Budżet domowy, jak oszczędzać pieniądze, oszczędzanie, budżet domowy w excelu, analiza wydatków, analiza kredytu, budżet, excel wyliczenie oszczędności

Finansowanie dla startupów - w jakie startupy inwestuję?

Etap rozwoju: MVP
Model biznesowy: SaaS
Zespół: programista, specjalista ds. marketingu internetowego
Kontakt: krzysztof.janik@enterprisestartup.pl
Planując rozpoczęcie własnego biznesu warto na początku tej drogi zabezpieczyć własne środki jakie będą niezbędne do rozwoju biznesu. Będąc w początkowym etapie rozwoju biznesu jesteśmy zobligowani do wykorzystania własnych środków. Inwestycja w biznes jest swego rodzaju wyrzeczeniem się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych korzyści.
Aby zwiększyć swój poziom oszczędności warto poznać kilka metod przydatnych do osiągnięcia wyznaczonego celu oraz zwiększyć świadomość w jaki sposób nasz mózg determinuje podejmowane przez nas decyzje.
Rozpoczynając od aspektu psychologicznego z pełną świadomością mogę potwierdzić zasadność poniżej formuły:

1 000 > (500 + 500)

Z psychologicznego punktu widzenia jesteśmy skłonni w większym stopniu zaakceptować wydatek 500 PLN i następny o wartości 500 PLN w krótkim odstępie czasu, aniżeli jednorazowy wydatek 1000 PLN. Takie odczucie oznacza, że dla naszego mózgu 1000 PLN jest psychologicznie większą wartością od sumy 500 PLN oraz 500 PLN. Z tego też względu w sprzedaży często stosowany jest cross selling, odzwierciedlany poprzez oferowanie dodatkowych produktów, usług, do tych które dotychczas wybraliśmy. Jednym z rozwiązań, umożliwiającym uniknięcie takiej pułapki myślenia jest wykonanie budżetu domowego.

Przygotuj budżet i się go trzymaj

Jedną z bardziej wartościowych metod pomocnych w zwiększeniu poziomu własnych oszczędności jest wykonanie budżetu domowego w 12 miesięcznym horyzoncie czasu oraz bieżące kontrolowanie wydatków. Budżet warto podzielić na cztery kategorie obejmujące:
> wydatki na jedzenie (np. restauracja, artykuły spożywcze, pozostałe),
> wydatki na dobra standardowe (np. utrzymanie auta, prezenty, dzieci, odzież i kosmetyki, sport i rozrywkę, podróże, opiekę zdrowotną, pozostałe),
> wydatki na dom/mieszkanie (czynsz, kredyt, wyposażenie, pozostałe),
> wpływy.
Określając wydatki w 12 miesięcznym horyzoncie czasu z dopasowaną do nas szczegółowością w ramach głównych kategorii oraz wpływy możliwe do uzyskania wyznaczamy sobie cel do zrealizowania.
Na podstawie takiej analizy jesteśmy w stanie:
> określić ile miesięcy potrzebujemy, aby zaoszczędzić np. 20 tys. PLN,
> określić te kategorie wydatków, które stanowią największy udział w łącznej wartości wydatków i skoncentrować się na tych grupach o największej wartości,
> dokonywać zakupu tylko tych dóbr, które zostały wcześniej zaplanowane,
> wyeliminować emocjonalne, instynktowne zakupy na rzecz racjonalnych decyzji.
Otrzymując wynagrodzenie na początku miesiąca warto planowane oszczędności przelać na konto/lokatę o ograniczonej możliwości dysponowania, dzięki czemu mamy dodatkową motywację i ograniczenie do w nie wydawaniu więcej niż uprzednio zostało zaplanowane.
O ile zwiększenie poziomu konsumpcji jest zadaniem z którym bez problemu sobie poradzimy, o tyle wyzwaniem jest zmniejszenie poziomu wydatków, a tym samym zmniejszenie komfortu życia, rezygnacja z dotychczasowych przyzwyczajeń zakupowych do których się przyzwyczailiśmy. Z tego względu tak istotne jest aby w ramach wzrostu wpływów utrzymać poziom wydatków na nie większym poziomie niż dotychczas, dzięki temu będziemy mogli coraz więcej zaoszczędzić. Z jednej strony warto koncentrować się na dywersyfikacji źródeł przychodów, a z drugiej strony poszukać oszczędności w największych grupach wydatków, a utrzymać na niezmienionym poziomie pozostałe wydatki w pozostałych grupach. Jako formę kluczowego wskaźnika naszej efektywności rekomenduję wykorzystać stopę oszczędności wyliczaną jako łączna wartość oszczędności do łącznej wartości wpływów w konkretnym horyzoncie czasu.
Po zastosowaniu powyższych wskazówek efekty będą widoczne już od pierwszego miesiąca prowadzenia budżetu domowego.

Przykład praktyczny

Zakładając, że jestem programistą i planuje wykonanie własnej aplikacji w pierwszej kolejności interesuje mnie ile muszę przeznaczyć oszczędności, aby rozwijany biznes sam się finansował. Kluczowa jest również wiedza o liczbie miesięcy jakie muszę przeznaczyć na zbudowanie aplikacji i uzyskanie finansowania na dalszy rozwój.
Czas jaki muszę przeznaczyć na wykonanie aplikacji wynosi: 4 miesiące
Czas jaki jest niezbędny do uzyskania dodatkowego finansowania na rozwój aplikacji: 4 miesiące
Łącznie 8 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy nad aplikacją
W okresie tych 8 miesięcy moje prywatne wydatki wynoszą średnio: 28000 PLN
Dodatkowo przez 8 miesięcy muszę ponieść wydatek związany z aplikacji na poziomie: 15 000 PLN
Łącznie wydatek przez 8 miesięcy: 43 000 PLN.
Podsumowanie przykładu
Średniomiesięczne wpływy: 8 000 PLN
Średniomiesięczne wydatki: 3 500 PLN
Średniomiesięczne oszczędności: 4 500 PLN
Liczba miesięcy do uzyskania oszczędności na poziomie 43 000 PLN: 10 miesięcy
Jak widzicie oszczędzanie nie jest wcale takie trudne. Aby osiągnąć sukces na tym polu, wystarczy dobrze zaplanować swoje wydatki i oszczędności tak, by nie doskwierał nam brak funduszy na potrzebne wydatki.
Ocena publikacji

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Więcej wartościowej treści

Loading...