Controlling sprzedaży to obszar dedykowany ocenie działów sprzedaży i marketingu poprzez dedykowane Kluczowe Wskaźniki Efektywności oraz dashboardy zarządcze.

Efektywność w przedsiębiorstwie jest uzależniona nie tylko od dostępu do kapitału, ale przede wszystkim od jakości zarządzania. Narzędziem pozwalających w znacznym stopniu wpływać na jakość zarządzania jest controlling. Wdrożenie controllingu umożliwia, racjonalne rozdzielenie kompetencji i odpowiedzialności na różnych szczeblach zarządzania oraz powiązanie osiągniętych wyników z systemem motywacyjnym.

Controlling  / Controlling sprzedaży  | Data opublikowania: 10 kwi 2021 r. | Data aktualizacji: 10 kwi 2021 r.

Dyrektor finansowy

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Napisz do mnie. Prześlę odpowiedź tak szybko, jak to możliwe.

ZYSKAJ KONSULTACJĘ

Controlling sprzedaży

Raportowanie zarządcze

…..

Controlling to system zarządzania polegający na wyodrębnieniu centrów odpowiedzialności, celem zarządzania wynikiem finansowym.

Zadania - controlling sprzedaży

….

Funkcje - controlling sprzedaży

Do głównych funkcji controllingu należą:

planowanie

motywowanie

✔ kontrolowanie

raportowanie KPI

Każda z powyższych funkcji jest ze sobą ściśle skorelowania. Wdrożenie controllingu w pełnej krasie jest związane z potrzebą wdrożenia wypracowanych rozwiązań do każdej z nich.

Planowanie - controlling sprzedaży

….

Motywowanie - controlling sprzedaży

….

Kontrola - controlling sprzedaży

Raportowanie wskaźników KPI

Narzędzia oraz dane umożliwiają podejmowanie skutecznych decyzji biznesowych.

Skuteczne zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie sferą finansową biznesu odzwierciedloną na podstawie podjętych oraz planowanych do podjęcia decyzji.

Dyrektor finansowy na godziny

Krzysztof_Janik_CFO

Krzysztof Janik

Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Partnerzy

Oferty pracy

Regulamin

Polityka prywatności

Mapa strony

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl