1 narzędzie, a przełamuje 6 barier rozwoju biznesu.

Chcesz rozwijać swój biznes, jednak napotykasz przeszkody? Być może przekażę Ci teraz najważniejszą wiadomość, jaką kiedykolwiek otrzymałeś. Potrzebujesz tylko jednego narzędzia w Excelu, które przełamie aż 6 barier rozwoju Twojego biznesu. Excel to nuda? Sprawię, że odkryjesz go na nowo… Ba! Zaczniesz czerpać z niego realne korzyści dla swojej firmy.

Autor

Krzysztof Janik

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Zjedz tę żabę!

Każda firma w swoim rozwoju zmaga się z przeszkodami, które napotyka na swojej drodze. Pracując z przedsiębiorcami z różnych branż, zidentyfikowałem aż 6 barier, które pojawiają się najczęściej, a co więcej, które można przezwyciężyć. Odpowiedzią jest Model Finansowy w Excelu! Doskonale sprawdza się, gdy:

☑ Koncentrowałeś się na przeszłości i nie posiadałeś systemu informacji zarządczej

☑ Wykorzystywałeś jedynie klasyczne budżetowania

☑ Tracisz płynność finansową lub nie posiadasz kapitału

☑ Do tej pory nie monitorowałeś płynności finansowej

☑ Posiadasz rozproszone dane

☑ Uważasz, że nieracjonalnie gospodarujesz posiadanymi zasobami

Powyższe bariery sprawiają, że nawet jeśli postawisz krok do przodu w rozwoju własnej firmy, za chwilę robisz dwa do tyłu, a nawet i trzy, jeśli bariery się nawarstwiają! Zjedz tę żabę i zacznij z sukcesem radzić sobie z przeszkodami. Za chwilę dowiesz się, jakiej „broni” do tego użyć.

Jedna odpowiedź na wszystkie pytania

Lubię dzielić się wiedzą, więc od razu przygotowałem odpowiedzi na pewien zestaw pytań. Zestaw ten jest ściśle związany z barierami rozwoju biznesu. Oto one:


1. Szukasz finansowania? – Potrzebujesz modelu finansowego

2. Dążysz do rozwoju biznesu? – Potrzebujesz modelu finansowego

3. Chcesz monitorować swój biznes? – Potrzebujesz modelu finansowego

4. Brakuje Ci danych zarządczych? – Potrzebujesz modelu finansowego

5. Chcesz sprzedać udziały w biznesie? – Potrzebujesz modelu finansowego

6. Nie znasz opłacalności inwestycji? – Potrzebujesz modelu finansowego

7. Obawiasz się utraty płynności finansowej? – Potrzebujesz modelu finansowego

Jak widzisz, model finansowy odpowiada na wiele pytań związanych z rozwojem, finansami i inwestycjami. Jak w takim razie możesz go wykorzystać? Do analiz, które możesz przygotować w modelu należą:

Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni!

Nie będę ukrywał, że modelowanie finansowe w swojej pełnej krasie jest umiejętnością, trudną do zdobycia w czasie krótszym niż 5 lat. Aby stworzyć rzetelne narzędzie, konieczne jest abyś posiadał znajomość finansów biznesu, świadomość powiązań między elementami sprawozdania finansowego, a do tego wszystkiego warto pochwalić się także znajomością ustawy o rachunkowości. Te specjalistyczne umiejętności z tematyki finansów muszą być uzupełnione poniższymi:

  • znajomość funkcji w Excelu i ich łączenia ze sobą
  • umiejętność wizualizacji danych w Excelu
  • zdolność doboru formy wizualizacji do danych
  • inwencja twórcza do eksponowania najważniejszych danych
  • artystyczna predyspozycja do czytelnego prezentowania wyników
  • umiejętność tworzenia intuicyjnych modułów modelu

„Obiecanki – cacanki…”? Nie. To są liczby!

Jak więc możliwe, że namawiam Cię do stworzenia i wykorzystywania modelu finansowego, skoro jest to niezwykle trudne i wymaga wielu specjalistycznych umiejętności? Oto moja historia:

W 2011 roku przygotowałem swój pierwszy model finansowy w Excelu. Stworzyłem go na potrzeby rekrutacji do funduszu JCI Venture Sp. z o.o. Poświęciłem na to wiele czasu, przeprowadziłem wiele testów, a przy okazji sam na nowo odkryłem Excela i jego możliwości. Narzędzie, które przygotowałem było na tyle dokładne, że umożliwiło mi zdobycie pierwszego doświadczenia w inwestycjach kapitałowych. Pierwszy stworzony przeze mnie model posiadał 25% funkcjonalności obecnie wykorzystywanego przeze mnie modelu finansowego. Jak to możliwe? Od tamtej pory modelowanie finansowe nie odstępuje mnie ani na krok. W każdej firmie, w której miałem okazję pracować, przygotowywałem model finansowy. Były to firmy, będące liderami w swojej branży. Mimo wykorzystywania przez nie renomowanych systemów IT dla finansów, to właśnie model finansowy w Excelu stanowił podstawę do podejmowania kluczowych decyzji dla biznesu. Wykorzystując te doświadczenia oraz nabytą umiejętność, od 2014 roku postanowiłem realizować modele finansowe dla przedsiębiorców w ramach Enterprise Startup. W tym czasie zrealizowałem przeszło 65 narzędzi analitycznych dedykowanych dla takich obszarów przedsiębiorstw, jak: produkcja, handel, usługi, usługi projektowe, marketplace, SaaS. Dzięki tym realizacjom, miałem przyjemność zgromadzić doświadczeniu aż w 41 branżach.

Aby ułatwić Ci zadanie, dzielę się z Tobą przykładowym modelem finansowym, który możesz pobrać poniżej. Dzięki temu będziesz mógł wzorować się na narzędziu, które na co dzień wykorzystuję w biznesie.

Warto jednak zapoznać się ze szczegółami na temat przebiegu modelowania finansowego krok po kroku.

Pobierz model finansowy | Przykład

Modelowanie finansowe - krok po kroku

Praca nad modelowaniem finansowym przebiega w 18 etapach:

1 |

Model finansowy | Koncepcja

👉 Pierwszy etap jest najważniejszy. Podczas pracy nad koncepcją modelu finansowego należy dopracować model biznesowy działalności. Będzie to miało istotne przełożenie na wybór odpowiednich modułów modelu finansowego.

W tym kroku warto, abyś skoncentrował się nad przygotowaniem narzędzia analitycznego w Excelu, które będzie odpowiadało na wszelkie pytania i będzie stanowiło podstawę do podejmowania przez Ciebie decyzji. Przede wszystkim warto, skoncentrować się na precyzji w prognozowanych wartościach nakładów inwestycyjnych oraz kosztów. Te dwie grupy wydatków można zaprognozować z dużą dokładnością. Powód jest prosty … decyzje dotyczące wydatków są podejmowane przez Ciebie.

Poniżej przedstawiłem główne moduły, które warto zaadaptować w modelu finansowym. Ogólna uwaga na początek dotyczy uwzględnienia w wyliczeniach wartości VATu. Jest on często pomijany w modelowaniu finansowym, co ma przełożenie na przepływy pieniężne.

2 |

Nakłady inwestycyjne | Badania & rozwój

👉 W tym module zaadaptuj możliwość wprowadzenia trzech zmiennych: wartości nakładów inwestycyjnych i R&D, wartości sprzedaży aktywów oraz stawkę amortyzacji. W efekcie z wykorzystaniem formuł w excelu będziesz mógł wyliczyć wartość amortyzacji, zysków ze sprzedaży aktywów oraz wartość aktywów netto.

3 |

Koszty

👉 Na etapie budowy modelu finansowego warto, abyś przemyślał w jaki sposób zaadaptować ramy nowoczesnego controllingu.

Jednym ze sposobów jest podział kosztów na centra, jak na przykład: koszty zarządu, koszty administracyjne, koszty sprzedaży, koszty marketingowe, koszty dotyczące SaaS, koszty realizacji projektów, wartość sprzedanych produktów, towarów i materiałów.

W przypadku działalności produkcyjnej wprowadź dodatkową grupę kosztów dotyczącą kosztów stałych bezpośrednich. Dla przejrzystości danych tę sekcję warto wprowadzić w oddzielnym module dedykowanym działalności produkcyjnej.

Następnie w drugim etapie możesz wprowadzić możliwość przypisania każdego z kosztów do jednej z dwóch grup: kontrolowalne, niekontrolowalne. Może to być cenna informacja w kontekście prac i analiz nad optymalizacją kosztów. Co więcej dodaj takie formuły, które pozwolą Ci automatycznie wyliczyć wartość sprzedanych produktów, towarów i materiałów na podstawie dedykowanych modułów produkcyjnego oraz handlowego.

4 |

Koszty | Produkcja

👉 Praca z modelem finansowym będzie łatwiejsza, jeśli wprowadzisz w tym module takie zmienne jak: liczba zamówionych półproduktów, cena zamówionych półproduktów, liczba wyprodukowanych produktów. W efekcie z wykorzystaniem formuł będziesz mógł automatycznie wyliczyć liczbę półproduktów na magazynie, liczbę wyrobów gotowych na magazynie. Wartość sprzedanych produktów wylicz na podstawie: liczby sprzedanych produktów, kosztów zmiennych jednostkowych oraz kosztów stałych bezpośrednich.

5 |

Koszty | Projekty

👉 obliczenie kosztu realizacji projektu powinno przebiegać w 3 etapach. W pierwszym etapie wprowadź możliwość wyliczenia kosztów pozyskania klienta na podstawie kosztów sprzedaży i marketingu oraz liczby pozyskanych klientów. W drugim etapie zaadaptuj rozliczanie powtarzalnych kosztów realizacji projektów na projekty. Nie zapomnij, że powtarzalne koszty osób zaangażowanych w realizację projektów mogą również dotyczyć prac badawczo-rozwojowych oraz aktywności organizacyjnej ujmowanej jako koszty administracyjne. Uwzględnij dodatkowo możliwość wprowadzenia kosztów dotyczących konkretnego projektu.

6 |

Przychody | Produkcja

👉 Zmienne jakie będą Ci potrzebne w tym module dotyczą tych które już zostały zaadptowane w poprzednich modułach (produkty gotowe na magazynie), tych dla których wartości będą wprowadzane w tym module (cena netto sprzedaży, liczba sprzedanych produktów). W efekcie będziesz w stanie wyliczyć jednostkowy koszt sprzedanych produktów oraz marżę brutto (%).

7 |

Przychody | Projekty

👉 W zależności od specyfiki Twojego biznesu wprowadź tutaj taką analitykę przychodów, którą będzie w późniejszym etapie stanowiła dla Ciebie wartościową informacje zarządczą. Przykłady podział przychodów z projektów obejmuje: licencje, wdrożenie, szkolenia, dopasowanie, pozostałe.

8 |

Przychody | Handel

👉 W tym module dodaj możliwość wprowadzenia trzech zmiennych dla każdgo z typów produktów: ceny sprzedaży netto, liczby sprzedanych sztuk oraz marży brutto (%).

9 |

Przychody | Pozostałe

👉 Ważne, abyś zaimplementował też możliwość wprowadzenia tych przychodów, które nie zostały wyszczególnione w poprzednich modułach.

10 |

Finansowanie

👉 Nie mając pewności, które źródła finansowania biznesu zostaną wykorzystane przez Twój biznes, warto abyś uwzględnił takie źródła finansownaia jak: inwestorzy indywidualni, aport aktywów, dotacje, kredyty i pożyczki, leasing operacyjny. Ten moduł jest szczególnie istotny ponieważ umożliwia Ci sprawne dopasowania finansowania do prognozowanych niedoborów gotówki. W zależności od źródeł finansowania w tym module należy uwzględnić takie zmienne jak: wartość finansowania, miesiąc finansowania (rok, miesiąc), oprocentowanie roczne (%), okres finansowania (m-ce) oraz co często występuje okres odroczenia w spłacie kredytu/pożyczki (m-ce).

11 |

Inwestycje kapitałowe

👉 Uwzględnij w tym module takie zmienne jak: wartość inwestycji, miesiąc inwestycji (rok, miesiąc), stopa zwrotu (%), okres inwestycji (m-ce).

Efektem wprowadzonych danych w powyższych modułach są:

12 |

Opłacalność projektów

👉 do wyliczenia opłacalności każdego z projektów uwzględnij koszty realizacji projektów wyliczone w module Koszty | Projekty, dodatkowo koszty stałe biznesu alokowane na projekty oraz przychody przypisane do konkretnego projektu. W efekcie uzyskasz pełną informację o opłacalności projektu oraz planowanej marży.

13 |

Rachunek zysków i start

👉 Wynik powyższych kalkulacji. Należy jednak pamiętać, aby dodatkowo ująć stopę podatku (%) oraz rozliczenie strat z lat ubiegłych o ile wystąpiła.

14 |

Bilans (Aktywa, Pasywa)

👉 Powinien zostać wyliczony na bazie zakładanych cykli rotacji: zapasów, należności, zobowiązań oraz danych wprowadzonych w powyższych modułach.

15 |

Rachunek Przepływów Pieniężnych

👉 Wynik powyższych kroków

16 |

Wycena biznesu metodą DCF

👉 Do wyliczenia wyceny biznesu potrzebne Ci będą przepływy pieniężne netto pomniejszone o działalność finansową z rachunku przepływów pieniężnych i inwestycje kapitałowe oraz uwzględnienie takich zmiennych jak: stopa wzrostu przepływów pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy finansowej oraz stopa dyskontowa.

17 |

Ocena inwestycji metodą NPV

👉 Podobnie jak wycena metodą DCF, tak też ocena inwestycji metodą NPV wykorzystuje przepływy pieniężne netto pomniejszone o działalność finansową z rachunku przepływów pieniężnych i inwestycje kapitałowe oraz stopę dyskontową.

Największym ryzykiem, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo, jest ryzyko utraty płynności, zwłaszcza w małych firmach, w których pozyskanie finansowania jest bardziej czasochłonne niż w przypadku firm z dłuższą historią finansowania działalności. Dlatego tak ważne jest, abyś skupił się na przepływach pieniężnych. W rezultacie przeprowadzonej prognozy finansowej poznasz poziom gotówki, jaką będziesz dysponował oraz zapotrzebowanie na finansowanie.

Ponoszone wydatki są w pełni zależne od Ciebie, z kolei uzyskiwane przychody zależą od wielu czynników. Z tego względu zasadne jest przeprowadzenie dogłębnej analizy rynku oraz uzupełnienie prognozy finansowej o analizę scenariuszy kształtowania się podstawowych zmiennych po zmianie założeń do prognozy.

Największym ryzykiem, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo, jest ryzyko utraty płynności, zwłaszcza w małych firmach, w których pozyskanie finansowania jest bardziej czasochłonne niż w przypadku firm z dłuższą historią finansowania działalności. Dlatego tak ważne jest, abyś skupił się na przepływach pieniężnych. W rezultacie przeprowadzonej prognozy finansowej poznasz poziom gotówki, jaką będziesz dysponował oraz zapotrzebowanie na finansowanie.

Ponoszone wydatki są w pełni zależne od Ciebie, z kolei uzyskiwane przychody zależą od wielu czynników. Z tego względu zasadne jest przeprowadzenie dogłębnej analizy rynku oraz uzupełnienie prognozy finansowej o analizę scenariuszy kształtowania się podstawowych zmiennych po zmianie założeń do prognozy.

Największym ryzykiem, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo, jest ryzyko utraty płynności, zwłaszcza w małych firmach, w których pozyskanie finansowania jest bardziej czasochłonne niż w przypadku firm z dłuższą historią finansowania działalności. Dlatego tak ważne jest, abyś skupił się na przepływach pieniężnych. W rezultacie przeprowadzonej prognozy finansowej poznasz poziom gotówki, jaką będziesz dysponował oraz zapotrzebowanie na finansowanie.

Ponoszone wydatki są w pełni zależne od Ciebie, z kolei uzyskiwane przychody zależą od wielu czynników. Z tego względu zasadne jest przeprowadzenie dogłębnej analizy rynku oraz uzupełnienie prognozy finansowej o analizę scenariuszy kształtowania się podstawowych zmiennych po zmianie założeń do prognozy.

Model finansowy w liczbach

7

zastosowań modelu finansowego

148 h

trwa średnio realizacja modelu wraz z analityką

2 h

miesięcznie wystarczy na aktualizację modelu o dane z wykonania

82%

użytkowników dostrzega mierzalny efekt w wynikach finansowych z wykorzystania modelu
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Więcej wartościowej treści