Zarządzanie firmą B2B jest zdecydowanie bardziej racjonalne w sytuacji, w której przy podejmowaniu decyzji zarządczych opierasz się na konkretnych danych liczbowych. Szczególnie wartościowe są nie tylko dane dotyczące uzyskanych wyników ale przede wszystkim planowanie umożliwiające podejmowanie decyzji z wyprzedzeniem oraz wyznaczanie celów KPI (kluczowych wskaźników efektywności) dla pracowników oraz partnerów biznesowych.

Aby efektywnie zarządzać czasem, biznesem, dostępnymi zasobami oraz współpracownikami warto skoncentrować się na planowaniu oraz pomiarze poniższych wskaźników efektywności:

Controlling  / Wskaźniki KPI dla usług B2B  | Data opublikowania: 2 lut 2018 r. | Data aktualizacji: 22 gru 2020 r.

Dyrektor finansowy

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Konsultacja

Forma konsultacji: 15 minutowa rozmowa lub odpowiedź na maila.


Specjalizuję się m.in. w:

prognozowaniu finansowym / szacowaniu zapotrzebowania na finansowanie,

rachunkowości zarządczej,

☑ wdrożeniu Dashboardów KPI,

automatyzacji raportowania danych,

ocenie opłacalności inwestycji,

 analizie rentowności produktów, klientów, pracowników, projektów.

Zyskaj konsultację. Bezpłatnie.

Krzysztof Janik CFO Enterprise Startup

Krzysztof Janik | CFO na godziny

  *Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Enterprise Startup drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Enterprise Startup

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

  11 wskaźników KPI

  KPI

  Kluczowe Wskaźniki Efektywności dedykowane dla firmy usługowej B2B.

  ✔ Koszt aktywności użytkowników

  Wskaźnik przydatny do oceny efektywności osób/partnerów zaangażowanych do prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, realizujących kampanie google adwords, ukierunkowanych na zwiększenie zainteresowania biznesem.

  ✔ Współczynnik zaangażowania

  Miara dedykowana dla osoby odpowiedzialnej za UX strony/aplikacji. Prezentuje ile osób, z tych które wykazały zainteresowanie stroną/aplikacją, wykonało oczekiwane działanie na stronie/aplikacji.

  ✔ Współczynnik konwersji

  Obrazuje liczbę pozyskanych klientów do liczby osób które skontaktowały się z osobą odpowiedzialną za pozyskanie klienta.

  ✔ Koszt pozyskania klienta

  Agreguje dane dotyczące wszelkich wydatków poniesionych celem pozyskania klientów oraz liczby pozyskanych klientów.

  ✔ Koszt utrzymania pracownika

  Miara przedstawiająca jaki jest faktyczny koszt ponoszony przez firmę z tytułu zatrudnienia pracownika.

  ✔ Przychód generowany przez pracownika

  Możemy rozpatrywać z punktu widzenia przychodu uzyskanego z konkretnego projektu, od konkretnego klienta, czy też w określonym czasie. Niezbędne są w tym przypadku dane dotyczące uzyskanego przychodu w podziale na projekt, klienta, miesiąc oraz czas zaangażowania konkretnego pracownika w daną aktywność, czy też w danym okresie.

  ✔ Dochód generowany przez pracownika

  Ta informacja agreguje dwa poprzednie wskaźniki i jest wyliczana jako różnica między przychodem wygenerowanym przez pracownika, a kosztem utrzymania pracownika. Może został wyliczona zarówna z punktu widzenia aktywności dla konkretnego klienta, projektu, czy też konkretnego projektu.

  ✔ Efektywny czas pracy

  Pomocne w uzyskaniu wyników tego wskaźnika są narzędzia do mierzenia i monitorowania czasu pracy, które zostały przedstawione pod poniższym linkiem.

  Produktywność pracy

  ✔ Koszt nieefektywności

  Odzwierciedla koszt utraconych możliwości z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnych zasobów w firmie zarówno ludzkich, jak też rzeczowych.

  ✔ Rentowność projektów

  Informuje o tych projektach które przynoszą największą korzyść dla biznesu z uwzględnieniem wydatków poniesionych na realizację projektu.

  ✔ Rentowność klientów

  Mając ograniczone zasoby w firmie, kluczowe jest aby te dostępne uzyskiwały jak największą efektywność. Niezbędne jest w tym zidentyfikowanie, którzy klienci są najbardziej opłacalni dla biznesu z punktu widzenia uzyskanych korzyści i czasu zaangażowanego na uzyskanie tych korzyści.

  Podejmowanie decyzji w biznesie na podstawie konkretnych danych liczbowych zwiększa efektywność biznesu, skuteczność podejmowanych decyzji, bezpieczeństwo, racjonalność gospodarowania swoimi aktywami, rentowność biznesu i realizowanych inwestycji.

  Zakup raport do monitorowania KPI

  model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

  Dyrektor finansowy na godziny

  Krzysztof_Janik_CFO

  Krzysztof Janik

  Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

  Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

  +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

  +4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

  +65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

  FIRMA
  Enterprise Code Sp. z o.o.
  Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
  Biuro | Warszawa

  Zespół

  Partnerzy

  Oferty pracy

  Regulamin

  Polityka prywatności

  Mapa strony

  KONTAKT
  Krzysztof_Janik_CFO
  Krzysztof Janik
  Partner Zarządzający
  krzysztof.janik@enterprisestartup.pl