艅 zwi臋kszaj膮cych warto艣膰 startupu i atrakcyjno艣膰 inwestycji w oczach Inwestor贸w. W podsumowaniu przedstawiam rekomendowany plan dzia艅, ukierunkowany na przyspieszenie pozyskania finansowania.

2 |

Model finansowy

Dostosowuj臋 model finansowy w excelu do modelu biznesowego dzia艂alno艣ci oraz adaptuj臋 zmienne maj膮ce wp艂yw na prognozowane wyniki finansowe biznesu.

3 |

Prognoza finansowa / wycena startupu

Wykorzystuj膮c predyspozycje analityczne, przek艂adamy planowane dzia艂ania i strategi臋 rozwoju na dane liczbowe.

4 |

Pozyskanie finansowania

Ostatni etap, podczas kt贸rego zajmujemy si臋 operacyjnym pozyskaniem finansowania.
Kontakt z inwestorami –聽w pierwszy oraz trzeci pi膮tek miesi膮ca organizuje聽wideokonferencje z wybranymi inwestorami. Kluczowe informacje:
15 min – przedsi臋biorca omawia prezentacj臋 inwestorsk膮 swojej firmy
30 min – sesja pyta艅 & odpowiedzi 聽z inwestorami
2 dni – maksymalny czas na informacj臋 zwrotn膮 od inwestor贸w
1 miesi膮c – optymalny czas finalizacji transakcji i przelania 艣rodk贸w na kont od dnia prezentacji biznesu

Warto艣膰 dodana Enterprise Startup

Efekty

Ka偶dy w biznesie lubi konkrety, dlatego ch臋tnie si臋 nimi dzielimy.

+50

klient贸w us艂ugi pozyskania finansowania od 2017 roku

+80

mln PLN pozyskanego finansowania

Metodologia

Posiadamy wypracowan膮 metodologi臋 przyspieszaj膮c膮 pozyskanie finansowania (wiedza + narz臋dzia + kontakty). Liczymy ile dni up艂ywa od naszego pierwszego kontaktu do pozyskania finansowania.

Partnerska wsp贸艂praca

Naszym celem jest nie tylko pozyskanie finansowania, ale przede wszystkim d艂ugotrwa艂y rozw贸j Twojego biznesu. W ramach funkcji Dyrektora finansowego na godziny聽pomagamy efektywnie zarz膮dza膰 finansami, zabezpieczy膰 p艂ynno艣膰 finansow膮 biznesu oraz dostarcza膰 dane w formie Dashboard贸w KPI do podejmowania skutecznych聽decyzji w biznesie.

Zesp贸艂

controlling, controlling finansowy dla sprzedawc贸w, wdro偶enie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

+12lat rozwijania kompetencji w zakresie zarz膮dzania 聽finansami przedsi臋biorstw. Dost臋pne聽bio.

+4聽lata realizacji us艂ug dla przedsi臋biorc贸w. Poznaj histori臋 moich pocz膮tk贸w w biznesietutaj.

+65聽zrealizowanych narz臋dzi analitycznych w excelu dla biznesu pocz膮wszy od sp贸艂ek z Grupy Kapita艂owej PGE po startupy technologiczne.

5聽udost臋pnionychprodukt贸w: model finansowy, ocena op艂acalno艣ci projekt贸w/klient贸w, model finansowy dla SaaS, model finansowy dla marketplace, raport zarz膮dczy.

2聽warto艣ci, nad kt贸rymi szczeg贸lnie koncentruj臋 si臋 we wsp贸艂pracy: indywidualne podej艣cie do ka偶dego zam贸wienia oraz skuteczno艣膰 w uzyskiwaniu oczekiwanych efekt贸w biznesowych.聽

Krzysztof Janik

Cechy charakterystyczne form finansowania

Anio艂 biznesu | Inwestor indywidualny – osoba fizyczna, kt贸ra zdecydowa艂a si臋 na inwestycj臋 swoich prywatnych 艣rodk贸w w przedsi臋wzi臋cie, kt贸re rokuje du偶ym potencja艂em wzrostu. To najcz臋艣ciej prywatny przedsi臋biorca o sporym dorobku zawodowym i znacznym maj膮tku osobistym, pozwalaj膮cym na podjecie ryzyka finansowania przedsi臋wzi臋cia na etapie startupu. Wolne 艣rodki finansowe, jakie wnosi w startup, wspieraj膮 go przez okres 3-6 lat, oczekuj膮c uzyskania wy偶szej ni偶 przeci臋tna stopy zwrotu z zaanga偶owanego kapita艂u. Finansowanie dzia艂ania startupu to niezb臋dny zastrzyk dla jej potencja艂u. Taka transakcja odbywa si臋 w zamian za obj臋cie cz臋艣ci udzia艂贸w lub akcji startupu, a tym samym partycypacj臋 w przysz艂ych zyskach.

Anio艂 Biznesu jest szczeg贸lnie warto艣ciowym Partnerem do rozwoju biznesu w sytuacji w kt贸rej posiada do艣wiadczenie, czy te偶 kontakty w bran偶y w kt贸rej m艂ody przedsi臋biorca chce zaistnie膰 ze swoim pomys艂em. Dzi臋ki czemu mo偶e r贸wnie偶 udziela膰 swojemu podopiecznemu cennych wskaz贸wek, dotycz膮cych kierunk贸w rozwoju, jednak maj膮c 艣wiadomo艣膰 偶e nie bierze on udzia艂u w bie偶膮cym zarz膮dzaniu sp贸艂k膮. Z perspektywy pocz膮tkuj膮cego przedsi臋biorcy uk艂ad z Anio艂em biznesu oznacza wiele korzy艣ci. Plusem jest r贸wnie偶 bezpo艣rednie zaanga偶owanie w sukces, istotne zw艂aszcza, gdy Anio艂em staje si臋 osoba z wyrobion膮 mark膮 lub nazwiskiem. Znani Anio艂owie Biznesu to najlepszy rodzaj promocji a ka偶da wiadomo艣膰 w mediach o tym, 偶e powa偶ny biznesmen lub 鈥済wiazda鈥 wspar艂a dan膮 inicjatyw臋, natychmiast generuje zainteresowanie tym projektem, podnosz膮c jego wiarygodno艣膰 w oczach klient贸w, kontrahent贸w i przysz艂ych inwestor贸w.

Fundusz Seed Capital | Venture Capital – fundusz gromadzi 艣rodki od inwestor贸w (zar贸wno indywidualnych, korporacyjnych jak i instytucjonalnych) i zgodnie z obj臋t膮 strategi膮 lokuj膮 kapita艂 w r贸偶nych przedsi臋wzi臋ciach. Tak wi臋c ka偶dy z inwestor贸w wchodz膮cych w sk艂ad funduszu posiada sw贸j udzia艂 w realizowanym projekcie. W przypadku niepowodzenia w jednym przedsi臋wzi臋ciu straty rekompensowane s膮 z zysk贸w wypracowywanych przez pozosta艂e startupy. Jednak偶e nale偶y zauwa偶y膰, 偶e finansowanie udzia艂owe to nie tylko pozyskanie 艣rodk贸w pieni臋偶nych, to tak偶e fachowa pomoc i wsparcie od do艣wiadczonych inwestor贸w posiadaj膮cych niezb臋dn膮 wiedz臋 oraz kontakty biznesowe.

Fundusz Seed Capital finansuje przedsi臋wzi臋cia w pocz膮tkowym etapie rozwoju, tzn. od momentu powstania pomys艂u o du偶ym potencjale wzrostu warto艣ci w czasie. Fundusze SC (zwane inaczej funduszami zal膮偶kowymi) inwestuj膮 w jednostki jeszcze przed ich formalnym za艂o偶eniem i skupiaj膮 si臋 na finansowaniu bada艅 oraz dostosowywaniem pomys艂u do przej艣cia w faz臋 komercjalizacji (fizycznym za艂o偶eniu firmy i rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej)

Fundusze Venture Capital skupiaj膮 si臋 na finansowaniu przedsi臋biorstw we wczesnej fazie rozwoju. Inwestycje tego typu charakteryzuj膮 si臋 艣rednio- i d艂ugoterminowym horyzontem czasu w podmioty niepubliczne o du偶ym, ponadprzeci臋tnym potencjale wzrostu. 艢rodki pozyskane w ten spos贸b s膮 przeznaczone mi臋dzy innymi na finansowanie: nowych produkt贸w, technologii, zwi臋kszenie kapita艂u obrotowego, ekspansji na nowe rynki, wzmocnienie bilansu, zwi臋kszenie mocy produkcyjnych, rozbudow臋 kana艂贸w dystrybucji, jak r贸wnie偶 przej臋膰. Zar贸wno w przypadku funduszy Seed Capital jak i Venture Capital wysokie ryzyko inwestycyjne wynikaj膮ce z wczesnego stadium rozwoju podmiotu kompensowane jest wysok膮 oczekiwan膮 stop膮 zwrotu, kt贸rej b臋dzie oczekiwa艂 potencjalny inwestor.

Inwestor bran偶owy聽– przedsi臋biorca prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w tej samej lub zbli偶onej bran偶y co biznes, w kt贸ry chce zainwestowa膰. Czynnikami sk艂aniaj膮cymi inwestor贸w bran偶owych do zaanga偶owania kapita艂u w inny biznes ni偶 w艂asny s膮 mi臋dzy innymi:

1鈨Buzyskanie korzy艣ci skali, poprzez redukcj臋 koszt贸w i zwi臋kszenie rentowno艣ci przedsi臋biorstwa,

2鈨Befekt synergii, kt贸rego efektem jest mi臋dzy innymi poszerzenie skali dzia艂alno艣ci oraz wzmocnienie pozycji rynkowej obu partner贸w,

3鈨Boptymalizacja podatkowa.

Warto doda膰, 偶e inwestorzy bran偶owi opr贸cz kapita艂u oraz korzy艣ci skali i efekt贸w synergii oferuj膮 r贸wnie偶 wiedz臋 i praktyczne do艣wiadczenie w funkcjonowaniu i specyfice danego sektora gospodarczego, dzi臋ki czemu inwestor jest w stanie z innej perspektywy oceni膰 biznes i wykry膰 niewidoczny na pierwszy rzut oka potencja艂.

Na jakim etapie warto rozpocz膮膰 poszukiwanie finansowania?

Podj臋cie decyzji o poszukiwaniu inwestora/finansowania warto poprzedzi膰 ocen膮聽atut贸w i szans startupu na pozyskanie finansowania. Do takiej oceny najbardziej warto艣ciowa b臋dzie 艣wiadomo艣膰 atut贸w startupu poszukuj膮cego finansowania w oczach Inwestora. Prowadzona przez nas ocena biznesu sk艂adaj膮ca si臋 z 47 punkt贸w. Poni偶ej prezentujemy wybrane jej punkty:

Wi臋cej ni偶 jedna osoba zaanga偶owana w startup w roli wsp贸艂za艂o偶yciela. Za艂o偶yciele powinni mie膰 uzupe艂niaj膮ce si臋 kompetencje.

Lider w zespole

Za艂o偶yciele, kt贸ry sami ju偶 zainwestowali w startup.

Zweryfikowany pomys艂 (produkt zaspokaja potrzeb臋, klienci chc膮 zap艂aci膰 za produkt, liczby potencjalnych klient贸w na konkretnym rynku).

Posiada produkt przynajmniej w wersji MVP (Minimum Viable Product).

Okre艣lony model biznesowy

艢wiadomo艣膰聽zapotrzebowania聽na finansowanie.

Przedstawienie聽korzy艣ci finansowych jakie mo偶e uzyska膰 Inwestor poprzez inwestycj臋 w startup.

Mocn膮 przewag膮 ponad innymi startupach b臋dzie r贸wnie偶 艣wiadomo艣膰 kosztu pozyskania klienta, dochodu generowanego na jednym kliencie, okresu po jakim nast膮pi zwrot z inwestycji.

Pobierz model finansowy & teaser inwestycyjny

Przebieg oceny biznesu przez inwestor贸w

Inwestorzy bran偶owi jak r贸wnie偶 wyspecjalizowane fundusze dokonuj膮 kompleksowej i wielop艂aszczyznowej oceny biznesu / startupu, na podstawie kt贸rej podejmuj膮 decyzj臋 o zaanga偶owaniu kapita艂u w biznes / startup. Poni偶ej przedstawi艂em etapy poprzedzaj膮ce podpisanie umowy inwestycyjnej i pozyskanie finansowania.

Anio艂 biznesu, finansowanie, pozyskanie finansowania, akceleracja, startup, rozw贸j startupu.

A. Wst臋pna analiza startupu

Podczas wst臋pnej analizy wst臋pnej inwestorzy szczeg贸ln膮 uwag臋 po艣wi臋caj膮 na weryfikacji bran偶y/sektora, a tak偶e dokonuj膮 oceny produkt贸w b膮d藕 us艂ugi oferowanych przez biznes. Na tym etapie kluczowe jest r贸wnie偶 wskazanie zapotrzebowania na dodatkowy kapita艂. W przypadku ubiegania si臋 o finansowanie ze strony funkcjonuj膮cego biznesu, dodatkowo weryfikowane s膮 podstawowe informacje o skali dzia艂alno艣ci oraz sytuacji finansowej. Standardem w bran偶y jest przekazanie inwestorowi w pierwszej kolejno艣ci materia艂u informacyjnego w formie teasera inwestycyjnego, zawieraj膮cy kluczowe informacje o startupie. Im wi臋cej danych i wizualizacji zawiera taki dokument tym lepiej jest oceniany i informacja zwrotna uzyskiwana jest zdecydowanie szybciej ni偶 w przypadku biznesu opisanego w g艂贸wnej mierze s艂owami.

B. Szczeg贸艂owa analiza modelu finansowego i biznes planu

W przypadku pozytywnego odbioru przedstawionych informacji i ich weryfikacji inwestorzy zg艂aszaj膮 ch臋膰 uzyskania bardziej szczeg贸艂owych informacji na temat biznesu takich jak:

Na tym etapie warto przygotowa膰 jak najwi臋cej informacji, co b臋dzie 艣wiadczy艂o o wszechstronnej wiedzy na temat biznesu oraz b臋dzie odzwierciedleniem profesjonalnego podej艣cia do pozyskania kapita艂. Warto przy tym zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e w biznes planie inne informacje nale偶y przekaza膰 w przypadku biznesu, a inne w przypadku startupu.

Business model canvas

Dokument informacyjny聽dla startupu mo偶e zosta膰 przygotowany na bazie business model canvas, a tym samym przedstawieniu modelu biznesowego, na kt贸rym biznes ma zarabia膰. Czym jest model biznesowy oraz jaki wybra膰 dla swojego startupu? Zapraszam po odpowiedzi do publikacji Model biznesowy.

Biznes plan

Uk艂ad biznes planu powinien zawiera膰 co najmniej:
 • charakterystyki otoczenia firmy w tym opisu bran偶y/sektora oraz perspektyw ich rozwoju
 • przedstawienie g艂贸wnych informacji na tematy prowadzonej dzia艂alno艣ci, w tym min. sprzedawanych produkt贸w / us艂ug, posiadanych aktyw贸w, lokalizacji dzia艂alno艣ci
 • analizy sytuacji finansowej biznesu
 • zapotrzebowania na kapita艂 z uwzgl臋dnieniem cel贸w ich wydatkowania
 • model biznesowy przedstawiaj膮cy przes艂anki stoj膮ce za sposobem, w jaki organizacja tworzy warto艣膰 oraz zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej warto艣ci
Elementem podsumowuj膮cym biznes plan i najwa偶niejszym dla inwestora jest projekcja finansowana wykonana na bazie modelu finansowego.

Startup

Uk艂ad biznes planu dla startupu mo偶e zosta膰 przygotowany na bazie business model canvas, a tym samym przedstawieniu modelu biznesowego, na kt贸rym biznes ma zarabia膰. Czym jest model biznesowy oraz jaki wybra膰 dla swojego startupu? Zapraszam po odpowiedzi do publikacji Model biznesowy.

Omawiaj膮c przekazywane informacje warto wspomnie膰 o umowie o zachowanie poufno艣ci NDA. Bardzo cz臋sto spotykam si臋 z sytuacja w kt贸rej osoba poszukuj膮ca finansowania oczekuje podpisania NDA przed przekazaniem informacji o pomy艣le. Warto mie膰 w贸wczas 艣wiadomo艣膰, ze biznes kt贸ry mo偶na odtworzy膰 po uzyskaniu podstawowych informacji na jego temat, nie jest interesuj膮cy dla inwestor贸w.

Wypracowane rozwi膮zania, kt贸re warto chroni膰 umow膮 NDA obejmuj膮 mi臋dzy innymi: szczeg贸艂owy opis wdro偶enia w 偶ycie stworzonej technologii, zweryfikowany spos贸b na pozyskanie klient贸w, techniczne aspekty rozwijanego pomys艂u. Warto dog艂臋bnie przemy艣le膰 co jest unikatow膮 warto艣ci膮 startupu, kt贸ra uniemo偶liwia jego szybkie skopiowanie, a nast臋pnie podj臋cie dzia艂a艅 chroni膮cych ujawnienie tej warto艣ci. Z kolei pozosta艂e informacje o pomy艣le / startupie 艣mia艂o mo偶esz przesy艂a膰 inwestorom.

Umowa o zachowanie poufno艣ci

Omawiaj膮c przekazywane informacje warto wspomnie膰 o umowie o zachowanie poufno艣ci NDA. Bardzo cz臋sto spotykam si臋 z sytuacja w kt贸rej osoba poszukuj膮ca finansowania oczekuje podpisania NDA przed przekazaniem informacji o pomy艣le. Warto mie膰 w贸wczas 艣wiadomo艣膰, ze biznes kt贸ry mo偶na odtworzy膰 po uzyskaniu podstawowych informacji na jego temat, nie jest interesuj膮cy dla inwestor贸w.

Wypracowane rozwi膮zania, kt贸re warto chroni膰 umow膮 NDA obejmuj膮 mi臋dzy innymi: szczeg贸艂owy opis wdro偶enia w 偶ycie stworzonej technologii, zweryfikowany spos贸b na pozyskanie klient贸w, techniczne aspekty rozwijanego pomys艂u. Warto dog艂臋bnie przemy艣le膰 co jest unikatow膮 warto艣ci膮 startupu, kt贸ra uniemo偶liwia jego szybkie skopiowanie, a nast臋pnie podj臋cie dzia艂a艅 chroni膮cych ujawnienie tej warto艣ci. Z kolei pozosta艂e informacje o pomy艣le / startupie 艣mia艂o mo偶esz przesy艂a膰 inwestorom.

C. Wycena startupu

Wycena聽startupu ma na celu okre艣lenie liczby udzia艂贸w / akcji jakie obejmie inwestora za okre艣lony wk艂ad pieni臋偶ny. Przyk艂ad:
 • Inwestor planuje zainwestowa膰 1 000 000 PLN
 • Wycena biznesu wynosi 20 000 000 PLN
 • Udzia艂 inwestora – w efekcie inwestor za sw贸j wk艂ad pieni臋偶ny obejmuje (1 000 000 / 20 000 000)= 5% udzia艂贸w w startupie.

Okre艣lenie warto艣ci udzia艂贸w, b膮d藕 akcji zaoferowanych potencjalnemu inwestorowi przeprowadza si臋 w oparciu o wykorzystanie dochodowych i mno偶nikowych metod wyceny startupu. Metod膮 najcz臋艣ciej wykorzystywan膮 do przeprowadzenia wyceny startupu jest metoda DCF (metoda zdyskontowanych przep艂yw贸w pieni臋偶nych netto). Do wykonania wyceny biznesu metod膮 DCF niezb臋dny jest model finansowy w excelu聽z prognoz膮 finansow膮 rachunku zysk贸w i strat, rachunku przep艂yw贸w pieni臋偶nych oraz bilansu w okresie najbli偶szych 5 lat, gdzie najbli偶sze 2 lata przygotowywane s膮 z miesi臋czn膮 szczeg贸艂owo艣ci膮. Przygotowanie wyceny startupu mo偶e r贸wnie偶 wymaga膰 przeprowadzenia聽analizy聽rynku, analizy finansowej oraz analizy wra偶liwo艣ci.

Z kolei metody mno偶nikowe dokonuj膮 wyceny startupu, w oparciu o wska藕niki ekonomiczne/operacyjne podmiot贸w z tej samej bran偶y, kt贸re s膮 notowane na gie艂dzie lub podane do wiadomo艣ci opinii publicznej podczas zamkni臋cia rundy inwestycyjnej, a co za tym idzie zosta艂y wycenione przez rynek. Wska藕nikami najcz臋艣ciej wykorzystywanymi do wyceny biznesu s膮:

 • C/Z 鈥 stosunek ceny jednej akcji do zysku netto na jedn膮 akcj臋,
 • C/WK 鈥 stosunek ceny jednej akcji do warto艣ci ksi臋gowej na jedn膮 akcj臋,
 • C/P 鈥 relacja ceny jednej akcji do przychod贸w netto na jedn膮 akcj臋.

Metody mno偶nikowe s膮 wykorzystywane do wyceny startupu o historii dzia艂alno艣ci operacyjnej przekraczaj膮cej 24 miesi膮ce i stanowi膮 uzupe艂nienie metody DCF.

D. Okre艣lenie poszczeg贸lnych etap贸w finansowania

Na tym poziomie ustala si臋 dzia艂ania zmierzaj膮ce do pomy艣lnego wdro偶enia w 偶ycie plan贸w dla kt贸rych ma zosta膰 pozyskane finansowanie. S艂u偶y膰 temu mo偶e okre艣lenie kamieni milowych jakie maj膮 zosta膰 osi膮gni臋te przez startup w okresie inwestycji i rozdzieleniu finansowania na transze. Przez kamie艅 milowy nale偶y rozumie膰 zako艅czenie okre艣lonego zestawu zada艅. Okre艣lenie kamieni milowych ma istotne znaczenie nie tylko w okresie planowania, ale r贸wnie偶 wdro偶enia w 偶ycie plan贸w. Po zrealizowaniu ka偶dego z kamieni milowych nast臋puje ocena realizacji za艂o偶e艅 i wykonanych dzia艂a艅, kt贸ra to weryfikacja jest dokonywana przez inwestora. Wyznaczenie kamieni milowych, efekt贸w oczekiwanych do uzyskania po ka偶dym z nich jest form膮 ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W przypadku rozdzielenie finansowania na transze, po ka偶dym z kamieni milowych dokowana jest ocena uzyskanych efekt贸w i podejmowana jest decyzja dotycz膮ca wp艂aty kolejnej transzy wsparcia kapita艂owego.

E. Z艂o偶enie oferty / negocjacje / podpisanie umowy inwestycyjnej

Ostatnim etapem poprzedzaj膮cym uzyskanie finansowania od inwestora jest uzgodnienie warunk贸w umowy inwestycyjnej przez obie strony. W umowie inwestycyjnej okre艣lane s膮 m.in.: rola inwestora, praw i obowi膮zki ka偶dej ze stron umowy, zadania konieczne do wykonania w ramach inwestycji, osoby odpowiedzialne za wdro偶enie plan贸w w 偶ycie, cena za jak膮 inwestor nabywa akcje / udzia艂y w sp贸艂ce, osoby zasiadaj膮ce w radzie nadzorczej sp贸艂ki, zasad ewentualnego systemu opcji mened偶erskich. W umowie zawarte s膮 r贸wnie偶 warunki i mo偶liwe drogi wyj艣cia z inwestycji.

Fundusz jest reprezentowany w sp贸艂ce zazwyczaj przez swego przedstawiciela w radzie nadzorczej, kt贸ry analizuje osi膮gane wyniki i monitoruje realizacj臋 wyznaczonych cel贸w. Ponadto fundusz aktywnie wspiera biznes / startup przy podejmowaniu strategicznych decyzji oraz zapewnia wsparcie swoich ekspert贸w z zakresu finans贸w, doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego, marketingu czy spraw organizacyjnych. W tym miejscu warto zaznaczy膰, 偶e finansowanie typu equity to nie tylko kapita艂, ale tak偶e szeroki wachlarz us艂ug wsparcia oraz pomoc przy pokonywaniu napotykanych trudno艣ci. Warto zaznaczy膰, 偶e sama obecno艣膰 funduszu w akcjonariacie, b膮d藕 udziale w艂a艣cicielskim sp贸艂ki powoduje wzrost jej wiarygodno艣ci oraz renomy.

Okres inwestycji funduszu w dany podmiot zwykle waha si臋 w przedziale od 3 do 7 lat, lecz znane s膮 przypadki d艂u偶szego b膮d藕 kr贸tszego okresu inwestycji. Wartym podkre艣lenia jest fakt, 偶e zawsze nadchodzi czas, w kt贸rym fundusz podejmuje decyzj臋 o wyj艣ciu z inwestycji. Do najpopularniejszych form wyj艣cia funduszu z inwestycji nale偶y zaliczy膰:

 • IPO (pierwsza emisja akcji na publicznym rynku kapita艂owym),
 • Pozyskanie inwestora bran偶owego,
 • Pozyskanie innego inwestora finansowego,
 • Wykup przez innych udzia艂owc贸w,
 • Wykup udzia艂贸w przez zarz膮d sp贸艂ki.

Przes艂ankami sk艂aniaj膮cymi fundusz do wyj艣cia z inwestycji jest ch臋膰 realizacji premii z zaanga偶owanego kapita艂u, celem ich dalszej reinwestycji w inne przedsi臋wzi臋cia inwestycyjne.

Podejmuj膮c wsp贸艂prac臋 z inwestorem finansowym lub bran偶owym, przedsi臋biorca opr贸cz 艣rodk贸w finansowych otrzymuje pe艂en 鈥瀙akiet zabezpiecze艅鈥 w postaci do艣wiadczonych specjalist贸w oraz szerokie zaplecze kontakt贸w biznesowych. Wszystko to sprawia, 偶e przedsi臋biorca zyskuje istotn膮 przewag臋 konkurencyjn膮, kt贸ra umo偶liwia dynamiczny rozw贸j i zwi臋ksza szanse odniesienia sukcesu.

Inwestorzy maj膮 najwi臋ksz膮 sk艂onno艣膰 do zainwestowania w startup, kt贸ry spe艂nia dwie cechy: przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o finansowanie ju偶 rozwin膮艂 przynajmniej jeden biznes z sukcesem oraz startup posiada zasoby do sprawnego przekazywania informacji w formie raportu zarz膮dczego KPI聽b臋d膮cego elementem nowoczesnego聽controllingu.

3 b艂臋dy startup贸w podczas rozm贸w z Funduszami VC | SC

Marcin Szel膮g | Innovation Nest

1) niewystarczaj膮ce przygotowanie

2) zbyt ma艂e ambicje

3) s艂aby pitch

Tomasz Swieboda | Inovo

1) brak bardzo jasnego planu, co chce si臋 zrobi膰 / jak膮 firm臋 zbudowa膰

2) wiara, 偶e VC rozwi膮偶e problemy startupu

3) brak zrozumienia j臋zyka i komunikacji inwestor贸w

Bartek Gola | SpeedUp Group

1) kombinacja pomi臋dzy nadmiern膮 pych膮 a nadmiern膮 skromno艣ci膮, Widzisz, to pozorny paradoks. U nas mamy albo nadmiernie skromnych marzycieli albo przem膮drza艂ych, pysza艂kowatych cwaniak贸w. Brakuje nam zdrowo pewnych siebie przedsi臋biorc贸w.

2) koncentracja na Polsce. Niby bana艂, ale jednak ludzie ci膮gle my艣l膮,ze mo偶na zacz膮膰 i sko艅czy膰 w Polsce (nie, nie mo偶na w 90% przypadk贸w)

3) brak zrozumienia, 偶e dla funduszu venture, przy naszym profilu ryzyka (czytaj :du偶o nie wychodzi) oferowanie nam zwrotu 鈥 wypadku sukcesu 鈥 na poziomie 鈥2-3 razy kapita艂鈥 to nieporozumienie. My zarabiamy tylko na projektach, kt贸re daj膮 potencja艂 鈥瀝azy 10鈥. Prosz臋 pomy艣lcie o tym, kiedy dyskutujemy o wycenie w momencie inwestycji.

Marcin Kurek | Protos VC

1) z艂y wyb贸r VC. Nie ka偶dy VC pasuje do ka偶dego startupu. Robienie deale z VC tylko dlatego 偶e daje dobre warunki i jest znany na rynku nie wystarczy. To b臋dzie partner na lata. Wi臋c fajnie jest wiedzie膰 czy VC, z kt贸rym gadamy ma specjalizacje zgodn膮 z naszym biznesem. Kt贸ry partner w funduszu b臋dzie nam pomaga艂 i jaki ma profil.

2) niedogadanie si臋 z VC co do wsp贸lnych intencji. VC maj膮 ograniczony lifetime. Je偶eli robimy deala z VC kt贸rego liefetime ko艅czy si臋 za 3 lata i juz za 2 b臋dzie chcia艂 sprzeda膰 swoje udzia艂y to mamy problem.

3) Brak ustalenia zasad follow on. Warto wiedzie膰 od pocz膮tku czy VC z kt贸rym gadamy b臋dzie wchodzi艂 w kolejnej rundzie i czy ma jakie艣 wymagania aby to zrobi膰. Brak followon od VC kt贸ry jest u nas mo偶e utrudni膰 kolejn膮 rund臋.

殴r贸d艂o: https://blog.kurasinski.com/2017/09/venture-capital-w-polsce-problemy-i-wyzwania/

Pobierz model finansowy & teaser inwestycyjny

Narz臋dzia do pozyskania finansowania

controlling, controlling finansowy dla sprzedawc贸w, wdro偶enie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narz臋dzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przep艂ywy pieni臋偶ne excel, model finansowy przyk艂ad, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przyk艂ady, kpi, wska藕niki kpi, kpi co to, wska藕nik kpi, kpi przyk艂ady, kluczowe wska藕niki efektywno艣ci, wska藕niki kpi wzory, wska藕niki kpi w sprzeda偶y, kluczowe wska藕niki efektywno艣ci przyk艂ady, wskazniki kpi, wska藕niki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wska藕niki efektywno艣ci, kpi wska藕niki, wsp贸艂czynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawc贸w, wdro偶enie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przyk艂ad, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przyk艂ad, prognozowanie przychod贸w, za艂o偶enia do prognoz finansowych przyk艂ad, prognoza finansowa excel, anio艂y biznesu, pozyskiwanie finansowania, anio艂 biznesu, anio艂owie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startup贸w, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestor贸w, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestowa膰, inwestycje w startupy, jak inwestowa膰 w startupy, inwestycja w startupy, chc臋 zainwestowa膰 w startup, jak zainwestowa膰 w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestowa膰 w startupy, wycena przedsi臋biorstwa, wycena firmy, wycena przedsi臋biorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startup贸w, analiza bud偶etu, raportowanie zarz膮dcze, raporty zarz膮dcze, raport zarz膮dczy, przygotowanie raport贸w zarz膮dczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiej臋tno艣ci finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny op艂acalno艣ci inwestycji, ocena op艂acalno艣ci inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, op艂acalno艣膰 inwestycji excel, op艂acalno艣膰 inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza op艂acalno艣ci inwestycji.
FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Krak贸w | ul. Bobrzy艅skiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zesp贸艂

Kariera

Regulamin

Polityka prywatno艣ci

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarz膮dzaj膮cy
+48 504 230 262
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl