Model biznesowy to sposób w jaki firma tworzy wartość dla klientów oraz czerpie korzyści z wytworzonej wartości w długookresowym horyzoncie czasu. Może zostać również scharakteryzowany jako model monetyzacji produktu. 

Innowacje  / Model biznesowy  | Data opublikowania: 22 sty 2017 r. | Data aktualizacji: 25 gru 2021 r.

Napisz do mnie. Prześlę odpowiedź tak szybko, jak to możliwe.

ZYSKAJ KONSULTACJĘ

Przygotowywanie modeli biznesowych

Case study PGE Energia Natury

Pracują nad modelem biznesowym dla startupu warto skorzystać z wypracowanej metodologii Business model canvas. Szablon modelu biznesowego składa się z dziewięciu pól. Każda z nich przedstawia kluczowe informacje o elemencie firmy.

1⃣ Problemy (Problems) 

Jakiego rodzaju problemy rozwiązuje produkt/usługa?

2⃣ Segmenty klientów (Customer Segment)

Wyszczególnienie segmentów klientów, których można skwantyfikować. Kto stanowi grupę docelową produktu?

3⃣ Unikatowa wartość produktu (Unique Value Propostition)

Jaka jest unikatowa wartość, która wyróżnia produkt/usługę na tle konkurencji? Tutaj określasz korzyści, które odniesie klient ze współpracy z Tobą. 

4⃣ Rozwiązania (Solutions)

Które potrzeby klientów zaspokaja produkt/usługa?

5⃣ Kanały (Channels)

Kanały za pośrednictwem których produkt/usługa ma dotrzeć do finalnego odbiorcy.

6⃣ Struktura przychodów (Revenue Streams)

Jakiego typu przychody będzie generowała sprzedaż produktu?

☑ Podstawowe źródło przychodów

☑ Dodatkowe źródła przychodów

☑ Przychody wynikające z dodatkowo wdrożonych w przyszłości funkcjonalności

7⃣ Struktura kosztów (Cost structure)

Jakie koszty będą konieczne do poniesienie celem rozwoju startupu oraz utrzymania firmy na rynku?

☑ Nakłady początkowe

☑ Koszty (materiały, energia, usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne I inne świadczenia, podatki I opłaty, pozostałe koszty)

8⃣ Kluczowe działania (Key Activites)

Wskaźniki, które odpowiedzą na pytanie czy klienci rozwiązują swój problem za pomocą produktu/usługi. Warto na bieżąco monitorować wskaźniki KPI oraz weryfikować, które działania mają sens i przyniosą oczekiwany efekt.

9⃣ Przewaga konkurencyjna (Unfair Advantage)

Kluczowe elementy biznesu, które sprawiają, że jest mało możliwy do skopiowania.

Dodatkowe elementy warte uwzględniania do wypracowania modelu biznesowego to:

✔ Relacje z klientami (Customer Relationships)

Jak będzie wyglądała obsługa klienta? Ten element dotyczy nie tylko pozyskania klienta, ale przede wszystkim wypracowanych sposobów na stałe utrzymywanie kontaktu z klientem, prowadzenie komunikacji marki do klienta.

✔ Kluczowe zasoby (Key Resources)

Jakie zasoby będą niezbędne do rozwoju startupu? Zasoby należy rozdzielić na:

☑ fizyczne (oprogramowanie IT, biuro, sprzęt, środek transportu, wyposażenie stanowisk pracy),

☑ finansowe (zapotrzebowanie na finansowanie),

☑ intelektualne (wiedza, umiejętności, doświadczenie, predyspozycje, patenty).

✔ Kluczowi partnerzy (Key Partners)

Kto będzie stanowił kluczowego partnera w rozwoju startup? Warto tutaj wskazać podmioty o komplementarnych kompetencjach, z którymi zostanie nawiązana współpraca B2B.

Typy modeli biznesowych

Klasyfikacja została wykonana z punktu widzenia stron transakcji.

✅ model biznesowy B2C (Business-to-Customer)

✅ model biznesowy B2B (Business-to-Business)

✅ model biznesowy C2C (Customer-to-Customer)

✅ model biznesowy P2P (Peer-to-Peer)

✅ model biznesowy M-commerce (Mobile Commerce)

Innowacyjne modele biznesowe

SaaS

➡ Ecommerce

➡ Media Site

➡ Marketplace

➡ User Generated Content

➡ Mobile Applications

➡ Freemium 

Tradycyjne modele biznesowe

➡ B2B Service

➡ Retail

➡ B2C Service

➡ B2C Products

➡ B2B Products

Dyrektor finansowy

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Dyrektor finansowy na godziny

Krzysztof_Janik_CFO

Krzysztof Janik

Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Partnerzy

Oferty pracy

Regulamin

Polityka prywatności

Mapa strony

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl