Jeśli szukasz odpowiedzi…

na poniższe pytania. Jesteś we właściwym miejscu.

Nowoczesny controlling

✔ Jaka jest aktualna rentowność poszczególnych klientów, produktów, rynków, projektów?

✔ Jak zwiększyć efektywność operacyjną firmy?

✔ Jak zarządzać przepływami pieniężnymi?

✔ Gdzie jest zamrożona gotówka, która powinna być na koncie?

✔ Jakie wyniki finansowe będę miał w kolejnych kwartałach?

✔ Jak budować przewagę konkurencyjną?

✔ Jak usprawnić współpracę z księgowością?

✔ Jak zwiększyć skalę działalności?

✔ Czy realizacja tej inwestycji jest opłacalna?

✔ Jak zwiększyć produktywność zespołu?

✔ Jak motywować zespół?

Finansowanie

✔ Jakie będę miał zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie?

✔ Skąd pozyskać najkorzystniejsze finansowanie na rozwój firmy?

Sprzedaż firmy

✔ Ile warta jest moja firma?

✔ Jak sprzedać firmę?