Zarządzanie biznesem jest zdecydowanie bardziej racjonalne w sytuacji, w której przedsiębiorca w podejmowaniu decyzji opiera się na konkretnych danych liczbowych. Szczególnie wartościowe są nie tylko dane dotyczące uzyskanych wyników ale przede wszystkim planowanie umożliwiające podejmowanie decyzji z wyprzedzeniem oraz określanie celów KPI (kluczowych wskaźników efektywności) dla pracowników oraz partnerów biznesowych.

Aby efektywnie zarządzać czasem, biznesem, dostępnymi zasobami oraz współpracownikami warto skoncentrować się na planowaniu oraz pomiarze poniższych wskaźników efektywności:

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

wskaźnik przydatny do oceny efektywności osób/partnerów zaangażowanych do prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, realizujących kampanie google adwords, ukierunkowanych na zwiększenie zainteresowania biznesem.

miara dedykowana dla osoby odpowiedzialnej za UX strony/aplikacji. Prezentuje ile osób, z tych które wykazały zainteresowanie stroną/aplikacją, wykonało oczekiwane działanie na stronie/aplikacji.

obrazuje liczbę pozyskanych klientów do liczby osób które skontaktowały się z osobą odpowiedzialną za pozyskanie klienta.

agreguje dane dotyczące wszelkich wydatków poniesionych celem pozyskania klientów oraz liczby pozyskanych klientów.

miara przedstawiająca jaki jest faktyczny koszt ponoszony przez firmę z tytułu zatrudnienia pracownika.

możemy rozpatrywać z punktu widzenia przychodu uzyskanego z konkretnego projektu, od konkretnego klienta, czy też w określonym czasie. Niezbędne są w tym przypadku dane dotyczące uzyskanego przychodu w podziale na projekt, klienta, miesiąc oraz czas zaangażowania konkretnego pracownika w daną aktywność, czy też w danym okresie.

ta informacja agreguje dwa poprzednie wskaźniki i jest wyliczana jako różnica między przychodem wygenerowanym przez pracownika, a kosztem utrzymania pracownika. Może został wyliczona zarówna z punktu widzenia aktywności dla konkretnego klienta, projektu, czy też konkretnego projektu.

pomocne w uzyskaniu wyników tego wskaźnika są narzędzia do mierzenia i monitorowania czasu pracy, które zostały przedstawione pod poniższym linkiem.

Produktywność pracy

odzwierciedla koszt utraconych możliwości z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnych zasobów w firmie zarówno ludzkich, jak też rzeczowych.

informuje o tych projektach które przynoszą największą korzyść dla biznesu z uwzględnieniem wydatków poniesionych na realizację projektu.

mając ograniczone zasoby w firmie, kluczowe jest aby te dostępne uzyskiwały jak największą efektywność. Niezbędne jest w tym zidentyfikowanie, którzy klienci są najbardziej opłacalni dla biznesu z punktu widzenia uzyskanych korzyści i czasu zaangażowanego na uzyskanie tych korzyści.

Podejmowanie decyzji w biznesie na podstawie konkretnych danych liczbowych zwiększa efektywność biznesu, skuteczność podejmowanych decyzji, bezpieczeństwo, racjonalność gospodarowania swoimi aktywami, rentowność biznesu i realizowanych inwestycji.

Pobierz raport do monitorowanie KPI

Polecane artykuły przez Autora

Narzędzia analityczne

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Kariera

Regulamin

Polityka prywatności

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
+48 504 230 262
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl