Zarządzanie firmą to dziesiątki podejmowanych decyzji, każdego dnia. Przedsiębiorcy podejmujący racjonalne decyzje opierają je na konkretnych danych liczbowych, kluczowych wskaźnikach efektywności KPI. Wielokrotnie spotykam się z przypadkami, gdzie podejmowane decyzje są irracjonalnie, bazują na przeczuciach i intuicji. W efektywnym zarządzaniu biznesem kluczowe jest ograniczanie liczby danych, do tych na podstawie których należy skoncentrować się w pierwszej kolejności, a następnie podjąć właściwe decyzje. 

Autor

Krzysztof Janik

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Podstawowym narzędziem pomocnym w zarządzaniu biznesem niezależnie od skali działalności jest model finansowy w excelu, którego wykorzystanie ogranicza ryzyko utraty płynności, prokuruje zwiększenie efektywności biznesu, a przede wszystkim umożliwia skoncentrowania się na przyszłości. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi uzupełniających funkcje modelu finansowego oraz umożliwiających ocenę skuteczności przyjętych w modelu finansowym założeń z tymi faktycznie uzyskanymi. Do jednego z takich narzędzi należy aplikacja Timepot, która posiada wbudowane funkcje umożliwiające m.in.: monitorowanie czasu pracy pracownika w projektach, wprowadzenie poniesionych kosztów oraz uzyskanych w ramach realizowanego projektu przychodów. Dzięki temu możliwa jest również ocena uzyskanej rentowności projektu. Timepot jest szczególnie polecany dla firm świadczących usługi B2B. Wynika to z możliwości monitorowania uzyskanych 6 z 11 opisywanych przeze mnie wskaźników kpi dla firm świadczących usługi b2b.

Jak działa Timepot?

Podstawową funkcją aplikacji jest mierzenie czasu pracy nad poszczególnymi zadaniami przypisanymi do projektów. Czas może być mierzony za pomocą stopera lub wpisywany ręcznie. Z uzyskanych danych tworzone są raporty. Dzięki temu przedsiębiorcy mają natychmiastowy dostęp do godzin przepracowanych przez konkretnego pracownika i cały zespół projektowy. Dodatkowo mogą monitorować zadania, nad którymi pracuje zespół lub policzyć godziny spędzone nad “nieprodukcyjnymi” zadaniami takimi jak spotkania, telefony etc.

Te podstawowe elementy uzupełnia zaawansowany moduł finansowy, który pozwala z jednej strony śledzić uzyskane przychody z projektów, a z drugiej strony poniesione koszty związane z pracą zaangażowanymi w projekcie pracownikami. I na tej podstawie możliwa jest ocena rentowności uzyskanej w zrealizowanym projekcie. Należy przy tym pamiętać, aby ocenę opłacalności realizacji projektów przeprowadzać przed przystąpieniem do prac, aby mieć podstawę negocjacyjną w kontekście określenia wyceny realizacji projektu. W tym przypadku najlepiej wykorzystać model finansowy w excelu, umożliwiający pełną elastyczność w prognozowanych danych.

Kolejną wartą uwagi funkcjonalnością Timepot, którą dostrzegłem jest możliwość kalkulacji przychodów uzyskiwanych z projektów rozliczanych w kilku walutach. Dzięki temu możliwa jest praca nad projektami rozliczanymi w modelu fixed-price i time and materials.

Jakie projekty można skonfigurować w Timepocie?

Aplikacja posiada możliwość generowania raportów:

  • rozliczanych w stawkach godzinowych, miesięcznych lub fixed-price,
    rozliczanych w różnych walutach (każdy projekt może mieć zdefiniowaną inną walutę),
  • ze zmieniającą się stawka – na przykład od nowego miesiąca podnoszą klientowi stawkę z 50USD na 60USD. (Kiedy edytujesz stawkę dla projektów godzinowych / miesięcznych, to system zapamiętuje tę starą stawkę a nowa stawka obowiązuje od momentu jej wprowadzenia. Plusem jest dostęp do historii stawek).
  • z indywidualną stawki dla różnych pracowników. Na przykład, kiedy rozliczasz się z klientem za poszczególnych pracowników pracujących w projekcie, możesz wyceniać pracę doświadczonego pracownika na 100USD a juniora na 50USD.

Z kolei strona kosztowa aplikacji umożliwia wycenę pracy pracowników, którzy są wynagradzani:

  • „za godzinę”,
  • ze stałą stawką miesięczną (istnieje również możliwość wyboru np. całego etatu lub pół etatu),
  • w różnych walutach.

Odetchnąć z ulga mogą właściciele firm, którzy zastanawiali się jak podzielić koszty wynagrodzenia pracownika, który pracuje w różnych projektach; jak wliczać koszty urlopów, jak porównać projekty prowadzone w różnych walutach. Timepot zajmuje się obliczeniami i dostarcza użytkownikowi zrozumiały raport, pokazujący który projekt jest rentowny, a który nie.

Timepot to narzędzie dedykowane dla firm, które pracują jednocześnie na przykład dla klientów w USA i Europie. Mają zatem przychody w USD i EUR, a pensje płacą np. w złotówkach. Timepot przelicza waluty (zarówno przychody i koszty) i wyświetla gotowy raport w wybranej przez użytkownika walucie. Aby uzyskać możliwie wiarygodny raport, system przelicza koszty i przychody z każdego miesiąca po historycznym kursie z danego miesiąca (a nie po bieżącym kursie z dnia generowania raportu).

Timepot ułatwia racjonalne zarządzanie czasem pracy i rozliczanie efektów pracy pracowników w porównaniu do danych prognozowanych w modelu finansowym. Dzięki temu uzyskujesz pełen podgląd na dane liczbowe na temat czasu pracy i wykonywanych zadań a także danych o uzyskanej rentowności na poszczególnych projektach. Opierając się na tych danych możliwe jest przydzielenie premii pracownikom lub wstrzymania prac na projektem, który nie będzie rentowny.

Timepot obok modelu finansowego jest obligatoryjnym narzędziem dla firm świadczących w szczególności usługi B2B. Nic tak nie ułatwia podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych jak konkretne dane liczbowe.

Narzędzia analityczne

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
KPI
FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Kariera

Regulamin

Polityka prywatności

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
+48 504 230 262
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl