Decyzje w biznesie można podejmować na bazie własnej intuicji lub na bazie konkretnych, mierzalnych danych liczbowych. Podejmowanie decyzji na bazie danych jest rozwiązaniem ograniczającym ryzyko i takie też podejście rekomenduję. Z kolei własną intuicję możemy wykorzystać do wyselekcjonowania tych obszarów biznesu, w których podejmowanie kluczowych decyzji ma największe przełożenie na wynik finansowe.

Rozwijając biznes niezwykle istotne jest koncentrowanie się na danych liczbowych w podejmowaniu decyzji. Poniżej przedstawiam 7 przesłanek przemawiających za takim podejściem do zarządzania biznesem.

Autor

Krzysztof Janik

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

1. Czego nie można zmierzyć, nie można ulepszać.

2. Podejmowanie decyzji w biznesie na podstawie konkretnych danych liczbowych jest zdecydowanie bardziej skuteczne niż bazowanie na intuicji.

3. Pomiar efektywności pracy, rentowności biznesu, przedsięwzięć stanowi podstawę do wyznaczenia obszarów do poprawy.

4. Benchmarki wyrażone liczbowo stanowią bazę do oceny pracy pracowników, kadry zarządzającej na tle rynku, na którym firma prowadzi działalność.

5. Tworzenie planów finansowych i wyznaczanie na jej podstawie mierzalnych celów zwiększa motywację do ich realizacji.

6. Prognoza finansowa umożliwia poznanie już dzisiaj efektów podejmowanych decyzji w biznesie.

7. Prognoza finansowa stanowi również podstawę do nieustannego zwiększania efektywności, rentowności biznesu.

FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Partnerzy

Oferty pracy

Regulamin

Polityka prywatności

Mapa strony

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl