Interesują Cię inwestycje, ale obawiasz się ryzyka z tym związanego? Chcesz, aby każda inwestycja była bezpieczna? Marzysz o tym, aby Twoje oszczędności pracowały i przynosiły dochód, ale przede wszystkim nie chcesz stracić swoich oszczędności?

Jesteś we właściwym miejscu. Z artykułu dowiesz się kluczowych informacji jakie powinieneś wiedzieć o bezpiecznym inwestowaniu.

Inwestowanie  / Bezpieczne inwestowanie  | Data opublikowania: 14 paź 2021 r. | Data aktualizacji: 12 sty 2022 r.

Napisz do mnie. Prześlę odpowiedź tak szybko, jak to możliwe.

ZYSKAJ KONSULTACJĘ

Inwestowanie

Inwestycje rzeczowe

Inwestowanie polega na zaangażowaniu posiadanej (określonej) kwoty pieniędzy (nadwyżki finansowej) na określony czas, aby w przyszłości otrzymać ich zwrot powiększony o rekompensatę z tytułu:

 • upływu czasu, na jaki zdecydowaliśmy się dokonać inwestycji,
 • inflacji,
 • ryzyka z tytułu dokonania inwestycji.

Bezpieczne inwestowanie ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie pieniędzy przed wpływem inflacji, tj. przed spadkiem ich wartości w czasie.

W słowniku inwestora ceniącego bezpieczne inwestowanie dwa pojęcia są najważniejsze:

1⃣ Procent składany. Najlepszą formą odzwierciedlenia idei procentu składanego będzie przykład efektów uzyskiwanych z zarządzania dwoma portfelami inwestycyjnymi, który uzyskuje odpowiednio:

dodatnią stopę stopę zwrotu na poziomie 2,5% miesięcznie. Roczna stopa zwrotu z takie portfela inwestycyjnego wyniesie 34%. Sposób wyliczenia  (1+2,5%)^12.

ujemną stopę stopę zwrotu na poziomie -2,5% miesięcznie. Roczna stopa zwrotu z takie portfela inwestycyjnego wyniesie –26%. Sposób wyliczenia  (1-2,5%)^12.

Stosunkowo niewielkie dodatnie stopy zwrotu w długiej perspektywie dają pokaźną stopę zwrotu z portfela inwestycyjnego. 

2⃣ Dywersyfikacja. Cytując Warrena Buffetta ,,Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka.” Ideę dywersyfikacji portfela inwestycji można realizować z punktu widzenia:

typu inwestycji (np. akcje, pożyczki, nieruchomości)

wartości zaangażowanego kapitału per inwestycja

narzędzia do inwestowania

branży inwestycji

lokalizacji inwestycji

klasy ryzyka inwestycyjnego

konkretnej inwestycji

Najlepszą formą oceny poziomu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego jest wyliczenie stopy zwrotu portfela przy utracie całego kapitału na inwestycji o największej wartości w portfelu.

Bezpieczna inwestycja - co to znaczy?

Bezpieczne inwestycje to takie, które mają niskie ryzyko straty. I na tym właściwie mógłbym zakończyć, natomiast uważam, że warto rozbudować ten wątek i omówić 3 podstawowe warunki bezpiecznej inwestycji.

1⃣. W momencie inwestycji potrafisz bardzo dokładnie oszacować stopę zwrotu z inwestycji, a tym samym ocenić ryzyko inwestycyjne. Warto mieć na uwadze, że im większa stopa zwrotu, tym większe ryzyko inwestycyjne.

2⃣. Zaangażowanie doświadczonych inwestorów do współpracy. Dzięki temu ryzyko utraty oszczędności jest niewielkie z uwagi na szerokie doświadczenie, które byłoby samodzielnie budowane latami.

3⃣. Kwota, która inwestujesz nie narusza Twojego bezpieczeństwa finansowego, innymi słowy Twojej poduszki bezpieczeństwa.

W jaki sposób można zainwestować pieniądze?

Sposobów na inwestowanie nadwyżki finansowej jest wiele. Jedne są mniej, inne bardziej ryzykowne. Poznaj formy pomnożenie swoich pieniędzy, które znajdują się w moim portfelu inwestycyjnym:

Nieruchomości 

Grunty

Inwestowanie w pożyczki

Akcje spółek giełdowych

Inwestowanie w startupy

Bezpieczne inwestowanie z pewnym zyskiem

Inwestowanie w pożyczki uznawane jest za jedno ze skutecznych rozwiązań pomnażania pieniędzy. Ideą pożyczek jest wzajemne pożyczanie sobie pieniędzy na określonych warunkach. Posiadając odpowiednie bezpieczeństwo finansowe możesz wystąpić w roli banku i udzielić wsparcia finansowego firmom, które z różnych przyczyn (np. nieodpowiednia historia kredytowa) nie otrzymają pożyczki w banku.

Bezpieczne inwestowanie w pożyczki możesz rozważyć na wielu płaszczyznach.

 Inwestowanie w udziały w pożyczkach.
Inwestowanie w pożyczki społecznościowe dla osób fizycznych lub firm.
Inwestowanie w pożyczki prywatne.
Inwestowanie w pożyczki korporacyjne.

Gdzie inwestować pieniądze?

Możliwości jest wiele. Przedstawiam 3 z nich:

1⃣ Giełda – jeśli liczysz na ponadprzeciętne zyski, sprawdź możliwości inwestowania spółki notowane na giełdzie. Będzie do tego potrzebna wiedza, gdyż bez niej można więcej stracić niż zyskać. Na giełdzie można kupić akcje firm, czy obligacje skarbowe. Aby móc zacząć inwestować na giełdzie trzeba w pierwszej kolejności założyć rachunek inwestycyjny. Do największym giełd, na których notowane są spółki należą:

 • New York Stock Exchange (NYSE),
 • Shanghai Stock Exchange,
 • Nasdaq,
 • Shenzhen Stock Exchange,
 • Tokyo Stock Exchange,
 • Euronext (ENX),
 • London Stock Exchange Group (LSE),
 • Hong Kong Stock Exchange,
 • Deutsche Börse (DTB),
 • Korea Exchange,
 • warto również wspomnieć nasza rodzimą Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z kolei do największych brokerów giełdowych należą:

Polska

 • XTB
 • ING
 • Bossa.pl
 • mBank

Świat

 • Fidelity Investments
 • TD Ameritrade
 • Interactive Brokers
 • Charles Schwab

2⃣ Portale ogłoszeniowe / platformy inwestycyjne – poprzez te miejsca można dotrzeć do ofert inwestycyjnych w takie formy inwestowania jak: 

 • Inwestowanie w nieruchomości oraz grunty które są bezpiecznym sposobem zwiększania posiadanego kapitału, a co najważniejsze pozwalają na uzyskanie stałego długoterminowego dochodu. W późniejszym czasie można liczyć na wzrost wartości gruntu, mieszkania lub domu, a dzięki jego odsprzedaży można sporo zyskać. Jest to opcja zarezerwowana dla osób dysponujących większym kapitałem, ale i wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie zakupu nieruchomości. Więcej o tych formach inwestowania możesz przeczytać klikając w poniższe linki:
 • Inwestowanie w pożyczki
 • Inwestowanie w udziały / akcje spółek niepublicznych.

3⃣ Sieć kontaktów – wartością dodaną jest posiadanie w gronie kontaktów osoby, które na co dzień wyszukuje i dokonuje fachowej oceny atrakcyjności inwestycji o ponadprzeciętnej stopie zwrotu. Poprzez sieć kontaktów warto docierać do firm technologicznych, a następnie inwestowanie w nie w formie udziałowej lub udzielając pożyczek. Miejscami, do których w pierwszej kolejności zgłaszają się atrakcyjne startupy są:

 • Doradcy biznesowi,
 • Fundusze Venture Capital / Seed Capital,
 • Akceleratory innowacji.

Czy inwestowanie pieniędzy wiąże się z ryzykiem?

Niestety tak – ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania. Ryzyko oznacza maksymalną potencjalną stratę, jaką można zanotować w danej inwestycji. Z drugiej strony im wyższy poziom ryzyka, tym wyższy jest potencjalny zysk, jaki może przynieść inwestycja.

Inwestycje można podzielić ze względu na ryzyko. Wyróżniamy:

 • praktycznie bez ryzyka (konta bankowe, lokaty bankowe, obligacje skarbu państwa),
 • mało ryzykowne (obligacje korporacyjne, fundusze pieniężne, fundusze obligacyjne) – ryzyko wynosi jedynie kilka procent,
 • średnio ryzykowne (fundusze zrównoważone) – możliwa strata może sięgnąć ok. 20-30% w długim terminie czasu, przy czym możliwe jest wyjście z inwestycji wcześniej celem zminimalizowania strat,
 • o wysokim ryzyku (fundusze akcji, inwestowanie w akcje) – należy liczyć się z utratą znacznej części kapitału w krótkim okresie, jak i ze stratą całego kapitału, jeśli dojdzie do upadku spółki.

Bezpieczne inwestowanie pieniędzy odbywa się wtedy, kiedy potrafisz zarządzać ryzykiem. Bo w każdym przypadku ryzykiem można, a nawet trzeba zarządzać, aby świadomie i skutecznie je minimalizować. Nigdy jednak nie uda się ryzyka całkowicie wyeliminować – będzie ono towarzyszyć zawsze i każdej inwestycji.

Dyrektor finansowy

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Informacja prawna dotycząca treści zawartych w powyższym artykule

Treść niniejszego dokumentu jest wyłącznie zbiorem doświadczeń oraz prywatnych opinii jego autorów, którzy nie działają jako doradcy inwestycyjni i w ramach tego dokumentu nie świadczą usług doradztwa inwestycyjnego. Inwestowanie, szczególnie w udziały lub akcje w spółkach kapitałowych, kryptowaluty, pożyczki społecznościowe jest obarczone wysokim ryzykiem i może spowodować utratę części lub całości zainwestowanych środków. Wszelkie artykuły, analizy i dane zawarte w tym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako zachęta lub sugestia do rozpoczęcia inwestowania. Informacje opublikowane w niniejszym dokumencie mogą w przyszłości stracić swoją aktualność ze względu na zmiany przepisów prawa lub sytuacji rynkowej.

Czytelnik tego dokumentu powinien świadomie, na własną odpowiedzialność i ryzyko podjąć ewentualną decyzję o inwestowaniu w udziały lub akcje spółek. Dane, informacje i analizy zawarte w tym dokumencie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.), jak również oferty nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu art. 72 przedmiotowej ustawy.

Informacje tu zawarte nie mogą być traktowane jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, ze szczególnym uwzględnieniem zysków lub określonych stóp zwrotu z inwestycji. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, związane z decyzjami podjętymi pod wpływem lektury niniejszego dokumentu.

Dyrektor finansowy na godziny

Krzysztof_Janik_CFO

Krzysztof Janik

Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Partnerzy

Oferty pracy

Regulamin

Polityka prywatności

Mapa strony

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl