27 minut miesięcznie wystarczy Ci, aby podjąć właściwe decyzje biznesowe. Pamiętaj, że nie można usprawnić tego, czego nie można zmierzyć. Ogrom danych jakie należy gromadzić i analizować nie tylko dla Ciebie jest przytłaczający. Mam na to rozwiązanie. Kluczem do sprawnego zarządzania biznesem w oparciu o wskaźniki KPI jest jedna baza danych. W drugiej kolejność wyselekcjonowanie właściwych wskaźników KPI dedykowanych dla Twojego biznesu. Dostarczę Ci jeden dashboard KPI, który w czytelny i przejrzysty sposób odpowie Ci na pytanie….jakie efekty uzyskuje biznes?

Zanim nastąpi nawiązanie współpracy zachęcam Cię do zgłębienia przedstawionej poniżej wiedzy na temat wskaźników KPI.

Autor

Krzysztof Janik

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Poznaj raport do monitorowania KPI

KPI, czyli jak skutecznie mierzyć cele biznesowe

Każdy kto prowadzi firmę, powinien znać własne cele do realizowania. W zależności od charakteru działalności te cele mogą odnosić się m.in. do: liczby klientów, kosztu pozyskania klienta, sprzedanych licencji, przychodów ze sprzedaży konkretnego produktu, kosztów produkcji, wyniku EBITDA. Ich wyznaczenie i monitorowanie pozwala określić stopień rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Co to są KPI?

KPI (key performance indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności to mierzalne wartości, które pokazują, jak skutecznie osoby zaangażowane w biznesie osiągają najważniejsze dla nich cele biznesowe. Wykorzystywane są w wielu różnych dziedzinach i pozwalają ocenić skuteczność działań biznesowych. Pozwalają ograniczyć dużą ilość informacji do najbardziej potrzebnych danych, które dają najlepszy obraz realizacji wyznaczonych celów. Wskaźniki KPI są charakterystyczne dla danej firmy, konkretnego stanowiska i będą się różnić w zależności od charakterystyki przedsiębiorstwa, branży, wielkości firmy bądź strategii działania.

W poniższej publikacji skoncentrowałem się na przedstawieniu w skondensowany sposób kompendium wiedzy na temat KPI. Po przeczytaniu będziesz wiedział: co wpływa na motywację pracowników? Jak pracować ze wskaźnikami KPI? Jakie KPI wyznaczyć dla każdego z obszarów biznesu? Jak dobrać wskaźniki KPI? Jaka jest złota zasada przy ustalaniu KPI? oraz poznasz najlepsze praktyki wyznaczania wskaźników KPI wykorzystywane m.in. w Grupie Kapitałowej PGE.

Wskaźniki KPI, a motywacja pracowników

Obecnie motywacja pracowników obejmuje potrzebę:

 • uczestnictwa w podejmowaniu decyzji
 • samorealizacji / wykorzystania swych talentów
 • rozwoju
 • wpływu na kierunek rozwoju biznesu

Skuteczna motywacja pracowników oraz zaspokajanie ich potrzeb sprowadza się do wdrożenia w organizacji mikroprzedsiębiorczości. Narzędziem umożliwiającym wdrożenie turkusowego stylu zarządzania są Kluczowe Wskaźniki Efektywności. To właśnie wskaźniki KPI są narzędziami umożliwiającymi monitorowanie własnych postępów, stanowią podstawę do wprowadzenia usprawnień. Może się to wydawać niewiarygodne, jednak wdrożenie Modelu zarządzania opartego na KPI eliminuje konieczność kontroli pracowników. W takim Modelu pracownik sam jest świadomy w jakim stopniu jego praca wpływa na rozwój biznesu.

Cykl pracy ze wskaźnikami KPI

planowanie > monitorowanie > aktualizacja

Celem planowania jest poznanie przyszłych wyników bazując na obecnie podjętych decyzjach oraz tych planowanych do podjęcia. Efektem planowania jest możliwość reagowania z wyprzedzeniem i podjęcia takich decyzji, które przyczynią się do poprawy uprzednio zaplanowanych wskaźników KPI, a następnie aktualizacji własnych celów. Monitorowanie wskaźników KPI ma z kolei na celu ocenę skuteczności planowania, aby zwiększać wiedzę i umiejętności w skutecznym planowaniu.

Celem samym w sobie jest skuteczność planowania, aniżeli realizacja celu KPI. Uzyskanie celu KPI mniejszego o 5% jest bardziej wartościowe w dłuższym horyzoncie czasu niż cel KPI większy o 10%.

model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

Przykłady KPI w zależności od obszaru działalności / modelu biznesowego

Finanse

 • EBITDA
 • ROE (rentowność kapitałów własnych)
 • Zadłużenie netto / EBITDA, gdzie Zadłużenie netto = zobowiązania – środki pieniężne

Marketing

 • Liczba subskrypcji newslettera
 • Koszt pozyskania leadów
 • Liczba zapytań ofertowych ze strony internetowej

Sprzedaż

 • Sprzedaż netto
 • Średnia wartość transakcji
 • Wartość utraconych szans sprzedaży

Obsługa klienta

 • Liczba wykonanych telefonów
 • Średnia ocena jakości obsługi
 • Liczba zgłoszonych reklamacji

SaaS

 • MRR (Monthly Recurring Revenue)
 • CAC (cost of customer acquisition)
 • RCS (Recurring Costs of Service)

E-commerce

 • Zwiększenie ruchu na stronie
 • Współczynnik konwersji
 • Czas spędzony na stronie

Wyznaczaj KPI SMART-nie:

Zasada SMART to bardzo dobry pomocnik, który pozwoli Ci określić zasadność dobranych wskaźników efektywności. Według niej wskaźniki KPI powinny być:

 • specific – określone, jednoznacznie sformułowane
 • measurable – mierzalne
 • achieveable – osiągalne
 • relevant – istotne
 • time- bound – czasowe.

Co dokładnie oznaczają te enigmatyczne pojęcia? Przede wszystkim pozwalają odpowiedzieć na poniższe pytania:

 • Czy cel jest specyficzny, czyli sprecyzowany, jasno określony i niepozostawiający miejsca na własne interpretacje?
 • Czy cel jest mierzalny, możliwy do zmonitorowania? Jest to o tyle istotne, że dopiero uzyskane wyniki pozwalają określić, czy cel został zrealizowany.
 • Czy cel jest osiągalny, czyli możliwy do zrealizowania za pomocą dostępnych zasobów?
 • Czy cel jest istotny, czyli ważny dla przedsiębiorstwa i jego strategii rozwoju?
 • Czy cel został wyznaczony dla określonego przedziału czasowego, czyli posiada termin realizacji?

Tyle teorii - czas na przykłady KPI:

Załóżmy, że prowadzisz Software House, oferując również usługi w modelu SaaS. Twoim głównym celem odzwierciedlającym skuteczne budowanie przewagi konkurencyjnej jest uzyskanie wyniku EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) większego o 30% rok do roku (r/r), a Kluczowe Wskaźniki Efektywności KPI przyczyniające się realizacji tego celu będą wyglądały następująco:

 • przychody ze sprzedaży usług projektowych Software House w ujeciu rocznym będą większe o 5% r/r,
 • Marża brutto (%) na usługach Software House wrośnie o 5 p.p. r/r,
 • Koszt pozyskania klienta – CAC dla usług SaaS zmniejszy się o 15% r/r,
 • Liczba płacących klientów SaaS wzrośnie o 38% r/r,
 • liczba wejść na stronę wrośnie o 67% r/r,
 • współczynnik konwersji na płacących klientów wzrośnie o 4 p.p. r/r.

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo to firma produkcyjna, która sprzedaje produkty w branży FMCG, a Twoim celem odzwierciedlającym skuteczne budowanie przewagi konkurencyjnej jest zwiększenie wyniku EBITDA o 30% rok do roku (r/r), to wskaźniki KPI możesz zdefiniować następująco:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży o 8% r/r,
 • wzrost marży brutto (%) o 4 p.p. r/r,
 • utrzymanie kosztów sprzedaży i marketingu na stałym poziomie,
 • redukcja kosztów administracyjnych o 4% r/r.

Powyższe wskaźniki KPI wyznaczone są zgodnie z zasadą SMART, ponieważ:

 • Cele są jasno określone → osiągnięcie tych celów pozwoli przedsiębiorstwu zwiększyć wynik EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja).
 • Cele są mierzalne → stopień realizacji celu KPI będzie mierzony jako wzrost wyniku EBITDA, a odpowiedzialność za realizację poszczególnych celów zostanie przypisana do osób, które mają wpływ na wskazane wskaźniki KPI.
 • Cele są zgodne z kluczowym wskaźnikiem efektywności KPI dla biznesu → wzrost wyniku EBITDA o 30% rok do roku.
 • Cel jest określony w czasieKPI odnosi się do danych rocznych, a będzie poddawany przeglądowi raz w miesiącu

Kompendium wiedzy o KPI | Zamawiam

Plik z kompendium wiedzy o KPI zostanie wysłany na wskazany w transakcji adres e-mail.
Jak wiedza została przedstawiona w publikacji?
W szczególności w publikacji znajduje się:
> Odpowiedź na pytanie jak dobrać wskaźniki KPI
> 129 wskaźników KPI dedykowany dla finanse, SaaS, sprzedaż, marketing, e-commerce, obsługa klienta, logistyka i magazynowanie
> 6 kroków do wyznaczenia wskaźników KPI dla biznesu
> 9 etapów wyznaczenia wskaźników KPI dla pracowników

98 PLN /netto

121 PLN /brutto

Sprzedawcą jest Enterprise Code Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Bobrzyńskiego 29/17, 30-348 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000538307; NIP 6762484436; REGON 360613637
Regulamin sprzedaży znajdziesz tutaj.

Ciekawy kolejnej Niecierpliwy kolejnej dawki wiedzy? Zapraszam!

Więcej wartościowej treści

wskaźniki KPI monitorowanie wskaźników KPI motywacja pracowników efektywność saas monitoringwskaźniki KPI monitorowanie wskaźników KPI motywacja pracowników efektywność saas monitoring