Enterprise Startup w liczbach

Dane za okres styczeń-sierpień 2020 roku

Liczba klientów

92

Klienci powracający

56%

Użytkownicy bloga

51 141

Konwersja z leada na klienta

34%

Sprzedane godziny (h)

761