Oferty pracy

Porównuję biznes do rejsu na wzburzonym morzu. Wyruszyłem w niego sam, jednak wierzę, że zgrana załoga pozwoli mi obrać kurs i osiągnąć zamierzone cele, mimo trudności. Od początku podróży wyznaję te same zasady: szacunek, transparentność, zaufanie, odwaga i pracowitość. Podążając za nimi, jestem pewien, że żadne bariery nie powstrzymają nas od realizacji marzeń. Droga jaką dotychczas przebyłem była kręta, wyboista, z licznymi urwiskami ją okalającymi. Wyzwania z jakimi musiałem się zmierzyć, ani przez chwilę nie skłaniały mnie do obrania innego kierunku własnego rozwoju.

Kolejnym wyzwaniem jakie przede mną jest zbudowanie zespołu marzeń. Historię dotychczasowej działalności opisałem tutaj.

Zapraszam do dołączenia do Zespołu Enterprise Startup.

Dyrektor finansowy

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Partner

Dostrzegasz pole do naszej współpracy, śmiało przekaż do siebie kontakt. Realizuję 3 projekty wewnętrzne oraz współpracuję z firmach technologicznymi które poszukują osób do pracy. 

Zapraszam do kontaktu


  Poprzez kliknięcie przycisku “Przesyłam” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym. Wyrażam również zgodę na przechowanie mojej aplikacji i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków, NIP: 6762484436, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538307, kapitał zakładowy: 5 000 zł
  W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub pod wyżej podanym adresem.
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą),
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny administratora),
  • art 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie potwierdzającego jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych),
  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, w tym wypadku poczty e -mail, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
  Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
  • prawo do wycofania zgody poprzez kontakt na adres mailowy krzysztof.janik@enterprisestartup.pl
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Konsekwencją nie podania danych jest wykluczenie z procesu rekrutacyjnego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do rekrutacji.
  Administrator korzysta z narzędzia Google Suite wobec czego Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

  Project Manager

  Obszary zaangażowania

  • zarządzanie rozwojem projektu wewnętrznego (Venture Building),
  • pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych,
  • śledzenie trendów rynkowych i identyfikacji nowych możliwości biznesowych,
  • wstępne negocjowanie warunków umów partnerskich,
  • analiza rynku i monitorowanie działań konkurencji,
  • rozpoznawanie i definiowanie potrzeb klientów, partnerów biznesowych oraz doradztwo w zakresie proponowanych rozwiązań.

  Idealny profil

  • doświadczenie zawodowe: min. 6 miesięcy
  • wykształcenie: minimum licencjat,
  • wykształcenie: uczelnie ekonomiczne,
  • zainteresowanie projektami z branż EduTech lub FinTech,
  • dobra znajomość LinkedIn i umiejętność poruszania się po nim,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

  Wynagrodzenie / forma współpracy

  • umowa o pracę / umowa zlecenie lub umowa B2B
  • stawka 80 PLN netto /h przy B2B
  • + system premiowy

  Korzyści dodatkowe z dołączenia do zespołu

  • realny wpływ na kierunek rozwoju startupu,
  • indywidualny program edukacyjny zawierający szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne finansowane przez firmę,
  • praca zdalna,
  • elastyczny czas pracy,
  • +5 lata doświadczenia w rozwoju biznesu i zebranie sporej dawki wiedzy, którą chętnie się dzielę,
  • indywidualny program edukacyjny zawierający szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne finansowane przez firmę,
  • przyjacielska atmosfera wypracowana na podstawie kilku lat pracy z osobami o cechach lidera.

  Zapraszam do aplikowania


   Poprzez kliknięcie przycisku “Przesyłam” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym. Wyrażam również zgodę na przechowanie mojej aplikacji i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków, NIP: 6762484436, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538307, kapitał zakładowy: 5 000 zł
   W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub pod wyżej podanym adresem.
   Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą),
   • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny administratora),
   • art 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie potwierdzającego jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych),
   Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, w tym wypadku poczty e -mail, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
   Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
   Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
   • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
   • prawo do wycofania zgody poprzez kontakt na adres mailowy krzysztof.janik@enterprisestartup.pl
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
   Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Konsekwencją nie podania danych jest wykluczenie z procesu rekrutacyjnego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do rekrutacji.
   Administrator korzysta z narzędzia Google Suite wobec czego Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

   Analityk Inwestycyjny

   Obszary zaangażowania

   • śledzenie trendów rynkowych i identyfikacji nowych możliwości inwestycyjnych,
   • identyfikowanie i monitorowanie źródeł informacji inwestycyjnych,
   • wyszukiwania i testowanie narzędzi inwestycyjnych,
   • analiza finansowa spółek.

   Idealny profil

   • doświadczenie zawodowe: min. 6 miesięcy w pracy w Domu maklerskim lub Banku inwestycyjnym,
   • wykształcenie: minimum licencjat,
   • wykształcenie: uczelnie ekonomiczne,
   • znajomość typów inwestycji kapitałowych,
   • dobra znajomość języka angielskiego.

   Wynagrodzenie / forma współpracy

   • umowa o pracę / umowa zlecenie lub umowa B2B
   • stawka 80 PLN netto /h przy B2B
   • + system premiowy

   Korzyści dodatkowe z dołączenia do zespołu

   • indywidualny program edukacyjny zawierający szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne finansowane przez firmę,
   • praca zdalna,
   • elastyczny czas pracy,
   • indywidualny program edukacyjny zawierający szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne finansowane przez firmę,
   • przyjacielska atmosfera wypracowana na podstawie kilku lat pracy z osobami o cechach lidera.

   Zapraszam do aplikowania


    Poprzez kliknięcie przycisku “Przesyłam” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym. Wyrażam również zgodę na przechowanie mojej aplikacji i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków, NIP: 6762484436, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538307, kapitał zakładowy: 5 000 zł
    W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub pod wyżej podanym adresem.
    Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
    • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą),
    • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny administratora),
    • art 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie potwierdzającego jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych),
    Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, w tym wypadku poczty e -mail, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
    Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
    Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
    • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
    • prawo do wycofania zgody poprzez kontakt na adres mailowy krzysztof.janik@enterprisestartup.pl
    • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Konsekwencją nie podania danych jest wykluczenie z procesu rekrutacyjnego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do rekrutacji.
    Administrator korzysta z narzędzia Google Suite wobec czego Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

    Specjalista ds. kredytów i pożyczek

    Obszary zaangażowania

    • wyszukanie firm udzielających finansowania dla firm,
    • negocjowanie warunków umów partnerskich,
    • badanie potrzeb firm pożyczkowych (jakie firmy finansują, jakie dostrzegają bariery rozwoju, co stanowi ich codzienne wyzwanie),
    • bieżąca komunikacja z firmami pożyczkowymi oraz bankami,
    • analiza rynku i monitorowanie działań konkurencji.

    Idealny profil

    • doświadczenie w branży finansowej
    • minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (szczególnie w branży finansowej),
    • umiejętność budowania sieci kontaktów biznesowych,
    • doświadczenie w prowadzeniu niezależnych negocjacji handlowych,
    • dobra komunikacja i praca zespołowa,
    • doskonałe umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem, w tym motywacja własna,
    • znajomość produktów finansowych.

    Oferta

    • odpowiedzialne i rozwojowe zadania,
    • wsparcie merytoryczne o komplementarne kompetencje,
    • pracę w formie zdalnej w zdecydowanej większości czasu pracy.

    Wynagrodzenie / forma współpracy

    • kontrakt B2B lub umowa o pracę
    • wynagrodzenie: do negocjacji

    Zapraszam do aplikowania


     Poprzez kliknięcie przycisku “Przesyłam” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym. Wyrażam również zgodę na przechowanie mojej aplikacji i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

     Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

     Administratorem Państwa danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków, NIP: 6762484436, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538307, kapitał zakładowy: 5 000 zł
     W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub pod wyżej podanym adresem.
     Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
     • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą),
     • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny administratora),
     • art 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie potwierdzającego jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych),
     Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, w tym wypadku poczty e -mail, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
     Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
     Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
     • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
     • prawo do wycofania zgody poprzez kontakt na adres mailowy krzysztof.janik@enterprisestartup.pl
     • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
     Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Konsekwencją nie podania danych jest wykluczenie z procesu rekrutacyjnego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do rekrutacji.
     Administrator korzysta z narzędzia Google Suite wobec czego Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).
     FIRMA
     Enterprise Code Sp. z o.o.
     Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
     Biuro | Warszawa

     Zespół

     Partnerzy

     Oferty pracy

     Regulamin

     Polityka prywatności

     Mapa strony

     KONTAKT
     Krzysztof_Janik_CFO
     Krzysztof Janik
     Partner Zarządzający
     krzysztof.janik@enterprisestartup.pl