Od samego początku rozwoju biznesu, czyli odzwierciedlenia pomysłu na biznes w jego realne kształty zostaje zidentyfikowana potrzeba przygotowania prognozy finansowej, przedstawiająca możliwe do uzyskania korzyści finansowe, okres zwrotu zainwestowanej gotówki, zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie. Są to tylko wybrane informacje, jakie można uzyskać przygotowując prognozę finansową.
Publikacja przedstawia nie tylko wykorzystanie prognozy finansowej w zarządzaniu finansami biznesu, ale przede wszystkim jako narzędzie pomocne do podejmowania racjonalnych decyzji w biznesie. W publikacji został również przedstawiony przykład zastosowania prognozy finansowej oraz liczne wizualizacje ułatwiające zrozumienie klu idei prognozowania finansowego
Przygotowanie prognozy finansowej bazuje na wydatkach, na które mamy bezpośrednio wpływ (my wydajemy gotówkę) jak np.: konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne wraz z ich rozłożeniem w czasie oraz zestawienie kosztów stałych prowadzenia biznesu, w tym m.in. kosztów sprzedaży i marketingu, kosztów biura, kosztów usług: doradczych, informatycznych, księgowych, prawnych. Kolejną kwestią są możliwe do uzyskania przychody i konieczne do poniesienia koszty zmienne w dwuletnim horyzoncie czasu. W tym przypadku zostaje zidentyfikowana potrzeba rozłożenia na czynniki pierwsze zmiennych mających wpływ na generowane wyniki finansowe biznesu. Pomocne w przygotowaniu wartościowej prognozy finansowej są: analiza rynku, doświadczenie w przygotowywaniu prognoz finansowych, gromadzenie informacji o kierunku rozwoju biznesu od osób które mają bezpośredni na niego wpływ oraz ścisła współpraca z pracownikami w przygotowaniu prognozy finansowej.
Prognoza finansowa jest elementem zarządzania biznesem, która zrealizowana raz staje się w kolejnych okresach nieodłącznym elementem będącym podstawą do podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych.
Narzędziem umożliwiającym przygotowanie prognozy finansowej jest model finansowy.

Pobierz PLAN FINANSOWY | przykład

model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

Prognoza finansowa - krok po kroku

Praca nad przygotowaniem prognozy finansowej przebiega w sześciu etapach:

 

1. Wyznacz osoby, które warto zaangażować w planowanie
W tym kroku należy wydzielić obszary odpowiedzialności w firmie, a następnie wyznaczyć lidera każdego obszaru. Czego warto się ustrzec wybierając konkretne osoby? Angażowania osób pracujących w księgowości. Dlaczego? Specyfika pracy księgowości oraz powtarzalne działania sprawiają, że osoby o takich kompetencjach podchodzą do zadań z nastawieniem na dane historyczne firmy, bez znajomości jej celów i strategii działania. Nie warto także aangażować wyłącznie zarządu firmy, z uwagi na koncentrację przy prognozowaniu na odwzorowaniu założeń strategicznych bez wejścia w szczegóły każdego z obszarów biznesu.
Kto zatem powinien uczestniczyć w tworzeniu planu finansowego? Wszyscy pracownicy wyższego szczebla, odpowiadający za kluczowe obszary biznesu, czyli między innymi za marketing, sprzedaż, logistykę, HR, finanse, rozwój biznesu, administrację.
Gdy wiesz już, kto będzie uczestniczyć w procesie, możesz przejść do kolejnego kroku, jakim jest wskazanie zmiennych wyników finansowych i operacyjnych, na które ma wpływ każda osoba.

 

2. Zidentyfikuj zmienne mające wpływ na wyniki finansowe / dopracuj model biznesowy
Każdy biznes ma swoją specyfikę, z tego względu należy indywidualnie ocenić czynniki wpływające na ponoszone koszty oraz generowane przez biznes przychody. Każdorazowo należy rozpocząć od analizy lejka sprzedażowego oraz przypisania osób zaangażowanych na każdym z jego etapów.
Dla działalności rozwijanej w modelu SaaS (Software as a Service) lejek sprzedaży może składać się z:
 • liczby handlowców
 • liczby leadów pozyskanych przez handlowca
 • czasu konwersji [miesiące]
 • konwersji z leada na klienta [%]
 • liczby nowych klientów pozyskanych przez handlowców
 • wskaźnika odejść klientów [%]
 • średniej liczby użytkowników aplikacji na klienta
 • łącznej liczby użytkowników
 • średniej opłaty za użytkownika
 • przychodów netto
Kolejnym ważnym obszarem wartym szczególnej koncentracji jest realizacja usług, a w jej ramach m.in. zidentyfikowanie czynników wpływających na koszty zmienne.
Dla prezentowanego przykładu działalności w modelu SaaS mogą to być:
 • koszty utrzymania serwera
 • liczba użytkowników obsługiwanych przez jedną osobę z działu obsługi klientów
 • koszty obsługi klienta
 • koszty obsługi technicznej
 • koszty administratorów
Pamiętaj, aby zidentyfikować te zmienne, dla których można gromadzić dane liczbowe. Mając zidentyfikowane zmienne biznesu można przejść do kolejnego kroku.

 

3. Model finansowy w excelu– jest narzędziem, które służy m.in. do wprowadzenia danych będących podstawą do przygotowania prognozy finansowej.

 

4. Przygotuj formatki prognostyczne

 

5. Opracuj strategię rozwoju działalności uzupełnioną o analizę rynku

 

6. Przygotowanie prognozy finansowej

 

Mając przygotowane powyższe analizy i narzędzia można przejść do prognozowania danych finansowanych, które warto rozdzielić na:

6.1. Nakłady inwestycyjne | Badania & rozwój

W prognozowaniu nakładów inwestycyjnych oraz B&R pamietaj o trzech zmiennych: wartości nakładów inwestycyjnych i R&D, wartości sprzedaży aktywów oraz stawki amortyzacji. Na tę kategorię składają się wydatki m.in. na: budynki, maszyny, urządzenia, wyposażenie biur, środki transportu, zakupione prawa autorskie, licencje, koszty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Ta grupa wydatków może być zaprognozowana z dużą dokładnością, ponieważ to Ty podejmujesz decyzję co do ponoszonych wydatków. Każda złotówka wydana na inwestycje jest pod Twoją kontrolą.
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

6.2. Koszty

Skuteczność prognozowania kosztów, podobnie jak nakładów inwestycyjnych powinna być na wysokim poziomie z uwagi na fakt Twojej pełnej kontroli decyzyjnej nad ponoszonymi kosztami.
Koszty warto rozdzielić na te dotyczące:
Zarządu i administracji: mogą się na nie składać m.in. koszty wynagrodzenia Członków Zarządu, podróży służbowych, czynszów i utrzymania biura, wynagrodzenia pracowników administracyjnych, księgowości, controllingu.
Marketingu i sprzedaży: z kolei ta grupa obejmuje m.in. koszty agencji marketingowych, budżetu na promocję i reklamę, wynagrodzenie handlowców i pracowników marketingu, wyjazdów służbowych tych pracowników.
Produkcji: prognoza kosztów produkcji jest bardziej złożona i obejmuje uwzględnienie takich zmiennych jak: liczba zamówionych półproduktów, cena zamówionych półproduktów, liczba wyprodukowanych produktów, koszty stałe bezpośrednie. W efekcie możliwe będzie wyliczenie wartości sprzedanych produktów. Warto dodać, że na koszty stałe bezpośrednie składają się m.in. koszty odnoszące się do produkcji: wynagrodzenia pracowników, czynszów i dzierżawy, energii, transportu.
Realizacji projektów: wycena wartości realizacji projektów składa się z kosztów dotyczących konkretnego projektu oraz kosztów wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w konkretnych projekt. Należy przy tym mieć również na uwadze fakt, że koszty osób zaangażowanych w realizację projektów mogą również dotyczyć prac badawczo-rozwojowych oraz aktywności organizacyjnej ujmowanej jako koszty administracyjne. Ma to wpływ na alokację czasu zaangażowania pracowików.

6.3. Przychody

Przychody są najtrudniejszym etapem prognozowania. Skuteczność prognozowania przychodów zależy w dużej mierze od zidentyfikowania zmiennych, które mają wpływ na przychody w Twojej firmie. Zmienne mające wpływ na uzyskiwane poziomy przychodów są mocno uzależnione od modelu biznesowego, branży, skali działalności, dlatego też poniżej skoncentrowałem się nad przedstawieniem możliwych typów przychodów, a należą do nich te uzyskiwane z działalności:
Produkcyjnej: cena netto sprzedaży, liczba sprzedanych produktów.
Projektowej: w zależności od specyfiki Twojego biznesu wprowadź tutaj taką analitykę przychodów, którą będzie w późniejszym etapie stanowiła dla Ciebie wartościową informacje zarządczą. Przykłady podział przychodów z projektów obejmuje: licencje, wdrożenie, szkolenia, dopasowanie, pozostałe.
Handlowej: podstawowej zmienne niezbędne do wykonania prognozy obejmują cenę sprzedaży netto, liczbę sprzedanych sztuk oraz marżę brutto (%).
Pozostałej: nie zapomnij, że możesz również generować przychody z dodatkowej działalności, która nie jest Twoim core biznesem.
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

6.4. Finansowanie

Źródła finansowania najczęściej występujące w małych i średnich przedsiębiorstwach obejmują: wkłady inwestorów, aport aktywów, dotacje, granty, kredyty i pożyczki, leasing operacyjny.
Poziom zapotrzebowania na finansowania jest zależny od uprzednio zaprognozowanych wydatków (koszty, nakłady inwestycyjne) oraz przychodów, jak również cykli rotacji należności, zapasów, zobowiązań. Z tego względu warto określić źródła i poziom finansowania w ostatnim etapie prognozowania.
W zależności źródła finansowania należy uwzględnić takie zmienne jak: wartość finansowania, okres finansowania (rok, miesiąc), oprocentowanie, stawkę amortyzacji (dla aportu), stakwę VAT (dla leasingu operacyjnego), okres finansowania oraz ewentualnie okres odroczenia w spłacie finansowania.

6.5. Inwestycje kapitałowe

Przy prognozowaniu inwestycji uwzględnij takie zmienne jak: wartość inwestycji, miesiąc inwestycji (rok, miesiąc), stopa zwrotu (%), okres inwestycji (m-ce).
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

6.6 Wyniki

Opłacalność projektów obliczenie opłacalności projektów przebiega w 3 etapach. W pierwszym etapie oblicz koszt pozyskania klienta na podstawie kosztów sprzedaży i marketingu oraz liczby pozyskanych klientów. W drugim etapie zaadaptuj rozliczanie powtarzalnych kosztów realizacji projektów na projekty. W trzecim etapie przypisz przychody do konkretnego projektu. Kolejnym etapem dla bardziej dokładnych wyliczeń jest rozliczenie kosztów stałych biznesu na projety. W efekcie uzyskasz pełną informację o opłacalności projektu oraz planowanej marży.
Rachunek Zysków i Start: dodatkowo pamiętaj o uwzględnieniu stawki podatku (%)
Bilans (Aktywa, Pasywa) – powinien zostać wyliczony na bazie zakładanych cykli rotacji: zapasów, należności, zobowiązań oraz danych wprowadzonych w powyższych modułach.
Rachunek Przepływów Pieniężnych

7 funkcji prognozy finansowej

1. Określenie opłacalności zaangażowania własnego kapitału, a

przede wszystkim czasu jaki przeznaczymy na wdrożenie pomysłu w życie, czy też nowego przedsięwzięcia. Wiele osób podejmuje decyzję o pójściu na żywioł z własnym pomysłem, czego efektem w zdecydowanej większości przypadków jest wydanie oszczędności gromadzonych latami oraz przeznaczenie własnego cennego czasu, którego już nie odzyskamy. Wszystko to celem uzyskania odpowiedzi na pytanie? Jaką korzyść uzyskamy z realizacji konkretnego przedsięwzięcia?
Rekomendowane rozwiązanie to poznanie już teraz, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, możliwej do uzyskania korzyści, opłacalności przedsięwzięcia oraz okresu zwrotu zainwestowanej gotówki. Dzięki temu oszczędzamy swój czas, gotówkę na nieopłacalne przedsięwzięcia, aby móc zaangażować własne zasoby w te przedsięwzięcia które mają potencjał do generowania dodatnich przepływów w przyszłości.

2. Oszacowanie zapotrzebowania na finansowanie i jego rozłożenie w czasie

Dzięki wykonaniu prognozy finansowej ograniczamy ryzyko utraty płynności. Mając świadomość, w którym okresie będzie występowało największe zapotrzebowanie na finansowanie oraz o jakiej wartości, możemy z wyprzedzeniem podjąć kroki celem pozyskania finansowania w dodatku bez presji czasu. Pozyskanie inwestora trwa min. pół roku, co przy reagowaniu w ostatniej chwili na zmianę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jesteśmy zmuszeni skorzystać z obcych źródeł finansowania. Te z kolei trudno uzyskać z uwagi na ograniczony dostęp do takich form pozyskania kapitału oraz konieczność przedłożenia zabezpieczeń. W przypadku posiadania takowych warto zaznaczyć, że instytucje finansowe tylko czekają na klientów, którzy są pod presją czasu. Dzięki temu mogą uzyskać zdecydowanie większe marże mając świadomość, że potrzebujemy finansowania w przeciągu najbliższych dni, tygodni.
Jednym z często spotykanych błędów w zarządzaniu finansami jakie dostrzegam jest podejmowanie decyzji w ostatniej chwili, w dodatku bazując na danych historycznych których już nie zmienimy. Przejawiając takie podejście narażamy się na ryzyko utraty płynności, a w najbardziej pesymistycznym wariancie na bankructwo przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem ograniczającym takie ryzyko jest wykorzystanie modelu finansowego, który pomoże nam zaprognozować rozłożenie w czasie przepływów pieniężnych oraz określić okresy o największym zapotrzebowaniu na dodatkowe finansowanie.

3. Pozyskanie finansowania

Posiadając prognozę finansową zyskujemy zdecydowanie większą wiarygodność w oczach instytucji finansowej, czy też inwestora. Ponadto ubiegając się o finansowanie z instytucji finansowych jesteśmy zobligowani przedłożyć dane poświadczające zdolność do spłaty zobowiązań. W przypadku pozyskania inwestora udziałowego kluczowa jest wycena biznesu pomocna przy określeniu liczby udziałów/akcji, jakie otrzyma za określony wkład pieniężny. Inwestor oceniając konkretne przedsięwzięcie patrzy przez pryzmat uzyskania jak największej korzyści przy jak najniższym ryzyku. Przekazując inwestorowi informacje oraz dane na temat konkretnych mierzalnych efektów/korzyści jakie może uzyskać z zaangażowania się w przedsięwzięcie zwiększamy prawdopodobieństwo skutecznego pozyskania kapitału dla swojego biznesu.

4. Łatwość zaangażowania partnerów do współpracy

Angażując się we współpracę w realizacji wspólnego przedsięwzięcia, jednym z kryteriów determinujących nasze zaangażowanie jest korzyść jaką możemy uzyskać. Mając przygotowane rozłożenie w czasie możliwych do uzyskania korzyści, zdecydowanie łatwiej będzie nam przekonać innych do współpracy w rozwoju naszego biznesu, a przy tym nie angażując dodatkowego kapitału jaki bylibyśmy zobligowani przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami przez renomowane agencje, nic tak mocno nie motywuje do pracy jak możliwość współdecydowania o kierunku rozwoju działalności. Z tego względu wynagrodzenie jest zastępowane przyznaniem udziałów w przedsięwzięciu. Uzyskanie takich udziałów ma wartość w sytuacji, w której uzyskujemy mocne podstawy do zwiększenia wartości biznesu w czasie. Może to zostać przedstawione w oparciu o model wyceny biznesu metodą DCF, odzwierciedlający m.in. potencjał generowania gotówki w przyszłości.

5. Prowadzenie dyskusji opartych na faktach, konkretnych danych liczbowych

Nic tak jasno nie odzwierciedla stopnia realizacji założonego postępu rozwoju biznesu jak konkretne dane liczbowe. Mogą one przybrać postać danych finansowych takich jak np. wygenerowane przychody, czy też uzyskany wynik EBITDA oraz danych operacyjnych do których można dla przykładu zaliczyć liczbę klientów którzy dokonali zakupu naszego produktu/usługi, liczbę sprzedanych produktów/usług, czy też liczbę płacących użytkowników (w przypadku modeli SaaS, marketplace).
Wyznaczenie adekwatnych mierników oceny jest uzależnione od specyfiki działalności. Idealnym narzędziem umożliwiającym wyznaczenie celów finansowych oraz operacyjnych jest model finansowy przedstawiający zmienne mające wpływ na generowane wyniki finansowe. Dzięki temu możemy zidentyfikować te obszary, które w największym stopniu przyczyniły się do uzyskania wyników finansowych na określonym poziomie, a następnie wyciągać wnioski na przyszłość.

6. Motywacyjna

Biznes, aby w długim okresie przetrwać na rynku musi generować dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Jednym z elementów pozytywnie wpływających na skuteczność podejmowania decyzji zarządczych i efektywność biznesu jest wyznaczanie celów, które mają przełożenie na wyniki finansowe biznesu. W finansach takie cele przybierają postać KPI Kluczowych Wskaźników Efektywności, dzięki którym jesteśmy w stanie regularnie oceniać stopień realizacji wyznaczonych celów oraz dążyć do uzyskiwania stałej poprawy efektów.

Przydzielenie pracownikom wynagrodzenia składającego się z części stałej oraz z części zmiennej uzależnionej od stopnia realizacji Kluczowych Wskaźników Efektywności. Istotne jest, aby wynagrodzenie było w większości uzależnione od części zmiennej. Wówczas uzyskujemy większą pewności, że nasi pracownicy są odpowiednio zmotywowani do realizacji wyznaczonych im zadań. Aby wyznaczone cele do zrealizowania były określone zgodnie z zasadą SMART (łatwe do zinterpretowania, mierzalne, zaakceptowane przez pracownika, możliwe do zrealizowania, odnoszące się do konkretnego zakresu czasu). Cele wyznaczone na podstawie prognozy finansowej idealnie wpisują się w powyższą zasadę. Dzięki temu uzyskujemy przeświadczenie o zaangażowaniu pracowników w zwiększenie generowanego dochodu przez biznes w równie dużym stopniu jak właściciele przedsiębiorstwa.

7. Sterowanie przyszłymi wynikami finansowymi przedsiębiorstwa

Wartościową bazą do podejmowania kluczowych decyzji finansowych dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa jest prognoza finansowa aktualizowana z kwartalną częstotliwością w dwuletnim horyzoncie czasu.
Mając przygotowaną prognozę finansową, odzwierciedlającą obecnie podjęte decyzje oraz te planowane działania i ich efekty, możemy już dzisiaj podjąć decyzje przyczyniającą się do uzyskania jeszcze lepszych wyników niż te prognozowane. Jest to możliwe, dzięki przełożeniu podejmowanych decyzji biznesowych na konkretne dane liczbowe. Do takich decyzji możemy zaliczyć m.in.: zmianę strategii rozwoju, zwiększenie zakupu zapasów, ograniczenie określonych kosztów, pozyskanie określonego poziomu finansowania, zatrudnienie nowych pracowników, wejście na nowe rynki, rezygnację z określonego kanału sprzedaży, realizację nowej inwestycji.
Znając konsekwencje podejmowanych decyzji, zdecydowanie łatwiej będzie wdrażać kolejne zmiany i przygotowywać aktualizację prognoz finansowych. Wykonanie prognozy finansowej jest wartościową bazą do zarządzania finansami oraz całym przedsiębiorstwem. W największym stopniu potwierdzają to przedsiębiorcy, który już mieli okazję zarządzać swoim biznesem wykorzystując przy tym prognozę finansową.
Warto przy tym zaznaczyć, że prognoza finansowa jest jedną z najbardziej przydatnych informacji w podejmowaniu racjonalnych decyzji w biznesie.

Przykład wykorzystania prognozy finansowej

Zaprezentowany poniżej przykład wykorzystania prognozy finansowej został uporządkowany zgodnie z przedstawionymi uprzednio funkcjami, jakie pełni prognoza w nowocześnie zarządzanym biznesie.

1. Opłacalność zaangażowanego kapitału

Metoda NVP wykorzytywana do oceny inwestycji jest tą, która odpowiada na pytanie, czy planowane przedsięwzięcie inwestycyjne będzie opłacalne.
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

2. Zapotrzebowanie na finansowanie

Zwiększone nakłady inwestycyjne, czy też skrócenie czasu płatności zobowiązań lub wydłużenie czasu ściągalności należności przyczyniają się do większego zapotrzebowania na finansowanie. Przygotowując prognozę finansową już dzisiaj wiem, że za 6 miesięcy stracę płynności finansową, a aby do niej nie dopuścić będę musiał pozyskać łącznie min 200 000 PLN.

3. Pozyskanie finansowania

Dzięki reagowaniu z wyprzedzeniem mam kilka miesięcy, aby wybrać to źródło finansowania które będzie najkorzystniejsze mając dodatkowo czas na wynegocjowanie najlepszych warunków na rynku. Ode mnie zależy, czy będę w większym stopniu zainteresowany kapitałem obcym, czy pozyskaniem kapitału od inwestora. Zdecydowanie łatwiej będzie pozyskać inwestora mając wycenę biznesu możliwą do wykonania na bazie prognozy finansowej. Wykorzystując model finansowy wycena biznesu wyniosła 1 972 295 PLN. Przy takiej wycenie możemy pozyskać 200 000 PLN za 10% udziałów/akcji biznesu.  
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

4. Łatwość zaangażowania partnerów do współpracy

Odzwierciedlając w mierzalnych wskaźnikach potencjał biznesu zyskuję szansę na pozyskanie kompetentnego partnera do współpracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Posiadając konkretne dane liczbowe na temat opłacalności przedsięwzięcia, biznesu, prognozy wyników finansowych w przyszłości, zyskuję większe zaufanie oraz wiarygodność w oczach potencjalnego partnera.

5. Prowadzenie dyskusji opartych na faktach, konkretnych danych liczbowych

Podjęte decyzje w biznesie oraz te planowane zostają odzwierciedlone w formie liczbowej, co ułatwia prowadzenie dyskusji i podejmowanie racjonalnych decyzji. W przypadku naszego przykładu wykonanie oceny opłacalności umożliwiło podjecie na jej podstawie decyzji dotyczącej realizacji nowego przedsięwzięcia. W dyskusjach oparty na prognozie finansowej  kluczową rolę odgrywa rachunek ekonomiczny.
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

6. Motywacyjna

Wdrożenie Modelu zarządzania biznesem opartego na KPI, a w jego ramach na planowaniu, monitorowaniu, aktualizacji i ocenie stopnia realizacji celów KPI przyczynia się do zwiększenia motywacji pracowników. Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI) są nieodłącznym elementem będącym podstawą do wykonania skutecznej prognozy finansowej na poziomie operacyjnym. To właśnie pracownicy poprzez określenie własnych Kluczowych Wskaźników Efektywności dostarczają znaczną cześć informacji i danych, które następnie są wykorzystywane do wykonania prognozy finansowej. Dzięki temu pracownicy są świadomi w jakim stopniu ich praca przyczynia się do uzyskania finalnie celów biznesu określonych na podstawie prognozy. Istotne jest, aby wskaźniki KPI były zgodne z zasadą SMART. Równolegle z wyznaczaniem wskaźników KPI warto wdrożyć system motywacyjny oparty na wypłacie określonego % wynagrodzenia brutto pracownika w zależności od stopnia skuteczności uzyskaniu określonego wskaźnika KPI. Wartym podkreślenia jest, że bardziej wartościowa jest skuteczność w uzyskaniu zakładanych wskaźników KPI, aniżeli uzyskanie bardziej wskaźnika KPI powyżej wartości planowanych. Głównym celem jest umiejętność skutecznego planowania, aniżeli przekraczania planowanych poziomów. Jako dodatkowy warunek do wypłaty premii można określić uzyskanie głównego celu biznesu, czy wyniku EBITDA na poziomie +/-5% wartości prognozowanych. Spełnienie tego warunku uruchamia fundusz premiowy dla pracowników. Dzięki takiemu systemowi motywacyjnemu pracownicy dążą do uzyskania zakładanych wyników finansowych biznesu z taką samą determinacją jak przedsiębiorca.

7. Sterowanie przyszłymi wynikami finansowymi przedsiębiorstwa

W prognozie zostały odzwierciedlone obecnie podjęte decyzje o zaangażowaniu się w nowe przedsięwzięcie, wejściu na nowy rynek np. węgierski, rozszerzeniu gamy oferowanych produktów, rozbudowaniu działu marketingu i sprzedaży. Efektem podjętych decyzji prognozowany wynik EBITDA w kolejnym roku wyniesie 1 431 469 PLN. Dzięki takiej informacji mogę już dzisiaj zmodyfikować swoje decyzje, aby uzyskać jeszcze korzystniejszy wynik EBITDA w kolejnym roku poprzez np.: zwiększenie nakładów inwestycyjnych w pierwszych miesiącach, a tym samym skróceniu czasu realizacji inwestycji i przyspieszeniu uzyskania przychodów z nowego przedsięwzięcia. Kolejną decyzję jaką mogę podjąć na bazie uzyskanych wyników to rezygnacja z wejścia na rynek węgierski, z uwagi na nieopłacalność takiej ekspansji. Szczegółowość prognozy finansowej umożliwia podjęcie szeregu innych decyzji mających wpływ na zwiększenie efektywności biznesu.
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

Podsumowanie

Zwiększona konkurencja oraz tempo rozwoju wymuszają na nas podejmowanie decyzji biznesowych nie na bazie historii (jej już nie zmienimy), a na bazie prognoz finansowych wyników jakie uzyskamy w przyszłości. Dzięki temu wykonujemy krok do przodu niczym wytrawny szachista i możemy sterować przyszłością naszego biznesu.
Narzędziem umożliwiającym sprawne przygotowanie prognozy finansowej jest model finansowy.

Więcej wartościowej treści