Kariera

Porównuję biznes do rejsu na wzburzonym morzu. Wyruszyłem w niego sam, jednak wierzę, że zgrana załoga pozwoli mi obrać kurs i osiągnąć zamierzone cele, mimo trudności. Od początku podróży wyznaję te same zasady: szacunek, transparentność, zaufanie, odwaga i pracowitość. Podążając za nimi, jestem pewien, że żadne bariery nie powstrzymają nas od realizacji marzeń. Droga jaką dotychczas przebyłem była kręta, wyboista, z licznymi urwiskami ją okalającymi. Wyzwania z jakimi musiałem się zmierzyć, ani przez chwilę nie skłaniały mnie do obrania innego kierunku własnego rozwoju.

Kolejnym wyzwaniem jakie przede mną jest zbudowanie zespołu marzeń. Historię dotychczasowej działalności opisałem tutaj.

Zapraszam do dołączenia do Zespołu Enterprise Startup.

Dyrektor finansowy

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Partner

Dostrzegasz pole do naszej współpracy, śmiało przekaż do siebie kontakt. Realizuję 3 projekty wewnętrzne oraz współpracuję z firmach technologicznymi które poszukują osób do pracy. 

Zapraszam do kontaktu


  *Poprzez kliknięcie przycisku “Przesyłam” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym. Wyrażam również zgodę na przechowanie mojej aplikacji i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków, NIP: 6762484436, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538307, kapitał zakładowy: 5 000 zł
  W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub pod wyżej podanym adresem.
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą),
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny administratora),
  • art 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie potwierdzającego jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych),
  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, w tym wypadku poczty e -mail, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
  Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
  • prawo do wycofania zgody poprzez kontakt na adres mailowy krzysztof.janik@enterprisestartup.pl
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Konsekwencją nie podania danych jest wykluczenie z procesu rekrutacyjnego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do rekrutacji.
  Administrator korzysta z narzędzia Google Suite wobec czego Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

  Dyrektor finansowy

  Obszary zaangażowania

  • wdrażanie nowoczesnego controllingu (m.in. implementacja rachunkowości zarządczej, dobór wskaźników KPI do działów, osób w firmie),
  • obsługa controllingowa małych i średnich firm, w tym m.in.: omawianie wyników finansowych i operacyjnych z przedsiębiorcami, monitorowanie odchyleń od planowanych wyników i wyciąganie wniosków, rekomendowanie działań optymalizacyjnych / kreowanie wartości firm,
  • prognozowania finansowe w szczegółowości umożliwiającej monitorowanie odchyleń od planowanych wyników i wyciąganie wniosków,
  • raportowanie zarządcze poprzez aktualizację i omawianie dashboardów KPI,
  • przeprowadzanie due diligence finansowego na wewnętrzne potrzeby,
  • zarządzanie projektami pozyskania finansowania,
  • monitorowanie możliwych źródeł finansowania,
  • przygotowywanie materiałów analitycznych i informacyjnych dla banków i inwestorów,
  • identyfikacja potrzeb klientów,
  • prowadzenie warsztatów online i spotkań z klientami.

  Idealny profil

  • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy jako Dyrektor finansowy w spółkach o rocznych obrotach 5-200 mln PLN (lub 5-letnie jako Kontroler finansowy w spółkach o obrotach rocznych powyżej 20 mln PLN),
  • mile widziane doświadczenie w spółce audytorskiej (big4, tier 2) lub bardzo dobra praktyczna znajomość rachunkowości zarządczej i finansowej,
  • doświadczenie we współpracy z funduszami VC,
  • umiejętności analityczne oraz bardzo dobra znajomość excela,
  • gotowość do pracy samodzielnej, pełnienia roli konsultanta i doradcy dla Zarządów spółek portfelowych oraz podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za proponowane rozwiązania,
  • elastyczność we współpracy, partnerstwo, wysoki poziom kompetencji interpersonalnych,
  • wysokie kompetencje etyczne i kultura osobista,
  • mile widziana gotowość do podjęcia współpracy od zaraz.

  Oferta

  • odpowiedzialne i rozwojowe zadania w firmach klientów realizowane w modelu partnerskim,
  • wsparcie merytoryczne (w zakresie finansów, księgowości, podatków, BI) w obsłudze spółek,
  • pracę w formie zdalnej w zdecydowanej większości czasu pracy.

  Wynagrodzenie / forma współpracy

  • umowa B2B lub umowa zlecenie
  • wynagrodzenie: od 90 do 140 PLN /h
  • + system premiowy

  Korzyści dodatkowe z dołączenia do zespołu

  • realny wpływ na kierunek rozwoju firmy oraz firm klientów,
  • indywidualny program edukacyjny zawierający szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne finansowane przez firmę,
  • elastyczny czas pracy,
  • możliwość pracy zdalnej.

  Zapraszam do aplikowania


   *Poprzez kliknięcie przycisku “Przesyłam” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym. Wyrażam również zgodę na przechowanie mojej aplikacji i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków, NIP: 6762484436, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538307, kapitał zakładowy: 5 000 zł
   W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub pod wyżej podanym adresem.
   Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą),
   • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny administratora),
   • art 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie potwierdzającego jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych),
   Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, w tym wypadku poczty e -mail, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
   Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
   Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
   • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
   • prawo do wycofania zgody poprzez kontakt na adres mailowy krzysztof.janik@enterprisestartup.pl
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
   Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Konsekwencją nie podania danych jest wykluczenie z procesu rekrutacyjnego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do rekrutacji.
   Administrator korzysta z narzędzia Google Suite wobec czego Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

   Asystentka

   Obszary zaangażowania

   • Dodawanie gotowych publikacji na stronie www w WordPress
   • Wyszukanie informacji w zasobach internetu 
   • Testowanie aplikacji
   • Wyszukiwanie partnerów do współpracy 
   • Administrowanie grupami w mediach społecznościowych

   Mile widziane

   • wykształcenie na kierunkach humanistycznych, kreatywnych,
   • komunikatywność i kreatywność z otwartym umysłem na nietuzinkowe rozwiązania,
   • samodzielność w działaniu oraz umiejętność zarządzania czasem i priorytetami,
   • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
   • stawianie czoła wyzwaniom, szukanie rozwiązań i wychodzenie z inicjatywą.

   Wynagrodzenie / forma współpracy

   • umowa zlecenie (okres próbny), a później umowa o pracę lub umowa B2B
   • stawka 35 brutto PLN /h

   Korzyści z dołączenia do zespołu

   • praca zdalna
   • elastyczny czas pracy
   • udział w rozwoju projektów wewnętrznych z branży EduTech i FinTech
   • indywidualny program edukacyjny (po 6 miesiącach pracy) zawierający szkolenia wewnętrzne

   Zapraszam do aplikowania


    *Poprzez kliknięcie przycisku “Przesyłam” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym. Wyrażam również zgodę na przechowanie mojej aplikacji i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków, NIP: 6762484436, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538307, kapitał zakładowy: 5 000 zł
    W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub pod wyżej podanym adresem.
    Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
    • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą),
    • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny administratora),
    • art 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie potwierdzającego jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych),
    Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, w tym wypadku poczty e -mail, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
    Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
    Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
    • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
    • prawo do wycofania zgody poprzez kontakt na adres mailowy krzysztof.janik@enterprisestartup.pl
    • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim wymagają tego przepisy Kodeksu pracy. Konsekwencją nie podania danych jest wykluczenie z procesu rekrutacyjnego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do rekrutacji.
    Administrator korzysta z narzędzia Google Suite wobec czego Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).
    FIRMA
    Enterprise Code Sp. z o.o.
    Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
    Biuro | Warszawa

    Zespół

    Partnerzy

    Oferty pracy

    Regulamin

    Polityka prywatności

    Mapa strony

    KONTAKT
    Krzysztof_Janik_CFO
    Krzysztof Janik
    Partner Zarządzający
    krzysztof.janik@enterprisestartup.pl