Cel? Otrzymanie 1mPLN finansowania w 1 miesiąc

Wśród niezaprzeczalnych zalet finansowania udziałowego należy wymienić: brak konieczności stosowania prawnych zabezpieczeń, wartość dodaną kapitału, brak kosztów finansowych  oraz poprawę wizerunku firmy.

W finansowaniu udziałowym występuje zbieżność celów przedsiębiorców jak i potencjalnych inwestorów. W przypadku finansowania działalności z kredytów i pożyczek przedsiębiorstwo bez względu na osiągane wyniki zobowiązane jest do spłaty zadłużenia, w przypadku Venture Capital ryzyko związane z podejmowaną działalnością rozkłada się proporcjonalnie do zainwestowanych środków. Oznacza to że w przypadku sukcesu obie strony (przedsiębiorca i inwestor) uzyskują korzyści, zaś w przypadku niepowodzenia straty dzielą się proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Autor

Krzysztof Janik

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Charakterystyka funduszy Venture Capital & Seed Capital

controlling w przedsiębiorstwie, ocena opłacalności inwestycji, wycena startupu, modelowanie finansowe, prognoza finansowa, narzędzie do prognozowania, prognoza finansowa w excelu, analiza finansowa w excelu, biznes plan w excelu, ocena opłacalności w excelu, wycena biznesu w excelu, opłacalność inwestycji, wycena przedsiębiorstwa, prognoza finansowa, model finansowy dla SaaS, modelowanie finansowe, wskaźniki SaaS, analiza finansowa, startup, wskaźniki KPI, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźnik efektywności, modelowanie, model finansowy excel, wskaźniki biznesowe, model SaaS, finansowanie przedsiębiorstw, kapitał na start

Inwestycje udziałowe mogą mieć charakter pośredni lub bezpośredni. Bezpośredni występuje w przypadku gdy udziały w danym podmiocie obejmują inwestorzy indywidualni (często określani mianem aniołów biznesu), finansowanie pośrednie odbywa się za pomocą wyspecjalizowanych funduszy Venture Capital / Seed Capital, które gromadzą środki od inwestorów (zarówno indywidualnych, korporacyjnych jak i instytucjonalnych) i zgodnie z objętą strategią lokują kapitał w różnych przedsięwzięciach. Tak więc każdy z inwestorów wchodzących w skład funduszu posiada swój udział w realizowanym projekcie. W przypadku niepowodzenia w jednym przedsięwzięciu straty rekompensowane są z zysków wypracowywanych przez pozostałe jednostki. Jednakże należy zauważyć, że finansowanie udziałowe to nie tylko pozyskanie środków pieniężnych, to także fachowa pomoc i wsparcie od doświadczonych inwestorów posiadających niezbędną wiedzę oraz kontakty biznesowe. Doświadczenie, którym dysponują umożliwia wypracowanie przewagi konkurencyjnej i realizację postawionych przez spółkę celów. Warto zauważyć, że choć zazwyczaj inwestorzy udziałowi nie ingerują w zarządzanie jednostką to nawet przy mniejszościowych udziałach nie są inwestorami pasywnymi i czynnie angażują się w jej funkcjonowanie, dzięki czemu mogą na bieżąco monitorować procesy zachodzące w spółce i w razie potrzeby udzielać wsparcia swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

Pobierz model finansowy & teaser inwestycyjny & listę inwestorów

Inwestorzy udziałowi

Inwestycje udziałowe dzielą się na różne typy w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Obejmują one udziały większościowe lub mniejszościowe w kapitałach własnych spółek.

Seed Capital (SC) – jeden z segmentów inwestycji equity polegający na finansowaniu przedsięwzięć w początkowym etapie rozwoju, tzn. od momentu powstania pomysłu o dużym potencjale wzrostu wartości w czasie. Fundusze seed capital (zwane inaczej funduszami zalążkowymi) inwestują w jednostki jeszcze przed ich formalnym założeniem i skupiają się na finansowaniu badań oraz dostosowywaniem pomysłu do przejścia w fazę komercjalizacji (fizycznym założeniu firmy i rozpoczęciu działalności gospodarczej).

Venture Capital (VC) – fundusze venture capital skupiają się na finansowaniu przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju. Inwestycje tego typu charakteryzują się średnio- i długoterminowym horyzontem czasu w podmioty niepubliczne o dużym, ponadprzeciętnym potencjale wzrostu. Środki pozyskane w ten sposób są przeznaczone między innymi na finansowanie: nowych produktów, technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, ekspansji na nowe rynki, wzmocnienie bilansu, zwiększenie mocy produkcyjnych, rozbudowę kanałów dystrybucji, jak również przejęć. Zarówno w przypadku funduszy Seed Capital jak i Venture Capital wysokie ryzyko inwestycyjne wynikające z wczesnego stadium rozwoju podmiotu kompensowane jest wysoką oczekiwaną stopą zwrotu, której będzie oczekiwał potencjalny inwestor.

Do inwestycji udziałowych należą również:

Private Equity (PE) – dotyczą inwestycji w podmioty dojrzałe o ugruntowanej pozycji poszukujące źródeł finansowania na dalszy rozwój oraz konsolidację rynku. W odróżnieniu od funduszy Seed Capital i Venture Capital ryzyko inwestycyjne jest znacznie niższe, a posiadane przez spółkę obszerne track rekord (historia podmiotu) pozwala na przeanalizowanie dotychczasowych efektów zarządzania spółką, co skutkuje obniżoną oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji. Pozyskane środki przeznaczane są w głównej mierze na zwiększenie mocy produkcyjnych, rozwój kanałów dystrybucji oraz infrastrukturę. Inwestycje private equity nakierowane są na wzrost skali działalności danego podmiotu oraz poprawę jego rentowności.

Finansowanie społecznościowe (FS) – finansowanie przedsięwzięć we wczesnej fazie rozwoju przez szeroką społeczność wirtualną. W szerszym ujęciu dotyczy gromadzenia kapitału przez szeroką grupę indywidualnych inwestorów, którzy chcą wesprzeć Pomysłodawcę w rozwoju jego przedsięwzięcia biznesowego w zamian za określone świadczenie zwrotne. Tego typu finansowanie charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na rynku.

Aniołowie Biznesu (BA) – przedsiębiorcy o dużym doświadczeniu zawodowym, który posiada znaczny majątek osobisty, który mogą zainwestować na okres 3-6 lat w przedsięwzięcia o wysokim poziomie ryzyka, oczekując w zamian ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji. Cechą charakterystyczną finansowania przedsięwzięć przez Aniołów Biznesu poza pozyskaniem kapitału jest wsparcie merytoryczne i dostęp do kontaktów biznesowych, niejednokrotnie bardziej wartościowe aniżeli wsparcia kapitałowe.

Poniżej zamieszczam info na temat funduszy Venture Capital & Seed Capital działających w Polsce.

Fundusze Venture Capital & Seed Capital

Dolnośląskie

> Agencja Rozwoju Społecznego ARS sp. z o.o.
Legnica
www.agencjarozwojuspolecznego.pl
TRINITY AdVENTURE Sp. z o.o.
Wrocław
www.trinityadventure.pl
Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.
Wrocław
www.int.org.pl
Data Techno Park sp. z o.o.
Wrocław
www.datatechnopark.pl
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
Wrocław
www.eitplus.pl
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
Wrocław
www.technologpark.pl
Prometeia Capital Sp. z o.o.
Wrocław
www.prometeia.pl
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Szczawno – Zdrój
www.darr.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego “ARLEG” S.A.
Legnica
www.arleg.eu

Kujawsko-pomorskie

ALIGO Sp. z o.o.
Bydgoszcz
www.aligo.pl
WinQbator sp. z o.o.
Włocławek
www.wq.wi.pl
Fundacja Rozwoju Regionalnego Prometheus
Toruń
www.foundationprometheus.org
Platinum Seed Incubator sp. z o.o.
Bydgoszcz
www.platinumseed.pl

Lubelskie

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
Lublin
www.lpnt.pl

Lubuskie

European Venture Investment Group S.A.
Zielona Góra
www.evig.pl
Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy “Interior” Sp. z o.o.
Nowa Sól
www.parkinterior.pl

Łódzkie

EGC Seed Capital Sp. z o.o.
Łódź
www.egcseedcapital.pl
Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
Bełchatów
www.ppt.belchatow.pl
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź
www.ciat.uni.lodz.pl

Małopolskie

Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o.
Kraków
www.fzkpt.pl
Miasteczko Multimedialne Sp. z o. o.
Nowy Sącz
www.brainville.pl
Miasteczko Multimedialne Sp. z o. o.
Nowy Sącz
www.brainville.pl
MicroBioLab sp. z o.o.
Kraków
www.lifescience.pl
JCI Venture Sp. z o.o.
Kraków
www.jciventure.pl
Fundacja Nowe Technologie
Kraków
www.fundacjanowetechnologie.pl
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Kraków
www.marr.pl

Mazowieckie

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Warszawa
www.aipseedcapital.co
Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.
Warszawa
www.e-mit.pl
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
Warszawa
www.obserwatorium.pl
Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o.
Warszawa
www.ainot.pl
Aerfinance Ventures sp. z o.o.
Warszawa
www.aer-vc.com
Catmood sp. z o.o.
Warszawa
www.laboratoriuminwestycji.com
Sekwencja Sp. z o.o.
Warszawa
www.sekwencja.org
BonusCard Sp. z o.o.
Warszawa
www.bonuscard.pl
Krajowa Izba Gospodarcza
Warszawa
www.kig.pl
Profound Ventures Sp. z o. o.
Warszawa
www.profoundventures.com.pl
Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne
Warszawa
www.te-s.org.pl
Inventity Foundation
Warszawa
www.inventity.net
Aerfinance Ventures sp. z o.o.
Warszawa
www.aer-vc.com
TechnoBoard Sp. z o.o.
Warszawa
www.technoboard.pl

Podkarpackie

InnoFund
Łomża
www.innofund.pl

Podlasie

EBC Incubator Sp. z o.o.
Łomża
www.ebcsolicitors.pl
IdeaLab Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Białystok
www.idealab.pl
Xevin Lab sp. z o.o.
Białystok
www.xevinlab.pl

Pomorskie

Black Pearls Investments Sp. z o.o.
Gdańsk
www.blackpearls.pl
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Gdańsk
www.arp.gda.pl
Online Venture
Gdańsk
www.onlineventure.pl

Śląskie

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
Kaniów
www.parklotniczy.pl
Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
Gliwice
www.technopark.gliwice.pl
Mediclab Incubator sp. z o.o.
Katowice
www.innovation-fund.pl
Innovation Fund Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
www.innovation-fund.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Bielsko-Biała
www.arrsa.pl
Park Naukowo-Technologiczny Euro?Centrum Sp. z o.o.
Katowice
www.pnt.euro-centrum.com.pl

Świętokrzyskie

Promyk Zdrowia Sp. z o.o.
Jędrzejów
www.promykzdrowia.pl
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Kielce
www.siph.com.pl
Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.
Kielce
www.switsa.pl

Warmińsko-Mazurskie

InQbe Sp. z o. o.
Olsztyn
www.inqbe.pl
Fundacja Na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego Na Wiedzy “Nowe Media”
Olsztyn
www.fnm.pl

Wielkopolskie

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań
www.fundacja.ppnt.poznan.pl
Huge Thing Sp. z o.o.
Poznań
www.hugething.org
LMS Sp. z o.o.
Poznań
www.lmsinvest.pl
Nickel Technology Park Poznań sp. z o.o.
Poznań
www.younick.pl
SpeedUp Investments LI Group Sp. z o.o. sp. k-a
Poznań
www.speedupgroup.com
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Poznań
www.paip.pl
Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.
Poznań
www.instytut.poznan.pl

Zachodniopomorskie

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Szczecin
www.pfp.com.pl

Więcej wartościowej treści