Mezzanine finanse to finansowanie funkcjonujące pomiędzy klasycznym długiem i kapitałem udziałowym. Tego typu finansowanie łączy elementy klasycznych dłużnych (np. kredyt) i udziałowych (np. emisja akcji) instrumentów, powszechnie wykorzystywanych do finansowania rozwoju biznesu, wiążąc z jednej strony finansującego mezzanine z przedsiębiorstwem na płaszczyźnie kapitałowej, a jednocześnie umożliwiając wykorzystanie potencjalnych efektów dźwigni finansowej.

Finansowanie  / Mezzanine  | Data opublikowania: 19 lis 2020 r. | Data aktualizacji: 19 lis 2020 r.

Autor

Pomagam przedsiębiorcom zarządzać finansami biznesu, który przetrwa pokolenia. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Przeprowadzę Cię krok po kroku przez etapy pozyskania finansowania. Wiem jak kluczowe jest pełne skoncentrowanie się na działaności operacyjnej biznesu. Moja rola będzie ukierunkowana z jednej strony na sprawnym pozyskaniu finansowania, a z drugiej strony na jak najmniejszym zaangażowaniu Twojego czasu w tym procesie.

Pobierz model finansowy & teaser inwestycyjny

Pozyskiwanie kapitału

Pozyskanie finansowania

Mój główny obszar koncentracji obejmuje pozyskiwanie finansowania dla firm w poniższych formach:

Jak inwestor finansowy ocenia Twoją firmę?

Pierwsze wrażenie

Nigdy nie otrzymasz drugiej szansy, aby zrobić pierwsze wrażenie. Ocena dokonywana jest na podstawie przesłanych materiałów. One decydują o dalszych krokach.

Ograniczony czas

Inwestorzy przeznaczają 1-5 min na ocenę, czy Twój biznes będą dalej analizować.

Zespół

Inwestorzy poszukują zespołów zdeterminowanych do rozwoju biznesu oraz profesjonalnie przygotowanych do rozmów nad finansowaniem.

Kompletność informacji

Im więcej informacji i danych przygotujesz dla inwestorów, tym mniej czasu zaangażują na rozmowy co przyspieszy podjęcie decyzji inwestycyjnej.

5 kroków do pozyskania finansowania

Sprawdzona strategia pozyskania inwestorów, przez którą każdorazowo przechodzę z firmami.

1 |

Ocena biznesu & wybór formy finansowania

Dokonuje oceny 5 obszarów biznesów uwzględniając 57 elementy z określoną wagą istotności. Na tym etapie wskazuje najbardziej odpowiednią formę finansowania firmy.

2 |

Warsztaty | Przygotowanie biznesu do pozyskania finansowania

Wypracowanie planu działań zwiększających wartość firmy i atrakcyjność inwestycji w oczach inwestorów. W podsumowaniu przedstawiam rekomendowany plan dziań, ukierunkowany na przyspieszenie pozyskania finansowania.

3 |

Model finansowy

Dostosowuję model finansowy w excelu do modelu biznesowego działalności oraz adaptuję zmienne mające wpływ na prognozowane wyniki finansowe biznesu.

4 |

Prognoza finansowa / wycena firmy

Wykorzystując predyspozycje analityczne, przekładam planowane działania i strategię rozwoju na prognozę finansową oraz wycenę firmy.

5 |

Pozyskanie finansowania

Ostatni etap, podczas którego zajmuję się operacyjnym pozyskaniem finansowania.

Kontakt z inwestorami – organizuje wideokonferencje z wybranymi inwestorami. Kluczowe informacje:

15 min – przedsiębiorca omawia prezentację inwestorską swojej firmy

30 min – sesja pytań & odpowiedzi  z inwestorami

2 dni – maksymalny czas na informację zwrotną od inwestorów

1 miesiąc – optymalny czas finalizacji transakcji i przelania środków na kont od dnia prezentacji biznesu

Finansowanie hybrydowe

Finansowanie typu mezzanine zazwyczaj ma nakaz (uzgodniony w umowie) umożliwiający pożyczkodawcy przekształcenie zabezpieczenia pożyczki/zobowiązania wobec pożyczkodawcy w akcje zwykłe lub uprzywilejowane finansowanego biznesu. W bilansie spółki zobowiązanie jest konwertowane na kapitał własny. Niezabezpieczone i wysoko podporządkowane finansowanie typu mezzanine jest bardzo kosztowne, a pożyczkodawcy oczekują ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Mezzanine jest swego rodzaju odmianą długu, w ramach której udzielający finansowanie otrzymuje prawo do udziału w kapitale finansowanego podmiotu lub zyskach z finansowanego przedsięwzięcia. Najczęstsze formy finansowania mezzanine to:

  • pożyczki z warrantem zakupu udziałów,
  • obligacje zamienne na akcje.

Mezzanine finance jest dedykowane dla przedsiębiorstw, które mają już historię działalności, kształtowanie się przepływów pieniężnych, gdzie ryzyko jest zdecydowanie mniejsze niż w biznesie w początkowym etapie wzrostu. Jest to forma finansowania, która jest alternatywą względem tradycyjnych instrumentów finansowych, niedostępnych przed przedsiębiorstwa z uwagi na brak odpowiedniej zdolności kredytowej.

✔ Inwestor branżowy – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tej samej lub zbliżonej branży co biznes, w który chce zainwestować. Czynnikami skłaniającymi inwestorów branżowych do zaangażowania kapitału w inny biznes niż własny są między innymi:

✎ uzyskanie korzyści skali, poprzez redukcję kosztów i zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa,

✎ efekt synergii, którego efektem jest między innymi poszerzenie skali działalności oraz wzmocnienie pozycji rynkowej obu partnerów,

✎ optymalizacja podatkowa.

Warto dodać, że inwestorzy branżowi oprócz kapitału oraz korzyści skali i efektów synergii oferują również wiedzę i praktyczne doświadczenie w funkcjonowaniu i specyfice danego sektora gospodarczego, dzięki czemu inwestor jest w stanie z innej perspektywy ocenić biznes i wykryć niewidoczny na pierwszy rzut oka potencjał.

✔ Obligacje korporacyjne – papier wartościowy emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusz) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (wykupu obligacji). Emitent jest określony jako podmiot zaciągający zobowiązanie na rynku kapitałowym poprzez emisję obligacji. Obligacja, podobnie jak akcja, jest papierem wartościowym. W przeciwieństwie jednak do akcji dającej prawo do udziału w majątku firmy obligacja jest papierem dłużnym, czyli narzędziem kredytu dla jej emitenta.

Do najważniejszych cech obligacji biorąc pod uwagę interesy emitenta papierów wartościowych mogę zaliczyć:

charakter zabezpieczenia interesów nabywców,
możliwość wcześniejszego wykupu obligacji,
możliwość zamiany obligacji na akcje/udziały firmy lub inne rodzaje przywilejów posiadaczy obligacji,
sposób wynagradzania obligatariusza.


Warto wspomnieć, że od momentu emisji obligacji do czasu jej wykupu może ona wielokrotnie zmieniać swojego właściciela. Wierzycielem emitenta staje się każdy kolejny posiadacz obligacji (obligatariusz).

Prawem związanym z obligacjami jest możliwość ich zamiany na akcje/udziały emitenta. Emitowanie obligacji zamiennych jest szczególnie korzystne dla spółek rozpoczynających działalność i mających dobre perspektywy rozwoju. Założyciele spółki mają dzięki temu w początkowej fazie wzrostu firmy decydujący wpływ na kierunek jej rozwoju. Przy takim rozwiązaniu uzyskany wskaźnik zysku netto na akcję jest korzystniejszy niż przy emisji akcji. Spółka wykorzystuje w ten sposób efekt dźwigni finansowej. Warto dodać, że oprocentowanie obligacji zamiennych może być też niższe niż obligacji zwykłych.

Czym jest finansowanie Mezzanine?

Info

Dla kogo finansowanie hybrydowe?

W jakich transakcjach stosuje się finansowanie mezzanine?

Zalety i wady mezzanine financing

Autor

Krzysztof_Janik_CFO

Krzysztof Janik

Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

Narzędzia do pozyskania finansowania

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Kariera

Regulamin

Polityka prywatności

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
+48 504 230 262
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl