Porównuję biznes do rejsu na wzburzonym morzu. Wyruszyłem w niego sam, jednak wierzę, że zgrana załoga pozwoli mi obrać kurs i osiągnąć zamierzone cele, mimo trudności. Od początku podróży wyznaję te same zasady: szacunek, transparentność, zaufanie, odwaga i pracowitość. Podążając za nimi, jestem pewien, że żadne bariery nie powstrzymają nas od realizacji marzeń. Droga jaką dotychczas przebyłem była kręta, wyboista, z licznymi urwiskami ją okalającymi. Wyzwania z jakimi musiałem się zmierzyć, ani przez chwilę nie skłaniały mnie do obrania innego kierunku własnego rozwoju. Kocham przedsiębiorczość.

Kolejnym wyzwaniem jakie przede mną jest zbudowanie zespołu marzeń. Historię dotychczasowej działalności opisałem tutaj.

Partner Zarządzający

Krzysztof Janik

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Zapraszam do dołączenia do Zespołu Enterprise Startup.

Oferty pracy

Analityk finansowy / Konsultant

Obszary zaangażowania:
 • modelowanie finansowe działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej
 • wycena firma metodą DCF
 • obsługa controllingowa małych i średnich firm, w tym m.in.: omawianie wyników finansowych i operacyjnych z przedsiębiorcami, monitorowanie odchyleń od planowanych wyników i wyciąganie wniosków, rekomendowanie działań optymalizacyjnych / kreowanie wartości firm
 • prognozowania finansowe w szczegółowości umożliwiającej monitorowanie odchyleń od planowanych wyników i wyciąganie wniosków
 • raportowanie zarządcze | budowanie dashboardów KPI oraz dobór wskaźników KPI do działów, osób w firmie
 • zarządzanie projektami pozyskania finansowania
 • monitorowanie możliwych źródeł finansowania
 • przygotowywanie materiałów analitycznych i informacyjnych dla banków i inwestorów
 • identyfikacja potrzeb klientów
 • udział w warsztatach i spotkaniach z klientami
Doświadczenie:
 • min 1 rok pracy w controllingu lub firmie doradczej lub funduszu inwestycyjnym
Znajomość narzędzi:
 • excel
 • power point
 • power pivot (opcjonalnie)
Znajomość:
 • rachunkowości zarządczej, rynku finansowego / zagadnień corporate finance, analizy finansowej, transakcji kapitałowych
 • metod wycen przedsiębiorstw
 • metodologii tworzenia modeli finansowych
 • języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
Miejsce zamieszkania:
 • Warszawa lub Kraków
Wynagrodzenie / forma współpracy:
 • umowa o pracę na pełen etat | Wynagrodzenie: 4 000 PLN brutto
 • + system premiowy do 4 500 PLN brutto / m-c
 • umowa na 3 m-ce | umowa na 6 m-cy | umowa na czas nieokreślony
Korzyści z dołączenia do zespołu:
 • +4 lata doświadczenia w rozwoju biznesu i zebranie sporej dawki wiedzy, którą chętnie się dziele
 • +200 klientów do bieżącej współpracy
 • realny wpływ na kierunek rozwoju firmy oraz firm klientów
 • praca na wypracowanych narzędziach analitycznych
 • indywidualny program edukacyjny zawierający szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne finansowane przez firmę
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość pracy zdalnej
 • przyjacielska atmosfera wypracowana na podstawie kilku lat pracy z osobami o cechach Lidera
 • narzędzia pracy: Apple
 • związanie się na dłużej z firmą
 • możliwość realizowania własnego projektu biznesowego finansowanego przez firmę

Zapraszam do aplikowania

Administratorem Państwa danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków, NIP: 6762484436, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538307, kapitał zakładowy: 5 000 zł
W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub pod wyżej podanym adresem.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą),
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny administratora),
• art 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie potwierdzającego jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych),
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, w tym wypadku poczty e -mail, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
• prawo do wycofania zgody poprzez kontakt na adres mailowy krzysztof.janik@enterprisestartup.pl
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Konsekwencją nie podania danych jest wykluczenie z procesu rekrutacyjnego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do rekrutacji.
Administrator korzysta z narzędzia Google Suite wobec czego Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

Zespół

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

 

#LubięPomagaćPrzedsiębiorcom

Krzysztof Janik

AB

+25 lat doświadczenia w doradztwie, planowaniu strategicznym, fuzjach i przejęciach. Dostępne bio.

6 firm, w których operacyjnie zarządzał finansami i M&A: Orlen, PGNiG, Spółki z Grupy Kapitałowej PGE, Polfa Tarchomin, Polimex Mostostal, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Doświadczony CFO

Andrzej Barna

+30

lat doświadczenia posiadamy łącznie

+98

z tylu firm doświadczenia wykorzystujemy w codziennej współpracy

Główne usługi Enterprise Startup