Decyzje w biznesie można podejmować na bazie własnej intuicji lub na bazie konkretnych, mierzalnych danych liczbowych. Podejmowanie decyzji na bazie danych jest rozwiązaniem ograniczającym ryzyko i takie też podejście rekomenduję. Z kolei własną intuicję możemy wykorzystać do wyselekcjonowania tych obszarów biznesu, w których podejmowanie kluczowych decyzji ma największe przełożenie na wynik finansowe.

Rozwijając biznes niezwykle istotne jest koncentrowanie się na danych liczbowych w podejmowaniu decyzji. Poniżej przedstawiam 7 przesłanek przemawiających za takim podejściem do zarządzania biznesem.

Autor

Krzysztof Janik

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Niecierpliwy kolejnej dawki wiedzy? Zapraszam!

Więcej wartościowej treści