👉 Nasza wspólna przygoda rozpoczyna się od wprowadzenia Cię w realia nowoczesnego controllingu. Wesprzemy Cię w rozwoju biznesu, który przetrwa pokolenia. Jest to możliwe, dzięki przełamaniu barier rozwoju biznesu, które zidentyfikowaliśmy. Świadomość wystąpienia przynajmniej jednej z 17 barier rozwoju biznesu stanowi otwarcie drzwi do naszej współpracy. W pierwszym kroku poznasz dedykowane rozwiązania dla 17 barier rozwoju biznesu. W drugiej kolejności poznasz wizualizacje narzędzi w excelu wykorzystywane do zarządzania finansami. Nawet się nie obejrzysz, a przyswoisz podstawową wiedzę na temat nowoczesnego controllingu. Ciekawość kolejnej dawki wiedzy jest tym czynnikiem, który najczęściej skłania do bezpośredniego kontaktu.

Podczas rozmowy uważnie wysłuchamy Twoich potrzeb oraz pytań, na które chcesz poznać odpowiedzi. Z pełną pasją podzielimy się decyzjami, jakie będziesz mógł podjąć zarządzając biznesem w oparciu o wskaźniki KPI. Skoncentrujemy się na efektach, które możesz uzyskać we współpracy. Im szybciej nawiążesz z nami kontakt, tym szybciej uzyskasz oczekiwane efekty.

Pobierz narzędzia analityczne nowoczesnego controllingu

Nowoczesny controlling

Co powinieneś wiedzieć?

Jak powstała idea nowoczesnego controllingu?

Potrzeba zrodziła ramy nowoczesnego controllingu, którego filary obejmują:

Kroczące prognozowanie finansowe

Koncentracja na przyszłości.

System motywacyjny

Model zarządzania biznesem bazujący na wskaźnikach KPI oraz relacjach.

Decentralizację zarządzania

Zwiększenie odpowiedzialności pracowników za uzyskiwane wyniki finansowe biznesu.

Racjonalne gospodarowanie

Zwiększenie umiejętności racjonalne gospodarowania: czasem, kapitałem, wiedza, umiejętnościami wśród pracowników.

Jak przebiega wdrożenie?

Wdrożenie nowoczesnego controllingu składa się z autorskiego programu. Główne etapy wdrożenia zostały przedstawione poniżej.

(1)

Przeprowadzenie warsztatów.

(2)

Wypracowanie docelowych rozwiązań i narzędzi nowoczesnego controllingu w tym opracowanie i wdrożenie:

➡ prognozy kroczącej dla 24 najbliższych miesięcy,

raportów zarządczych,

dashboard kpi

➡ harmonogramu prac cyklicznych dla celów prognostycznych i rozliczania poszczególnych okresów sprawozdawczych.

➡ modelu KPI dla poszczególnych obszarów.

(3)

Operacyjne wdrożenie nowoczesnego controllingu.

(4)

Współpraca w roli Dyrektora finansowego na godziny

Jakie są produkty nowoczesnego controllingu?

Naszym celem jest dostarczyć Ci narzędzia oraz dane umożliwiające podjęcie skutecznych decyzji biznesowych. Do tego wykorzystujemy:

Model finansowy

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Raport zarządczy

model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

Dashboard KPI

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Jak mierzymy efekty wdrożenia nowoczesnego controllingu?

Wyliczam różnice między wynikiem EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) w II iteracji prognozy finansowej, a wynikiem EBITDA w I iteracji prognozy finansowej.

Dlaczego stosuje taki parametr oceny?

  • ocena efektów na bazie przychodów ze sprzedaży – zrezygnowanie ze sprzedaży określonych produktów/usług może zmniejszyć przychody, jednak zwiększyć wynik EBITDA z uwagi na stratę brutto generowaną na tych produktach/usługach
  • ocena na bazie kosztów – wzrost kosztów może być spowodowany zwiększeniem skali działalności, inwestycją w nowe kompetencje, co będzie miało realne przełożenie na większy wynik EBITDA w kolejnych okresach
  • wyniku EBITDA – relewantna miara oceny wpływu nowoczesnego controllingu na biznes.
Pierwsze efekty z wdrożenia nowoczesnego controllingu są zauważalne po 3 miesiącach od pełnego wdrożenia. Im dłuższy jest horyzont czasu, tym większa jest skala wpływu nowoczesnego controllingu na uzyskiwane wyniki finansowe.

Wskaźniki KPI jako element nowoczesnego controllingu

Dowiesz się:

➡ jak dobrać wskaźniki KPI dla własnego biznesu?

➡ czym jest zasada SMART pomocna w wyznaczaniu KPI?

Poznasz:

➡ przykłady sformułowania wskaźników KPI

➡ praktyki wyznaczania KPI dla biznesu w 6 krokach

➡ praktyki wyznaczania KPI dla pracowników

Zespół

+25 lat doświadczenia w doradztwie, planowaniu strategicznym, fuzjach i przejęciach. Dostępne bio.

6 firm, w których operacyjnie zarządzał finansami i M&A: Orlen, PGNiG, Spółki z Grupy Kapitałowej PGE, Polfa Tarchomin, Polimex Mostostal, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

+5 przeprowadzonych emisji obligacji o wartościach pojedynczej dochodzącej do 30 mln PLN.

przeprowadzone IPO, emisje publiczne akcji na giełdzie: Orlen, PGNiG.

wdrożone systemy motywacyjne: Orlen, Polimex, WSiP.

wdrożenia modelu zarządzania biznesem opartego na KPI | Kluczowych Wskaźnikach Efektywności: PGE Energia Natury, PGE Systemy.

 

Motto Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać.

Doświadczony CFO

Andrzej Barna

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

 udostępnionych produktów: model finansowy, ocena opłacalności projektów/klientów, model finansowy dla SaaS, model finansowy dla marketplace, raport zarządczy.

 wartości, nad którymi szczególnie koncentruję się we współpracy: indywidualne podejście do każdego zamówienia oraz skuteczność w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów biznesowych. 

Badacz, w działaniu Analityk  na podstawie badania FRIS moje aktywności zawodowe predestynują do roli osoby, która koncentruje się na strukturze problemu, dąży do podejmowania przemyślanych decyzji. Moim największym atutem jest umiejętność racjonalnego analizowania informacji i wyciągania logicznych wniosków.  

CFO

Krzysztof Janik

+18 doświadczenia w zarządzaniu różnorodnymi zespołami (projektowe i sprzedażowe). Dostępne bio.

 lat doświadczenia w roli dyrektor sprzedaży (spółki medialne i internetowe)

+8  lat doświadczenia trenerskiego i praktyki biznesowej

+3 lata Certyfikowana Trenerka FRIS Style Myślenia

Dorota jest kluczowym Partnerem Enterprise Startup Zbudowanie zespołu o komplementarnych kompetencjach nie byłoby możliwe bez Doroty.

Z wykształcenia inżynier, z zamiłowania trenerka (certyfikat Polskiej Szkoły Trenerów Biznesu oraz certyfikat FRIS Style Myślenia). Prowadzi szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji i zarządzania zespołem. Wspiera menadżerów, liderów projektów, właścicieli firm w odkrywaniu potencjału pracowników i planowaniu ich rozwoju. Doradza zarządzającym jakie zadania dobierać do ludzi, aby zwiększać ich motywację i satysfakcję z pracy, a dzięki temu poprawiać efektywności działania firmy. Uczy efektywnej współpracy zespołowej w oparciu o różnice indywidualne członków zespołu.

Trener biznesu

Dorota Ceranka-Czajkowska