Co mogę dla Ciebie zrobić?

Wdrożę nowoczesny controlling. Autorski system zarządzania finansami.

Raportowanie zarządcze KPI

Opracuję wskaźniki KPI oraz zbuduję dashboardy dla sprawnej i czytelnej prezentacji wyników finansowych i operacyjnych.

Prognoza finansowa

Wykorzystując model finansowy przedstawię wpływ podejmowanych decyzji na przyszłe przychody, koszty, wartość gotówki na koncie.

Zarządzanie płynnością

Wyliczę zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie oraz pomagę zarządzać kapitałem obrotowym.

Analiza finansowa i operacyjna

Przeprowadzę analizy celem wyszukania możliwych optymalizacji.

Wdrożenie Power BI

Zaimplementuję rozwiązania Business Intelligence do automatyzacji raportowania danych.

Procesy i narzędzia pracy

Wypracuję wewnętrzne procesy w firmie i wdrożę narzędzia zwiększające produktywność pracy.

System motywacyjny

Opracuję system motywacyjny dostosowany do indywidualnych motywatorów pracowników.

Program edukacyjny

Przeprowadzę warsztaty, konsultacje, kursy online, celem zbudowania kultury organizacyjnej nastawionej na rozwój.

Kompleksowo przeprowadzę Twoją firmę przez transakcję pozyskania finansowania lub sprzedaży udziałów.

Due diligence

Przeprowadzę audyt wewnętrzny celem przygotowania firmy do transakcji.

Wycena firmy

Oszacuję aktualną wartość firmy.

Inwestorzy

Połączę kontakt z inwestorami indywidualnymi, Venture Capital.

Relacje inwestorskie

Poprowadzę działania IR zwiększając zaufanie inwestorów do biznesu oraz przyczyniając się do sprawniejszego pozyskania kolejnych rund finansowania.