Prognozowanie finansowe to jedno z najtrudniejszych, ale i najważniejszy element zarządzania finansami. Krocząca prognoza finansowa pozwoli Ci na usprawnienie własnej firmy, dzięki czemu nie narazisz firmy na straty, przewidzisz i zminimalizujesz zagrożenia, które mogą pojawić się w przyszłości, a co za tym idzie osiągniesz większe zyski. Nieodłączną częścią każdego biznesu z wdrożonym nowoczesnym controllingiem jest cyklicznie aktualizowana prognoza finansowa w Excelu

Plan finansowy firmy przygotowany w oparciu o realistyczne założenia jest nieodłącznym elementem racjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wdrożony system do prognozowania finansowego odzwierciedla w ujęciu liczbowym zaplanowane przez siebie cele operacyjne i wskazuje w jaki sposób planujesz zrealizować zakładane zyski. Sporządzenie prognozy finansowej w excelu pokaże Ci w ujęciu liczbowym podjęte lub planowane do podjęcia decyzje zarządcze. 

Narzędziem umożliwiającym przygotowanie prognozy finansowej jest model finansowy.

Controlling  Plan finansowy  | Data opublikowania: 9 paź 2020 r. | Data aktualizacji: 25 gru 2021 r.

Dyrektor finansowy

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Model do prognozowania finansowego

✔ Prognoza cash flow, rachunku zysków i strat, bilansu

✔ Analiza wskaźników KPI

  *Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

  Dlaczego warto przygotować plan finansowy?

  model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

  Teraz, kiedy już wiesz czym jest plan finansowy warto również poznać powody dla których warto go sporządzić. Powodów do przygotowania prognozy finansowej jest więcej niż przedstawiłem w pierwszej części, a główne z nich to:

    Prognozy finansowe firmy pozwolą Ci w przemyślany sposób podejmować właściwe decyzje.

  Odpowiednio przygotowany plan finansowy pozwoli Ci lepiej kontrolować finanse i działania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa.

      Prognozowanie przychodów i kosztów usprawni komunikację w Twojej firmie.

  Sporządzenie planu finansowego usprawni proces przygotowania całościowego planu działania firmy.

  Prognozowanie finansowe firmy będzie dobrym motywatorem pracowników do efektywniejszej pracy.

  Plan finansowy pozwoli Ci zobaczyć zależności pomiędzy założonymi celami firmy (stopy zwrotu, dźwignia finansowa, udział w rynku itp.) a różnymi aspektami działalności. Dzięki temu będziesz mógł sprawdzić czy przyjęta struktura planu jest ujednolicona.

  Co powinien zawierać plan finansowy?

  Tylko rzetelnie przeprowadzona analiza rynku pozwoli Ci na przygotowanie merytorycznie poprawnego planu finansowego. Prognozy, które zaczniesz opracowywać pomogą ci właściwie podejmować decyzje biznesowe oraz zmniejszyć ryzyka związane z prowadzeniem firmy.

  Profesjonalna prognoza finansowa powinna udzielić rzetelnych odpowiedzi na poniższe pytania:

  Jakie są najbardziej opłacalne źródła finansowania przedsiębiorstwa?

  Jakiej wartości nakłady inwestycyjne będą konieczne do poniesienie do zrealizowania przedsięwzięcia i osiągnięcia oczekiwanych KPI, zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie czasu?

  Jak zmienią się koszty stałe prowadzenia firmy?

  Jak część kosztów jest kontrolowana, a jaka część niemożliwa do optymalizacji w okresie 3 miesięcy?

  Jaka jest niezbędna wysokość przychodów, które powinna generować firma, aby uzyskiwać rentowność? Jakie są prognozowane zyski w ujęciu długoterminowym po zrealizowanych planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych?

  Jaka jest wartość zapotrzebowania na dodatkowe finansowanie?

  Plan finansowy musi wynikać i być zgodny z poczynionymi przez Ciebie założeniami, a także być zbudowany z części operacyjnej oraz części finansowej.

  Część operacyjna – składa się z prognozy operacyjnych Kluczowych Wskaźników Efektywności, a następnie ich wpływu na prognozę przychodów i prognozę kosztów działalności operacyjnej. Przedstawia kluczowe zmienne biznesu, które kształtują część finansową planu finansowego.

  Część finansowa – to nic innego, jak podsumowanie, które przedstawia skutki decyzji operacyjnych. Wśród najważniejszych elementów należy wymienić rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych.

  Każda z części zawierać oczekiwane cele uzyskane na podstawie szczegółowych założeń. Plan finansowy w części finansowej powinien zawierać:

  1⃣ Rachunek zysków i strat – nazywany potocznie rachunkiem wyników i rachunkiem finansowym. Znajduje się w nim podsumowanie prognozowanych przychodów oraz kosztów uzyskania tych przychodów.

  2⃣ Bilans – zawiera zestawienie aktywów (m.in. środki pieniężne, maszyny, budynki) i pasywów (np. własny kapitał, kredyty, pożyczki). Bilans jest kluczowym elementem sprawozdania finansowego firmy. Bilans przedstawia stan firmy na konkretny dzień. Podstawowa zasada konstrukcji bilansu zakłada, że aktywa = pasywa. Wartość wszystkich składników majątku będącego w dyspozycji firmy (aktywa) równa się sumie środków za pomocą których zostały sfinansowane (pasywa).

  3⃣ Rachunek przepływów pieniężnych – czyli cach flow, jest zestawieniem wpływów i wydatków gotówkowych przedstawionym w ujęciu miesięcznym w horyzoncie czasu objętym prognozą. Jest to swego rodzaju podsumowanie oraz kwintesencja prognozy finansowej powstałej w efekcie przygotowania prognozy kształtowania się kluczowych elementów bilansu oraz rachunku zysków i strat. Prognozę cash flow możemy opracować na dwa różne sposoby – metodą bezpośrednią lub pośrednią, w której pod uwagę brany jest zysk netto lub zysk z działalności operacyjnej.

  Metoda bezpośrednia – to zestawienie poszczególnych grup wpływów i wydatków z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

  Metoda pośrednia – tworząc cash flow tą metodą wychodzi się od zysku netto lub zysku z działalności operacyjnej, a następnie dokonuje się jego korekty, aby usunąć wszelkie elementy wpływające na wynik finansowy.

  W praktyce zastosowanie metody pośredniej jest znacznie bardziej popularne. Rozłożenie wyniku finansowego na czynniki pierwsze pozwoli Ci lepiej dostrzec, które transakcje nie mają charakteru pieniężnego, a mimo to wpływają na ten wynik.

  Zakup model finansowy w excelu

  controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

  Analiza wskaźnikowa

  Po przygotowaniu wszystkich wyżej wymienionych punktów uzupełnij prognozę finansową o analizę wskaźnikową. Dzięki niej będziesz kontrolować finanse firmy zarówno na potrzeby bieżące, ale też długoterminowe. Wskaźniki wchodzące w skład analizy pochodzą z 4 grup odnoszących się do różnych obszarów stanu finansowego przedsiębiorstwa:

  analiza płynności finansowej – to badanie i monitorowanie zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich zobowiązań,

  analiza zadłużenia – wskaźnik finansowy mierzący stosunek kapitałów obcych (zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania) do aktywów ogółem,

  analiza rentowności – stopy zysku, które informują o szybkości zwrotu majątku i kapitału własnego oraz o efektywności działania przedsiębiorstwa.

  analiza sprawności działania – sporządzenie tej analizy da informacje o efektywności wykorzystania posiadanych zasobów. Zestaw wskaźników sprawności działania został podzielony na trzy grupy sprawności i zarządzania: rotacji aktywów i pasywów, kosztochłonności i sprawności pracy.

  W każdej z wyżej wymienionych części zaplanuj oczekiwane wyniki działalności. Trzeba jednak pamięć przy tym, że prognozy finansowe powinny być zgodne z postawionymi założeniami i powinny uwzględniać sformułowane wcześniej cele przedsięwzięcia.

  Dyrektor finansowy na godziny

  Krzysztof_Janik_CFO

  Krzysztof Janik

  Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

  Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

  +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

  +4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

  +65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

  FIRMA
  Enterprise Code Sp. z o.o.
  Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
  Biuro | Warszawa

  Zespół

  Partnerzy

  Oferty pracy

  Regulamin

  Polityka prywatności

  Mapa strony

  KONTAKT
  Krzysztof_Janik_CFO
  Krzysztof Janik
  Partner Zarządzający
  krzysztof.janik@enterprisestartup.pl