controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Inwestycje VC (Venture Capital) SC (Seed Capital) w spółki z jednej strony umożliwiają uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji, jednak z drugiej strony są obarczone większym ryzykiem. Praca analityczna, którą wykonuję jest ukierunkowana na minimalizację ryzyka inwestycyjnego poprzez dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji, danych, analiz niezbędnych do podjęcia racjonalnej decyzji inwestycyjnej

Jak zacząć inwestować?

1 |

Wybierz firmę

Kieruj się m. in.: znajomością branży, preferowanym etapem rozwoju firmy, formą inwestycji.

2 |

Zostaw dane kontaktowe

Pozostawione dane kontaktowe zostaną przekazane przedsiębiorcy poszukującemu finansowania.

3 |

Otrzymaj teaser informacyjny

Na pozostawione dane kontaktowe otrzymasz od przedsiębiorcy teaser informacyjny przedstawiający kluczowe informacje na temat przedsiębiorstwa / startupu.

4 |

Spotkanie

Po pozytywnej ocenie otrzymanych informacji zaplanuj spotkanie z przedsiębiorcą.

Dołącz do inwestorów / otrzymuj prezentacje inwestycji

Firma A | Poligrafia

Podstawowe informacje

Zespół komplementarne kompetencje z kilkunastoletnim doświadczeniem. Profile kompetencji członków zespołu: zarządzenie, marketing, technologia, poligrafia, logistyka & produkcja, finanse.
Branża: Poligraficzna
Wartość rynku: 16 mld PLN (Polska) | 680 mld PLN (Europa)
Model biznesowy: usługi B2B, docelowo marketplace B2B
Produkt: MVP w realizacji | usługi poligraficzne
Obszar działania: Polska
Początek działalności: luty 2019

Finanse

Przychody: 47.516 PLN średnio na m-c
Rentowność: TAK
Aktywa: 118.648 PLN
Zapotrzebowanie na finansowanie: 1.400.000 (12 m-cy)
Cel finansowania: zbudowanie platformy marketplace

Transakcja

Forma inwestycji udziały lub pożyczka z opcją konwersji na udziały

 

Ocena: 7,0 / 10

Firma B | Telemedycyna

Podstawowe informacje

Zespół komplementarne kompetencje z wieloletnim doświadczeniem. Profile kompetencji członków zespołu: zarządzanie, medycyna, programowanie, influencer marketing, finanse, HR.
Branża: Telemedycyna
Wartość rynku: .
Model biznesowy: Marketplace
Produkt: MVP w realizacji | E-konsultacje medyczne
Obszar działania: Polska
Początek działalności: lipiec 2019

Finanse

Przychody: 21.081 PLN średnio na m-c
Rentowność: NIE
Aktywa: 45.059 PLN
Zapotrzebowanie na finansowanie: 3.272.209 PLN (12 m-cy)
Cel finansowania: rozwój platformy, marketing

Transakcja

Forma inwestycji udziały lub pożyczka z opcją konwersji na udziały

 

Ocena: 6,7 / 10

Firma C | Opieka społeczna

Podstawowe informacje

Zespół komplementarne kompetencje z wieloletnim doświadczeniem. Profile kompetencji członków zespołu: zarządzanie, sprzedaż, finanse, HR.
Branża: Opieka społeczna
Wartość rynku: .
Model biznesowy: Marketplace
Produkt: Rozwój finalnego produktu | Usługa opieki nad dziećmi
Obszar działania: Polska
Początek działalności: 2004

Finanse

Przychody: 153.676 PLN średnio na m-c
Rentowność: TAK
Aktywa: 397.331 PLN
Zapotrzebowanie na finansowanie: 2.101.744 PLN (24 m-ce)
Cel finansowania: skalowanie na inne rynki

Transakcja

Forma inwestycji udziały lub pożyczka z opcją konwersji na udziały

 

Ocena: 7,2 / 10

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Autor ocen inwestycji

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw & doradztwie inwestycyjnym. Dostępne bio.

+4  lata rozwoju biznesu. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+350 przeprowadzonych analiz finansowych oraz audytów biznesowych.

Badacz, w działaniu Analityk  na podstawie badania FRIS moje aktywności zawodowe predestynują do roli osoby, która koncentruje się na strukturze problemu, dąży do podejmowania przemyślanych decyzji. Moim największym atutem jest umiejętność racjonalnego analizowania informacji i wyciągania logicznych wniosków.  

Biznes w realizacji przedsięwzięć i nowych aktywności: moje predyspozycje w największym stopniu sprawdzają się na drugiem etapie przygotowań poprzez analizę, planowanie, zarządzanie projektem. [info. 1 etap – koncepcja, wizja, strategia | 2 etap – przygotowanie | 3 etap – działania, zadania, priorytety, cele, ludzie, angażowanie]  

Za co jestem doceniany?  spostrzegawczość i wnikliwość, zrównoważony osąd, metodyczność, dbałość o szczegóły. 

Więcej wartościowej treści