Planując rozpoczęcie własnego biznesu warto na początku tej drogi zabezpieczyć własne środki jakie będą niezbędne do rozwoju biznesu. Będąc w początkowym etapie rozwoju biznesu jesteśmy zobligowani do wykorzystania własnych środków. Inwestycja w biznes jest swego rodzaju wyrzeczeniem się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych korzyści.

Autor

Krzysztof Janik

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

Aby zwiększyć swój poziom oszczędności warto poznać kilka metod przydatnych do osiągnięcia wyznaczonego celu oraz zwiększyć świadomość w jaki sposób nasz mózg determinuje podejmowane przez nas decyzje.

Rozpoczynając od aspektu psychologicznego z pełną świadomością mogę potwierdzić zasadność poniżej formuły:

1 000 > (500 + 500)

Z psychologicznego punktu widzenia jesteśmy skłonni w większym stopniu zaakceptować wydatek 500 PLN i następny o wartości 500 PLN w krótkim odstępie czasu, aniżeli jednorazowy wydatek 1000 PLN. Takie odczucie oznacza, że dla naszego mózgu 1000 PLN jest psychologicznie większą wartością od sumy 500 PLN oraz 500 PLN. Z tego też względu w sprzedaży często stosowany jest cross selling, odzwierciedlany poprzez oferowanie dodatkowych produktów, usług, do tych które dotychczas wybraliśmy. Jednym z rozwiązań, umożliwiającym uniknięcie takiej pułapki myślenia jest wykonanie budżetu domowego.

Przygotuj budżet i się go trzymaj

Jedną z bardziej wartościowych metod pomocnych w zwiększeniu poziomu własnych oszczędności jest wykonanie budżetu domowego w 12 miesięcznym horyzoncie czasu oraz bieżące kontrolowanie wydatków. Budżet warto podzielić na cztery kategorie obejmujące:

> wydatki na jedzenie (np. restauracja, artykuły spożywcze, pozostałe),

> wydatki na dobra standardowe (np. utrzymanie auta, prezenty, dzieci, odzież i kosmetyki, sport i rozrywkę, podróże, opiekę zdrowotną, pozostałe),

> wydatki na dom/mieszkanie (czynsz, kredyt, wyposażenie, pozostałe),

> wpływy.

Określając wydatki w 12 miesięcznym horyzoncie czasu z dopasowaną do nas szczegółowością w ramach głównych kategorii oraz wpływy możliwe do uzyskania wyznaczamy sobie cel do zrealizowania.

Na podstawie takiej analizy jesteśmy w stanie:

> określić ile miesięcy potrzebujemy, aby zaoszczędzić np. 20 tys. PLN,

> określić te kategorie wydatków, które stanowią największy udział w łącznej wartości wydatków i skoncentrować się na tych grupach o największej wartości,

> dokonywać zakupu tylko tych dóbr, które zostały wcześniej zaplanowane,

> wyeliminować emocjonalne, instynktowne zakupy na rzecz racjonalnych decyzji.

Otrzymując wynagrodzenie na początku miesiąca warto planowane oszczędności przelać na konto/lokatę o ograniczonej możliwości dysponowania, dzięki czemu mamy dodatkową motywację i ograniczenie do w nie wydawaniu więcej niż uprzednio zostało zaplanowane.

O ile zwiększenie poziomu konsumpcji jest zadaniem z którym bez problemu sobie poradzimy, o tyle wyzwaniem jest zmniejszenie poziomu wydatków, a tym samym zmniejszenie komfortu życia, rezygnacja z dotychczasowych przyzwyczajeń zakupowych do których się przyzwyczailiśmy. Z tego względu tak istotne jest aby w ramach wzrostu wpływów utrzymać poziom wydatków na nie większym poziomie niż dotychczas, dzięki temu będziemy mogli coraz więcej zaoszczędzić. Z jednej strony warto koncentrować się na dywersyfikacji źródeł przychodów, a z drugiej strony poszukać oszczędności w największych grupach wydatków, a utrzymać na niezmienionym poziomie pozostałe wydatki w pozostałych grupach. Jako formę kluczowego wskaźnika efektywności rekomenduję wykorzystać stopę oszczędności wyliczaną jako łączna wartość oszczędności do łącznej wartości wpływów w konkretnym horyzoncie czasu.

Po zastosowaniu powyższych wskazówek efekty będą widoczne już od pierwszego miesiąca prowadzenia budżetu domowego.

Narzędzia do pozyskania finansowania

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Kariera

Regulamin

Polityka prywatności

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
+48 504 230 262
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl