Controlling

✍ 2 zadania warto zrealizować z początkiem Nowego Roku. Tylko raz w roku można dokonać kompleksowej zmiany planu kont księgowych. To idealnie moment , aby wdrożyć rachunkowość zarządczą w firmie. Początek roku to też idealny czas na przygotowanie planu finansowego na 2021 roku oraz wyznaczenie celów KPI dla zespołu.  Konsultacje biznesowe
✍ Podatki | Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą zmiany w podatkach, gdzie te najistotniejsze dotyczą: (1) opodatkowanie CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, (2) Ograniczenia możliwości rozpoznania strat przy przejęciu innego podmiotu albo
nabyciu przedsiębiorstwa lub ZCP, (3) podwyższenie progu dla stosowania stawki 9% CIT dla firm generujący do 2 mln EUR przychodu rocznie, (4) wprowadzenie estońskiego CIT.