Filary biznesu B2B

Rozwijając od ponad 4 lat działalność doradczą rozliczaną według stawek godzinowych oraz współpracując z przeszło 38 firmami o zbliżonym profilu, opracowałem sprawdzone rozwiązania umożliwiające intensywny rozwój biznesu usługowego B2B.

Zgrany zespół

➡ Dostęp do wykwalifikowanych pracowników

➡ Utrzymania kluczowych pracowników

➡ Komunikacja w zespole

➡ Budowanie ścieżki kariery

Edukacja

➡ Zwiększanie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami (czas, wiedza, umiejętności, kapitał)

➡ Skuteczność w szacowaniu czasu realizacji projektów

Narzędzia

➡ Raport KPI

➡ Model finansowy

➡ Znajomość narzędzi do: analityki strony, automatyzacji marketingu, organizacji pracy

➡ Wdrożenie obiegu dokumentów

Finanse

➡ Ocena rentowności klientów, projektów, usług

➡ Ocena opłacalności kampanii marketingowych

➡ Monitorowanie płynności finansowej

➡ Monitorowanie Kluczowych Wskaźników Efektywności

➡ Terminowe otrzymywanie należności

Produkty nowoczesnego controllingu dla B2B

Program autorski

Controlling, turkusowy controlling, warsztaty, szkolenia, szkolenia dla menedżerów, warsztaty finanse, warsztaty controlling, warsztaty zarządzanie biznesem, zarządzanie firmą.

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

 

#LubięPomagaćPrzedsiębiorcom

Krzysztof Janik

Skuteczne zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie sferą finansową biznesu odzwierciedloną na podstawie podjętych oraz planowanych do podjęcia decyzji.

Krzysztof Janik

4

w tylu obecnie firmach jest wdrażany nowoczesny controlling

+38

firmami usługowymi B2B współpracowałem

Mierzalne efekty wdrożenia nowoczesnego controllingu w B2B

+ wzrost wartości biznesu

controlling w przedsiębiorstwie, ocena opłacalności inwestycji, wycena startupu, modelowanie finansowe, prognoza finansowa, narzędzie do prognozowania, prognoza finansowa w excelu, analiza finansowa w excelu, biznes plan w excelu, ocena opłacalności w excelu, wycena biznesu w excelu

+ zwiększenie produktywności pracy

wskaźniki KPI, współczynniki KPI, kluczowe wskaźniki efektywności, KPI przykłady, KPI wskaźniki, Model KPI, finanse, wskaźniki efektywności

+ zwiększenie kompetencji zespołu

Controlling, turkusowy controlling, warsztaty, szkolenia, szkolenia dla menedżerów, warsztaty finanse, warsztaty controlling, warsztaty zarządzanie biznesem, zarządzanie firmą.

+ więcej czasu na odpoczynek, dla rodziny, dodatkowe aktywności

Controlling, turkusowy controlling, warsztaty, szkolenia, szkolenia dla menedżerów, warsztaty finanse, warsztaty controlling, warsztaty zarządzanie biznesem, zarządzanie firmą.

W jaki sposób mierze efekty wdrożenia nowoczesnego controllingu?

Wyliczam różnice między wynikiem EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) w II iteracji prognozy finansowej, a wynikiem EBITDA w I iteracji prognozy finansowej.

Dlaczego stosuje taki parametr oceny?

  • ocena efektów na bazie przychodów ze sprzedaży – zrezygnowanie ze sprzedaży określonych produktów/usług może zmniejszyć przychody, jednak zwiększyć wynik EBITDA z uwagi na stratę brutto generowaną na tych produktach/usługach
  • ocena na bazie kosztów – wzrost kosztów może być spowodowany zwiększeniem skali działaności, inwestycją w nowe kompetencje, co będzie miało realne przełożenie na większy wynik EBITDA w kolejnych okresach
  • wyniku EBITDA – relewantna miara oceny wpływu nowoczesnego controllingu na biznes.
Pierwsze efekty z wdrożenia nowoczesnego controlingu są zauważalne po 3 miesiącach od pełnego wdrożenia. Im dłuższy jest horyzont czasu, tym większa jest skala wpływu nowoczesnego controlingu na uzyskiwane wyniki finansowe.

Efekty w Enterprise Startup

W październiku ubiegłego roku wdrożyłem we własnym biznesie I etap turkusowego controllingu, następnie od tego roku nowoczesny controlling występuje w pełnej krasie. Efekty widać jak na dłoni.
Lipiec był trzecim miesiącem, w którym odnotowałem wzrost wartości generowanych przychodów ze sprzedaży oraz wyniku EBITDA w ujęciu miesiąc do miesiąca.

 

raport zarządczy w excelu, kurs excel, listy rozwijane, szkolenie excel, szkolenie excel księgowość, szkolenie excel podstawy, kurs z excela księgowość, kurs online excel, wizualizacja danych excel, excel automatyzacja pracy, kursy z excela, kurs excel podstawowy, kurs excel zaawansowany, bazy danych
Prowadząc biznes B2B bardziej istotne jest uzyskiwanie większej wartości wskaźnika przychodu na godzinę pracy, czy też wyniku EBITDA na godzinę pracy, aniżeli samego przychodu, czy wyniku EBITDA. Wynika to z faktu ograniczonego zasobu jakim jest czas. Ultra korzystnym odzwierciedleniem rozwoju biznesu jest równoczesne występowanie wzrostu tych wartości.
raport zarządczy w excelu, kurs excel, listy rozwijane, szkolenie excel, szkolenie excel księgowość, szkolenie excel podstawy, kurs z excela księgowość, kurs online excel, wizualizacja danych excel, excel automatyzacja pracy, kursy z excela, kurs excel podstawowy, kurs excel zaawansowany, bazy danych

Wdrożenie nowoczesnego controllingu | krok po kroku

Instrukcja wdrożenia controllingu

1 590 PLN /netto

1 956 PLN /brutto

Jakie informacje uzyskasz:
  • Kompendium wiedzy na temat nowoczesnego controllingu
  • 34 kroki wdrożenia nowoczesnego controllingu
  • Rozwiązania dla 17 problemów w biznesie
  • Przykłady narzędzi analitycznych
  • Kompendium wiedzy na temat Kluczowych Wskaźników Efektywności (w tym m.in. 6 kroków do wyznaczenie KPI dla biznesu oraz 9 etapów wyznaczenia KPI dla pracowników)
  • + 1h konsultacji

Powstanie nowoczesnego controllingu

Idea nowoczesnego controllingu została wypracowana na podstawie przeszło 11 lat rozwijania kompetencji w finansach, pracy w controllingu w spółkach będących liderami w swoich branżach z kapitałem zarówno polskim, jak też zagranicznym oraz czerpiąc inspirację z rodzinnych doświadczeń rozwoju działalności od Dziadka, po Tatę oraz moje doświadczenia.

213h – czasu zajęło wypracowanie kroków wdrożenia  nowoczesnego controllingu

4 – konsultantów o komplementarnych kompetencjach zaangażowało się w dopracowanie idei nowoczesnego controllingu

+14 – w tylu firmach wdrożyłem nowoczesny controllingu od lutego 2018 roku, a każdego miesiąca dołączają średnio 3 firmy do tego grona.

Typy działalności

Instrukcja jest dedykowana dla działalności:

Usługowej

Marketplace

SaaS

Instrukcja dla działalności produkcyjnej-handlowej

Sprzedawcą jest Enterprise Code Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Bobrzyńskiego 29/17, 30-348 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000538307; NIP 6762484436; REGON 360613637
Regulamin sprzedaży znajdziesz tutaj.
Loading...