model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
Osiągnięcie sukcesu w biznesie rozpoczyna się w nas samych. Jaką drogą należy iść, jakie przejawiać podejście, mentalność, aby uzyskać oczekiwane efekty?

1. Skłonność do ryzyka

Chiński ideogram opisujący ryzyko składa się z dwóch części: pierwsza oznacza niebezpieczeństwo, a drugi szansę, możliwość. Podejmując ryzyko narażamy się z jednej strony na możliwość poniesienia porażki, a z drugiej strony szansę, możliwość osiągnięcia sukcesu. Bez podjęcia ryzyka niemożliwe jest osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Jaką korzyść uzyskujemy z odważenia się realizacji określonego działania i poniesieniem porażki? Dzięki temu zwiększamy nasz bagaż doświadczeń, który będzie procentował w przyszłości.
Dobre decyzje powstają z doświadczenia, a doświadczenie uzyskujemy ze złych decyzji.
Cecha wspólną przedsiębiorców jest skłonność do ryzyka.

2. Postawa lidera

Jaką postawą charakteryzuje się lider?
 • dzieli się posiadaną widzą,
 • bazuje na dobrej woli,
 • tworzy pozytywną atmosferę,
 • pracuje zespołowo,
 • jest skoncentrowany na rozwiązywaniu problemów,
 • przedstawia sposób wykonania efektów swojej pracy,
 • jest skoncentrowany na rozwoju swojego zespołu,
 • docenia pracę i zaangażowanie innych,
 • prosi o wsparcie,
 • zachęca do wspólnego wysiłku,
 • umie słuchać innych,
 • uczy się nowego,
 • rozwija siebie i swoje kompetencje miękkie i twarde,
 • stwarza możliwość rozwoju pracownikom,
 • jest otwarty na zmiany,
 • dzieli się wiedzą i doświadczeniem,
 • inicjuje zmiany, implementuje nowe pomysły, jest kreatywny, jest gotowy przyjąć feedback na swój temat i pracować nad sobą.
Przeciwieństwem postawy lidera jest postawa szefa, która z uwagi na kreowanie tylko pozytywnych wzorów nie została przedstawiona.

3. Racjonalność gospodarowania

U podstaw racjonalności gospodarowania leży ograniczoność zasobów. Z tego względu warto przy podejmowaniu decyzji biznesowych kierować się rachunkiem ekonomicznym. Gospodarne zarządzanie własnymi finansami można sprowadzić do maksymalizacji efektów z posiadanych środków lub minimalizacji nakładów do osiągnięcia założonego celu.
Narzędziami pomocnymi przy wdrożeniu racjonalnego gospodarowania są:
 • budżetowanie, które należy utożsamiać jako rozłożenie w czasie określonych wydatków pieniężnych do poniesienia w ramach realizacji przedsięwzięcia,
 • ocena opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego umożliwiająca w głównej mierze weryfikację potencjału ekonomicznego przedsięwzięcia, porównywanie różnych przedsięwzięć, ograniczenie ryzyka,
 • sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych obejmującego uzyskane wpływy oraz ponoszone wydatki w przeszłości, dzięki czemu możliwa jest analiza dotychczasowej racjonalności gospodarowania.
Wyszczególnione powyżej narzędzia są tymi, które wykorzystują w swojej działalności nie tylko firmy o zasięgu międzynarodowym, ale również przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju.

4. Determinacja

Pierwszy pomysł, czy też biznes w marginalnych przypadkach uzyskuje komercyjny sukces, dlatego tak ważne jest aby poniesione dotychczas porażki przekuć w sukces, wyciągając wnioski, zbierając doświadczenia i w żadnym wypadku nie poddawać się ze względu na początkowe niepowodzenia. Im więcej razy upadniesz, tym więcej doświadczeń uzyskasz na przyszłość. Nic tak nie cieszy jak sukces, uzyskany po latach ciężkiej pracy. Wówczas ta wartość odniesionego sukcesu jest zdecydowanie większa, aniżeli efekty uzyskane bez dużego wysiłku.
Co dla Ciebie ma większą użyteczność: wygrana w lotto 1 000 000 PLN, czy wygenerowanie oszczędności o jej równowartości po 10 latach ciężkiej pracy? Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o bagażu doświadczeń uzyskanych przez te 10 lat pracy.
Nie zrażaj się początkowymi niepowodzeniami, traktuj je jako test przed osiągnięciem sukcesu o jakim marzysz.

5. Zarządzanie czasem

Mając natłok zadań do realizacji w szczególny sposób uświadamiamy sobie jak cenny jest dla nas czas. Biorąc pod uwagę fakt, że dzień ma tylko 24h, a czas jest dobrem ograniczonym, warto zadbać o jego właściwe wykorzystanie.
Jednym z kluczowych aspektów zarządzania czasem jest nadawanie wykonywanym czynnością priorytetów. Kolejnym pomocnym elementem jest tworzenie harmonogramu realizacji zadań oraz jego ścisłe przestrzeganie. Z kolei w ujęciu krótkoterminowym każdego dnia po przebudzeniu warto poświęcić te 5 min. na stworzenie zadań do zrealizowania w najbliższych godzinach oraz nadanie im priorytetów. Po miesiącu może się okazać, że te przeznaczone 2,5 h czasu przyczyniły się do zaoszczędzenia przeszło 48h w jednym miesiącu.

Więcej wartościowej treści