Filary biznesu B2B

Rozwijając od ponad 4 lat działalność doradczą rozliczaną według stawek godzinowych oraz współpracując z przeszło 38 firmami o zbliżonym profilu, opracowałem sprawdzone rozwiązania umożliwiające intensywny rozwój biznesu usługowego B2B.

Zgrany zespół

➡ Dostęp do wykwalifikowanych pracowników

➡ Utrzymania kluczowych pracowników

➡ Komunikacja w zespole

➡ Budowanie ścieżki kariery

Edukacja

➡ Zwiększanie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami (czas, wiedza, umiejętności, kapitał)

➡ Skuteczność w szacowaniu czasu realizacji projektów

Narzędzia

➡ Raport KPI

➡ Model finansowy

➡ Znajomość narzędzi do: analityki strony, automatyzacji marketingu, organizacji pracy

➡ Wdrożenie obiegu dokumentów

Finanse

➡ Ocena rentowności klientów, projektów, usług

➡ Ocena opłacalności kampanii marketingowych

➡ Monitorowanie płynności finansowej

➡ Monitorowanie Kluczowych Wskaźników Efektywności

➡ Terminowe otrzymywanie należności

Produkty turkusowego controllingu dla B2B

Program autorski

Controlling, turkusowy controlling, warsztaty, szkolenia, szkolenia dla menedżerów, warsztaty finanse, warsztaty controlling, warsztaty zarządzanie biznesem, zarządzanie firmą.

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

 

#LubięPomagaćPrzedsiębiorcom

Krzysztof Janik

Skuteczne zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie sferą finansową biznesu odzwierciedloną na podstawie podjętych oraz planowanych do podjęcia decyzji.

Krzysztof Janik

4

w tylu obecnie firmach jest wdrażany turkusowy controlling

+38

firmami usługowymi B2B współpracowałem

Mierzalne efekty wdrożenia turkusowego controllingu w B2B

+ wzrost wartości biznesu

controlling w przedsiębiorstwie, ocena opłacalności inwestycji, wycena startupu, modelowanie finansowe, prognoza finansowa, narzędzie do prognozowania, prognoza finansowa w excelu, analiza finansowa w excelu, biznes plan w excelu, ocena opłacalności w excelu, wycena biznesu w excelu

+ zwiększenie produktywności pracy

wskaźniki KPI, współczynniki KPI, kluczowe wskaźniki efektywności, KPI przykłady, KPI wskaźniki, Model KPI, finanse, wskaźniki efektywności

+ zwiększenie kompetencji zespołu

Controlling, turkusowy controlling, warsztaty, szkolenia, szkolenia dla menedżerów, warsztaty finanse, warsztaty controlling, warsztaty zarządzanie biznesem, zarządzanie firmą.

+ więcej czasu na odpoczynek, dla rodziny, dodatkowe aktywności

Controlling, turkusowy controlling, warsztaty, szkolenia, szkolenia dla menedżerów, warsztaty finanse, warsztaty controlling, warsztaty zarządzanie biznesem, zarządzanie firmą.

W jaki sposób mierze efekty wdrożenia turkusowego controllingu?

Wyliczam różnice między wynikiem EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) w II iteracji prognozy finansowej, a wynikiem EBITDA w I iteracji prognozy finansowej.

Dlaczego stosuje taki parametr oceny?

  • ocena efektów na bazie przychodów ze sprzedaży – zrezygnowanie ze sprzedaży określonych produktów/usług może zmniejszyć przychody, jednak zwiększyć wynik EBITDA z uwagi na stratę brutto generowaną na tych produktach/usługach
  • ocena na bazie kosztów – wzrost kosztów może być spowodowany zwiększeniem skali działaności, inwestycją w nowe kompetencje, co będzie miało realne przełożenie na większy wynik EBITDA w kolejnych okresach
  • wyniku EBITDA – relewantna miara oceny wpływu turkusowego controllingu na biznes.
Pierwsze efekty z wdrożenia turkusowego controlingu są zauważalne po 3 miesiącach od pełnego wdrożenia. Im dłuższy jest horyzont czasu, tym większa jest skala wpływu turkusowego controlingu na uzyskiwane wyniki finansowe.

Efekty w Enterprise Startup

W październiku ubiegłego roku wdrożyłem we własnym biznesie I etap turkusowego controllingu, następnie od tego roku turkusowy controlling występuje w pełnej krasie. Efekty widać jak na dłoni.
Lipiec był trzecim miesiącem, w którym odnotowałem wzrost wartości generowanych przychodów ze sprzedaży oraz wyniku EBITDA w ujęciu miesiąc do miesiąca.

 

raport zarządczy w excelu, kurs excel, listy rozwijane, szkolenie excel, szkolenie excel księgowość, szkolenie excel podstawy, kurs z excela księgowość, kurs online excel, wizualizacja danych excel, excel automatyzacja pracy, kursy z excela, kurs excel podstawowy, kurs excel zaawansowany, bazy danych
Prowadząc biznes B2B bardziej istotne jest uzyskiwanie większej wartości wskaźnika przychodu na godzinę pracy, czy też wyniku EBITDA na godzinę pracy, aniżeli samego przychodu, czy wyniku EBITDA. Wynika to z faktu ograniczonego zasobu jakim jest czas. Ultra korzystnym odzwierciedleniem rozwoju biznesu jest równoczesne występowanie wzrostu tych wartości.
raport zarządczy w excelu, kurs excel, listy rozwijane, szkolenie excel, szkolenie excel księgowość, szkolenie excel podstawy, kurs z excela księgowość, kurs online excel, wizualizacja danych excel, excel automatyzacja pracy, kursy z excela, kurs excel podstawowy, kurs excel zaawansowany, bazy danych

30 kroków do wdrożenia turkusowego controllingu w B2B | Grupy

Struktura organizacyjna & odpowiedzialność

Edukacja

Finanse

Motywacja

Narzędzia analityczne

Praktyczne wykorzystanie

Loading...