Autor kursu

kurs online, modelowanie finansowe, excel, prognozowanie finansowe w excelu, modelowanie przepływów pieniężnych, kurs excel, excel w finansach, kurs z finansów, excel controlling, excel finanse, model finansowy, model finansowy w excelu.
W 2011 roku miałem okazję przygotować pierwszy model finansowy z wyceną biznesu metodą DCF na obronę pracy magisterskiej. Wykonane narzędzie stało się preludium do przebrnięcia przez proces rekrutacyjny do funduszu Seed Capital, gdzie miałem okazję realizować 6 wycen startupów w modelu finansowym. Od tych pierwszych doświadczeń z modelowaniem finansowym miałem okazję szlifować tę umiejętność poprzez realizację przeszło 56 modeli finansowych w excelu dla ponad 51 firm począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE, po startupy technologiczne jak m.in. Estimote, OnLive, BrandBuddies, działających w 17 branżach. Wypracowałem modele finansowe dedykowane do 7 modeli biznesowych, w których elementem finalnym była wycena biznesu metodą DCF.
➡ Swoją wiedzę postanowiłem przekazać w formie kursów online okraszonych sprawdzoną metodologią, licznymi ćwiczeniami praktycznymi w excelu oraz sposobami wykorzystania excela w codziennej pracy. Podczas kursu nabywasz umiejętność nie tylko przygotowania wyceny firmy metodą DCF oraz również modelowania finansowego w excelu.
4E

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

 

Zapraszam do współpracy

Krzysztof Janik

Etapy kursu online

Etap 1 | Istota metody DCF

Poznasz najważniejsze elementy metody DCF.
Kluczowe Wskaźniki Efektywności, KPI, modele finansowe, Controlling, model finansowy, excel, zarządzanie finansami, model finansowy w excelu, budżet, zwiększenie efektywności, kontrola budżetu, analiza finansowa, analiza wydatków, analiza przychodów, analiza rentowności, prognoza finansowa, prognozowanie finansowe, narzędzia w excelu, analizy w excelu, zestawienia w excelu.

Etap 2 | Finanse od podstaw

Przyswoisz elementy sprawozdania finansowego oraz sposoby ujęcia operacji gospodarczych w rachunku zysków i strat, bilansie i rachunku przepływów pieniężnych.
kurs online, modelowanie finansowe, excel, prognozowanie finansowe w excelu, modelowanie przepływów pieniężnych, kurs excel, excel w finansach, kurs z finansów, excel controlling, excel finanse, model finansowy, model finansowy w excelu.

Etap 3 | Zasady prezentacji wyników

Poznasz główne zasady, jakie stosuję w prezentacji wyników aby eksponowały najważniejsze informacje i były czytelne dla odbiorców.
kurs online, modelowanie finansowe, excel, prognozowanie finansowe w excelu, modelowanie przepływów pieniężnych, kurs excel, excel w finansach, kurs z finansów, excel controlling, excel finanse, model finansowy, model finansowy w excelu.

Etap 4 | Prognozowanie nakładów inwestycyjnych

Nabędziesz umiejętność ujmowania nakładów inwestycyjnych w sprawozdaniu finansowym, automatyzacja kalkulacji amortyzacji, aktywów netto, zysków/start ze sprzedaży aktywów.
kurs online, modelowanie finansowe, excel, prognozowanie finansowe w excelu, modelowanie przepływów pieniężnych, kurs excel, excel w finansach, kurs z finansów, excel controlling, excel finanse, model finansowy, model finansowy w excelu.

Etap 5 | Prognozowanie przychodów

Będziesz sprawnie kalkulował przychody dla biznesu usługowego, handlowego, produkcyjnego oraz modelował lejek sprzedaży.
kurs online, modelowanie finansowe, excel, prognozowanie finansowe w excelu, modelowanie przepływów pieniężnych, kurs excel, excel w finansach, kurs z finansów, excel controlling, excel finanse, model finansowy, model finansowy w excelu.

Etap 6 | Prognozowanie kosztów

Zidentyfikujesz główne grupy kosztów oraz sposób kalkulacji kosztów wytworzenia, sprzedaży, ogólnego zarządu.
kurs online, modelowanie finansowe, excel, prognozowanie finansowe w excelu, modelowanie przepływów pieniężnych, kurs excel, excel w finansach, kurs z finansów, excel controlling, excel finanse, model finansowy, model finansowy w excelu.

Etap 7 | Finansowanie

Poznasz sztukę alokacji i kalkulacji źródeł finansowania biznesu w sprawozdaniu finansowym.
kurs online, modelowanie finansowe, excel, prognozowanie finansowe w excelu, modelowanie przepływów pieniężnych, kurs excel, excel w finansach, kurs z finansów, excel controlling, excel finanse, model finansowy, model finansowy w excelu.

Etap 8 | Prognozowanie bilansu, cash flow

Przełożysz przychody, koszty, nakłady inwestycyjne, kalkulację finansowania oraz cykle rotacji zapasów, należności, zobowiązań na sprawne przygotowanie bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych.
kurs online, modelowanie finansowe, excel, prognozowanie finansowe w excelu, modelowanie przepływów pieniężnych, kurs excel, excel w finansach, kurs z finansów, excel controlling, excel finanse, model finansowy, model finansowy w excelu.
Umiejętność modelowania finansowego jest obecnie najbardziej pożądaną umiejętnością w finansach. Modelowanie finansowe jest wykorzystywane nie tylko w funduszach seed capital, venture capital, private equity ale również w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie świadomość potrzeby wdrożenia controllingu systematycznie rośnie.

2

tyle osób skorzystało z kursu od 18 września 2018 roku.

Zamawiam kurs

Na wskazany w transakcji adres mailowy zostanie przesłana prezentacja z kursem oraz plik w excelu do ćwiczeń praktycznych, a w przypadku zakupu rozszerzonej wersji info o formie kontaktu ze mną po każdym z etapów kursu.

Kurs z wyceny biznesu metodą DCF

2 200 PLN /netto

2 706 PLN /brutto

Opłata jednorazowa za etapy:
  • Elementy wyceny metodą DCF
  • Finanse od podstaw
  • Zasady prezentacji wyników
  • Modelowanie nakładów inwestycyjnych
  • Modelowanie przychodów
  • Modelowanie kosztów
  • Finansowanie
  • Modelowanie bilansu, cash flow
  • + 5h konsultacji
Sprzedawcą jest Enterprise Code Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Bobrzyńskiego 29/17, 30-348 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000538307; NIP 6762484436; REGON 360613637
Regulamin sprzedaży znajdziesz tutaj.

Pozostałe kursy online

kurs online, raportowanie KPI, excel, raport kpi excel, szkolenie excel, kurs wykresy excel, szkolenie wykresy excel, kurs online excel, raportowanie KPI w excelu.
kurs online, start biznesu, pomysł na biznes, start startup, od czego zacząć własny biznes, początki biznesu, mam pomysł co dalej, finansowanie startupu, model finansowy, wskaźniki KPI, wycena startupu, wycena firmy, wycena pomysłu.
Kurs online, wycena firmy, wycena przedsiębiorstwa, wycena startupu, modele finansowe, Controlling, model finansowy, excel, zarządzanie finansami, model finansowy w excelu, budżet, zwiększenie efektywności, kontrola budżetu, analiza finansowa, analiza wydatków, analiza przychodów, analiza rentowności, prognoza finansowa, prognozowanie finansowe, narzędzia w excelu, analizy w excelu, zestawienia w excelu.
kurs online, raportowanie KPI, excel, raport kpi excel, szkolenie excel, kurs wykresy excel, szkolenie wykresy excel, kurs online excel, raportowanie KPI w excelu.
Loading...