Decyzje w biznesie można podejmować na bazie własnej intuicji lub na bazie konkretnych, mierzalnych danych liczbowych. Podejmowanie decyzji na bazie danych jest rozwiązaniem ograniczającym ryzyko i takie też podejście rekomenduję. Z kolei własną intuicję możemy wykorzystać do wyselekcjonowania tych obszarów biznesu, w których podejmowanie kluczowych decyzji ma największe przełożenie na wynik finansowe.

Rozwijając biznes niezwykle istotne jest koncentrowanie się na danych liczbowych w podejmowaniu decyzji. Poniżej przedstawiam 7 przesłanek przemawiających za takim podejściem do zarządzania biznesem.

Autor

Krzysztof Janik

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

1. Czego nie można zmierzyć, nie można ulepszać.

2. Podejmowanie decyzji w biznesie na podstawie konkretnych danych liczbowych jest zdecydowanie bardziej skuteczne niż bazowanie na intuicji.

3. Pomiar efektywności pracy, rentowności biznesu, przedsięwzięć stanowi podstawę do wyznaczenia obszarów do poprawy.

4. Benchmarki wyrażone liczbowo stanowią bazę do oceny pracy pracowników, kadry zarządzającej na tle rynku, na którym firma prowadzi działalność.

5. Tworzenie planów finansowych i wyznaczanie na jej podstawie mierzalnych celów zwiększa motywację do ich realizacji.

6. Prognoza finansowa umożliwia poznanie już dzisiaj efektów podejmowanych decyzji w biznesie.

7. Prognoza finansowa stanowi również podstawę do nieustannego zwiększania efektywności, rentowności biznesu.

Narzędzia analityczne

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
KPI
FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Kariera

Regulamin

Polityka prywatności

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
+48 504 230 262
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl