Manifest

Pracując w finansach w międzynarodowych korporacjach, spółkach z Grupy Kapitałowej PGE oraz współpracując z przeszło 60 przedsiębiorcami z sektora MSP oraz startupami technologicznymi, ze szczególną uwagą podpatrywałem z jednej strony godne powielenia i sprawdzone rozwiązania, wzorce postaw i zachowań Liderów, a z drugiej strony notowałem te obszary, które stanowią swego rodzaju „piętę Achillesa” firm. W efekcie zidentyfikowałem 17 problemów występujących w firmach. Ze wsparciem doświadczonych partnerów posiadających >25 letnie doświadczenie o komplementarnych kompetencjach opracowałem rozwiązania dla zidentyfikowanych problemów. Kontroling funkcjonujący w firmach oraz idea turkusowych organizacji nie rozwiązuje wszystkich problemów w biznesie.

W trakcie mojej współpracy z Przedsiębiorcami niejednokrotnie spotykałem się z różnego rodzaju problemami pojawiającymi się podczas prowadzenia biznesu na różnych etapach jego rozwoju. Z chęci pomocy oraz wsparcia kilkunastokrotnie prowadziłem merytoryczne dyskusje na temat możliwych sposobów rozwiązania tych problemów. Z biegiem czasu zauważyłem, że sugerowane przeze mnie rozwiązania przynoszą oczekiwane rezultaty. Zadowolenie Przedsiębiorców z efektów wprowadzonych zmian na tyle mnie stymulowało, że wykazywałem coraz większą chęć rozwijania prowadzonych działań. Ten fakt oraz zdobyte doświadczenie w controllingu w firmach będących liderami w swoich branżach, skłoniły mnie do wypracowania ram systemu zarządzania, który obecnie wdrażam w kolejnych przedsiębiorstwach, z którymi mam okazję współpracować, a co najważniejsze dla mnie – pomagam innym efektywne rozwijać ich biznesy.

Czym jest nowoczesny controlling?

Nowoczesny controlling powstał w odpowiedzi na coraz popularniejszy w obszarze zarządzania biznesowego temat turkusowych organizacji. Ich funkcjonowanie opiera się na założeniu, aby dawać pracownikom duże poczucie wpływu na rozwój i kierunek działania firmy, szanse rozwoju zawodowego, przestrzeń na kreatywność i innowacyjność. Tutaj nie ma jednej decyzyjnej osoby. Decyzje podejmowane są przez osoby, które najlepiej znają dany obszar biznesowy i są w nim wyspecjalizowane. Odpowiedzialność jest przydzielona poszczególnym członkom zespołu, tak by każdy miał poczucie odpowiedzialności i wpływu na kształt obranych celów i uzyskiwane wyniki.

Nowoczesny controlling rezygnuje z tradycyjnego budżetowania, a wybiera nowoczesne kroczące prognozowanie finansowe, co jest przejawem demokracji partnerskiej. W tym układzie biznesowym rezygnuje się z delegowania zadań, współzawodnictwa czy wydawania poleceń. Współpraca opiera się na wskazanym zakresie odpowiedzialności, ustalonych miernikach oceny produktywności i efektywności pracy oraz zaufaniu, wolności i partnerstwie.

 

Potrzeba zrodziła koncepcję stworzenia ram nowoczesnego controllingu, którego filary obejmują: sfery:

Finansowa

Mentalna

Organizacyjna

Wiedzy

Controlling w turkusowej organizacji

Jak wdrożyć controlling w turkusowej organizacji, która z założenia nie opiera się na planowaniu? Z jednej strony te działania wydają się sprzeczne, jednak przy bliższym spojrzeniu możemy zauważyć ich słuszność. Planowanie pozwala ocenić podjęte decyzje w sposób liczbowy i w ten sposób ułatwia ich ocenę. W kolejnym etapie pozwala przeanalizować wyniki i określić kolejne kroki, które należy podjąć, aby uzyskać określone cele biznesowe.

 

W planowanie powinna zostać włączona każda osoba w firmie, aby mogła w mierzalny sposób ocenić swój wkład w rozwój biznesu.  

Jakie problemy rozwiązuje nowoczesny controlling?

Czy nowoczesny controlling to system zarządzania dla Twojej firmy?

Tak, jeśli zgadzasz się z poniższymi punktami:

> w swojej firmie dostrzegasz jeden ze wspomnianych problemów biznesowych,

> przychody przekraczają 200 tys. PLN/rocznie,

> zaangażowanych jest powyżej 5 osób,

> planujesz sukcesywny rozwój,

> zależy Ci na współpracy z kompetentnym i wykwalifikowanym zespołem oraz na satysfakcji osób zaangażowanych w projekt ze współpracy i prowadzonych działań,

Zespół

Controlling, turkusowy controlling, warsztaty, szkolenia, szkolenia dla menedżerów, warsztaty finanse, warsztaty controlling, warsztaty zarządzanie biznesem, zarządzanie firmą.

Skuteczne zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie sferą finansową biznesu odzwierciedloną na podstawie podjętych oraz planowanych do podjęcia decyzji.

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

 

#LubięPomagaćPrzedsiębiorcom

Krzysztof Janik

AB

Doświadczony CFO

Andrzej Barna

+5

w tylu obecnie firmach jest wdrażany nowoczesny controlling

+98

z tylu firm doświadczenia wykorzystujemy do wdrożenia nowego systemu zarządzania

Mierzalne efekty wdrożenia nowoczesnego controllingu

+ wzrost wartości biznesu

controlling w przedsiębiorstwie, ocena opłacalności inwestycji, wycena startupu, modelowanie finansowe, prognoza finansowa, narzędzie do prognozowania, prognoza finansowa w excelu, analiza finansowa w excelu, biznes plan w excelu, ocena opłacalności w excelu, wycena biznesu w excelu

+ zwiększenie produktywności pracy

wskaźniki KPI, współczynniki KPI, kluczowe wskaźniki efektywności, KPI przykłady, KPI wskaźniki, Model KPI, finanse, wskaźniki efektywności

+ zwiększenie kompetencji zespołu

Controlling, turkusowy controlling, warsztaty, szkolenia, szkolenia dla menedżerów, warsztaty finanse, warsztaty controlling, warsztaty zarządzanie biznesem, zarządzanie firmą.

+ więcej czasu na odpoczynek, dla rodziny, dodatkowe aktywności

Controlling, turkusowy controlling, warsztaty, szkolenia, szkolenia dla menedżerów, warsztaty finanse, warsztaty controlling, warsztaty zarządzanie biznesem, zarządzanie firmą.

W jaki sposób mierze efekty wdrożenia nowoczesnego controllingu?

Wyliczam różnice między wynikiem EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) w II iteracji prognozy finansowej, a wynikiem EBITDA w I iteracji prognozy finansowej.

Dlaczego stosuje taki parametr oceny?

  • ocena efektów na bazie przychodów ze sprzedaży – zrezygnowanie ze sprzedaży określonych produktów/usług może zmniejszyć przychody, jednak zwiększyć wynik EBITDA z uwagi na stratę brutto generowaną na tych produktach/usługach
  • ocena na bazie kosztów – wzrost kosztów może być spowodowany zwiększeniem skali działaności, inwestycją w nowe kompetencje, co będzie miało realne przełożenie na większy wynik EBITDA w kolejnych okresach
  • wyniku EBITDA – relewantna miara oceny wpływu turkusowego controllingu na biznes.
Pierwsze efekty z wdrożenia nowoczesnego controlingu są zauważalne po 3 miesiącach od pełnego wdrożenia. Im dłuższy jest horyzont czasu, tym większa jest skala wpływu nowoczesnego controlingu na uzyskiwane wyniki finansowe.

Narzędzia nowoczesnego controllingu

Loading...